پایان نامه رایگان درباره حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه ارشد

اعضای غیردانشگاهی ممکن است گاهی اوقات ایجاد تعارض منافع کند[69،ص14].
به زبان ساده‌تر تعارض منافع زمانی رخ می‌دهد که واگرایی بین منافع شخصی اشخاص و تعهدات حرفه‌ای‌شان در دانشگاه رخ دهد، تا حدی که یک ناظر مستقل ممکن است به نحو معقولی سوال کند که آیا وظایف حرفه‌ای اشخاص در قبال عوض از جمله دستاورد شخصی، مالی و یا چیزهای دیگر تعیین می شود[70،ص27].
ب. تعارض تعهدات- تعارض تعهدات معمولا مربوط به اختصاص زمان است. هنگامی که فعالیت‌های مشاوره‌ای خارج از دانشگاهی از حد معمولی که دانشگاه اجازه داده است، تجاوز کند یا وقتی که یک عضو هیئت علمی تمام‌وقت، در گام نخست به صورت حرفه‌ای به تعهدات خود در قبال دانشگاه وفادار نباشد، تعارض تعهدات رخ می‌دهد.. بهترین راه‌حل برای جلوگیری از تعارض تعهدات، این است که عضو هیئت علمی یا دانشجو و یا مستخدم برای دانشگاه، رئیس و یا شخصی که مسئولیت این امر را در دانشگاه بر عهده دارد، موقعیت خود را شرح و توضیح دهد[70،ص28].
دانشگاه‌های مختلف رویه‌های گوناگونی در خصوص حل و فصل اختلافات در پیش گرفته‌اند. به عنوان مثال دانشگاه میشیگان تحت عنوان تفسیر خط مشی حقوق مولف و حل و فصل اختلافات در سطور پایانی خط‌مشی مربوط به حقوق مولف73 خود بیان می‌دارد:« این خط‌مشی و اجرای آن ممکن است، نیازمند تفسیر و بازبینی باشد. هر تلاشی برای حل اخلافات غیر رسمی باید همراه با کمک یک یا چند سرویس حمایتی که به واسطه دانشگاه در زیر مورد بحث قرار گرفته است، باشد:
اطلاعات مربوط به خط‌مشی74: اطلاعات مربوط به این خط‌مشی و کاربردش در منابع زیر موجود است:
دفاتر روءسای دان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، کتابداران Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سنت گرایی، ساختارگرایی، پساساختارگرایی، مابعدالطبیعه