پایان نامه رایگان درمورد بازاریابی، کارایی فنی، بهره وری کشاورزی، کشورهای در حال توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

برخوردارند در نتیجه ضرورت بررسی شاخص های موثر بر فرآیند بازاریابی در شرکت های داروسازی آشکار می شود.این تحقیق به دنبال تاثیر شاخص های رضایت مشتریان، نوآوری، کیفیت محصولات، نحوه توزیع و تحقیقات بازاریابی بر فرآیند بازاریابی در شرکت داروسازی اسوه میباشد.از این رو بطور مختصر به تشریح ادبیات شاخص های موثر می‌پردازیم.

2-23 مطالعات موردی صورت گرفته در بنچ مارکینگ فرآیند
2-23-1 بنچ مارکینگ در کشاورزی
در این قسمت ، به منظور انجام بنچ مارکینگ در کشاورزی ، بخش کشاورزی 70 کشور توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره 1961 تا 2002 مورد بررسی قرار گرفته است. .)سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،1384)

2-23-2 استانداردهای اندازه گیری عملکرد
برای انجام بنچ مارکینگ در کشاورزی لازم است از استانداردهای اندازه گیری عملکرد استفاده شود . از جمله این استانداردها ، استفاده از شاخصهای سنجش میزان بهره وری است . بهره وری، منبع تمام ارزشهای اقتصادی است .بیشتر تولید کنندگان بر معادله ای توجه دارند که بهره وری به صورت مقادیر ستانده تولید شده تقسیم بر نهاده ها تعریف می شود . میزان بهبود بر حسب تغییر در این نسبت از یک دوره به دوره دیگر مورد سنجش قرار می گیرد .
تغییرات بهره وری در کشاورزی را می توان به دو دسته ی ذیل طبقه بندی نمود :
الف) تغییر بهره وری ناشی از تغییر فنی
ب) تغییر بهره وری ناشی از تغییر در کارایی فنی
میزان شاخص تغییر فنی مطلوب ، عددی بزرگتر از یک است . در حالی که در بهترین تجربه کشورها ، شاخص کارایی فنی برابر یک است . از این رو شاخص کارایی فنی کشاورزی کشورهای کمتر کارا ، کمتر از یک خواهد بود .

2-24 یافته ها
رشد تولیدات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه ، بیشتر ناشی از رشد بکارگیری نهاده هاست . در حالی که در کشورهای توسعه یافته ، رشد کشاورزی ابتدا از رشد کارایی فنی ناشی شده ، آنگاه با بکارگیری متناسب نهاده ها (ماشین آلات کشاورزی ، کود شیمیایی ، …) پشتیبانی شده است . در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، کشاورزی از نظر فنی کارا نیست ، اما تغییرات فنی قابل ملاحظه ای در بخش کشاورزی این کشورها رخ داده است .نتیجه بررسی عملکرد کشاورزی 70 کشور توسعه یافته و در حال توسعه به شرح ذیل است .
در کشورهای برزیل ، هند ، اندونزی ، تایلند ، ایران و ترکیه طی دوره 1961 تا 1993 ستانده کشاورزی سالانه بیش از 2.5 درصد و استفاده از تراکتور و کود شیمیایی بیش از 7.5 درصد رشد داشته ، در حالیکه رشد بهره وری کشاورزی این کشورها منفی بوده است . تقریباً همه کشورهای توسعه یافته ، طی دوره 1961 تا 1993 رشد ستانده کشاورزی پایین تر و رشد کمتر در نهاده های مورد استفاده در کشاورزی ، در مقابل رشد مثبت در بهره وری کشاورزی را تجربه نموده اند . کشورهایی که دارای سطوح پایین کارایی فنی در دوره تحلیل بوده اند عبارتند از : چین ، ایرلند ، آفریقای جنوبی ، زامبیا ، زیمبابوه ، ایران . بر اساس روند گذشته و ضرورت بهره برداری بهینه از منابع و ظرفیتهای کشاورزی ، پیش بینی می شود کارایی فنی کشاورزی اکثر کشورها در دوره 2000 تا 2002 نسبت به دوره 1991 تا 1993 بهبود یابد .

2-25 نتیجه گیری
طی دوره 1961 تا 1993 بهره وری (چند عاملی) در بسیاری از کشورهای در حال توسعه رو به کاهش بوده است، در حالی که هم ستانده کشاورزی و هم استفاده از برخی از نهاده های آن طی این دوره رشد سریعی داشته است . سطح آموزش و خدمات تحقیقاتی در یک کشور ، عاملهایی است که می تواند تفاوتهای رشد بهره وری کشاورزی بین کشورها را توضیح دهد. از اینرو پرداختن به فعالیتهای تحقیقاتی برای ارتقای سطح بهره وری کشاورزی ، حائز اهمیت است .)سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، 1384)

2-26 بنچ مارکینگ در شرکت زیراکس
از نظر زیراکس،فرآیند مستمر سنجش محصولات، خدمات و فعالیت ها در برابر جدی ترین رقیبان یا شرکت های پیشرو می باشد.زیراکس امروز، زیراکس دهه 60 و 70 میلادی نیست. در آن دوران شرکت متوجه از دست رفتن تدریجی بازار و تضعیف جایگاه زیراکس از جانب رقبای عمدتا ژاپنی خود شد. این رقبا، محصولات با کیفیت بالاتر با قیمت مشابه و یا حتی پایین تر در بازارهای ایالات متحده ارائه می کردند. پذیرش این امر برای شرکت زیراکس که نامش تا آن روز، با فتوکپی مترادف بود، بسیار سخت و دشوار بود. براستی شرکت های ژاپنی چگونه توانسته بودند در این بازی زیراکس را درهم بکوبند؟
شرکت زیراکس دریافت که نیاز به سازماندهی مجدد دارد. به این منظور، از مهندسی مجدد و انجام الگوبرداری رقابتی به عنوان اصلی ترین تکنیک های بهبود، در دهه ی 80 بهره گرفت و شروع به مطالعه سازمان ها در درون و حتی بیرون از صنعت فتوکپی نمود. تا سال 1993 بیش از 230 عملکرد در حیطه کاری خود را الگوبرداری کرده و با توجه به تمام جنبه های تجاری بهترین عملکردهایی که توسط دیگران به کار گرفته می شد را شناسایی و آنها را مطابق با خواسته ها و شرایط خود بکار بستند.این داستان شرکتی بود که توانست به کمک الگوبرداری نقش محوری از دست رفته خود را در صنعت فتوکپی را در سال 1994 بازیابی کند.(نادری،1379)

2-27 بخش سوم: فرآیند بازاریابی
2-27-1 تاریخچه بازاریابی
اسناد تدوین شدهای دردست است که تاریخچه بازاریابی را تا 4000 سال قبل ازمیلاد نشان میدهد وحاکی ازیک سلسله فعالیتهای خرید وفروش درآن زمان میباشد. تجارت بین مصریها وفنیقیها به طوروسیعی جریان داشته و رشتههای خردهفروشی وعمده فروشی دردوره اقتدار رومیها ویونانی ها رواج کاملی یافته است. سقوط امپراتوری روم،خطرات سفر و قانون شکنیها با عث محدودیت تجارت درسطح دهات گردید وتجارت با نقاط دوردست به مواد ضروری مثل نمک وادویه وچند قلم کالای لوکس منحصرگردید. ازسال 1200 تا1600 میلادی کشورهای اروپایی قدرت یافتندوحکومتهای باثبات وقت موجبات تشویق تجارت وداد وستد را فراهم آوردند. درنتیجه بازرگانی توسعه یافت ومعاملات نضیج پیداکرد. این توسعه همچنان تاعصرماادامه یافت وهنوزهم درحال پیشرفت است.(افلاکی،13:1388)
برعکس دوران گذشته یعنی زمانیکه معمولاخانواده ها از آنچه خود تولید میکردند به مصرف می‌رساند، یک خانواده درعصرمابه ندرت آنچه را تولید میکند به مصرف میرساند، بلکه خدمت وکارخودرا به فروش میرساند وتقریبا تمام مواد وکالاهای ضروری برای زیستن خریداری میکند.چنین سیستم خرید و فروش مساله بازاریابی را جنبه جهانی داده و بر اهمیت آن افزوده است و حرفههایی کاملا تخصصی در این رشته به وجود آورده است. به طوریکه اکنون میلیونها نفر زن و مرد کارشناس صرف فعالیتهایی میگردد که به جریان کالا و خدمات از تولید تا مصرف کننده کمک مینمایند.از سال 1870 تا سال 1950 میلادی در کشور آمریکا تعداد افرادی که به امور خرده فروشی و توزیع اشتغال داشتند 12 برابر گردید. در حالیکه در همین دوره تعداد افرادی که در کارخانجات به کار مشغول بودند فقط سه برابر گردید.توسعه تاریخی بازاریابی را باید در ایجاد فاصله بین فروشنده و خریدار جستجو نمود. قرنها پیش که کالا از طریق مبادله به دست مردم میرسید، هر کس کالای خود را که تنها امکان تولید همان نوع خاص برایش مقدور بود برای معاوضه به بازار میآورد. مساله بازاریابی منحصر بود به یافتن محلی که کالا مورد نیاز باشد. میتوان گفت اولین مارکتینگ خود به خود با مساله بازارشناسی جنبه علمی پیدا نمود. بعدها شناسایی مشتری و دانستن خواستههای او سبب شده که تولید کننده مثلا به جای پوست خشک شده به تدریج پوستهای نرم تر یا پوست حیوانی را که خواستار بیشتر دارد تهیه نماید. و بالاخره بجای بعضی از غلات کم مصرف، گندم و ذرت بکارد. پس با پیدایش بازارهای موسمی و فصلی، شناسایی بازار و خواست مشتری اهمیت بیشتری یافت و مردم از گوشه و کنار کالاهایی را به بازار میآورد که از روی تجربه میدانستند که بازار فروش مناسبی دارد و به همین جهت اولین مرحله در تاریخ بازاریابی کاری بود به نام شناسایی مشتری(فتحعلی،1372: 25)

2-27-2 تعریف بازاریابی
پرفسور پل كانورسی استاد كرسی بازاریابی دانشگاه ایلی نوئی آمریكا بازاریابی را بشرح زیر تعریف كرده است. «بازاریابی شامل كلیه فعالیتهایی است كه در بوجود آوردن فایده درمحل، زمان و مالكیت مؤثر می‌باشد. بعبارت دیگر بازاریابی عبارتست از كلیه فعالیت هایی كه با تغییر محل و یا زمان عرضه یا مالكیت كالا ها باعث بوجود آمدن فایده می‌شود.»
تعریف دیگری كه انستیتوی بازاریابی و مدیریت فروش انگلستان از بازاریابی نموده به شرح زیر است. «بازاریابی عبارت است از عملیات ابتكاری مدیریت كه باعث پیشرفت امر تجارت می‌شود و پیش بینی تخمین احتیاجات مصرف كنندگان و بررسی آن بمنظور توسعه تولید به نحوی كه جوابگوی آن احتیاجات باشد. بازاریابی، منابع تولید و توزیع كالاها و خدمات را به یكدیگر مرتبط ساخته میزان كوشش و فعالیت را برای فروش كالاها با فایده به مصرف كنندگان، تعیین و رهبری می‌نماید.»امروزه صاحبنظران، بازاریابی را فرآیند ارضای نیازها و خواسته های بشر تعریف می‌كنند. به نظر فیلیپ كاتلر، برجسته ترین صاحبنظر در این رشته، بازاریابی عبارت است از:
«فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرآیند مبادله».) کاتلر124،46:1378)

2-27-3 ماهیت و محتوای برنامه بازاریابی برای فرآیند بازاریابی
مهم ترین نتیجه فرآیند بازاریابی برنامه بازاریابی است که دارای چند بخش است.این بخش ها شامل:
خلاصه ای برای مدیریت: ارائه خلاصه برنامه پیشنهادی به مدیریت
موقعیت فعلی بازاریابی: ارائه اطلاعات تاریخی در مورد بازار، محصول، رقبا، کانال های توزیع و محیط کلان
تجزیه و تحلیل موضوعات، فرصت ها و تهدیدات و قدرت ها وضعف ها: شناسایی فرصت ها، مخاطرات، نقاط قوت و ضعف در رابطه با محصول
اهداف: تعریف اهدافی که برنامه در پی آن است.
استراتژی بازاریابی: ارائه روش بازاریابی به منظور دستیابی به اهداف برنامه
برنامه ی عملیاتی:پاسخ به اینکه چه کاری، در چه زمانی، به وسیله چه کسی و با چه هزینه ای؟
سود و زیان پیش بینی شده : پیش بینی نتیجه احتمالی مالی طرح
کنترل های لازم : ارائه روش های کنترل طرح و برنامه(روستا و همکاران،74:1388)

2-27-4 خط مشی فرآیند بازاریابی
از خط مشی فرآیند بازاریابی به منظور دستیابی به اهداف برنامه استفاده می شود و اغلب فهرست وار به صورت زیر بیان می شود:
1)بازار هدف 2)جایگاه یابی 3)خط تولید 4)قیمت فروش 5)کانال های توزیع
6)کارکنان فروش 7)خدمات 8)تبلیغات 9)تبلیغات پیشبرد فروش
10)تحقیق و توسعه 11)تحقیقات بازاریابی(کاتلر،130:1388)

2-27-5 انواع کنترل در فرآیند بازاریابی
در طی اجرای برنامه های بازاریابی، اتفاقات بسیاری روی می دهد، لذا لازم است روش هایی برای کنترل در نظر گرفته شود و از بازخوردها نیز استفاده گردد.سه نوع کنترل در بازاریابی مطرح است: کنترل برنامه سالیانه، کنترل سودآوری و کنترل استراتژیک(رضائیان،79:1388)
کنترل برنامه سالیانه به منظور حصول اطمینان از دستیابی به اهداف سالانه شرکت،نظیر سود و میزان فروش صورت می پذیرد.قدم اول برای این کار تعریف دقیق اهداف و سپس اندازه گیری عملکرد کسب و کار در بازار است.قدم دوم دلایل انحراف از برنامه و ضعف عملکرد است.آخرین قدم تصمیم گیری در خصوص مناسب ترین عمل اصلاحی است.
کنترل سودآوری کسب و کارها از امور مهم است و کار ساده ای نیست.سیستم های مالی شرکت به ندرت قادر به اعلام دقیق میزان سود حاصل از فعالیت های بازاریابی است.”تجزیه و تحلیل سود آوری فعالیت بازاریابی” از ابزاری است که میزان سودآوري هر یک از ابزار موجود در بازاریابی را نشان می دهد.مطالعه کارایی بازاریابی برای تحقیق در مورد نحوه ی اجرای بهتر فعالیت های بازاریابی صورت می گیرد که هدف نهایی از این امر نیز بهبود و بالا بردن سطح کارایی است.
کسب و کارها باید گاهی برنامه ها بازاریابی خود را دوباره بررسی کنند تا مطمئن شوند که برنامه ها با اهداف استراتژیک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد تولید دارو، بازاریابی، صنعت دارو، بهداشت و سلامت Next Entries پایان نامه رایگان درمورد بازاریابی، یکپارچه سازی، مزیت رقابتی، دسته بندی