پایان نامه رایگان درباره راهنمایی و رانندگی، احساس امنیت، امنیت ملی، صنعت گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

4-36 نمایی از قلعه شیندان در شهرستان آستارا 97
عکس 4-37 نمایی از تالاب زیباو دیدنی آستارا 98
عکس 4-38 نمایی از استخر عباس آباد 99
عکس 4-39 نمایی از آبگرم کوته کومه در شهرستان آستارا 100
عکس 4-40 نمایی از آبشار لاتون 101
عکس 4-41 نمایی از پرندگان موجود در باغ پرندگان آستارا 102
عکس 4-42 نمایی ازعجیب ترین درخت ایران در شهرستان آستارا 104
عکس 4-43 نمایی از گردنه حیران در شهرستان آستارا 105
عکس 4-44 نمایی ازمنطقه حفاظت شده حیات وحش آستارا 106
عکس 4-45 نمایی از پناهگاه حیات وحش سلکه 108
عکس 4-46 نمایی از مناره گسگر در روستای مناره بازار 109
عکس 4-47 نمایی از بقعه ی پیر موذنان، صوفیان ده صومعه سرا 110
عکس 4-48 نمایی دور از محوطه تاریخی هفت دغنان 112
عکس 4-49 نمایی از پل خشتی گوراب تولم 112
عکس 4-50 نمایی از حمام قدیمی و تاریخی کسماء 113
عکس 4-51 نمایی پارك ساحلی تولم شهر 114
شکل 4-52 هتل دلفین انزلی 138
شکل 4-53 هتل جهانگردی نمونه انزلی 139
شکل 4-54 هتل سفید کنار 139
شکل 4-55 هتل الماس بندر انزلی 140
شکل 4-56 هتل بين المللي اسپيناس 142
شکل 4-57 هتل آپارتمان ایساتیس 143
شکل 4-58 هتل ساحلی دریا 143
شکل 4-59 هتل جهانگردی 144
شکل 4-60 متل بين المللي سپيدار 145
شکل 4-61 هتل لیوادر گیلان 145
شکل 4-62 هتل کوهساری 146
شکل 4-63 دهکده توریستی ملل شاندرمن 147
شکل 4-64 هتل آرام گیلان 150
شکل 4-65 هتل رستوران ابریشم 151
شکل 4-66 رستوران ترنگ طلایی 152
شکل 4-67 نمایی از رستوران پرستو 152
شکل 4-68 رستوران آفتاب 153

فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه 1-1 موقعیت سیاسی غرب گیلان در استان و کشور 6
نقشه 3-1 موقعیت اداری – سیاسی غرب گیلان 44

چکیده
این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه‎ای، اسنادی همراه با مشاهدات میدانی و استخراج پرسشنامه به تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان پرداخته وهدف از این تحقیق بررسی و شناخت امکانات و محدودیتهای پایگاههای انتظامی، بالابردن و ارتقاء سطح فرهنگی جامعه، بررسی عوامل موثر در جذب و احساس امنیت در آنها و پیشنهاد جهت ارائه بهتر خدمات به گردشگران می باشد. پس از ارزیابی از پاسخ دهندگان نتایج به شرح زیر می باشد. 1/40 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که جاذبه های گردشگری بعنوان عامل تاثیر گذار درمحل اقامت گیلان نقش داشته، 7/43 درصد نزدیک بودن محل اقامت به راههای ارتباطی و 2/12 درصد امنیت محل اقامت را بیان نموده اند. بیش از 50 درصد پاسخ دهندگان مکانیابی پایگاههای راهنمایی رانندگی در گیلان را خیلی زیاد و زیاد بیان نموده وخدمات جاده ای را مناسب و کافی می دانند. 69 درصد پاسخ دهندگان از گردشگری در گیلان خیلی زیاد احساس امنیت می کنند و معتقدند وضعیت امنیت گردشگری را در غرب گیلان بسیارخوب وخوب بوده و نقش پایگاههای راهنمایی و رانندگی را در امنیت گردشگری خیلی زیاد و زیاد می دانند و معتقدند که پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان خیلی زیاد توانسته در امنیت حوزه غرب نقش داشته باشدو از پایگاههای راهنمایی رانندگی دراین حوزه غرب رضایت خیلی زیادی دارند و رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی دراین حوزه را بسیارخوب می دانند. بیش از نیمی از پاسخ دهندگان با طرح کنترل نامحسوس توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان موافق بودند و معتقدند که نقش پایگاههای راهنمایی رانندگی در افزایش تعداد گردشگر خیلی زیاد می تواند موثر باشند و احساس امنیت در گردشگری می تواند باعث رونق این صنعت در گیلان گردد. همچنین علت اصلی ضعف گردشگری در این حوزه را عدم حمایت مسئولین بیان نموده و مشکلات موجود در گردشگری این حوزه را کمبود امکانات خدماتی و عدم رعایت بهداشت بیان نموده اند.
واژگان کلیدی: تحلیل، پایگاههای راهنمایی و رانندگی، نقش، امنیت، گردشگری، حوزه غرب گیلان

مقدمه
یکی از شاخص های امنیت، توسعه گردشگری در کشور است که می تواند در قالب های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تجلی پیدا کند. همین طور وجود صنعت گردشگری در یک منطقه و تردد گردشگران در یک مقصد موجب به وجود آمدن امنیت می شود اما این قضیه همیشه صادق نیست، چون در برخی مواقع وجود پدیده گردشگری و رفت وآمد گردشگران باعث ناامنی شده است. با این وجود صنعت گردشگری و مقوله امنیت ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. یعنی اگر امنیت نباشد، صنعت گردشگری نیز عرض اندام نخواهد کرد. امنیت در معنای گسترده یکی از مهم ترین مسائلی است که در میزان تقاضای گردشگران خارجی برای سفر به ایران و هر کشور دیگر تاثیر گذار است. به این ترتیب امنیت داخلی وملی شاخص ترین عامل گسترش گردشگری در هر کشوری است که می خواهد خود را با مشخصات کشورهای پیشرو در امرتوریسم تطبیق دهد. اکنون کارشناسان گردشگری بر این باورند که رابطه امنیت ملی و گردشگری باید موردتوجه قرار گیرد به طوری که تعریف جدیدی از امنیت ملی درسایه حضور گردشگران خارجی و شناخت واقعیت های داخلی و انتقال آنها به خارج یک ابزار ضروری و لازم است. نقش و تاثیر صنعت جهانگردی در ترسیم امنیت ملی یک کشور چنان است که اکثریت کشورهای توسعه یافته با وجود دارابودن منابع کلان اقتصادی و درآمد، ترجیح می دهند روی صنعت توریسم متمرکز شوند. حضور مستقیم بازدیدکنندگان و گردشگران در یک کشور علاوه بر توسعه اقتصادی و تبادلات فرهنگی، آن کشور را به عنوان یک قطب امن گردشگری به جهانیان معرفی می کند. استان گیلا ن با دارابودن پتانسیل جغرافیایی از جمله دریا، ساحل، کوه و جنگل و سایر جاذبه های گردشگری همیشه مورد توجه گردشگران بوده و با ورود این مسافران یکی از سازمانهای درگیر را می توان پلیس راهنمایی و رانندگی دانست که در صدد امنیت جان گردشگران می باشند. لذا این پایان نامه در تلاش است به تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب پرداخته براین اساس به پنج فصل زیر تقسیم شده است.
فصل اول : کلیات تحقیق
فصل دوم : مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
فصل سوم : روش اجرای تحقیق، مواد و روش
فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد.
این تحقیق مشتمل بر جدول، نمودار، نقشه و تصویر و مآخذ فارسی و لاتین و صفحه می باشد.
پیمان پورک1393

1-1بیان مسئله و ضرورت تحقیق
امنیت از عوامل تأثیر گذار در توسعه و ترویج توریسم و جهانگردي در یک کشور میباشد. امنیت اولین و اساسی ترین نیاز یک گردشگر محسوب میشود. آسایش، راحتی و امنیت از مسائل و عوامل است که میتواند انسان را به سوي گردشگري فرا خواند. توسعه صنعت گردشگري در یک کشور نشانگر ثبات امنیت ملی است و یک از علل رونق گردشگري در کشور توجه دولت به تامین امنیت گردشگري است (ارمغان، 1391، ص2).
امنیت مالی و جانی گردشگران به طور مستقیم برمیزان جذب گردشگر مؤثراست و فقدان آن توسعه گردشگری را ناممکن می سازد. ایران جزو ده کشور اول دنیا از نظر داشتن جاذبه های گردشگری است، اما به علت عدم برنامه ریزی و بی توجهی به این صنعت عظیم از کسب در آمدهای ناشی از آن بی بهره مانده است. استان گیلان با داشتن جاذبه های تاریخی، شرایط آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی از پتانسیل بالایی در جذب گردشگری برخوردار است. قابلیت دسترسی به خدمات و تسهیلات شهری یک معیار اساسی برای ارزیابی کیفیت زندگی در مناطق مسکونی محسوب می گردد. بنابراین ارزیابی، پتانسیل ومحدودیت های موجود در هر منطقه در خصوص خدمات وتسهیلات مورد نیاز، از اصول اولیه برنامه ریزی شهری است.
مناطق غربی گیلان بعد از فروپاشی شوروی سابق و باز شدن مرزآستارا به کشور های همجوار و وجود منطقه آزاد تجاری و بخصوص به جهت دارا بودن خط ترانزیت رشت به آستارا با موقعت جغرافیایی خاص این منطقه و همجواری سه ناحیه ساحلی، جلگه ای و کوهستانی، و وجود جنگلهای گیسوم، شفارود و مناطق ییلاقی و دهکده های توریستی از جمله دوران و روشنده و غیره همیشه مورد توجه افراد زیادی بوده و این مناطق افرادزیادی را چه از داخل و چه از بیرون استان پذیرا می باشد. لذا امنیت این گردشگران در این مناطق بسیار مهم بوده و یکی از نهادهایی که دراین ارتباط بسیار فعالیت می کند پایگاههای راهنمایی و رانندگی در این منطقه از غرب گیلان می باشد. با وجود این پایگاهها و سایر ارگانهای نظامی هرروزه مشکلات متعددی بخصوص در ایام تعطیلات نوروزی و فصول گرم از جمله تابستان در این مناطق بوجود آورده که خود اثرات منفی در اذعان عمومی بوجود می آورد. با توجه به موارد فوق این تحقیق به بررسی و تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان پرداخته و ارائه راهکار می نماید.

1-2 سوال تحقیق
1. پایگاههای راهنمایی رانندگی به چه میزان می توانند در افزایش تعداد گردشگر حوزه غرب گیلان موثر باشند؟
2. آیا پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان نقش دارند؟
3. احساس امنیت در گردشگری چگونه می تواند باعث رونق این صنعت در حوزه غرب گیلان گردد؟

1-3 اهداف تحقيق
بررسی و شناخت امکانات و محدودیتهای پایگاههای انتظامی
– بررسی عوامل موثر در جذب و احساس امنیت در آنها
– پیشنهاد جهت ارائه بهتر خدمات به گردشگران

1-4 فرضيه‌های تحقیق
پایگاههای راهنمایی رانندگی می توانند در افزایش تعداد گردشگر حوزه غرب گیلان موثر باشند.
پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان نقش دارند.
احساس امنیت در گردشگری باعث رونق این صنعت در حوزه غرب گیلان می گردد.

1-5 قلمرو تحقیق
حوزه غربی در استان گیلان از شهرستان های مهمی چون انزلی، تالش، آستارا، رضوانشهر، ماسال، صومعه سرا و فومن بوجود آمده و نیمی از استان را در قسمت غربی در بر می گیرد. از نظر سیاسی از شمال به جمهوری آذربایجان، از جنوب به شهرستان شفت و رشت، از غرب و شمال غرب به استان اردبیل، از شرق به دریای خزر محدود می گردد. حوزه ی غربی یکی از مناطق مهم استراتژیک استان بوده که همواره با دارابودن مناطق سرسبز و ییلاقات دیدنی مورد توجه بخش زیادی از مسافران داخلی و خارجی می باشد ( سالنامه آماری استان گیلان، 1390).

نقشه 1-1 موقعیت سیاسی غرب گیلان در استان و کشور

1-6 محدودیتهای تحقیق
انجام تحقیقات در کشورمان همواره با مشکلات متعددی روبرو می باشد از آن جایی که فراهم بودن اطلاعات رکن اساسی را تشکیل می دهد، فقدان این اطلاعات از جمله مشکلات ایجاد شده برای کار پژوهش بوده است از جمله محدودیتها و موانع تحقیق را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
– عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق و مدون از پایگاههای راهنمایی و رانندگی
– عدم همکاری برخی از سازمانها در ارائه اطلاعات
– عدم وجود کارهای مشابه با توجه به موضوع تحقیق می باشد.

1-7 واژه ها و مفاهیم
گردشگری
گردشگری عبارتست از مجموعه فعاليتهاي افرادي كه به مكانهاي خارج از محل زندگي و كار خود به قصد تفريح واستراحت و انجام امورديگر مسافرت مي كنند وبيش ازيكسال متوالي درآن مكان نمي مانند( منشی زاده، 1376، ص43).

پایگاههای راهنمایی و رانندگی
واحدهایی از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بوده که نظارت و کنترل بر اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در جاده‌های کشور دارند.
تحلیل:
تحلیل عبارت است از فرآیند تجزیه و ارزیابی شماری از برنامه ها و یا پروژه ها و یا راه حل ها با توجه به امتیازات و معایب نسبی آن ها به طریق منطقی و با توجه به اهداف و آرمان ها و معیارهای برنامه. همواره یک سیستم بازنگری و ارزیابی لازم است تا کیفیت اجرا و تکمیل طرح ها و سنجش تاثیرات اجرای طرحها در رفاه اجتماعی- اقتصادی سکونتگاههای ناحیه ای بطورمنظم ارزیابی شود (شکوئی، 1373، ص327).
امنیت:
امنیت یک مفهو

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کارشناسی ارشد، هنر و معماری، سیستم کار، پایان نامه ها Next Entries پایان نامه رایگان درباره مکان یابی، سلسله مراتب، توسعه گردشگری، صنعت گردشگری