پایان نامه رایگان درباره مصرف کننده، مصرف کنندگان، ایالات متحده، جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

مصرف کنندگان کالاهای لوکس از تأثیرات اجتماعی و قصد خرید کالاهای تقلبی از برندهای معتبر وجود دارد.
فرضیه ی سوم- رابطه ی مثبتی بین وفاداری برند مصرف کنندگان کالاهای لوکس و قصد خرید کالاهای تقلبی از برندهای معتبر وجود دارد.
فرضیه ی چهارم- رابطه ی مثبتی بین ادراک مصرف کنندگان از خرید کالاهای تقلبی به عنوان موضوعی اخلاقی و قصد خرید کالاهای تقلبی از برندهای معتبر وجود دارد.مدل تحقیق به شکل زیر می باشد:
شکل 2-5- مدل تحقیق شاهین

نتایج تحقیق از تأیید رابطه ی استنباط از کیفیت- قیمت، وفاداری به برند و مسائل اخلاقی حکایت دارد. به عبارت دیگر فرضیات اول، سوم و چهارم تأیید شد و فرضیه ی دوّم تأیید نشده است.

2-19-2-3- سایر تحقیقات
در ادامه به بررسی اجمالی تعدادی از تحقیقات مرتبط به موضوع به پژوهش می پردازیم:
جدول 2-1- پیشینه تحقیقات خارجی
نتایج
متغیر وابسته
متغیر مستقل
محصول تقلبی
توصیف مطالعه(روش،
مشارکت کنندگان)
نویسنده و سال
متغیرهای جمعیت شناختی بین دو گروه انتخاب شده تمایزی قائل نشدند.
اعتماد کمتر به دوام و تصویر برند تاثیر مثبتی در انتخاب خرید تقلبی در مقایسه با خرید برچسب های طراح یا بدون لوگو می گذارد. جدا از ارزش کالا، ارزیابی تمام نمونه ها ارزش بیشتری برای برچسب طراح در مقایسه با تقلبی
بیان شد انتخاب خرید یک برچسب،
یک برند تقلبی و یا کالا بدون لوگو در ارزیابی های محصول
جمعیت شناختی،تصویر از خود،اهمیت محصول،اعتبار مغازه، دوام، مد بودن محصول، تصویر برند و قیمت
پیراهن
نظر سنجی،200مصرف کننده بزرگسال ایالات متحده در مراکز خرید رفاهی و فروشگاه های اجناس دسته دوم
بلوچ و همکاران191،1993
مصرف کنندگان نژادپرست، ریسک بیشتری درک کردند، همچنین ارزیابی منفی از تقلب داشتند و احساس پشیمانی از خرید تقلبی داشتند زمانی که کالای اصلی در کشور ایالات متحده تولید می شود.
ریسک ادراک شده، ارزیابی پیشمانی از کیفیت بعد از خرید
کشور مبدا، نژاد پرستی
قطعات اتومبیل
تجربی،130 دانشجوی ایالات متحده(خریداران بالقوه کالاهای تقلبی)
چکرابرتی و همکاران192،1996
هیچ تاثیر معناداری بین اطلاعات کشور مبدا و قصد خرید وجود ندارد.
ریسک کم درک شده به صورت میانجی بر قصد خرید تاثیر می گذارد.
ریسک درک شده، قصد خرید،احساس پشیمانی خرید
کشور مبدا کالای اصلی
قطعات اتومبیل
تجربی،87 دانشجوی دوره لیسانس ایالات متحده(خریداران بالقوه کالاهای تقلبی)
چکرابرتی و همکاران193،1997
خانواده ها با درآمد متوسط و بالا،مردها،کارگران یقه سفید،افراد با آموزش عالی، مصرف کنندگان جوان و مجردها به احتمال زیاد بیشتر خواهان کالاهای فاقد جواز مولف مثل VCDها؛ خانم ها بیشتر خواهان خرید پوشاک و لوازم تزئینی هستند.
خریداران کم خرید در مقابل خریدارانی که خریدار کالاهای فاقد جواز مولف
جمعیت شناختی:درآمد،جنسیت،شغل،تحصیلات،سن،وضعیت متاهلی
VCDها،پوشاک یا لوازم تزئینی
نظرسنجی،1152 مصرف کننده بزرگسال از هنگ کنگ، شانگهای، ووهان
(خریداران با میزان خرید کم و زیاد قبلی کالاهای تقلبی)
چونگ و پرندرگاست194،2006
شاخص بودن خواننده گروه، رضایت انتسابی،ریسک گیر افتادن، بزرگی پیامد، نظرات اجتماعی، میزان تطابق با جنس اصلی، نگرش به سمت موسیقی فاقد جواز مولف را کاهش می دهد، که این همبستگی بالایی با قصد خرید CD فاقد جواز مولف دارد؛ شاخص بودن خواننده گروه و میزان تطابق با جنس اصلی، قصد خرید CD فاقد جواز مولف را کاهش می دهد.

نگرش نسبت به موسیقی های فاقد جواز مولف (میانجی)، قصد رفتاری نسبت به موسیقی فاقد جواز مولف
شاخص بودن خواننده گروه، رضایت انتسابی، ریسک گیر افتادن، میزان پیامدها، نظرات اجتماعی، تطابق با جنس اصلی
CD موسیقی
نظرسنجی،207 مصرف کننده جوان سنگاپوری با خوانندگان یا گروه های شاخص (خریداران بالقوه کالاهای تقلبی)
چونگ،هانگ و لی195،2005
دانشجویان از خانواده های کم درآمد از طریق افراد مشهور و ارزشهای مادی گرایی برای خرید تقلبی بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند.
فراوانی استفاده برای دانشجویان بیشتر از خانواده های کم درآمد است.

استفاده از محصولات تقلبی،فراونی استفاده از محصولات تقلبی
جنسیت،تاثیر خانواده،تاثیر عضویت یا الهام بخشی گروه،تصویر شخصی.
کالاهای گوناگون
نظرسنجی،662 دانشجوی تایلندی(خریداران بالقوه یا استفاده کنندگان از کالاهای تقلبی)
چاچینپراکارن1962003
رابطه منفی بین نگرش نسبت به بی قانونی و تمایل به خرید محصولات تقلبی آگاهانه فقط برای پیراهن دست بافت وجود دارد. رابطه مثبتی بین انتظار از عملکرد و تمایل به خرید آگاهانه از تقلب برای هر دو محصول وجود دارد.
نشان تجاری و قیمت گذاری انحصاری رابطه مثبتی با تمایل به خرید آگاهانه محصولات تقلبی برای سرمایه و ریسک کم دارند..

تمایل به خرید با توجه به آگاهی از تقلبی بودن محصول
نگرش نسبت به بی قانونی، انتظار از عملکرد محصول، نام تجاری برای محصولاتی که ریسک و سرمایه کمتری دارند.
پیراهن دست بافت، دوربین 35 میلیمتری
تجربی،221 دانشجوی کسب وکار دانشگاهی در شرق،منطقه شهری(خریداران بالقوه کالاهای تقلبی)
کوردل،
ونگتادا و
کیسنک،1996
کالاهای تقلبی به این دلایل بفروش می روند: برند، یک نسخه سطح پایین از نسخه های اصلی هستند،با قیمت پایین تری عرضه می شوند و مشتری به نام برند توجه می کند نه محصول.
انتخاب اختیاری کالای تقلبی
از پیش تعیین نشده
مشخص نشده است.
مطالعه کیفی، مصاحبه با 120 دانشجوی بین المللی،غالبا با خرده فرهنگ چینی از سنگاپور، مالزی
جنتری و همکاران197،2001
قیمت پولی کالاهای اصلی تاثیر مثبتی و جرائم مورد انتظار تاثیر منفی بر روی انتخاب کالاهای تقلبی در مقابل کالاهای اصلی دارند. دانشجویان هنگ کنگی کمی بیشتر نسبت به دانشجویان لاس وگاسی کالاهای تقلبی خریداری می کنند؛ تعامل بین فرهنگ و قیمت مثبت، ولی تعامل فرهنگ و جرائم منفی است. همچنین نشان دادند که دانشجویان هنگ کنگی کشش کمتری نسبت به قیمت های پولی و جرائم مورد انتظار دارند.
انتخاب یا خرید محصولات فاقد جواز مولف(سهم دانشجویان)
قیمت پولی واقعی محصولات اصلی،جرائم مورد انتظار با خرید کالاهای تقلبی،فرهنگ،تعامل فرهنگ/قیمت وفرهنگ/جرائم
موقعیت خرید تقلبی
تجربی،120 دانشجو که 60 تا از آنها از هنگ کنگ و 60 نفر دیگر از لاس وگاس(خریداران بالقوه کالاهای تقلبی)
هاروی و ولز198، 2003

مصرف کنندگان استفاده می کنند از محصولات تقلبی به عنوان یک جانشین برای برند های با ارزش مورد نظرشان که به آنها در ساختن هویشان کمک می کنند، همچنین برای انتقال معنای فرهنگی مرتبط و تحت تاثیر قرار دادن دیگران،اما فقط در یک بازه زمانی آنها می توانند افکارعمومی را فریب دهند.
استفاده از برندهای تقلبی
تعیین نشده
کالاهای تقلبی مد
مطالعه کیفی،مصاحبه با 30 مصرف کننده زیر 30 سال در انگلستان (خریداران و غیر خریداران کالاهای تقلبی)
هو و همکاران199، 2003
کیفیت متفاوت درک شده بین برندهای تقلبی و اصلی، قصد خرید را برای تمام محصولات طبقه بندی شده(منسوجات،لوازم چرمی،سی دی،نرم افزار،ساعت و عطر) کاهش می دهد.
قصد خرید
تفاوت کیفیت درک شده از محصولات برند تقلبی و برند اصلی
لوازم چرمی، ساعت، عطر
نظرسنجی،202 تا مصرف کننده آلمانی در ترکیه(خریداران بالقوه کالاهای تقلبی)
جنر وآرتون200، 2005
نگرش به سمت کالاهای فاقد جواز مولف بر قصد خرید تاثیر می گذارد؛ خانم ها قصد خرید کمتری دارند، سن در این رابطه تاثیر منفی دارد و تجربه خرید قبلی رابطه مثبتی با قصد خرید سی دی ها فاقد جواز مولف دارد.
قصد خرید سی دی ها فاقد جواز مولف
نگرش نسبت به کالاهای تقلبی،جمعیّت شناختی(جنسیت،سن،درآمد)،
تجربه قبلی
سی دی
نظرسنجی،306 مصرف کننده هنگ کنگی(درصد بالای خریداران قبلی سی دی های فاقد حق مولف)
ونگ و همکاران201، 2003
قیمت بیش اندازه نرم افزارهای اصلی دلیل اصلی استفاده از نرم افزارهای فاقد جواز مولف می باشد؛
مهم ترین عامل در دسترس بودن نرم افزارهای فاقد جواز مولف است.

خرید یا کپی کردن نرم افزار فاقد جواز مولف
سوالات باز-بسته برای انگیزه های بکارگیری نرم افزارهای فاقد جواز مولف
نرم افزار
نظر سنجی آنلاین در چین،84 پاسخ دهنده؛ تجزیه وتحلیل محتوایی 209 خبر چینی در رابطه با نرم افزارهای فاقد جواز مولف(خریداران بالقوه کالاهای تقلبی)
لاو202، 2006

ادراک از محیط فروشگاه قصد خرید ساعت و عینک آفتابی تقلبی را افزایش می دهد،ریسک مالی و عملکردی قصد خرید برای مسکن را کاهش می دهد.
قصد خرید برای خرید محصولات تقلبی
محیط خرید و ویژگی های محصول درک شده، ریسک مالی،عملکردی، اجتماعی
مسکن، عینک آفتابی، ساعت
نظرسنجی،144 دانشجوی ایالات متحده(خریداران بالقوه کالاهای تقلبی)
لیسن و نیل203، 2001
نیات اخلاقی،رفتارهای خریدی که به شدت مربوط به رفتار استفاده است را کاهش می دهد؛ تاثیر نیات اخلاقی بر رفتار خرید برای مشارکت کنندگان مسن تر بیشتر از جوانترها می باشد؛
رابطه بین رفتار خرید واستفاده در بین مردها نسبت به خانم ها بیشتر است.

خرید و رفتار استفاده از نرم افزارهای فاقد جواز مولف
نیات اخلاقی،سن، جنسیت
نرم افزار
نظرسنجی،243 تا دانشجوی هنگ کنگ(خریداران و غیر خریداران نرم افزارهای فاقد جواز مولف)
مورس و چانگ204، 2006
دسترسی زیاد به نرم افزارهای فاقد جواز مولف،سرزنش کم برای خرید این نرم افزارها و هزینه بالای نرم افزارهای قانونی بر قصد خرید نرم افزارهای فاقد جواز مولف تاثیر می گذارد.اساسا قصد خرید در سنگاپور در مقایسه با هنگ کنگ ضعیف تر می باشد.
قصد خرید نرم افزارهای فاقد جواز مولف
دسترسی و تنبیهات برای خرید نرم افزارهای فاقد جواز مولف، هزینه نرم افزارهای قانونی
نرم افزار
نظر سنجی،462 تا دانشجوی سنگاپوری(خریداران و غیر خریداران نرم افزارهای فاقد جواز مولف)
مورس و دهلیول205، 2004(تکرار بررسی مورس و دهیلون،2000)
دسترسی زیاد به نرم افزارهای فاقد جواز مولف،سرزنش کم برای خرید این نرم افزارها و هزینه بالای نرم افزارهای قانونی بر قصد خرید نرم افزارهای فاقد جواز مولف تاثیر دارد.
قصد خرید نرم افزارهای فاقد جواز مولف
دسترسی به نرم افزارهای فاقد جواز مولف،هزینه نرم افزارهای قانونی
نرم افزار
نظرسنجی،243 دانشجوی هنگ کنگی(خریداران و غیر خریداران نرم افزارهای فاقد جواز مولف)
مورس و دهیلون206، 2000
نگرش نسبت به تقلب و هویت فردی تاثیر مثبتی بر قصد خرید خصوصا در سطح قیمت های پایین دارند.
فشارهای هنجاری و کنترل رفتار عینی تاثیر مثبتی بر قصد خرید در سطح قیمت های بالا و پایین دارد.
نگرش نسبت به تقلب(متغیر میانجی)، قصد خرید، خریدهای قبلی کالاهای تقلبی
ویژگی های شخصیتی بر نگرش نسبت به تقلب و هنجارهای ذهنی تاثیر دارد.
مشخص نشده است.
نظر سنجی،1040 مصرف کننده استرالیایی(خریداران قبلی و غیر خریداران کالاهای تقلبی)
پنز و استاتینگر207، 2005
کیفیت و عرضه زیاد، قصد خرید برای کسانی که زیاد پول خرج ی کنند در مقایسه با افرادی که کم پول خرج می کنند در نمونه های VCD ها افزایش می دهد. کیفیت، مواد و نظر دوستان یا خانواده،قصد خرید کسانی که کم خرج هستند در مقایسه با پرخرجها برای تی شرت افزایش می دهد. کیفیت، شهرت، مسائل اخلاقی و قانونی برای تی شرت ها نسبت به VCDها مهم تر است.
مقایسه بین کسانی که برای کالاهای تقلبی کم یا زیاد پول خرج می کنند.
قیمت، کیفیت، عرضه زیاد،شهرت، خدمات بعد از فروش،نظر دوستان یا افراد خانواده،مسائل قانونی برای
VCD،تی شرت
نظرسنجی،200 مصرف کننده هنگ کنگی(کسانی که قبلا کالای تقلبی خریداری کرده اند)
پرندرگاست و همکاران208، 2002
میان تفاوت قیمتی و قصد خرید،رابطه منفی وجود دارد. کیفیت ادراک شده محصولات تقلبی و کمپین های مبارزه با کالاهای فاقد جواز مولف بر روی قصد خرید هیچ تاثیری نمی گذارد.
قصد خرید
نگرش نسبت به کالاهای تقلبی،قیمت، ، مبارزه با کالاهای تقلبی
مشخص نشده
نظرسنجی،230 دانشجوی ایالات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره مصرف کننده، مصرف کنندگان، تصویر برند، عدم اطمینان Next Entries پایان نامه رایگان درباره جامعه آماری، جمع آوری اطلاعات، مصرف کنندگان، روش تحقیق