پایان نامه رایگان درباره شعر فارسی، مردم سالاری، داستان ایرانی، شفیعی کدکنی

دانلود پایان نامه ارشد

12-14.
51. سلیمی،علی الله.”مدال های قلم”.همشهری،1و2/9/1382.
52. سليمي ، علي الله.” ادبيات مهاجرت، كتابي تازه”. كتاب هفته،ش229، 15/12/1383 ، 21 .
53. عبداللهی ،ارسلان.”حاشیه ای بر ادبیات مهاجرت”.حیات نو اقتصادی،5/5/1382.
54. سناپور ،‌حسين.”ادبيات مهاجرت”. بيان، 13/2/1379 ، 9.
55. شارما،سونیل،م:لیلا آقایانی چاوشی”شاعر در غربت”،هنر، ش68، تابستان 1385، 25-55 .
56. شفیعی کدکنی،محمدرضا،”وطن و جلوه گری های آن در شعر فارسی”،ياد،ش63-66 ،بهار- زمستان 1381 .
57. شیرکانی،علی رضا “مهاجرت در ادبیات داستانی ایران از ديدگاه جامعه شناسي”چيستا،سال 14،ش86 ،9 ارديبهشت و خرداد 1376 .
58. عابدي،احسان. “گزارش يك گفتگو با دكتر رضا براهني – مهاجرت ، ركن سوم ادبيات – “. وقايع اتفاقيه،30/3/1383، 11.
59. عبدالعلی پور،شعله؛مدرسی،فاطمه،بی تا”مهر وطن در شعر گویندگان پارسی گوی از آغاز مشروطیت”،علامه،ش11،پاييز 1385،77-104.
60. عبادی،مژگان.”فراز و فرودهای ادبیات مهاجر”.مردم سالاری،10/10/1383.
61. کاردگر،یحیی.”بازتاب شعر مسعود سعد در آثار سعدی”. كاوشنامه، سال6،ش11،28/9/1384.
62. کاویان پور،طلت “ادبیات زن محورانه در ادب فارسی” چيستا، ش 236 و 237،اسفند 1385 و فروردين 1386،470-486 .
63. کیانوش،محمود؛زاهدی مطلق،ابراهیم.”شعر و اندیشه به حاشیه رفته اند- تحلیل کیانوش از ادبیات امروز-“.همشهری،8/5/1385.
64. کیانوش،محمود.”در فارسی دانی بعضی از ایران شناسان غربی”.مترجم،ش25،زمستان 76.
65. محمودی ایرانمهر،علی ضا.”نویسنده می نویسد تا فراموش نکند- گفتگو هم میهن با خسرو دوامی- “.هم میهن،30و31/3/1386.
66. لیتل،گراهام؛شریفیان،وحید.”سکون مرموز اروتیسم”.تندیس،ش103 ،26/4/1386.
67. لك،منوچهر.”هويت ملي در شعر معاصر ايران”،مطالعات ملي،ش4،1384.
68. محجوب،نلی.”خشتی بر خشت های گذشته- ادبیات مهاجرت در گفتگو با مجید روشنگر ،نویسنده و مترجم مقیم آمریکا”.شرق،26 خرداد1386.
69. محمدی،آرش.”پایان ادبیات مهاجرت؟”.کتاب هفته،ش204،30 آبان 1381، 20-21 .
70. معتقدی،محمود.”بازتاب ادبیات مهاجرت”.هم بستگی،19/4/1382،12 .
71. منفرد،مونا.”این نوستالوژی لعنتی”.اعتماد،28/3/1384.
72. موسوي،حافظ.”ادبيات مهاجرت در بوتة نقد”. كارنامه،ش45، مهر1383 ،88-90 .
73. نیکوبخت،ناصر؛چهقرانی برچلویی،رضا.”صورت و مضمون شعر مهاجرت افغانستان”. گوهر گويا،ش3، پاييز 1386 .
74. وهاب زاده،پیمان “مهاجرت:تزهای منفی”،بايا،ش38، ارديبهشت 1384، 18 .

ج- سايت هاي اينترنتي
1. ایسنا،بی تا”گفتگو با امید حلالی:اروتیسم در اد بیات ما از تغزل شروع می شود”،8تیر1388
www.omidhalali.com
2. بي نا،بي تا”گفت و شنود با ناصر زراعتي پيرامون ادبيات داستاني ايرانيان خارج از كشور”، 1خرداد 1388 www.ketabeshear.com
3. بي نا،بي تا”شعر نو ايران تحت تاثير شعر غرب ايجاد شد”،25شهريور1388
www.iscanews.ir
4. پويان،منصور،دي ماه 1386،كنكاشي در شعر و پيام ژالة اصفهاني، 26 خرداد 1387
www.irandarjahan.com
5. تندروصالح،شاهرخ.30آبان1381″دربارة ادبيات تبعيدي ايران-پاسخ های مانی به پرسش های شاهرخ تندرو صالح-” ، 28مرداد1388 www.nevisa.de
6. خويي،اسماعيل، بي تا”از بام آه” 5 تير1388 www.esmailkhoi.com
7. خويي،اسماعيل. بي تا”كيهان درد” ،5تير1388www.esmailkhoi.com
8. خويي،اسماعيل. بي تا”جانانه”، ،5تير1388www.esmailkhoi.com
9. خويي،اسماعيل. بي تا”ترانه ها”،5 تير1388www.esmailkhoi.com
10. خويي،اسماعيل،بي تا”از شعر گفتن به جاي شعر گفتن”،1اسفند1387
www.madaen.persianblog.ir
11. درويش پور،محمود.”آشيانه نو و افق هاي تبعيد”. آرش،ش100،اكتبر2007، 28 مرداد 1388www.sociologyofiran.com
12. دهقان،صادق،بی تا”مسایل شعر زنان”،1اسفند 1388
www.azitaghahreman.com
13. رجایی،محمد سرور،بی تا”گنجشک تبعیدی و یک آسمان مضامین”،27مرداد 1388
www.dorredari.com
14. سلیمی آنگیل،عباس،16/2/1388″پایان یک سوتفاهم بزرگ،27مرداد 1388
www.agahane.com.
15. سلیمی آنگیل،عباس،18/6/1388،بندبازی بر واژگان،27مرداد 1388
www.agahane.com.
16. سلیمی نمین،عباس،بی تا ،”تأثیر فرهنگ غرب بر ایران”،16دی 1386،
www.noorportal.net.
17. شاکر،محمدعلی،30/8/1381″عبور جهان از فردیت شاعر-گفتگوی محمدعلی شاکر با مانی” 22تیر1387 www.nevisa.de
18. شیری،علی اکبر،25فوریه 2005″از ساختارگرایی تا ساختاز شکنی”،1خرداد 1388،
www.iranpoetry.com.
19. ضیایی،آیدین،بی تا،باز وطن یابی درزبان،22تیر1387www.poetrymag.ws
20. عاطف راد،مهدی،بی تا”پرندة مهاجر به سوی آفاق ابدیت پرواز کرد”،2اسفند1387
www.iranpoetry.com
21. عبادی،احمدشاه،بی تا”شاد بودن هنر است”،2 آذر 1386
www.jawananebedaar.nl
22. 22.علی نژاد،سیروس،بی تا” داستان ایرانی در غربت-گفتگو با محمود کیانوش- ” ، 27 مرداد 1388 www.radioaida.com
23. 23. فلاحتی،مهدی،بی تا،موقعیت شعر فارسی در غربت”،25شهريور 1388
www.mehdifalahati.com
24. فلاحتی،مهدی،بی تا”گفتگئ با اسماعیل خویي”،25 شهریور1388
www.mehdifalahati.com
25. قنادان،رضا،پاییز1380″بحران در شعر اسماعیل خويي”،مرداد 1388
www. louh.com
26. قهرمان،ساسان ،بی تا”مصاحبه با حمید رضایی یزدی”،2آذر 1386،
www.ghasedakonline.com.
27. کاظمی،محمدکاظم،9/4/1387″شعر مهاجرت وفاق وهمدلی”،26فروردین1388
www.louh.com.
28. کریمی حکاک،احمد، 18/1/2008 “یادی از مرحوم ژاله مهاجر اصفهانی ،شاعر پیشرو در شعر مدرن پارسي www.irandarjahan.net
29. کشفی،شبنم،17آگوست2009،مقایسه آثار شاعران زن، 26 فروردين 1388
www.iranpoetry.com
30. کوشان،منصور،11/2000 ،اسماعیل خویی اندیشه یأس و امید، 25 شهريور 1388
www.asarname.com.
31. 31. كيانوش،محمود،بي تا”دوبيتي ها (نيشابور،شيراز،نگاه،درنگ و انديشه)،8 تير 1388
www.mahmoudkianoush.com.
32. مسعودی نیا،علی،بی تا”پرونده شعر مهاجرت،معرفی لیلا فرجامی”،6مهر1388،
www.vazna.com
33. مسعودی نیا،علی،بی تا،پرونده شعر مهاجرت،گفتگو با کوروش همه خاني، 6مهر1388
www.vazna.com.
34. مسعودی نیا،علی،بی تا”پرونده شعر مهاجرت،معرفی شیما کلباسی”،6مهر1388،
www.vazna.com.
35. معروفی،عباس،بی تا”هر چیز لخت و عوری اروتیک نيست”،1 خرداد 1388
www.jalilemami.blogfa.net
36. موسوی،نجمه.”شعر فراسو،سبکی تازه در شعر ایران- مصاحبه نجمه موسوی با ماني-” . آرش،بهار1381 www.nevisa.de.
37. میرهزار،کامران،بی تا،نظم و احیای نوستا لوژی در گزارشی از آی بی ام، 1 خرداد 1388 www.kabulpress.org
38. وجدی،شاداب ،بی تا”دربارة جیزّ”،13آبان1388 www.poetrymag.biz
39. وحدت،نظام الدین،بی تا”تأثیرگذاری و تأثیرپذیر فرهنگی”،8تیر1388
www.zendagi.com

ABSTRACT
 
Around the time of the Islamic Revolution and the subsequent years, among poets a noticeable migration occurred which led to the opening of a new chapter in the chapters of Persian literature.  Immigration or exile, inevitably affects the language, outlook, structure, and the literary form.  The subject matter is the first element that reflects such a change.  In the past three decades, the immigration poetry of Iran has undergone two phases.  A) Freshness of the wound: the poet has been deprived of living in his/her birthplace and participating in his/her society.  In this phase, his/her work revolves around four axes: protest, sorrowful nostalgia of the birthplace, missing his/her loved ones, friends and people, and painful tackling of his/her imposed internal loneliness.  B)  Acceptance of his/her situation: as a result of the prolongation of immigration, the connection with the motherland becomes weaker.  Here, the poet enters a new stage in his/her internal development: intermingling with the host society, reflecting his/her mental wounds in deeper and more hidden layers in the artwork, accepting his/her new fate and reconciling with it, discovering himself/herself anew, and discovering a new life between two homelands, two cultures, two languages.  It is in this phase that if given a large number of poets, they create a new style in Persian poetry which is neither totally native nor Western, but rather a combination of both cultures.  The immigration poetry is now in this critical stage in its development, and if we do not declare that it has achieved excellence, we recognize that it has accomplished relative stability.  The present research, after presenting some general information about immigration and its history, by relying on the poetry of eight contemporary poets, analyzes the developments that the literary work undergoes as the result of immigration.  These developments–occurring on several levels in the body of the poem, which include language, eloquence, music, and thought, will be researched in this thesis.  
 
Key words: Contemporary poetry, Islamic Revolution, Immigration or Emigration Poetry
 

The University of Qm
Faculty of
Thesis
For degree of master of art

In
Title:

Evaluation of iranian abroad poets’works With emphasis on contemporary poets’ works

Supervisor:
Mohamadreza usefi

advisor:
Yahya kardgar

By:
Elham bagheri

Winter/1388

1 دهخدا،‌ذيل مهاجرت و تبعيد
2 ن.ک. كيقباد يزداني، درآمدي بر ادبيات مهاجرت و تبعيد. تهران : سرچشمه،1385ص17
3 مجید روشنگر.”ادبیات مهاجرت فصل جدید در ادبیات پارسی”،کارنامه،آذر1380.
4 ن.ك. شاهرخ تندروصالح.”بدون شناخت ادبيات مهاجرت دربارةادبيات ايران نمي توان سخن گفت”.اسرار،21/9/1383
5 ن.ك. ارسلان عبداللهی “حاشیه ای بر ادبیات مهاجرت”حيات نوي اقتثادي،5/5/1382
6اصطلاحLiterature of migration را مجيد روشنگر به “ادبيات مهاجرت” ترجمه كرد و براي اولين بار در فصلنامة “بررسي كتاب” (ويژة هنر و ادبيات) كه در آمريكا به سردبيري خودش چاپ مي شود به كار برد.(ن.ك. نلي محجوب.” ادبيات مهاجرت” در گفت و گو با مجيد روشنگر، نويسنده و مترجم مقيم آمريكا، موضوع نويسندگان ايراني ، شرق، 26/3/86)
7 ن.ک. کیقباد یزدانی، درآمدي بر ادبيات مهاجرت و تبعيد. تهران:نشر سرچشمه، 1(1385 ) ،ص16
8 ن.ك. مجيد روشنگر.”ادبيات مهاجرت فصل جديد در ادبيات پارسي”،كارنامه،آذر 1380
9 ظاهرا” در زبان فارسی برای “ادبیات دیاسپورا ” معادل مناسبی وجود ندارد و با کمی اغماض می توان آن را ” ادبیات دورافتادگی ” یا “ادبیات پراکندگی” نامید.( علي رضا محمودي ايرانمهر،”نویسنده می نویسد تا فراموش نکند” (گفت و گوی هم میهن با خسرو دوامی ، هم ميهن،30و31/3/1386)
10

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره شعر معاصر، دانشگاه تهران، فرهنگ اصطلاحات، ادبیات داستانی Next Entries پایان نامه رایگان درباره فرهنگ اصطلاحات، زنان ایران، ادبیات داستانی، ادبیات معاصر