پایان نامه رایگان درباره منطق ارسطو، منطق ارسطویی، اجتماعی و فرهنگی، افراد بزهکار

دانلود پایان نامه ارشد

ب – مرحله عملیاتی ج – مرحله عملیات منطق تئوری
در مرحله اول که از بدو تولد شروع شده و دو سال اول زندگی را پوشش می دهد .مهمترین تغییر این مرحله شکل گرفتن نوعی از حافظه ابتدایی است که در اصطلاح روانشناسی به آن شئی دایم67 می گویند . به این معنی هر شئی خارج ازدید کودک خارج از ذهن اونیز خواهد بود .
در این مرحله بین کنش ادراکی کودک و کنش حرکتی او واسطه ای نیست و تفکر کودک ، عمل و حرکت و دستکاری68 اوست که بلافاصله بر روی شیء در محیط صورت می گیرد . در پایان این مرحله یعنی حدود 2 سالگی چهار تغییر مهم به وقوع می پیوندد که نوزاد از مرحله حسی حرکتی وارد مرحله دیگری به نام مرحله عملیاتی می کند. این تغییرات به وجودآمدن توانایی69 در تقلید رفتاردیگران درغیاب آنها ، کنش ها و بازی70 ها نمادین تصاویر ذهنی و وسعت حافظه و سرانجام زمان و بکار بردن جملات تلگرافی مرکب از دو اسم و یا اسم و فعل به زعم پیاژه 2 سالگی گویایی واقعی است را در بر می گیرد .
مرحله دوم مرحله عملیاتی ، پیاژه این مرحله را به دو بخش تفکیک می کند ، نیم دوره اول از 2 تا 6 ،7 سالگی تداوم می یابد و نیم دوره دوم از 7 تا 11 سالگی ادامه پیدا می کند . در این مرحله ذهن کودک برای عملیاتی شدن از نظر پیاژه بر خلاف مرحله اول بسرعت پیشرفت کرد درمرحله دوم موانع متعددی مانع از عملیاتی شدن ذهن کودک می شوند .
این موانع عبارتنداز:1 – تمرکز 712 – خود مداری 723 – فقدان بازگشت پذیری 73 – فقدان نگهداری ذهنی 74
در توضیح مانع تمرکز آمده است که ذهن کودک تحت تاثیر ویژگی های دیداری اشیاء قرار گرفته و با تمرکز ذهن بر روی یک جنبه و وجه دیداری شیء از وجوه دیگر غافل می شود . در این سن تعدادبرگه های اسکناس برایش از ارزش واقعی هر اسکناس بیشتر است .
به واسطه خودمداری که یکی از موانع عملیاتی شدن ذهن کودک می باشد بهمین علت کودکان زیر 7 سال در ادراک امور و اشیا محیطی نوعی قیاس به نفس صورت می دهند و ادراک خود را مطابق واقع و مطابق ادراک دیگران قلمداد می کنند. مثلا کتاب را جلوی چشم خودش گرفته و از مادر می خواهد برایش بخواند و یا گرسنگی و خستگی خود را تعمیم داده ، می گوید گرسنه شدیم و یا خسته شدیم و یا شغل پدر خود را مبنای سنجش مشاغل دیگران قرار می دهد و تصور می کند که مهم ترین شغل نیز هست و یا هر چیزی را با متعلقات خود و نزدیکانش قیاس می کند ، مثلا می پرسد خانه آنها از خانه ما بزرگتر بود .
به این دلیل کودکان زیر 7 سال در کنش متقابل با دیگران دچار خود مداری اجتماعی شده قادر به تشکیل گروه یا و انجام بازی های گروهی نیستند ، چون ادراک قواعد بازی گروهی نیاز به از خود بدر شدن و ادراک صرف نظر از خواسته خود دارد که توانایی شناختی کودکان این سن فاقد آن است .
از این رو ، اگر چند کودک 4 یا 5 ساله ساعتی با هم بازی کنند . دهها بار به شکایت از یکدیگر نزد بزرگتر ها می روند .
عدم آغاز سال تحصیل و شروع سن مدرسه از 6 ، 7 سالگی نیز ناشی از همین ناتوانی کودکان در رعایت قواعد کلاس و مدرسه است . و پیاژه معتقد است آموزش رسمی زودتر از 6 ، 7 سالگی تبعات منفی شخصیتی ، شناختی و اجتماعی بسیاری را برای کودک در پی دارد .
مسئله خودمداری نشانگر آنست که کودک میان خود و محیط خارجی تفاوتی نمی گذارد و همانطور که خودش را می بیند و درمی یابد این بینش و دریافت را در مورد دیگران هم صادق می داند .
بنابرین ، توجه به خود مداری یا خود محوری – به منزله مانعی که می تواند مراحل رشد کودک را دچار اختلال کند – و برخورد مناسب و صحیح با آن ، از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که بر طبق نظریه « شخصیت جنایی » 75ژان پیناتل ، فرد خود محور، فردی است که ناتوان از جمع نظرات و افکار دیگران است . چنین فردی به محض اینکه دچار محرومیت می شود ، متمایل است که از طریق خشم و عصبانیت به آن حالت محرومیت پاسخ دهد .
به عبارت دیگر ، بعد خود محوربینی در افراد بزهکار ، به آنها اجازه می دهد که نسبت به واکنشی که نسبت به اوست بی تفاوت باشد و همزمان وی را متقاعد می کند که عمل ارتکابی او مشروع و پذیرفته شده است .
مقصود از فقدان بازگشت پذیری انجام یک عمل در دو جهت مخالف هم نظیر آنچه در جمع و تفریق انجام می شود را عمل بازگشت پذیری می گویند . یعنی انجام عملی به صورت رفت و برگشتی .
کودک راه رفته را قابل بازگشت نمی داند ، در حالی که لازمه ی یک عمل منطقی کامل تصور ذهنی بازگشت از راه رفته و عمل انجام شده است . مثلا اگر در جلوی چشم کودک خمیر دایره ای شکلی را لوله ای کنیم و یا آب لیوان پهن و کوتاهی را در لیوان باریک و بلندی بریزیم ، کودک به دلیل فقدان بازگشت پذیریتصور می کند خمیر لوله ای شکل بیشتر از حالت قبلی و آب لیوان باریک و بلند بیشتر از ظرف قبلی است . وقتی واجد بازگشت پذیری است که 1+1 میشود2 را به صورت 3 – 1 میشود 2 در آورد و یا مقوای چهار یا شش تکه ای شده ای را کنارهم قرار داده و یکپارچه کند .
مقصود از فقدان نگهداری ذهنی اینست که وقتی کودک برابری اندازه ی دو چیز را تایید می کند و یا برابری وزن دو شیء را تصدیق می کند و سپس در جلوی چشم او تغییراتی را شبیه آنچه در مثال های بازگشت پذیری اشاره شد ، ایجاد کنیم . برغم تایید و تصدیق اولیه دچار خطای ادراکی و قضاوتی شده و ثبات ذهنی اولیه اش را در اثر تاثرات بعدی از دست می دهد . یعنی کودک در این مرحله فاقد نگهداری ذهنی است . دلیل آن اینست که ثبات کمی بخشیدن به اشیا خارجی علی رغم تغییرات ظاهری آنها به نگهداری ذهنی تعبیر می شود و کودک بتدریج به قدرت عملیات ذهنی و در واقع عمل رفت و برگشتی توانایی می یابد .
مهمترین ساخت ذهنی در پایان نیم دوره ی اول مرحله دوم همین توان نگهداری است که نوعا با بسط قذرت حافظه این امکان را برای کودک فراهم می آورد که در قضاوت های عینی میان دو یا چند مورد مقایسه ای بتواند از اطلاعات قبلی اش سود جوید .
علاوه بر موارد برشمرده شده ، کودکان زیر 7 سال درگیر مشکلات دیگری در کنش های ادراکی خویش هستند که مانع از به ظهور رسیدن فعالیت های منطقی و عملیات در کودک می شوند . از این جمله جاندار پنداری جمادات ( کودک اشیا را نیز همچون موجودات ذی روح می داند ، به این دلیل وقتی قسمتی از بدنش با شیء تصادم می کنداز ضربه زدن به آن شیء از سوی خود یا بزرگتر ها تشفی شده و احساس کشیدن انتقام می کند . همینطور ، انسان انگاری دیگرموجودات ذی روح (کودک قادر به تعمیم صفات انسانی به حیوانات دیگر است . به این دلیل و داستان ها و قصه هایی که می شنود ، حیوانات سخن می گویند و چون آدمیان زندگی می کنند وفیلم های کارتونی روحی انسانی را برای او باز می تابانند . عروسکش را می خواباند و . . . ) . کودکان در این دوره به واسطه خودمداری و یا خود میان بینی انسانی ، همه موجودات را نیز ساخته دست انسان می شمارند . تلاش پیاژه در ترسیم جز به جز این مراحل به هدف آن بود تا فرایند شکل گیری ذهن کودک و پدید آمدن تدریجی دانش و معرفت را تا پایان نوجوانی و شروع بزرگسالی نشان دهد و تاثیر وفقه و آسیب در هر یک از این مراحل در رفتار های بزرگسالی باز شناساند .
نیم دوره ی دوم یعنی حدود سنی 7 تا 11 سالگی با توان در نگهداری ذهنی و تثبیت کمیت اشیاء ، قدرت بازگشت پذیری ، کاهش خود مداری و برگرفتن تمرکز 76 آغاز شده و کودک به ظرفیت های روانی و شناختی جدیدی دست می یابد . این توانایی ها ، کودک را قادر به انجام عملیات منطقی عینی77 می سازد و به واسطه برخورداری از نگهداری ذهنی ، ثبات و دوامی به دنیای خارج از خود می بخشد و ملاک های ثابتی در ساخت فکری او به وجود می آید78 . با برخورداری از امتیاز بازگشت پذیری به این مفهوم می رسد که در هر عملی امکان بازگشت به نقطه ی شروع وجود دارد .مثلا وقتی می گوییم 2 – 1 مساوی 1 می توانیم بگوییم که 1 + 1 مساوی 2 ؛ به عبارت دیگر کودک که هنگام تفریق یک از دو قادر است به خود 2 باز گردد . فکر کودک در زمینه ی منطق روابط و ردیف کردن و در زمینه ی منطق جز و کل از منطقی عینی یعنی در حضور اشیاء پیروی می کند و در غیاب آنها و به صورت لفظی و منطق ارسطویی انجام نمی گیرد . در واقع شکل و محتوا از هم جدا نشده اند . یعنی سه شیء یا سه شخص را وقتی می تواند با یکدیگر مقایسه کند و به نتیجه برسد که آن سه شیء و شخص در نزد کودک حضور داشته باشند . بنابرین قراردادن مساله های لفظی و تصوری در کتاب های درسی با توان ذهنی و عملیاتی کودک مطابقت ندارند .ادراک ماده ، وزن ، عدد، سطح ، گروه و گروه بندی و ردیف کردن به سرعت ، مکان ، فضا ، زمان ، و حجم تماما در این مرحله شکل می گیرند .

ج – مرحله عملیات منطق تئوری
در این مرحله علاوه برگسترش وسیع و پیچیده و یکپارچه ی طرح واره و ساختار های ذهنی و توان انجام عملیات تجربی و ترکیبی و علمی و آزمایشی ،شکل از محتوا جدا شده و نوجوان قادر است بی نیاز به محتوا بر روی شکل و لفظ عملیات منطقی و مقایسه ای انجام دهد . صرفا نام بلوک الف و ب و ج و یا نام های بهرام و بهمن و بهروز و ارائه اندازه ها ، برای قیاس کردن و نتیجه منطقی گرفتن بسنده می کند . قدرت تخیل و بیرون رفتن از واقعیت برای بازگشت به واقعیت و تغییر و اصلاح آن و در نتیجه قدرت فرضیه سازی در او رشد زیادی می کند .قبل از آن فرض خط کش 155 متری برای کودک مضحک به نظر می آمد و مطلقا فرض محال را محال می شناخت . در این مرحله با هر فرضی به تفکر و تخیل و بررسی و وارسی امور می پردازد .
منطق صوری یا منطق ارسطویی و قضایا 79 نیز از محصولات تحولات ذهنی این مرحله است و نوجوان از مقدمتین و صغری و کبری و مد نظر قرار دادن حد وسط ، به استنتاج نتیجه ای منطقی مبادرت می ورزد . این عمل به دلیل جدایی شکل از محتوا به گونه ای لفظی و انتزاعی انجام می گیرد و نشانگر انتزاعی شدن ذهن نوجوان و قدرت استدلال های استقرایی و قیاسی80 است . نوجوان به دلیل برخور داری از این امکانات وسیع ذهنی که به سرعت نیز پدید آمده اند ، حالتی تمام نشدنی و بی نهایتی د ر خود احساس می کند . به طراحی طرح ها و برنامه های وسیعی در حیطه زندگی خویش دست می زند . تحرک و جوشش و دور خیزی غیر قابل وصف در رفتار و شخصیتش پدید می آید .
در امور ، باور ها و اعتقاد ها و ارزش های مرسوم و معمول به دیده شک و تردید می نگرد . تازه خواه ، نوگرا ، تجربه گر و اصلاح طلبی بدیع فکر و ابتکاری و خلق می شود . با وضع موجود مخالفت می ورزد و انقلابی و معترض به شرایط موجود ، آرمان خواهانه در پی تغییر و برهم زدن شرایط و پایه ریزی وضع موعود و ارمانی می رود . در مخالفت هایش مصر ، صریح و شجاع و در اثبات و ایجابش پیگیر و پایبند و صادق باشد . توسعه ذهن فلسفی در او شخصیتی ایده آل نگر و غیر رئالیستی و در همه حال اهل خطر ماجراجو را در او شکل می دهد .و چناکه در طرح نظریه اریکسون که به تحولی عاطفی و اجتماعی جوانان عنایتی خاص دارد ، و طرح مفهوم هویت و بحران هویت از اوست .
معمولا صداقت باور اینان در پیروی از شخصیت های انقلابی و اصلاحی مورد سوء استفاده قرارگرفته و با ایجاد سرخوردگی در آنها به تدریج فرایند ی تحریف کننده در شخصیت ها به وقوع پیوسته و در نتیجه از افرادی اصلاح طلب ، افرادی سود گر ، حرحری مذهب با دیدگاهی ابزاری فراهم می آورند .
اریکسون 81 از جمله روانکاوانی است که به بررسی جامعی در خصوص مراحل تحول روانی اجتماعی و فرهنگی انسان تا پایان حیات به ویژه ویژگی های نوجوانان دست زده است . 82 او مراحل تحول را به 8 مرحله تقسیم می کند که هر یک با دو دسته صفات متمایز نامگذاری می شوند . اگر تحول بهنجار صورت گیرد فرد واجد صفات مثبتو اگر جهت تحول نابهنجار باشد فرد دچار صفات و شخصیتی منفی در روند رشد می گردد. به اقتضای دید مرحله ای هر مرحله لازمه تحول در مرحله ی بعدی است و عدم شکل گیری ویژگی های تحولی و مثبت هر مرحله عملا مرحله بعدی را با مشکلات مضاعفی می سازد .
الف – مرحله اعتماد در برابر عدم اعتماد ( 1 – 0 سالگی )
نوزاد با خروج از دنیای رحمی به تجهیزات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره فیزیولوژی، حقوق جزا، عقب ماندگی، انتقال اطلاعات Next Entries پایان نامه رایگان درباره اجتماعی شدن، فیزیولوژی، مجازات تبعی، فرهنگ پذیری