پایان نامه رایگان درباره حقوق مالکیت، مالکیت معنوی، کپی رایت، تجارت جهانی

دانلود پایان نامه ارشد

و دلایل آن اشاره نمود:
بند اول : نظرات مخالفان و ارزیابی آن ها
1-1 : مخالفت با اصل الحاق
برخی از مخالفان با اصل حقوق پدید آورنده و آثار آن چه در سطح داخلی چه بین المللی مخالفت نموده اند زیرا اعمال این حق را صرفاً به نفع ناشران و مؤسسات چاپ و تکثیر محصولات فرهنگی می دانند نه به نفع مؤلفان و هنرمندان. هر چند در این نگرش جنبه هایی از واقعیت های موجود در کشور ما و شاید در بیشتر کشور های در حال توسعه دیده می شود اما پذیرش آن به طور کلی دشوار است و این نحوه نگرش به پدیده -ی حق مؤلف که تنها آن را در محدوده و سیطره ی اقتصادی ناعادلانه ناشر می نگرد، رویکردی افراطی است و در شرایط و اوضاع و احوال فرهنگی جوامع امروز نیز کمتر تحقق می یابد. در حال حاضر روند رو به گسترش دخالت قدرت عمومی و قانونمند شدن روابط متقابل انسانی در کشور ها، به گونه ای است که هر چه بیشتر در راستای حفظ و پاسداری از حقوق مادی و معنوی خالق اثر سیر می نماید.187
1-2 : مخالفت با جنبه ی سیاسی الحاق
به نظر عده ای مسأله حمایت ملی و بین المللی از پدید آرونده پوششی است جهت جلوگیری از انتشار عقاید سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مخالف با عقاید حاکم. این نگرش و رویکردی سیاسی به پیامد های اعمال سیاست حمایت از کپی رایت آثار خارجی در کشور دارد. به فرض آنکه تنها پیامد و هدف اعمال این سیاست همان باشد که این نگرش مدعی شده تنها زمانی معتبر است که دولت ها راه های دیگر و شاید ساده تری برای وصول به هدف مورد ادعای صاحبان این نگرش نداشته باشند.188
1-3 : استدلال مبتنی بر اقدام تلافی جویانه
استفاده از آثار علمی و فرهنگی غرب بدون پرداخت حقوق مادی آن، حقی است که در مقابل استفاده رایگان مغرب زمین از آثار مشرق زمین در طول تاریخ ایجاد شده است. اینکه نپرداختن حقوق مادی آثار بیگانگان را عملی تلافی جویانه تلقی کنیم، در جهان امروز بیش از آنکه دارای توجیه عقلانی و حقوقی باشد مبتنی بر یک تفکر پرخاشگرانه و مبارزه جویانه و بی قانون انگاشتن دنیا استوار است. به علاوه اگر قرار بر پایمال کردن حق باشد، در یک جامعه عاری از قانون، اقویا بیشتر نفع می برند تا ضعفا. زیرا ابزار های اقتصادی و سیاسی لازم برای این امر عمدتاً در اختیار کشور های پر قدرت است تا کشور های در حال توسعه. از سوی دیگر آنچه غرب در سده های اخیر به ویژه پس از انقلاب صنعتی در علم و فن به دست آورده با آنچه قبل از آن دیگران وام گرفته قابل مقایسه نیست.189
1-4 : عدم تشخیص ضرورت الحاق ایران
برخی از مخالفان با الحاق به کنوانسیون های بین المللی حمایت از حقوق ادبی و هنری با اصل حمایت از حقوق پدید آورنده ، ولو در مورد خارجیان موافقند اما در شرایط کنونی آن را به صلاح و صرفه نمی دانند.190 این دادگاه که رویکردی کاملاً اقتصادی را در پیش گرفته بیشتر با ملاحظه ی منافع صنفی ناشران و مترجمان پیوند خورده و عمدتاً از سوی همین عده اظهار گردیده و متضمن ایرادات ذیل می باشد: نخست آنکه، پیامد اقتصاد حمایت از کپی رایت را منحصر به کار های ترجمه ای از آثار مکتوب خارجی دانسته و دیگر آفرینده ها از جمله موسیقی، عکس، فیلم و … را به حساب نیاورده است. دوم آنکه؛ ادعای تحمل ضرر اقتصادی کشور به دنبال اجرای این اصل، ادعایی اثبات نشده و فاقد پشتوانه ی تجربی بوده و مبتنی بر تحقق و پژوهش علمی و آماری نیست. این ادعا که با پرداخت حقوق اقتصادی انواع استفاده از آثار ادبی، فرهنگی و هنری و علمی خارجی، قیمت این آثار برای مصرف کنندگان آن در کشور بالا می رود و با توجه به سطح درآمد نسبتاً پایین این گروه، تقاضا برای خرید و مصرف بعضی انواع استفاده از این آثار کاهش می یابد و به علاوه التزام به این نظام در ضمن ایجاد هزینه ارزی برای کشور به دلیل وابستگی یک سویه جامعه ایران به انواع استفاده از آثار ادبی، علمی و هنری کشور های دیگر عمدتاً کشور های توسعه یافته هستند، درآمد ارزی چندانی برای کشور به شکل درآمد های صادراتی ایجاد نمی کند و بنابراین باعث ضرر ایران از نظر موازنه پرداخت های بین المللی نیز خواهد شد، علیرغم ظاهر منطقی آن نیاز به تحلیل و بررسی دارد.191
بند دوم : نظرات موافقان و ارزیابی آن ها
در این قسمت نظرات فرهیختگان این مرز بو بوم را که به تأثیر مثبت حمایت بین المللی در جهت رشد و بالندگی اقتصاد و فرهنگ ایران زمین مؤثر دانسته و از این رو خواستار الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی می باشد مطرح می شود.
2-1 : ملاحظات اخلاقی و فرهنگی
دیدگاه کلی این است که ملت ما یک ملت هنر پرور و دارای سابقه ادبی و هنری طولانی است و لذا بایدادب و هنر را به طور کلی در سراسر جهان پاس بداریم بنابراین باید آثار مؤلفان و هنرمندان خارجی نیز
همانند آثار مؤلفان و هنرمندان ایرانی از حمایت برخوردار باشند.
2-2 : ضرورت ورود آثار هنرمندان ایرانی به عرصه بین المللی
به نظر این عده، ایران در حالی که از مزایا و فواید مالکیت فکری محروم مانده است که جوامع توسعه یافته از رهگذر توجه به آن نتایج بسیار مثبت و امیدوار کننده ای را عاید پدید آورندگان آثار فکری خود کرده اند. امروزه تولید کنندگان اندیشه در جهان به محصولات فکری خود صرفاً نه به عنوان یک فعالیت فکری بلکه از منظر یک فرایند سودآور اقتصادی نیز نگاه می کنند بنابراین باید امنیت سرمایه گذاران فکری تأمین و از برخورد های غیر علمی و غیر منطقی با مقوله اندیشه پرهیز شود. با پیوستن به قرارداد های بین المللی حقوق مالکیت فکری باید پدید آورندگان آثار فکری جامعه را وارد عرصه کرد تا امکان رقابت با انواع محصولات فکری خارجی فراهم آورده و در نتیجه محصولات فکری ایران نیز در سطح بین المللی قدرت ابراز بیابند.192
2-3 : افزایش اعتبار بین المللی ایران
به نظر بیشتر اساتید و صاحب نظران الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی به حقوق پدید آورندگان و اعتباربین المللی کشور می افزاید.193 به نظر ایشان عضویت ایران در بخش های مختلف سازمان ملل و نهاد های مرتبط با آن نظیر (WIPO)، به ویژه اگر به صورت مشارکتی فعالانه باشد، خود، سهیم شدن در حرکت های جامعه جهانی و نوعی مقابله با عناصری است که در مقیاس بین المللی می کوشند کشور ما را هر چه بیشتر به انزوا بکشند و آن را مخالف خود معرکه ی جهانی قلمداد کنند. پیوستن به معاهدات جهانی، در واقع، بازگشودن در های بسته است که مشارکت های دیگری را، که امروز از آن ها محروم مانده ایم، برای ما فراهم می آورد؛ پدید آورندگان ما در مقیاس جهانی مطرح می سازند، از برخی تجاوز ها جلوگیری می- کند؛ و در مجموع سبب می شود که حیثیت جامعه را، که برخی کشور ها در صدد خدشه دار کردن آن هستند، در جامعه جهانی حفظ کند.194
2-4 : گسترش فرامرزی فرهنگ ایران
الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی، خود موجب حمایت بیشتر از آثار پدید آورندگان ایرانی در خارج از کشور و گسترش برون مرزی فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی خواهد شد.195 زیرا با الحاق این کنوانسیون ها، آثار هنرمندان ایرانی به عنوان آثار یکی از کشور های عضو این پیمان ها خود به خود در سراسر کشور های دیگر عضو تحت حمایت قرار خواهند گرفت.
2-5 : ابعاد و جوانب ورود به (WTO)
به نظر برخی اساتید چون اصول کنوانسیون برن «در موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی» که جزء لاینفک پیوستن به سازمان تجارت جهانی است، قید شده است. الحاق ایران به کنوانسیون برن قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی زمینه ساز پذیرش ایران در سازمان باشد.196 شایان ذکر است که مسأله تقاضای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به طور رسمی صورت پذیرفته و دیگر تشکیک در عضویت یا عدم عضویت در این سازمان و مزایا و معایب آن مورد ندارد و اکنون تمام سعی اندیشمندان و دست اندرکاران داخلی باید بر فراهم ساختن بستر مناسب اجرای مقررات این سازمان به گونه ای باشد که کمترین آسیب و بیشترین امتیاز را از این عضویت عاید کشور سازد. در زمینه مورد بحث همان گونه که قبلاً نیز ذکر شد خود موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی الحاق اعضا به کنوانسیون های راجع به حقوق مالکیت معنوی را به عنوان پیش شرط ورود به سازمان تجارت جهانی در نظر نگرفته است بلکه در عوض مقررات این کنوانسیون ها را کم و بیش در خود گنجانده و اعضا را ملزم به رعایت آن ها می نماید. در خصوص حمایت از پدید آورندگان نیز حتی اگر ایران به کنوانسیون برن ملحق نشود در صورت پذیرش تقاضا در سازمان تجارت جهانی خود به خود ملزم به رعایت مقررات این کنوانسیون در تمامی زمینه ها به جز حقوق فکری خواهد شد و باید قوانین داخلی خود را منطبق به آن تنظیم نماییم. لذا شاید نظر اساتید آن باشد که وقتی ثمره عضویت در سازمان تجارت جهانی اعمال مقررات کنوانسیون برن خواهد بود پس بهتر است به این کنوانسیون ملحق شویم تا از مزایای اتحادیه برن نیز استفاده و بر اعتبار و وجهه بین المللی ایران بیفزاییم.197
2-6 : ره آورد های اقتصادی در عرصه فرهنگی و هنری
با توجه به روند رو به رشد تولید فرآورده های فرهنگی و هنری داخلی و سایر چهره های فرهنگ غنی ملی ایران و مطلوبیت آن برای بیگانگان و نیز برای جمعیت قابل ملاحظه ی ایرانیان مقیم خارج کشور، پذیرش بین المللی کپی رایت، تنها در بردارنده هزینه نیست بلکه قابلیت درآمد زایی آن هم به طور جدی، مقوله ای قابل بررسی و تأمل است. به نظر می رسد متقاضی اصلی استفاده از این آثار، ایرانیان خارج از کشور باشند. زیرا برای مهاجران به کشور های دیگر، شهروندان کشور های در حال توسعه که به دلایل اقتصادی به کشور های توسعه یافته مهاجرت کرده اند استفاده از آثار فرهنگی و هنری بومی یکی از مؤثرترین راه ها و شاید تنها راه استمرار پیوند با فرهنگ زادگاه خود و در واقع، استمرار پیوند با زادگاه و پرورشگاه فرهنگ و تعلقات فرهنگی خود باشد و در نتیجه، تنها راه دستیابی به آرامش روحی در محیط فرهنگی بیگانه.198
به نظر برخی صاحب نظران پیامد اجتناب ناپذیر عدم شکل گیری نظام کپی رایت در ایران و یکی از دلایل اصلی وابستگی روز افزون بخش علوم، فرهنگ و هنر کشور به استفاده از نوشته ها و آثار علمی و هنری غرب می باشد. بدین بیان که فعالیت های تولیدی در بخش علوم، فرهنگ و هنر کشور به دلیل شرایط حاکم بر این بخش، منافع اقتصادی قابل اعتنایی نداشته تا نهاد های علمی، فرهنگی و هنری برای دفاع از این منافع، نقش گروه های فشار را برای ایجاد و توسعه نظام ملی کپی رایت ایفا کنند و از سوی دیگر نیز اندک نیرو های مولد موجود در این بخش اثر قابل عرضه ای به بازار بین المللی نداشتند که برای دفاع از منافع اقتصادی مترتب بر عرضه این آثار به این بازار، به شکل گروه فشار، سیاست گذاران را به التزام ایران به نظام بین المللی کپی رایت و در نتیجه، متضمن حقوق مادی استفاده از کار های خود در خارج از کشور ملزم کنند.

مبحث سوم : منابع حمایتی حقوق مالکیت آثاز ادبی و هنری در موافقت نامه (TRIPS)
گفتار اول : بررسی منابع حمایتی حقوق پدیدآورنده در موافقت نامه (TRIPS)
بند اول : اهداف موافقت نامه
اهداف ویژه ی موافقت نامه در ماده ی7 عنوان شده است و در مقدمه نیز اهداف کلی مبنای مذاکرات و انعقاد آن مطرح گردیده است. مقدمه به اهداف کلی ذیل اشاره دارد:
1- تمایل به کاهش انحرافات و موانع فرا راه تجارت بین الملل.
2- لزوم گسترش و حمایت مؤثر و کافی از حقوق مالکیت معنوی.
3- احتیاط در اینکه اقدامات و روش های اجرای حقوق مالکیت معنوی خود به صورت مانعی در راه تجارت مشروع درنیاید.
4- نیاز به وضع قواعد و نظم جدیدی در زمینه حقوق مالکیت معنوی که علاوه بر اصول و استاندارد های کافی در رابطه با حقوق مالکیت معنوی شامل امور ذیل نیز می باشد:
الف: اقدامات اجرایی مؤثر با در نظر گرفتن تفاوت های موجود میان نظام های ملی.
ب: چارچوبی چند جانبه در مورد مسأله رسیدگی به کالاهای تقلبی.
ج: تشریفات مؤثر و سریع برای حل و فصل اختلافات.
د: ترتیبات انتقالی برای کشور های در حال توسعه.
در ماده ی 7 اهداف ویژه موافقت نامه چنین مقرر می دارد:
«حمایت و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره مالکیت فکری، حقوق مالکیت، مالکیت معنوی، تجارت جهانی Next Entries پایان نامه رایگان درباره کپی رایت، مالکیت معنوی، مالکیت فکری، حقوق مالکیت