پایان نامه رایگان درباره حقوق مالکیت، حقوق ایران، اسناد بین المللی، اسناد بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

به همين مضمون به تصويب رسيد و كم‌كم بسياري از كشورهاي ديگر در اروپا، آمريكاي لاتين و آسيا دست به وضع چنين قوانيني زدند. در اواخر قرن 19 با گسترش ارتباطات و پيشرفت علوم و صنايع نجومي، روشن شد كه قوانين ملي هرچند جامع و كامل نباشند، نمي‌توانند به خوبي از حقوق معنوي مولفين و مخترعين دفاع نمايند؛ چرا كه سوءاستفاده كنندگان با كمك وسايل ارتباط جمعي در خارج از مرزهاي ملي اقدام به سرقت‌هاي ادبي و هنري و صنعتي مي‌نمايند. لذا موافقت‌نامه‌هاي دوجانبه و چندجانبه و بالاخره بين‌المللي در اين زمينه فراهم شد تا اين كه در زمينه مالكيت صنعتي و حقوق مخترعين به كنوانسيون پاريس 1883 براي حمايت از مالكيت صنعتي انجاميد كه تا 1996، 140 عضو داشته و در زمينه حقوق مولفين آثار ادبي و هنري و علمي نيز به كنوانسيون برن سوييس در سال 1886منتهي شد. با ادغام دفاتر اين دو كنوانسيون بين‌المللي در سال 1893 نخستين سنگ بناي سازمان جهاني مالكيت معنوي گذاشته شد.
در ايران اولين قرارداد مالكيت ادبي ميان ايران و آلمان در سال 1309 ه.ش منعقد شد و نخستين رويكردهاي قانوني آن نيز در فصل 11 قانون جزا مبحث دسيسه و تقلب در كسب مصوب 1310 مي‌باشد. در سال 1348 قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1352 ،نيز قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات حقوقي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و در سال 1337 ايران به كنوانسيون پاريس در زمينه حمايت از مالكيت صنعتي پيوست.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي مسأله حقوق مولفين و مخترعين، به دليل فتواي حضرت امام در تحريرالوسيله مبني بر عدم ثبوت چنين حقوقي در شرع، به بحث پيچيده‌اي تبديل شد.
مالكيت حقوقی عبارت است از احاطه و سلطنت كسي بر چيزي كه اين قسم امري است كه عقلا آن را بر حسب نياز جامعه براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعتبار كرده‌اند. لذا هر كس هر چيزي را تاليف مي‌كند چون نتيجه كار فكري اوست مالك و صاحب آن مي‌شود. البته ملكيت او مطلق نيست و دليل بر حرمت امتناع و تصرفات معنوي وجود ندارد. آنچه جايز نيست نسخه‌برداري و تكثير بدون اجازه مولف است كه در اين صورت مولف مي‌تواند مطالبه حق نمايد.
گروهي ديگر بر اين نحو مالكيت (مالكيت فكري و معنوي) خرده مي‌گيرند به اين دليل كه به رسميت شناختن حقوق معنوي باعث مي‌شود توليد‌كنندگان آثار فرهنگي و علمي بدون دريافت پول آثار خود را در اختيار جامعه قرار ندهند و از اين بابت جامعه لطمه ببيند. مثلاً چنانچه اختراعي مثل برق انجام شود و مخترع آن بخواهد آن را به قيمت گزافي به دنيا عرضه كند معلوم است كه بخش عمده‌اي از جامعه توانايي بهره‌مندي از آن را نخواهند داشت و شكاف بين غني و فقير روز به روز بيش‌تر مي‌شود و اين مسأله‌اي است كه هرگز شارع مقدس به آن راضي نخواهد بود و مصداق آيه شريفه: إن الذين يكتمون بما انزلنا من البينات و الهدي من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون ،1هستند و پيامبر اكرم نيز فرموده‌اند هر كس دانشي را بداند و آن را كتمان كند روز قيامت با افساري از آتش آورده مي‌شود. با توجه به توضیحات فوق این پژوهش در پی آن است که به بررسی تطبیقی ماهیت و آثار مالکیت ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل بپردازد.

2) اهمیت و ضرورت انجام:
بدون شک ، انجام کار های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه ، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایسته گان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی ، متهد و معتقد به ارزش های مبنایی ساخته است . و الا پرواضح است که تساهل توام با کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقای داده های علمی و آموزشی می باشد ، بلکه متاسفانه و به طور حتم ، عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایگی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی کشور در مقایسه با دیگر کشورهای عضو جامعه بین المللی را فراهم خواهد نمود . امروزه درباره اهمیت مالکیت ادبی و هنری و حفظ آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مباحث فراوانی مطرح است و گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و سوء استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران بر اهمیت حفظ این نوع مالکیت و اعتبار آن افزوده است. بعضی از سازمانهای بین المللی ،بخصوص سازمان جهانی مالکیت فکری یا مختصرا” وایپوWIPO به منظور تبیین و گسترش مالکیت ادبی و هنری در بین جوامع مختلف و نیز در محیط الکترونیکی تحقیقات و بررسی هایی کرده است تا بهتر و دقیق تر ابعاد و ویژگی های آن را مشخص و موقعیت آن را مستحکم نماید.

3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
تا کنون در این زمینه موضوع این پایان نامه ، تحقیق کامل و مدونی که به بررسی تمام جزئیات موضوع پرداخته باشد ، صورت نگرفته است همه پژوهش ها به صورت کلی انجام شده است که در ذیل به آنها اشاره می شود.
1- بهاره عسکری (1388)در پایان نامه خود با عنوان بررسي حقوق مالكيت فكري به عنوان يكي از موانع غيرتعرفه اي الحاق به سازمان جهاني تجارت به بررسی موضوع پرداخته و می نویسد سازمان جهاني تجارت به عنوان بزرگترين سازمان تنظيم كننده مقررات تجاري در روابط بين المللي بر اصولي چون تجارت آزاد تكيه مي كند . از سويي حق مالكيت فكري که نقش مثبتي در پيشرفت و توسعه صنعتي كشورها دارد به دارنده خود حق انحصاري در بهره مندي از اين مالكيت را اعطا مي كند. بر اساس اين حق انحصاري، مالك يا دارنده آن مي تواند از جريان آزاد كالا و خدمات جلوگيري كند اما امروزه بر اساس اصول سازمان جهاني تجارت حق مالكيت فكري در زمره آن دسته از حقوق اساسي است كه اين سازمان شناسايي نموده و حمايت از آن را به عنوان يكي از شرايط الحاق به خود محسوب مي نمايد.
2- جواد عربیان (1380) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان حقوق مالكيت هاي فكري در فقه با تبيين ديدگاه حضرت امام خميني(س) می نویسد مالكيت هاي فكري و حقوقي متعلق به آن از جمله مباحث مستحدثه فقهي و حقوقي است كه در زمينه حقوقي بحث هاي قابل توجهي پيرامون آن صورت گرفته است اما از نظر فقهي بدان دليل كه در زمان شارع مقدس موضوعي به نام حقوق مولف و مصنف و به طور كلي پديد آورنده وجود نداشته است در نتيجه مباحث فقهي فقيري در اين باب وجود دارد كه آن هم در چند سال اخير صورت گرفته است. از همين جاست كه ضرورت و اهميت اين بحث آشكار ميشود. نوشته حاضر با اين فرضيه اساسي كه ((حق مالكيت فكري)) مشروع و داراي اعتبار شرعي است – تلاشي است در جهت يافتن بسترهاي فقهي و حقوقي مناسب براي تبيين و مشروعيت اينگونه حقوق و مالكيت ها. براين اساس اين پايان نامه در يك مقدمه و 3 بخش كه هريك شامل دو فصل است و يك خاتمه آورده مي شود.بخش اول: كه كليت است شامل دو فصل است. در فصل اول به تعريف و توضيح واژگان مرتبط با موضوع بحث پرداخته شده است و در فصل دوم پيشنيه تاريخي حقوق مالكيتهاي فكري در قالب چند مبحث ابتدا در جهان و در عهد باستان و قرون وسطي و عهد جديد سپس در فرهنگ و تمدن اسلامي و نهايتا در ايران بررسي شده است؛ نيز در مبحثي كنوانسيونهاي بين المللي مرتبط با حقوق مالكيتهاي ادبي و هنري و صنعتي و تجارتي و همچنين نهادهاي بين المللي ذيصلاح در اين رابطه معرفي و توضيح داده شده است. بخش دوم: اين بخش به تبيين حقوقي ((مالكيت هاي فكري)) اختصاص يافته است. در فصل اول مالكيتهاي ادبي و هنري در چند مبحث تحت عنوان ماهيت حقوقي اين نوع مالكيت ها، شرايط كلي حمايت از اثر و آثار مورد حمايت و حقوق مادي و معنوي پديدآوردندگان بحث شده است. و در فصل دوم مالكيتهاي صنعتي و تجارتي در قالب مباحث كليات، مفاهم كلي مالكيت هاي صنعتي و تجارتي، وجوه عمده كنوانسيون بين المللي پاريس و موافقتنامه ‏‎TRIPS‎‏ بحث و بررسي شده است. بخش سوم: تبيين فقهي ((مالكيت هاي فكري)) در اين بخش آمده است. در فصل اول مالكيتهاي فكري از منظر فقه اماميه و در فصل دوم مالكيت هاي فكري از منظر فقه عامه مورد بررسي قرار گرفته است. مباحث فصل اول بدين قرار است: ماهيت فقهي ((حق مالكيت فكري))، ديدگاههايي در مشروعيت حق مالكيت فكري))، مستندات فقهي مشروعيت حق مالكیت فكري، مويداتي بر مشروعيت حق مالكيت فكري و در نهايت ديدگاه فقهي حضرت امام خميني(ره) در اين زمينه در مبحث جداگانه اي تبيين شده است. در فصل دوم نيز ابتدا ((حقوق مالكيت هاي فكري)) از ديدگاه فقه عامه بررسي شده سپس مالكيت هاي فكري در پرتو مفهوم مال از ديدگاه مذاهب اربعه مورد بحث قرار گرفته است. و در مبحث سوم نيز به ديدگاه چند تن از فقها عامه اشاره شده است. در خاتمه نيز نتيجه گيري كلي از مباحث مطروحه ارائه شده است
3- سید مجید حسینی نور آبادی (1390 ) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان حمايت از طرح‌هاي صنعتي: مطالعه تطبيقي حقوق بين‌الملل مالكيت فكري و ايران می نویسد مالكيت فكري كه بر خلاقيت‌هاي فكري و ذهني انسان مبتني است بر خلاف ديگر مالكيت‌ها عيني و ملموس نيست. به طور كلي به دو گروه عمده مالكيت صنعتي و مالكيت ادبي و هنري تقسيم مي‌شود. طرح‌هاي صنعتي به عنوان بخشي از مالكيت صنعتي، حالت تزئيني و زيبايي كالاي مصرفي را تشكيل مي‌دهد.ثبت طرح‌هاي صنعتي لازمه كسب حمايت از آن مي‌باشد.

4)اهداف تحقيق:
هدف از این پژوهش در گام اول گرد آوری اطلاعات و مطالعه کم و کیف مسئله مالکیت ادبی و هنری ، نحوه حمایت از آن در حقوق ایران و نظام بین المللی وگام دوم بررسی پیامد های مثبت و منفی حمایت از این حقوق در میان اعضای جامعه بین الملل و ایران است.

5)سؤالات تحقیق:
تا کنون در حقوق ایران در زمینه حمایت از مالکیت ادبی و هنری چه تدابیر ی اندیشیده شده است ؟
با توجه به اسناد بین المللی موجود ، حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری چه مرحله ایی از تکامل را طی کرده است ؟
حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری چه تبعاتی را برای کشورها بویژه کشور های در حال توسعه و کشور خودمان در پی خواهد داشت؟

6)فرضيه‏هاي تحقیق:
در حقوق ایران در زمینه حمایت از مالکیت ادبی و هنری با وجود موفقیت هایی ، همچنان دارای خلا قانون هستیم .
با توجه به اسناد بین المللی موجود ، به نظر می رسد در جهت حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری گام های موثری برداشته شده است .
حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری دارای پیامد های مثبت و منفی برای کشورها بویژه کشور های در حال توسعه و کشور خودمان است.

7) تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی :

دارايي فکري(Intellectual Property): به دارايي‌هاي حاصل از خلاقيتهاي فكري اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی اطلاق مي‌گردد كه عمدتاً در دو زمينه كلّي صنعتي (نظير اختراعات، طرحهاي صنعتي، علائم و نامهاي تجاري) و ادبي و هنري (نظير آثار مكتوب، نرم‌افزارهاي رايانه‌اي، موسيقي، شعر، فيلم و مجسمه‌سازي) مي‌باشند.
پديدآورنده:‌ به فرد يا افراد حقيقي اطلاق مي‌گردد كه يكي از مصاديق دارايي فكري را (در زمان همكاري با مؤسسه و با استفاده از تسهيلات آن) ايجاد كرده باشند.
اختراع: محصول يا فرآيندي است كه راه نويني را جهت انجام كاري و يا راه حل فني جديدي را براي حل مشكلي ارائه مي‌نمايد. اختراعي قابل ثبت است كه جديد، حاوي گام ابتكاري و عملاً قابل استفاده بوده و از موارد غيرقابل ثبت مندرج در قانون )نظير تئوريها، روشهای رياضی، روشهای معالجه انسان يا حيوان، روشهای انجام تجارت و کشف مواد طبيعی( نباشد.
نوآوري(Innovation): عبارت است از بكارگيري موفق ايده‌هاي نو كه به صورت محصول و يا خدمات جديد يا بهبوديافته، عملاً مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد.
گواهينامه اختراع (Patent): عبارت‌است از سندي متضمن گواهي حقي انحصاري كه در قبال افشاي جزئيات فني يك اختراع براي عموم، براي يك دوره زماني محدود (معمولاً 20 ساله) به مالك اختراع اعطا مي‌گردد و البته در كشور يا كشورهايي معتبر است كه اين اختراع در آنها به ثبت رسيده باشد.
دارندۀ گواهينامه اختراع، داراي حقي انحصاري جهت توليد، توزيع، استفاده و يا واگذاري نتيج

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق مالکیت، آثار ادبی، مقررات بین المللی، مالکیت فکری Next Entries پایان نامه رایگان درباره مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، آثار ادبی