پایان نامه رایگان درباره شعر معاصر، دانشگاه تهران، فرهنگ اصطلاحات، ادبیات داستانی

دانلود پایان نامه ارشد

دوره هاي ابتدايي و متوسطه را در آذربايجان گذراند و در سال 1336 براي ادامه تحصيل به تهران رفت. پس از فارغ التحصيل شدن از دانشسراي عالي به انگلستان رفت و در دانشگاه لندن در رشتة فلسفه دكترا گرفت و به ايران بازگشت . اما دوباره در سال 1363 به انگلستان مهاجرت كرد.

ميرزا آقا عسگري(ماني)
در سال1330 شمسي در اسدآباد همدان زاده شد. آفرينش ادبي را در نوجواني آغازكرد. نخستين كتاب شعرش در سال 1354 منتشر شد و تا كنون 44 جلد از آثارش به چاپ رسيده اند. وي كه در خارج از ايران به نام مستعار ماني مشهور تر است از پاييز 1363 مقيم آلمان و عضو اتحادية نويسندگان آلمان است.

مهدي فلاحتي(م.پيوند)
به سال 1337 در محلة ايرانمهر تهران به دنيا آمد. 11-12 ساله بود كه نوشته هايي معمولا”در قالب غزل و قصيده سرود. در سال 1356 در رشتة علوم سياسي و اجتماعي دانشگاه تهران پذيرفته شد. در سال 1358 از ايران خارج شد و به هند رفت. تا اوايل 1362 در هند ماند و از دانشگاه عثمانيه در حيدرآباد، ليسانس علوم سياسي گرفت. سپس در سال 1362 به فرانسه مهاجرت كرد و تا سال 1375 در پاريس اقامت داشت و شش سال (1369-1375) با سردبيري ماهنامة آرش سر كرد. در سال 1375 به انگليس نقل مكان كرد.

عباس صفاري
از زندگي عباس صفاري اطلاعات زيادي به دست نيامد. تنها اينكه وي متولد1330 در محلة بادگيري هاي يزد است و در سال 1358 از ايران مهاجرت كرده و اكنون در آمريكا به سر مي برد. وي در سال 1382 به خاطر مجموعه شعر “دوربين قديمي و شعرهاي ديگر” برندة جايزة كارنامه شد.

زيبا كرباسي
در سال 1353 در تبريز به دنيا آمد. تمرين وزن و قافيه را از همان كودكي نزد محمد حسين شهريار آغاز كرد. در 13 سالگي به همراه خانواده اش از ايران خارج شد. در همان سال هاي اول اقامت خود در شهر نيوكاسل انگلستان با محمد علي مهميد و دكتر صبري تبريزي آشنا شد و به همراه چند تن ديگر گروه فرهنگي”سپنتا” را بنيان گذاشتند. اولين شعرخواني اش در شانزده سالگي به همراه سياوش كسرايي در شهر “دارهام”برگزار شد. در همان زمان با نشرياتي چون” دست مردم” و” اُدلار اُ لكه سي” كه به سردبيري محمد علي مهميد منتشر مي شد، همكاري مي كرد. تحصيلاتش در رشتة نقاشي بود كه به پايان نرساند.
وي از سال 1998 عضو كانون نويسندگان ايران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيد است. و در سال1382 به عنوان دبير روابط بين الملل در هيئت دبيران كانون نويسندگان ايران در تبعيد برگزيده شد.

گراناز موسوي
متولد سال 1352 در تهران است. تحصيلات دانشگاهي خود را در رشتة شيمي در دانشگاه الزهرا بعدا” با مهاجرت به استراليا در سال 1376 رها كرده و در رشتة سينما در دانشگاه و سپس در مدرسة فيلم، تلويزيون و راديوي استراليا ادامه داد. در حال حاضر هم دانشجوي مقطع دكتري فيلم سازي دانشگاه وسترن سيدني است. وي از 17 سالگي شعرهاي خود را در مجلة دنياي سخن و آدينه منتشر كرد و پس از يك سال به نوشتن نقد كتاب و ويراستاري ادبي در مجلة دنياي سخن پرداخت.وي پس از اينكه در سال 1381 سفر كوتاهي به ايران داشت از سال 1386 به ايران بازگشته و در تهران زندگي مي كند.

فهرست منابع و مآخذ:

الف- كتاب ها:
1. آجودانی،ماشاءالله.یا مرگ یا تجدد.تهران:اختران،2(1383).
2. اصفهاني،ژاله.مجموعه اشعار ژاله اصفهاني.تهران:نگاه،1(1384).
3. اصفهاني،ژاله. شكوفه هاي زمستاني.لندن،(2007).
4. امين،حسن. ادبيات معاصر ايران. تهران: دايرة المعارف ايران شناسي ،1 (1384) .
5. تندرو صالح، شاهرخ .از غربتی به غربت دیگر-کتابشناخت ادبیات داستانی ایران خارج از کشور(1357-1377)،تهران:مرمر، (1379).
6. حسن لي،كاووس.گونه هاي نوآوري در شعر معاصر ايران، تهران: ثالث،2 (1386)
7. حقوقی،محمد.شعر نو از آغاز تا امروز”.ج1،تهران:نشر ثالث،(1377).
8. خويي،اسماعيل؛نراقي،احسان.آزادي،حق و عدالت.تهران:اميركبير،2 (1357).
9. خويي،اسماعيل.از ميهن آنچه در چمدان دارم.،آمريكا:هومن1 (1998).
10. خويي،اسماعيل.درونِ دوزخِ بيدَركُجا،كانادا:افرا،1 (1374).
11. خويي،اسماعيل.زين سايه سار پر برگ.تهران:نگاه،1 (1384).
12. خويي،اسماعيل.گزارة هزاره.آلمان:گستره،2(1991).
13. خويي،اسماعيل.يك تكّه ام آسمان آبي بفرست.لندن:بوك پرس،1 (1381).
14. داد،سيما.فرهنگ اصطلاحات ادبي.تهران:مرواريد،1(1382).
15. دهخدا،علي اكبر.امثال حكم.4،تهران:اميركبير،13 (1385).
16. دهخدا،علي اكبر.لغت نامه دهخدا. 15،تهران:انتشارات دانشگاه تهران،2 (1377).
17. زرقاني،مهدي. چشم انداز شعر معاصر ايران.تهران:ثالث.3 (1387) .
18. شفيعي كدكني،محمدرضا.ادوار شعر فارسي،تهران:سخن، (1380).
19. شفيعي كدكني،محمدرضا.صورخيال در شعر فارسي.تهران:آگاه،9 (1383).
20. شفيعي كدكني،محمدرضا.موسيقي شعر،تهران:آگاه،6 (1379).
21. شمس لنگرودي،محمد. تاريخ تحليلي شعر نو، 4،تهران: نشر مركز، 5 (1387).
22. صفاري،عباس.دوربين قديمي.تهران:ثالث،1 (1381).
23. صفاري،عباس.كبريت خيس،تهران:مرواريد،4 (1384).
24. صفوي،كورش.از زبان شناسي به ادبيات.ج1،تهران:سوره مهر،1 (1383).
25. صوفي،ليلا.زندگينامه شاعران.تهران:جاجرمي،15 (1382).
26. عسگري ،ميرزا آقا.سپيدة پارسي. آلمان:هومن، (2000).
27. عيدگاه طرقبه اي،وحيد. كهن ديارا- نقد و تحليل و گزيدة اشعار نادر نادرپور- ، تهران:سخن،1 (1388) .
28. فتوحي رودمعجني، محمود. بلاغت تصوير. تهران: سخن،1(1386) .
29. فلاحتي،مهدي.كندوي رفته با باد.سوئد:باران،1(1371).
30. كاخي،مرتضي.روشن تر از خاموشي.تهران:آگاه،9 (1387).
31. كرباسي،زيبا.جيزّّ،لندن:فرنهگ فردا،1(2002).
32. كرباسي،زيبا.دريا غرق مي شود.لندن:هومن،1(1379).
33. كيانوش،محمود.شعرفارسي در غربت.لندن:انجمن شعر ايران،كتابخانه مطالعات ايراني،1(1997).
34. كيانوش،محمود. شكوفة حيرت.تهران:آگاه،1(1371).
35. كيانوش،محمود. ناگهان انسان و زمينش.لندن:بوك پرس،1(1381).
36. موسوي،گراناز.آوازهاي زن بي اجازه،تهران:سالي،1(1387).
37. ميرصادقي،ميمنت. واژه نامة هنر شاعري.تهران:کتاب مهناز،3(1385).
38. نوذری،سیروس.کوته سرایی- سیری در شعر کوتاه معاصر-.تهران:ققنوس،(1388).
39. يزداني،كيقباد. درآمدي بر ادبيات مهاجرت و تبعيد. تهران: نشر سرچشمه، 1 (1385)

ب- مقالات:

1. اصلاني،سردار.”ادبيات مهجر در آمريكا”.كيهان فرهنگي،ش222، فروردين 84 ، 66-70 .
2. اقتصادي نيا،سايه.”پابرهنه تا صبح”.كتاب ماه و ادبيات فلسفه.ش 58، مرداد 1381.
3. امرايي،اميلي.”ادبيات مهاجرت هند؛قصه بورژواهاي ضد استعمار”.توسعه،2آبان 1381،8.
4. انزابي نژاد ،رضا.”ادب مقاومت در شعر معاصر خراسان”. گوهران،ش 11و12،بهار و تابستان 1385.
5. براهني، رضا. ” مهاجرت در شعر فارسي معاصر”. كتاب ماه ادبيات و فلسفه ، اسفند 81 وفروردين 82.
6. بزرگمهر، آرش.”مهاجرت و تاثير آن بر ادبيات”. كارگزاران،15/9/1385.
7. بشنام،رويا.”ادبيات مهاجرت يا نويسندگان مهاجر؟”.رهاورد تربيت،ش2 ،پاييز1385 ،18-20.
8. بي نا.”اقليم زبان و گسست معرفتي در ادبيات مهاجرت”. شرق،26/10/1383 ،16 .
9. بي نا.”شاخه هاي شكسته- مهاجران شاهکار خلق نمی کنند”. اعتماد،3/3/1384،5 .
10. بي نا. “ادبيات مهاجرت ايران از نگاه اهل قلم”. فرهنگ آشتي ، 16/1/1386.
11. بي نا.”ادبيات سرزمين مادري ماست- گفتگو با مجيد روشنگر،مترجم و روزنامه نگار-” اعتماد ملي،15 تير 1385،11.
12. بي نا.”بذری که در جایی دور می روید- سخنراني مجيد روشنگردرباره ادبیات مهاجرت”. تهران امروز، 24/3/1386.
13. بي نا.”حضور زنان در عرصة ادبيات”بانوان شيعه،ش5،پاييز1384.
14. بي نا.”مهاجرت در اروپا”.همشهري،20/4/1381.
15. بي نا.”نوستالژي چيست؟”.تفاهم،19/4/1386.
16. بي نا.”سفرازمنظرادبيات جهان”.كتاب ماه ادبيات و فلسفه،ش54و55،فروردين و ارديبهشت1381.
17. بی نا.”نویسنده مهاجر می خواهد بداند!- گفتگو با ملیحه تیره گل-“.کارنامه،ش38، 1381.
18. پورمحسن، مجتبي” دعوت به دوست داشتن عباس صفاري “،شرق،2مرداد1386 ،29.
19. ترابي، ضياءالدين.”پابرهنه تا صبح- نقد و بررسي مجموعه شعر گراناز موسوي-“. هنر، ش 31 ، بهار1382 .
20. تندروصالح،شاهرخ.”من ايراني- ملاحظاتي درباب ادبيات مهاجرت- ” ،شرق،14 ارديبهشت1384.
21. تندرو صالح، شاهرخ. ” معمار هندسه من ديگر- ملاحظاتي درباره ادبيات مهاجرت- “. شرق، 25/11/1383 ، 17 .
22. تندرو صالح،شاهرخ.”مهاجرت زبان يا زبان مهاجرت”.كارنامه،ش24،اسفند80.
23. تندروصالح،شاهرخ.”با كاروان معرفت- ملاحظاتي درباب ادبيات مهاجرت-“. شرق،27/1/1384،17 .
24. تندروصالح،شاهرخ.”يك حافظة تاريخي- ملاحظه اي درباب ادبيات مهاجرت-” ،شرق،5 اسفند 1383،17.
25. تندروصالح، شاهرخ.” در چنبرة انديشة معلق- ملاحظاتي دربارة ادبيات مهاجرت-“. 22/12/1383 و22/1/1384،ص17 .
26. تندروصالح،شاهرخ.”موضوع شناسي در ادبيات مهاجرت ایران”.شرق،4/11/1383،17 .
27. تندروصالح،شاهرخ.”بدون شناخت ادبيات مهاجرت دربارةادبيات ايران نمي توان سخن گفت”.اسرار،21/9/1383.
28. تندروصالح،شاهرخ.”مهاجرت به آلاچيق هاي سكوت”.شرق،8/9/1383،17..
29. تندروصالح،شاهرخ.”ادوار مهاجرت فرهنگ ساز- حاشیه ای درباره ادبیات معاصر-“. شرق،5/10/1383،17.
30. تندروصالح،شاهرخ.”ذهن و زبان در ادبيات مهاجرت – نوشتن در سرزمين ديگران- “. شرق،19/10/1383،17.
31. تندروصالح،شاهرخ.”كنكاشي در ادبيات مهاجرت”.اعتماد،11/5/1386
32. تندروصالح، شاهرخ.” ادبيات مهاجرت، روشنگري و تحجرستيزي- نوشتن در سرزمين ديگران- ” .شرق،18/3/1384 ،17.
33. تندروصالح،شاهرخ.”چارچوب و تئوري هاي مطالعات ادبيات مهاجرت – حاشيه اي بر ادبيات مهاجرت-” .شرق،12/10/1383،17.
34. تندرو صالح، شاهرخ.” پلي ميان واژه ها تا تنهايي- مروري بر چيستي ادبيات مهاجرت ايران در گفتگو با دكتر علي رضا زرين-“. شرق،2/4/1386 ،18 .
35. تندروصالح،شاهرخ.”راه يافتن به ذهن و زبان در ادبيات مهاجرت – ملاحظاتي در باب ادبيات مهاجرت-“.شرق،21/9/1383،17.
36. تندروصالح،شاهرخ.” گفتگو با پیمان وهاب زاده پيرامون ادبيات مهاجرت ايران”. شرق،25/10/1384، 17 .
37. تندرو صالح، شاهرخ.” گفتگو با منصور كوشان- نويسنده- “. شرق،17و19/1/1385 ، 17
38. تندروصالح،شاهرخ.”نثر از گذشته تا هنوز”.شرق،13/4/1384،17.
39. تندروصالح،شاهرخ.”روشنفكري در تعليق و تدريج مرگ – ملاحظاتي درباب ادبيات مهاجرت”. شرق،7/2/1384،17 .
40. تولايي تهراني،مهرزاد.”نگاهي به افكار و آثار اسماعيل خويي”.كيهان فرهنگي،ش134، مرداد 1376 .
41. تيره گل،مليحه.”ادبيات فارسي در تبعيد در مهاجرت در خانه-گزارشی کوتاه به ادبیات مادر-“. عصرپنج شنبه،اسفند1381وفروردين1382.
42. جعفريه،مهناز” ادبيات جهان اسلام سعدي، از منظر فكر و فرهنگ”،انديشة تقريب، ش 1، زمستان 1383 ، 139-152 .
43. چاوشي ،ليلا.”مسعود سعد شاعر تبعيد و تنهايي”.كتاب ماه و ادبيات فلسفه،ش92، خرداد 1384 ،138-139.
44. حسین زاده،آناهیتا.”ادبیات مهاجرت”.راه مردم،7/6/1385.
45. حميديان،سعيد.”مهاجرت شعرا به هند در عصر صفويه”.وحيد،ش 55و56 ، تير و مرداد 1347 .
46. درگاهي،محمود.”در جايگاه معني شناسي شعر فارسي”.نشريه دانشكده ادبيات علوم انساني دانشگاه تبريز،سال47،ش مسلسل 193،زمستان83، 35-54.
47. روشنگر،مجید.”ادبیات مهاجرت فصل جدید در ادبیات پارسی”،کارنامه،آذر1380 .
48. روشنگر، مجيد. ” درخت ادبيات مهاجرت همچنان به بر نشسته است- دربارة كتاب تك نفر نوشتة كيوان فتوحي-“. شرق، 5/2/1386 ، 19.
49. زندی، محمد؛ وطن آبادی، شعله و فرهی محمدمهدی.” نوپایی ادبیات مهاجرت”.آسیا،22/6/1384.
50. سلیمانی،بلقیس.”علامه محمد قزوینی و علامه علی اکبر دهخدا”.کتاب ماه و ادبیات فلسفه،ش22،مرداد 1378،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره فروغ فرخزاد، شهر اصفهان، شعر معاصر Next Entries دانلود پایان نامه درمورد ادبیات فارسی، شاعران معاصر، انواع ادبی، نمایشنامه