پایان نامه رایگان درباره مشارکت زنان، توسعه صادرات، مهاجرت معکوس

دانلود پایان نامه ارشد

شوند. به اين ترتيب ملاحظه مي شود که صنايع دستي و صنعت گردشگري بر يکديگر اثر متقابل داشته و مي توانند موجبات رشد و توسعه يکديگر را فراهم سازند.
در مجموع ايجاد اشتغال و کسب درآمد جاذبه گردشگري، حفظ و بقاي آداب و رسوم قومي، کسب درآمد ارزي جلوگيري از مهاجرت بي رويه به شهرها، افزايش درآمد ارزي و توسعه صادرات غير نفتي، تقويت روحيه ابتکار و خلاقيت در افراد، افزايش مشارکت زنان مي‌تواند از پيامدهاي رونق صنايع دستي در کشور باشد حمايت از جهانگرد و جذب تورسيم و همچنين حفظ ميراث فرهنگي ـ قومي ايران کمک مي‌کند و ديگر اين که درآمدهاي ارزي ناشي از فروش صنايع مي‌تواند بخش مهمي از صادرات غيرنفتي کشور را به عهده گيرد صنايعي مانند معرق، سفال، حکيم، سوزن‌کاري، منبت، حصيربافي، سراميک و غيره تجلي فرهنگ ديرين است که جاذبه‌هاي فراواني براي گردشگران دارد و همين طور به تقويت هويت قومي نيز شده بسياري از کساني که به اين حرف مشغول بودند شغل خود را به دليل نبود تقاضا در بازار کالا از دست دادند
3- در صورت عدم توجه مناسب به توريسم در بخش صنايع دستي با پيامدهاي منفي نظيرغلبه تفکر تجاري و قاچاق کالا بر فعاليت‌هاي مولد و توليدي، عدم حضور بخش غيردولتي نيرومند در صنايع دستي، پراکندگي مناطق توليدي و دوري از بازار، ضعف بنيه مالي صنعتگران، بالا بودن سود تسهيلات بانکي، عدم ثبات شغلي به دليل تأثير نوسانات اقتصادي و بويژه رونق يا رکود بازار، فقدان کارگاه هاي مدرن و مجهز بيمه هنرمندان و صنعتگران) روبرو خواهيم شد.

نتيجه گيري و پيشنهادها
صنعت جهانگردي يکي از بزرگترين و متنوع ترين صنايع درآمدزا در دنيا به حساب مي آيد. به گونه اي که در عصر حاضر به عنوان سومين صنعت پردرآمد پس از نفت و خودرو مي باشد. اهميت اين بخش براي کشور ايران که از لحاظ جاذبه هاي توريستي در رديف ده کشور اول جهان و از حيث تنوع توريستي در رديف پنج کشور اول جهان قرار دارد، داراي اهميت استراتژيک و راهبردي مي باشد.
اما در اين ميان عدم وجود ساختاري منسجم و متولي مشخص، فقدان استراتژي و چشم انداز بلندمدت در بخش گردشگري، عدم رسيدگي به مراکز جذب توريست، عدم وجود کادر مجرب و متخصص در پايگاههاي هدف مانند مراکز باستاني و تاريخي، عدم ارائه سرويس مناسب به بازديدکنندگان، عدم امکان تعامل و ايجاد ارتباط با توريست بدليل تفاوتهاي فرهنگي و زباني و از همه مهمتر عدم وجود درک صحيح از اهميت اين پديده برخي از تنگناهاي موجود فرا روي توريسم در ايران بويژه در بخش صنايع دستي است که هريک از اين عوامل نياز به بررسي و پاتولوژي دقيق دارد.
هنرهاي سنتي و صنايع دستي هر يک با مفهوم خاص خودشان يکي از مهمترين وجوهات فرهنگي و اقتصادي گردشگري کشورمان محسوب مي شوند. استقبال خاص گردشگران داخلي و خارجي براي داشتن يکي از آثار هنري و يا صنايع دستي هر شهر يا استان نشان مي دهد، قابليت بهره برداري اقتصادي از هنرهاي سنتي و مخصوص استانهاي مختلف کشورمان، يکي از اصلي ترين مزاياي پرداختن به صنعت گردشگري و تقويت بخش فرهنگي آن است.
جهت رونق صنعت توريسم در بخش صنايع دستي در کشور به ويژه در استان مرزي مسئولين امر بايد در مرحلة نخست نقش و اهميت پژوهش هاي اجتماعي را درک کنند. براي اين مهم سرمايه‏گذاري نمايند تا بتوانيم علي‏رغم محدوديت هاي خاص موجود از ظرفيت هاي موجود حداکثر بهره‏وري را براي کشورمان حاصل نماييم. براي استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود گردشگري در زير چند مورد از راهکارها در دو بخش به صورت اجمالي اشاره مي شود:

راهکارهاي کلي براي رونق صنعت توريسم
1- بخش کلان: در اين بخش از راهکارهاي جذب توريست مي توان به تدوين برنامه ها، سياست هاي کلي، کلان، قانونمند و منظم براي رونق صنعت توريسم در کشور، فرهنگ سازي شيوه برخورد با توريست ها در مکانهاي توريستي از سوي بوميان و متصديان مکانها، بهره گيري از بخش خصوصي براي سرمايه گذاريهاي مطلوب در بخش توريسم، استفاده از الگوهاي موفق برنامه هاي توريستي در کشورهاي ديگر از جمله کشور ترکيه، تبليغات اينترنتي، ماهواره اي و تلويزيوني بصورت مستند و حرفه اي مکانهاي توريستي براي داخل و خارج از کشور اشاره نمود.
2- بخش خرد: ايجاد تسهيلات رفاهي، بهداشتي، اطلاع رساني، سازماني کارا و مطلوب طبق استانداردهاي بين المللي،کنترل قيمت کالاها و خدمات اعطايي به توريستها، ايجاد سيستم حمل و نقل مطلوب هوايي و زميني، ساخت هتلها، اقامتگاهها و پارکينگ هاي مناسب و حفظ، نگهداري و مرمت آثار تاريخي، باستاني و توريستي از جمله راهکارهاي عمده اين بخش مي تواندمحسوب شود.

راهکارهاي ويژه در صنعت توريسم با تأکيد بر صنايع دستي
راه اندازي بانک اطلاعات جامع گردشگري و صنايع دستي، ضمن تمرکز کليه فعاليتهاي هنرهاي صناعي در يک نهاد منسجم و مسئول و همچنين متمرکز کردن مراکز تصميم گيري و تصميم سازي در بخش توسعه صنايع دستي2- تقويت موسسات و شرکت هاي خصوصي و سرمايه گذار در بخش گردشگري و حمايت از توسعه کارگاه هاي توليدي از طريق اعطاي تسهيلات اعتباري و حمايت از ايجاد بازارچه هاي صنايع دستي 3- توسعه فرهنگ اصيل ايراني و بومي از طريق صنايع دستي 4- تهيه و تدوين استاندارد مواد اوليه مورد مصرف با حفظ اصالت هاي بومي، ملي و فرهنگي 5- تأمين امنيت براي سرمايه گذاري در واحدهاي صنعتي و افزايش پوشش بيمه اي براي نيروهاي کار و توليدات صنايع دستي 6- برگزاري جشنواره هاي فرهنگي- صنايع دستي با حضور فرهنگ هاي متنوع ايراني 7- افزايش ميزان تنوع و زمينه هاي کاربردي آثار صنايع دستي و بالطبع بالا بردن کيفيت و افزايش ميزان دوام هنرهاي صناعي 8- توليد هنرهاي صناعي با الهام از فرم کلي و نگاره هاي آثار تاريخي و باستاني و نيز علائم و نشانه هاي هر کشور 9- ايجاد رشته صنايع دستي و توريسم در مناطق فعال در اين زمينه 10- بسته بندي مناسب آثار صنايع دستي 11- ارائه خدمات مناسب در زمينه بيمه، حمل و نقل و تحويل سالم و بموقع آثار در مقصد مورد نظر گردشگران 12- اهداي صنايع دستي به عنوان جوايز مسابقات علمي- هنري و ورزشي در کشور13- استفاده از ظرفيت هاي بالقوه فضاي سايبر و رسانه هاي ماهواره اي همچون تاسيس شبکه جهانگردي و توريسم براي توسعه صنعت جهانگردي و شناساندن هنر صنايع دستي و پتانسيل هاي گردشگري کشور 15- مشارکت فعال صدا و سيما در امر اطلاع رساني و تبليغ گسترده روي صنايع دستي با هدف ايجاد موقعيت مناسب براي عرضه کالا 16- ايجاد فروشگاه هاي آنلاين صنايع دستي در کشور 17- توجه به آموزش الکترونيکي و حرفه اي صنايع دستي در مراکز دانشگاهي 18- ايجاد پايگاه داده ها براي صنعتگران و هنرمندان در بخش صنايع دستي 19- توسعه بازاريابي الکترونيکي صنايع دستي در کشور از طريق اينترنت20- فعال سازي انجمن ها در جهت حفظ، احيا و آموزش صنايع دستي21- برگزاري جشنواره و نمايشگاه هاي بين المللي صنايع دستي و گردشگري بصورت مشترک با مشارکت کشورهاي منطقه و سازمان هاي فرهنگي بين المللي.
……………………………………………………………………………………..
دکتر حسن افشار محمديان – کارشناس ارشد بانک ملي ايران و مدرس دانشگاه
همايش صنايع دستي ايران – چالش ها و راهکارها – 26 و 27تيرماه 1385
تالار اجتماعات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
از زمان کشيدن نخستين تصاوير بر ديواره غارها ، روزگاري دراز مي گذرد . از همان سرآغاز تاريخ ، طرحهاي خام و مبهمي که در مغز انسان شکل مي گرفت ، همه نشان از تلاشها و بي قراريهاي روح او براي گريز از ظلمت و تباهي هاي زمانه داشت . در پيوستگي تاريخ ، از دوران گذشته تا حال ، اين نياز در هر دوره اي به نوعي جلوه گر شده است و هنر مند با دم هاي غنيمت عمر و لحظات گذراي زندگي خويش ، همواره خاطرات لذت بخش را زنده ساخته ، آنرا آراسته ، پيراسته و بلاخره اثري را بجاي نهاده که يادآور تأثرات او از نمايش هاي هستي است .
نقش و اهميت صنايع دستي بعنوان هنري مقدس ، صنعتي مستقل ، بومي و اصيل با جنبه هاي قوي کاربردي از جهات هنري ، فرهنگي ، اقتصادي ، اجتماعي و حتي سياسي بر همگان و به ويژه محققان عزيز آشکار است . نکته مهم و شايان توجه آن است که حتي اگر همه تأثيرات مثبت اقتصادي صنايع دستي را به کناري بگذاريم ،‌اين هنر ملي ايران بواسطه بازتاب ذوق سرشار ، انديشه خلاق و هنر مندان پرمايه ولي بي ادعا بايد بصورت جدي و برنامه ريزي شده مورد حمايت قرار گيرد .اين در حالي است که صنايع دستي طي ساليان متمادي ، چه در دوران رونق و شکوفائي و چه در دوره هاي رکود ، هنگامي که با توسعه صنعت گردشگري همراه بوده سهم شايسته و در خور توجهي در اقتصاد کشور و معرفي هنر ناب و خالص ايراني و نهايتاً زندگي اقتصادي و حيات فرهنگي ما داشته است .
امروزه توليد صنايع دستي که مزين به نقش آثار تاريخي ، باستاني و يادمانهاي ويژه هر کشور است در دستور کار صنعتگران جهان قرار دارد و تلاش مي شود که حتي بخشي از اين گونه آثار که از سنگ ، چوب ، فلز و يا بر روي سراميک و پارچه پديد مي آيد با قيمتهاي ارزان در اختيار توريست ها قرار گيرد . بايد عرض کنم که تمامي ممالک جهان ، اعتقاد به تأثير متقابل صنايع دستي و صنعت گردشگري دارند . چرا که در عمل و تجربه در يافته اند که هنرهاي صناعي يکي از عوامل بسيار مؤثر در جلب و جذب گردشگر در تمامي گرايش هاي ملي ، منطقه اي و داخلي است و متقابلاً به اين نتيجه هم رسيده اند که صنعت گردشگري مي تواند به رشد ، توسعه و گسترش صنايع دستي و بهبود کيفيت آن کمک کند . بر پايه اين اعتقاد و تجربيات حاصله تشکيلات صنايع دستي و گردشگري در بسياري از کشورها در هم ادغام و يا در رابطه اي هماهنگ و منسجم با هم ديده شده اند که خوشبختانه در کشور مانيز گامهائي در اين زمينه برداشته شده است .
بنا ندارم در اينجا فرمايشات محققين ارجمند و اساتيد بزرگوارم را که يک اصل به تواتر رسيده است ، به تفصيل تکرار کنم که مثلاً ايران يکي از ده کشور پرجاذبه گردشگري در جهان است و آثار بي شمار تاريخي ، باستاني و جاذبه هاي طبيعي آن به حدي است که هر گردشگري را با هر سليقه و يا هر بينش و تفکري به سوي خود جلب مي کند ، ولي مراجعه به آمار ورود گردشگران بين المللي حتي طي سالهاي اخير که شاهد رشد چشمگير آن بوده ايم ، حدود يک تا يک و نيم ميليون نفر گردشگر آنهم گردشگراني که به طور عمده از ممالک فقير يا بدون امکانات مالي به ايران مي آيند را ثبت کرده است .
براي اينکه جهت گيري بحثم را در چارچوب ارائه راهکارهاي لازم و عملي توسعه صنايع دستي سوق دهم ، ذکر دو نکته را در بدو امر حائز اهميت و ضروري مي دانم :
1- به نظر اينجانب و با تکيه بر دلائل محکم و متقن شايسته است که ما توسعه هنرهاي صناعي را به طريق اولي در زادگاه آن ، يعني روستا جستجو کنيم . به قول استاد دکتر آسايش ، روستا مادر شهرهاست و به تعبيري شهر ، زائيده روستا است . اين فرزند قدر نشناس و ياغي چون به حرف والد خويش گوش نداده ، مورد آق والدين قرار گرفته و امروز شهر دچار آنچنان در هم تنيدگي و گره خوردگي شده که مهاجرت معکوس و يا پناه آوردن مجدد به آغوش زادگاه اوليه يعني روستا را برگزيده است . بنابراين توصيه بنده بعنوان اولين راهکار ،‌اين است که بستر توسعه صنايع دستي ، باهدف ايجاد فرصت هاي اشتغال مولد براي جمعيت مازاد و سرريز روستائي ، توزيع برابر و عادلانه فرصت ها و امکانات ، آمايش سرزمين و يا پراکندگي متوازن جمعيت و ثروت در پهنه جغرافيائي کشور ، اجتناب از ايجاد قطب هاي جمعيتي در مترو پليس ها و کلان شهرها و نتيجتاً کاهش جرم و جنايت و بزه اجتماعي در سطح شهرهاي بزرگ و بسياري دلائل ديگر در خود روستا قرار گيرد . و حتي اولويت هاي جانبي از صنعتگر صنايع دستي را استقرار کارگاه در روستا و سپس در شهرها در نظر بگيريم .

2- همانطور که در بخشي از عرائضم اشاره کردم ، اصلح است که ما ابتدا به پيش زمينه و يا پيش نياز توسعه صنايع دستي در کشور و ارائه راهکار در اين بخش يعني تقويت گردشگري بپردازيم . چون گفتيم اعتقاد ما در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره اوقات فراغت، فرهنگ و تمدن، اقتصاد کشور Next Entries پایان نامه رایگان درباره استان مازندران، نقش برجسته، مشاغل آزاد