پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، مواد مخدر، مواد روان گردان

دانلود پایان نامه ارشد

مکانيکي است. سايبرنتيک تفاوتها و شباهت هاي ميان سامانه هاي زنده و غير زنده را مقايسه کرده است. سايبر پيشوندي است براي توصيف يک شخص، يک شي ء، يک ايده و يا يک فضا که مربوط به دنياي رايانه و اطلاعات است. در طي توسعه اينترنت واژه هاي ترکيبي بسياري از اين کلمه سايبر به وجود آمده است که به تعدادي از آنها اشاره مي کنيم: فضاي سايبر، شهروند سايبر40، پول سايبر41، فرهنگ سايبر42، راهنمايي سايبر43 و….
بعضي معتقدند واژه فضاي سايبر را نخستين بار ويليام گيبسون نويسنده داستان علمي تخيلي در کتاب neveromancerدر سال 1948 به کار برده است.فضاي سايبر در معنا به مجموعه هايي از ارتباطات دروني انسانها از طريق رايانه و وسايل مخابراتي بدون در نظر گرفتن جغرافياي فيزيکي گفته مي شود. در فارسي واژه سايبر را به مجاز و مجازي ترجمه کرده اند. اين ترجمه گوياي دقيق اين واژه نيست. مجاز در برابر حقيقت به کار برده مي شود و در زبان انگليسي معادل virtual است از سويي ديگر محيط سايبر محيطي است حقيقي و واقعي و نه دروغين و مجازي، در واقع جهان سايبر هر چند به شکل مادي و ملموس احساس شدني نيست، اما همانگونه که به اطلاعاتي ناشي از امري نمي توان عنوان مجازي داد به جهان سايبر نيز نمي توان مجاز و مجازي اطلاق کرد. با وجود اين چون در زبان فارسي واژه اي که مترادف با اين عبارت باشد يافت نشده است استفاده از عبارت فضاي مجازي و جرمهاي جهان مجازي رو به گسترش است که رفته رفته جانشين عبارتهايي چون جرمهاي رايانه اي و جرمهاي اينترنتي مي شود. از محيط سليبر يه محيط فناوري اطلاعات(IT ) يا محيط اطلاعات و ارتباطات نيز ياد شده است، از اين رو مشاهده مي شود که براي نمونه به جرمهاي محيط سايبر ، جرمهاي عليه فناوري اطلاعات نيز گفته مي شود.44
چنانچه گفتيم اينترنت در كنار كاربردهاي فراوان كه دارد داراي يك كاربرد و قابليت اساسي است و آن ايجاد يك دنياي مجازي در كنار دنياي واقعي است و طبيعي است كه يك سري جرايم نيز در اين محيط رخ مي دهد بنابراين جرايم سايبري را مي توان زير مجموعه اي از جرايم اينترنتي و به تبع آن زير مجموعه اي از جرايم رايانه اي قلمداد كرد. نسل سوم45 جرايم رايانه اي را بطور خاص جرايم سايبري مي نامند.
البته به سبب آنكه در حال حاضر اهم جرايم رايانه اي را جرايم سايبري تشكيل مي دهند مي توان آن را معادل جرايم رايانه اي در مفهوم عام قلمداد كرد، چنانچه كنوانسيون اروپايي جرايم سايبر اين نام را براي خود انتخاب كرده است. اين كنوانسيون جرايم رايانه اي را به عنوان يكي از زير مجمومه هاي خود يعني جرايم سايبري آورده است كه جاي تاًمل دارد.46

گفتار پنچم : جرايم رايانه اي و جرايم مالتي مديا47 ( چند رسانه اي )
ايجاد شبكه جهاني اينترنت و قابليت انتقال سريع داده ها با بهره گيري از امكانات مخابراتي، سبب گرديده است كه بتوان از طريق اين شبكه متن ( اعم از كتاب، مقاله، داستان، روزنامه و مجله) صوت ( اعم از قطعه سرود، موسيقي يا ترانه ساخته شده قبلي و ذخيره شده در يك فايل يا صداي زنده راديويي، تلويزيوني يا مكالمه زنده از راه دور) يا تصوير ( اعم از فايل هاي تصويري و فيلم يا تصاوير زنده از اماكن يا افراد حين مكالمه همراه يا پخش تصوير) قابل دسترسي باشد و شخص درحقيقت با دراختيار داشتن قابليت اتصال به اينترنت، گو اينكه از تلويزيون، راديو، نشريات، مجلات ، تلفني صوتي و تصويري ، سينما، كتابخانه ها و مانند آن در آن واحد مي تواند استفاده كنند و به اصطلاح از يك فضاي چند رسانه اي يا مالتي مديا برخوردار گردد.
اين پديده از ابتداي دهه 90 پا به عرصه وجود گذاشت و يك تحول اساسي ايجاد كرد و به پديده اي فوق رايانه تعبير شد زيرا از تلفيق رايانه و مخابرات و ماهواره و امكانات ضبط صدا و تصوير ايجاد شده بود و لذا هر چند رايانه نقش مهمي در اين بين ايفا مي كرد اما ديگر به عنوان تنها عامل موثر در اين فضا محسوب نمي شد. در اين فضاي چند رسانه اي بالطبع جرايمي نيز به وقوع پيوستند كه اصول آن با اصول جرايم رايانه اي قبل از آن متفاوت مي نمود لذا جرم مالتي مديا يا چند رسانه اي يا فوق رايانه اي پا به عرصه وجود نهاد. جرم مالتي مديا داراي مفهومي مشابه جرايم مطبوعاتي است كه عبارت است از هر گونه سوء استفاده از فناوري اطلاعات همچون هرزه نگاري ، اقدامات عليه نظم عمومي، فعاليت غير مجاز سياسي فعاليت تروريستي يا نشر اكاذيب كه در واقع نوعي جرايم سايبري يا جرايم اينترنتي نيز محسوب مي شوند. اين مفهوم معادل مفهوم جرايم مرتبط با محتوا مي باشد كه در كنوانسيون جرايم سايبر آمده است. 48
گفتار ششم: جرمهاي رايانه اي کدامند؟
در همه کشورها، اقداماتي که امنيت حاکميت را برهم بزند جرم دانسته شده و عناوين اين جرايم با يکديگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنيت کشور يکي از اهداف مهم همه نظام‌هاي سياسي است. يکي از اهداف حقوق، تامين امنيت است، قوانين وضع مي‌شوند تا امنيت جامعه را حفظ کنند اما در اين ميان، امنيت کشور بسيار اهميت دارد و در همه کشورها، اقداماتي که امنيت حاکميت را برهم بزند جرم دانسته شده است. عناوين اين جرايم با يکديگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنيت کشور يکي از هدف‌هاي نظام‌هاي سياسي است. در کشور ما نيز جرايم مختلفي در قوانين جزايي بخصوص قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده است که هدف آن مقابله با جرايم عليه امنيت کشور است.‌ اين مواد متعدد در بخش حدود و تعزيرات قانون مجازات اسلامي، قانون جرايم رايانه‌اي و برخي ديگر از قوانين پيش‌بيني شده است.
طبق قوانين موجود در کشور مواردي چون تحقير و توهين به جنس زن، انتشار غيرمجاز اسناد و دستورها و مسايل محرمانه، افترا به مقامات ، نهادها و سازمان هاي حکومتي، انتشار فيلترشکن ها، طرح مسائل نژادي و قومي، عرضه تجاري آثار سمعي و بصري بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد، تبليغ و ترويج مصرف سيگار، ترويج اسراف و تبذير، شنود غيرمجاز جاسوسي رايانه‌ايي و غيره از مصاديق جرايم رايانه‌اي است.
بند اول : محتوا عليه عفت و اخلاق :
اولين مورد از اين گروه‌بندي هشت گانه به محتواهاي عليه عفت و اخلاق عمومي مربوط مي‌شود و مواردي چون اشاعه فحشاء و منکرات، تحريک، تشويق، ترغيب، تهديد يا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرايم منافي عفت يا انحرافات جنسي، انتشار، توزيع و معامله محتواي خلاف عفت عمومي ( مبتذل و مستهجن )، تحريک ، تشويق، ترغيب، تهديد يا تطميع افراد به دستيابي به محتويات مستهجن و مبتذل و استفاده ابزاري از افراد در تصاوير و محتوا و تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني به عنوان مصاديقي از جرايم رايانه‌اي معرفي شده‌اند و تمامي افرادي که نسبت به انتشار چنين مواردي اقدام کرده باشند طبق قوانين مورد مجازات و پيگرد قرار خواهند گرفت.
بند دوم : محتوا عليه مقدسات اسلامي
در گروه دوم جرايم رايانه اي که به محتوا عليه مقدسات اسلامي مربوط مي‌شود، ارائه محتواي الحادي و مخالف موازين اسلامي، اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن، اهانت به هر يک از انبياء عظام يا ائمه طاهرين (ع)، تبليغ به نفع حزب گروه يا فرقه منحرف و مخالف اسلام، نقل مطالب از نشريات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌هاي داخلي و خارجي منحرف و مخالف اسلام به نحوي که تبليغ از آن‌ها باشد، اهانت به امام خميني ( ره ) و تحريف آثار ايشان، اهانت به مقام معظم رهبري و ساير مراجع تقليد در زمره جرم‌هاي رايانه‌اي به شمار مي روند.
بند سوم : محتوا عليه امنيت و آسايش عمومي
اما دسته سوم جرايم رايانه‌اي به محتواهاي عليه امنيت و آسايش عمومي بر مي گردد و مواردي چون تشکيل جمعيت، دسته، گروه در فضاي مجازي ( سايبر) با هدف برهم زدن امنيت کشور، هرگونه تهديد به بمب گذاري، انتشار محتوايي که به اساس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد کند، انتشار محتوا عليه اصول قانون اسلامي، تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران، اخلال در وحدت ملي و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي، تحريک يا اغواي مردم به جنگ و کشتار يکديگر، تحريک نيروهاي رزمنده يا اشخاصي که به نحوي از انحا در خدمت نيروهاي مسلح هستند به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي، تحريض و تشويق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از کشور، تبليع به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران، فاش کردن و انتشار غيرمجاز اسناد و دستورها و مسايل محرمانه و سري دولتي و عمومي يا اسرار نيروهاي مسلح، فاش کردن و انتشار غيرمجاز نقشه و استحکامات نظامي،انتشار غيرمجاز مذاکرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي،انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي و انتشار محتوايي که از سوي شوراي عالي امنيت ملي منع شده باشد را شامل مي‌شود.
بند چهارم : محتوا عليه مقامات و نهادهاي دولتي
اما در گروه چهارم که به محتوا عليه مقامات و نهادهاي دولتي و عمومي برمي گردد: اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمانهاي حکومتي و عمومي، افترا به مقامات، نهادها و سازمانهاي حکومتي و عمومي، نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي عليه مقامات، نهادها و سازمانهاي حکومتي، جعل پايگاه‌هاي اينترنتي بانک ها، سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي جرم محسوب مي‌شود.
بند پنجم : محتوا براي ارتکاب جرايم رايانه‌اي
در گروه پنجم که به محتواهايي که براي ارتکاب جرايم رايانه‌اي به کار مي‌روند مربوط مي‌شود، مواردي از قبيل انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده‌ها يا نرم افزارهايي که صرفاً براي ارتکاب جرايم رايانه‌يي به کار مي رود، فروش انتشار يا در دسترس قرار دادن غيرمجاز گذرواژه ها و داده هايي که امکان دسترسي غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي دولتي يا عمومي را فراهم مي کند، انتشار يا در دسترس قرار دادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، افترا به مقامات، نهادها و سازمان هاي حکومتي، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي، تحريف و اخلال در داده‌ها يا سيستم هاي رايانه‌ياي و مخابراتي، آموزش و تسهيل ساير جرايم رايانه‌اي، انتشار فيلترشکنها و آموزش روشهاي عبور از سامانه‌هاي فيلترينگ، انجام هرگونه فعاليت تجاري و اقتصادي رايانه‌اي مجرمانه مانند شرکتهاي هرمي، ايجاد مراکز قمار در فضاي مجازي جزو جرايم رايانه‌اي تعريف مي شوند.
بند ششم : امور سمعي و بصري و مالکيت معنوي
بخشي ديگر از محتواهاي مجرمانه فضاي مجازي به امور سمعي و بصري و مالکيت معنوي مربوط مي شود و بر همين اساس انتشار و سرويس دهي بازيهاي رايانه اي داراي محتواي مجرمانه، معرفي آثار سمعي و بصري غيرمجاز به جاي آثار مجاز، عرضه تجاري آثار سمعي و بصري بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تشويق و ترغيب به نقض حقوق مالکيت معنوي برخي از اين موارد جرم محسوب مي‌شوند.
بند هفتم: محتواي دعوت کننده به جرم
اما در گروه ديگر محتواهايي که تحريک، ترغيب، يا دعوت به ارتکاب جرم مي‌کنند از جمله انتشار محتواي حاوي تحريک ، ترغيب، يا دعوت به اعمال خشونت آميز و خودکشي، تبليغ و ترويج مصرف مواد مخدر، مواد روان گردان و سيگار، باز انتشار و ارتباط ( لينک ) به محتواي مجرمانه تارنماها و نشاني‌هاي اينترنتي مسدود شده، نشريات توقيف شده و رسانه‌هاي وابسته به گروه‌ها و جريانات منحرف و غير قانوني، تشويق تحريک و تسهيل ارتکاب جرائمي که داراي جنبه عمومي هستند از قبيل اخلال در نظم،‌ تخريب اموال عمومي، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداري، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلي و غيره، تبليغ و ترويج اسراف و تبذير،فروش، تبليغ، توزيع و آموزش استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره جزو نمونه‌هاي اين دسته از جرايم رايانه‌يي به شمار مي روند.
بند هشتم: انتخابات مجلس شوراي اسلامي
گروهي ديگر از جرايم رايانه‌يي نيز به انتخابات مجلس شوراي اسلامي مربوط مي‌شود و در قالب آن انتشار هرگونه محتوا با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق جزا، قانون مجازات، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق جزا، ارتکاب جرم، اوقات فراغت