پایان نامه رایگان درباره حمل و نقل، راهنمایی و رانندگی، ارباب رجوع، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

مبادی ذیربط.
7- اعمال نظارت مستمر در تنظیم کروکی و گزارش های تهیه شده به وسیله مسئولان کنترل ترافیک و رسیدگی به تصادفات.
8- اعمال نظارت بر دفتر ثبت وقایع و خدمات روزانه و سایر دفاتر سازمانی و امور اداری برابر ضوابط و دستورالعملها.
9- نظارت در اعلام خسارت به ابنیه راه و علایم ناشی از تصادفات (مربوط به حوزه تصادفات).
10- اعمال نظارت بر امور توزین و مقررات مربوط به حمل کالا و مسافر در حوزه استحفاظی).
11- نظارت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به پروانه های ترافیکی و نحوه اقدامات انجام شده برابر مقررات.
12- نظارت و بازدید مستمر از وضع ظاهری پرسنل و آموزش آنان در حین خدمات طبق آیین نامه.
13- رسیدگی به شکایات و اقدام مقتضی برابر اختیارات قانونی.
14- بازدید روزانه تجهیزات، خودروها، اماکن و تأسیسات و اقدام جهت رفع نواقص و معایب آن ها.
15- نظارت در مورد برآورد و تأمین نیازمندیهای اداری، پشتیبانی و پرسنلی برابر مقررات.
16- تهیه طرح های لازم حفاظتی درخصوص (سیل، زلزله،. . . . ) برابر دستورالعمل ها.
17- اجرای اوامر سلسله مراتب فرماندهی و مقامات فضایی دیصلاح برابر دستورالعمل های صادره.
18- مطالعه رویدادها دفتر ثبت وقایع و خدمات روزانه به منظور آگاهی از وقایع جاری.
19- نظارت بر حضور به موقع پرسنل تحت امر جهت انجام وظایف و امور محوله.

2-8-2 شرح وظایف مسئول کنترل ترافیک و توزین
1- کنترل وسایل نقلیه و مدارک موردنیاز راننده و خودرو برابر مقررات راهنمایی و معرفی رانندگان متخلف جهت اجرای مقررات به مسئول نگهبانی.
2- کنترل ارباب رجوع به ویژه رانندگانی که برای ثبت ساعت و توزین به پاسگاه مراجعه می کنند.
3- کمک به مسئول نگهبانی پاسگاه در انجام وظایف محوله.
4- اعلام تخلفات رانندگان متخلف که در مقابل پاسگاه توقف نمی نماید از طریق بیسیم به پاسگاه و گشت همجوار.
5- کنترل چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط به حمل کالا و مسافر از قبیل (صورتحساب، بارنامه، پروانه عبور) و ثبت ساعت در دفترچه ساعت زنی، وسایل مسافری و توزین وسایل نقلیه باری.
6- متوقف نمودن وسایل نقلیه ای که بنا به دستور بایستی کنترل شده و در صورت لزوم به پاسگاه هدایت شوند.
7- کنترل محوطه مقابل پاسگاه از نظر امنیتی و شناسایی افراد مشکوک.
8- جلوگیری از حرکت خودروهای دارای عیب و نقص فنی مندرج در آیین نامه راهنمایی و رانندگی و خودروها بنا به دستور مقام قضایی، متوقف نمودن خودروها در مواقع انسداد راه بنا به دستور رده بالاتر.
9- گشت زنی با موتور سیکلت در حوزه استحفاظی و کنترل وسایل نقلیه برای دستورالعمل های صادره.

2-8-3 شرح وظایف مشترک رانندگان
1- حفظ و نگهداری صحیح وسیله نقلیه تحویلی و کلیه تجهیزات متعلقه برابر دستورالعمل های صادره.
2- اقدام به موقع درخصوص سرویس، تعویض روغن و سوخت گیری و نظافت خودرو.
3- بازدید روزانه قبل از حرکت وسیله نقلیه برابر دستورالعمل های صادره.
4- گزارش به موقع معایب خودرو دستگاه های مخابراتی به رده بالاتر و پیگیری تا رفع عیب.
5- حفظ ارتباط رادیویی با پاسگاه مربوطه و سایر تیم های گشتی.
6- رعایت کامل دستور کار مخابراتی در هنگام استفاده از بیسیم خودرو.
7- جلوگیری از استفاده غیرمجاز از وسایل مخابراتی منصوبه بر روی خودرو.
8- رعایت کامل مقررات راهور استفاده از تجهیزات ایمنی و رعایت سرعت مطمئنه هنگام گشت.
9- استفاده از وسایل اخباری در مواقع توقف اجباری در نقاطی که برای توقف پیش بینی نشده.
10- مراقبت کامل از خودرو به منظور جلوگیری از سرقت و انهدام و بمب گذاری.
11- همکاری با سایر مأمورین کنترل کیفیت ترافیک.
12- انجام سایر مأموریت های محوله و اعلام از طرف رده بالاتر برابر آیین نامه و دستورالعمل ها.
13- گزارش اتمام مأموریت با اعلام آخرین شماره کیلومتر خودرو هنگام ورود و خروج به مسئول نگهبانی و تنظیم دفترچه بهره کار.

2-9 تجزیه و تحلیل وضعیت سازمان و وظایف راهور
تشخیص مشکل، نخستین و مهمترین مرحله تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشهاست. با تشخیص و شناسایی صحیح مشکل پیدا کردن راه حل مناسب به مراتب آسانتر خواهد شد. شیوه های گوناگونی برای تشخیص مشکل در سازمان وجود دارد ممکن است مشکل یا عیبی مورد توجه مدیر سازمان قرار گیرد و پیدا کردن علل عیب یا رفع مشکل از تجزیه و تحلیل کننده خواسته شود، یا اینکه تجزیه و تحلیل کننده شخصاً به وجود یک عیب یا مشکل در سازمان پی ببرد و در صدد رفع آن برآید. طریقه سوم برای تشخیص مشکل این است که تجزیه و تحلیل کننده در بررسی یک سیستم یا روش به منظور رفع اشکالات و معایب موجود به وجود اشکالات و معایب دیگر نیز آگاهی پیدا کند. معمولاً مسائلی که برای سازمان ایجاد مزاحمت کرد و معایبی که با حیات و بقای سازمان ارتباط داشته باشد ممکن است به عنوان مووضعات تجزیه و تحلیل انتخاب شوند. در تشخیص مشکل باید توجه کرد که آثار و علائم ظاهری یک عیب یا مشکل با اصل مشکل اشتباه نشود. در این مرحله باید مبناء و منشأ مشکل را پیدا کرد و درصدد رفع آن برآمد. زیرا اگر توجه تجزیه و تحلیل کننده به رفع معایب سطحی و آثار ظاهری شکل معطوف شود، عیب و اشکال اصلی برطرف نخواهد گردید و منظور از تجزیه و تحلیل که رفع ریشه مشکلات است تأمین نخواهد شد. در تجزیه و تحلیل مشکل باید وسعت و حدود بررسی و تجزیه و تحلیل را مشخص کرد. برای این کار بهتر است که مشکل را به اجزای کوچکتر تجزیه نمود و مشخص کرد که معایب موجود و آثار و علائم آن از کجا شروع شده و به کجا ختم می شود.
خدمات انتظامی و پلیس راه (راهنمایی و رانندگی)
معاونت راهنمايى و رانندگى و امور حمل و نقل يكى از معاونت‌هاى پيش‌بينى شده در سازمان نيروى انتظامى است كه وظايف و مأموريت‌هاى آن به شرح زير است
مأموريت : برنامه‌ريزى و هدايت فعاليت‌هاى راهنمايى و رانندگى به منظور تأمين نظم عبور و مرور، اجراى مقررات راهنمايى و رانندگى و حمل و نقل، امور توزين و حفظ حريم راهها در سطح كشور با توجه به مقررات داخلى و بين‌المللي.
هدايت تخصصى واحدهاى تابعه نيرو در زمينه امور راهنمايى و رانندگى و حمل و نقل.
برنامه‌ريزى در جهت انجام مأموريت‌هاى خدماتى و تأمين سلامت عبور و مرور و حمل و نقل.
تدوين رويه‌ها، صدور دستورالعمل‌ها دركليه زمينه‌هاى مرتبط با راهنمايى و رانندگى و امور حمل و نقل از قبيل تسهيل عبور و مرور، رسيدگى به تصادفات، آزمايش رانندگي، صدور پروانه‌ها، صدور گواهينامه بين‌المللى و پلاك ترانزيت، تبديل گواهينامه‌هاى خارجى به ايراني، معاينه وسايط نقليه، شماره‌گذاري، اخذ جرايم و اجرائيات، توزين، حفظ حريم راهها، مهندسى ترافيك، علائم راهنمايى و رانندگى و تجهيزات تخصصى و ملزومات مورد نياز و ابلاغ آنها به واحدهاى مربوطه و نظارت بر حسن اجراى آنها.
ابلاغ قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى و حمل و نقل و ارائه نظرات كارشناسى در جهت حل مسائل و مشكلات منتقله از طريق واحدهاى راهنمايى و رانندگي.
بررسى مستمر قوانين، مقررات، رويه‌ها و دستورالعمل‌هاى موجود و ارائه پيشنهادات لازم در زمينه اصلاح آنها، حذف تشريفات زايد، سادگى و يكنواختى امور و بهبود روشها.
بررسى نيازمندى‌هاى ترافيكى و تعيين اقلام مورد نياز و اولويت‌ها و ارائه پيشنهادات لازم به مبادى ذيربط جهت تهيه و تحويل و پيگيرى موضوع، تا اخذ نتيجه.
كنوانسيون‌هاى بين المللى و نتايج تحقيقات حاصله به واحدهاى تابعه، جهت ارتقاء سطح دانش تخصصي.
جمع آورى آمارهاى مورد نياز و تجزيه و تحليل و نگهدارى آنها به منظور استفاده در تدوين طرحها، روشها، رويه‌ها و دستورالعمل‌هاى اجرايى و انعكاس آن به مراجع ذيربط برابر دستورالعمل‌هاى مصوب.
تشكيل كميسيون عالى فنى راهنمايى و رانندگى به منظور رفع ابهامات و مشكلات تخصصى و ايجاد رويه يكنواخت.
جمع‌ آورى اطلاعات لازم لجستيكي، پرسنلي، ترافيكي، تجهيزاتى و امور حمل و نقل و توزين به منظور تهيه برآورد و ارائه به مبادى ذيربط جهت تأمين.
برآورد و پيش بينى اعتبارات لازم بر اساس نيازمندى‌هاى واحدهاى مربوطه و انعكاس آن به مبادى ذيربط.
بررسى نيازها و انجام هماهنگى‌هاى لازم در زمينه تأسيس واحدهاى اجرايى راهنمايى و رانندگى و امور حمل و نقل در سطح كشور.
بررسى و انجام اقدامات لازم در جهت بهره‌گيرى از سيستم‌هاى كامپيوترى در امور راهنمايى و رانندگى و حمل و نقل در سطح كشور.
برنامه ريزى و انجام اقدامات لازم در جهت ساخت و توزيع پلاك وسايط نقليه براى كليه خودروهاى شخصى و دولتي.
ارائه مشورتهاى لازم به فرماندهى نيرو و معاون هماهنگ كننده، در امور راهنمايى و رانندگى و حمل و نقل.
انجام ساير امور محوله از سوى فرماندهى نيرو و معاون هماهنگ كننده.
تهيه و تنظيم و اجراى طرح‌هاى لازم در زمينه جلوگيرى و كاهش تصادفات و تخلفات، تسهيل در رفت و آمد وسايط نقليه، آموزش رانندگان و مهندسى ترافيك.
براى انجام كليه وظايف و مأموريت‌هايى كه به عهده معاونت راهنمايى و رانندگى قرار گرفته، چهار اداره كل پيش بينى شده كه عبارتند از : اداره كل امور فني،‌ اداره كل امور انتظامى راهنمايى و رانندگي، اداره كل امور عمومي، اداره كل امور حمل و نقل و خدمات، كه هر يك از اين ادارات كل، خود از تعداد ديگرى اداره تشكيل گرديده‌اند كه ذيلاً به شرح وظايف هر يك از اين ادارات كل، به طور مختصر اشاره مى‌نماييم :

2-9-1 اداره كل امور فنى
اين اداره كل وظايف ستادى مختلفى را به عهده دارد كه در مجموع : ايجاد وحدت رويه، هماهنگ نمودن كليه امور اجرايى در سطح اين معاونت ـ از طريق صدور دستورالعمل و بخشنامه و نظارت بر حسن اجراى آنها، تهيه طرح‌هاى لازم در زمينه مربوط به آزمايش رانندگي، صدور گواهينامه، تبديل گواهينامه‌هاى خارجى به ايراني، معاينه و شماره گذاري، بررسى نيازها، نارسايى‌ها و مشكلات ادارات صدور گواهينامه، شماره گذارى و مهندسى ترافيك، تهيه و جمع‌ آورى آمار و اطلاعات مورد نياز در زمينه حمل و نقل و امور مربوط به راهنمايى و رانندگى و تجزيه و تحليل اطلاعات ياد شده جهت بهره ‌برداري، همچنين تعيين اقلام مورد نياز در ارتباط با صدور گواهينامه و شماره گذارى از جمله وظايف اين اداره كل مى‌باشد.

2-9-2 اداره كل امور انتظامى
وظايف ستادى گوناگونى از قبيل تهيه طرح‌هاى ايمنى عبور و مرور و ايجاد هماهنگى در نحوه اجراى اين طرح‌ها ـ چه داخل شهرها و چه در سطح شهرها و چه در سطح جاده‌هاى كشور. تهيه طرح‌هاى مربوط به جلوگيرى از تجاوز به حريم راه‌هاى كشور،‌ ايجاد هماهنگى‌هاى لازم بين ادارات و مسئولين و متخصصان جهت دستيابى به بهترين راه‌حل‌هاى ممكن براى پايين آوردن ضايعات حوادث رانندگي، بهره‌بردارى از اطلاعات كامپيوترى جهت طرح‌هاى مناسب آموزش همگاني، اقدامات لازم در تهيه طرح‌ها و تنظيم فرم‌هاى رسيدگى به تصادفات اخذ جرايم، اعزام به دادگاه، اعزام به اداره راه و امورى از اين قبيل در حيطه وظايف اين اداره كل مى‌باشد. فعاليت‌هاى مقطعى ادارات و دواير تحت امر به منظور ارتقاء سطح كيفى و كمى امور نيز به وسيله اداره كل امور انتظامى ارزيابى مى‌شود.

2-9-3 اداره كل امور عمومى
امورى از قبيل همكارى با مراجع ذيربط در جهت تأمين پرسنل متخصص و مورد نياز واحدهاى راهنمايى و رانندگي، برنامه‌ريزى در زمينه ارزيابى تخصصى پرسنل كارشناسى و كاردان فني، امور عمومى همكارى با مراجع بين‌المللى ذيربط و تبادل اطلاعات، اخذ و اعطاى بورسيه بر اساس مقررات و دستورالعمل‌هاى سازماني، برنامه‌ريزى در زمينه ايجاد ارتباطات بين‌المللي، جمع‌آورى كتب و نشريات تخصصى و مقررات ترافيكى بين‌المللى جهت استفاده ـ انعكاس و اعلام آمارهاى مورد نياز مراجع درون و بيرون سازمانى و تعيين پرسنل ممتحن براى آزمون كاردان فنى برابر دستورالعمل‌هاى مربوطه ـ در حيطه وظايف اين اداره مى‌باشد.

2-9-4 اداره كل امور حمل و نقل و خدمات
اين اداره كل نيز به عنوان يكى از ادارات ستادى حوزه معاونت راهنمايى و رانندگى وظايف ستادى مختلفى را بر عهده دارد، از جمله : همكارى با مبادى ذيربط در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حمل و نقل، راهنمایی و رانندگی، ژاندارمری، نیروی انسانی Next Entries پایان نامه رایگان درباره راهنمایی و رانندگی، استان گیلان، جامعه آماری، حمل و نقل