پایان نامه رایگان درباره حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق کودک، دادرسی عادلانه

دانلود پایان نامه ارشد

تلاشی برای اجبار متهم به ارائه مدارک مربوط به جرمی که مرتکب به ارتکاب آن بوده را ایجاد کرد و این نقض حق هر فرد متهم به جرم کیفری است، در این که حق سکوت دارد و در خود متهم سازی مشارکت نمی کند.106
در رابطه با حق برخورداری از مترجم باید گفت که هر شخص متهم به جرم اگر زبان دادگاه را نمی فهمد یا نمی تواند صحبت کند، حق دارد از مساعدت مترجم واجد صلاحیت و رایگان برخوردار شود.
به طور کلی اگر متهم در صحبت کردن، فهمیدن و خواندن زبان دادگاه مشکل داشته باشد، حق ترجمه و تفسیر به منظور تضمین دادرسی عادلانه مهم و حیاتی است.بدون هیچ مساعدتی، متهم ممکن است نتواند محاکمه را بفهمد و به طور کامل در جریان دادرسی قرار گیرد و دفاعیه موثری را فراهم کند لذا حق ترجمه و دانستن زبان دادگاه پیش شرط اصلی حق دادرسی عادلانه محسوب می شود.حق برخورداری از مترجم در تمامی مراحل دادرسی کیفری اعمال می گردد.
گفتار پنجم: حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت و رهایی از شکنجه
تمام افراد محروم از آزادی حق دارند با «انسانیت و با احترام به کرامت ذاتی فرد انسانی با آن ها رفتار شود».
این موضوع در خیلی از استانداردهای بین المللی مورد حمایت واقع شده است.به موجب این استاندارد های بین المللی دولت ها موظف هستند حداقل استانداردهای بازداشت و حبس را تضمین نموده و از همه حقوق افراد بازداشت شده محروم از آزادی حمایت نمایند.
کمیته حقوق بشر بیان کرده است که وظیفه رفتار با افراد در بازداشت همراه با احترام به حیثیت و کرامت ذاتی آن ها آرمان اساسی مورد تقاضای جهانی است.دولت ها نمی توانند فقدان منابع مادی یا مشکلات مالی را بهانه ای برای توجیه رفتار غیرانسانی قرار دهند.آن ها متعهد به فراهم کردن تمام خدماتی که نیازهای اساسی افراد در بازداشت را برآورده می کند، می باشند.این نیازهای اساسی شامل غذا، امکانات بهداشتی، لباس، مراقبت پزشکی، دسترسی به نور طبیعی، تفریح، تسهیلات برای انجام مراسم مذهبی و همچنین ارسال مراسلات به افراد خارج از زندان می باشد.
در واقع هر فردی که در بازداشت یا زندان به سر می برد، حق دارد که بخواهد با او رفتار بهتری شود و همچنین حق دارد که در مورد رفتار دیگران شکایت کند.مقامات باید فورا پاسخ داده و اگر درخواست یا شکایت آن ها رد شد باید آن شکایت در مرجع قضایی یا نزد دیگر مقامات مطرح شود.107
در پرونده ای کمیته حقوق بشر نظر به نقض بند (1) ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی داد، زمانی که فرد بازداشت شده ای ادعا کرد او را در زندان 500 ساله ای که مملوء از موش و سوسک بوده، نگهداری کرده اند جایی که 30 نفر از مردان و زنان و کودکان با هم در یک سلول نگهداری شده اند، افراد بازداشت شده را در معرض گرما و سرما و باد قرار می داده اند، از آب دریا برای استحمام و اغلب برای نوشیدن استفاده می شده و در این محیط تعداد زیادی خودکشی و زد و خورد وجود داشته است.108
بند (1) ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی109، بند (1) اصل 33 مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس110 و بند (2) ماده 5 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به این بحث اشاره دارند.
مبحث سوم: بازداشت کودکان و زنان
یکی از مهم ترین مسائلی که همواره در حقوق بشر توجه ویژه ای به آن مبذول شده بحث حقوق زنان و کودکان می باشد.حقوق کودکان و زنان بازداشتی همچون دیگر اشخاص باید مورد حمایت قرار گیرد.
گفتار اول: کودکان بازداشتی و دادرسی عادلانه آنان
طبق کنوانسیون حقوق کودک، هر فرد زیر 18 سال کودک محسوب می شود.قواعد سازمان ملل نیز در حمایت از جوانان محروم از آزادی، جوان را این طور تعریف می کند.«هر شخصی که زیر 18 سال باشد».
کودکان متهم به نقض قوانین مستحق برخورداری از تمام تضمینات دادرسی عادلانه و حقوقی که نسبت به بزرگسالان اعمال می شود، هستند.علاوه بر این کودکان مستحق بهره مندی از حمایت های خاص و فوق العاده نیز می باشند.
هر کودکی حق حمایت توسط خانواده اش، دولت و جامعه آن گونه که وضعیتش به عنوان یک صغیر ایجاب می کند، را دارد.مصالح عالیه کودک باید در تمام تدابیر و اقدامات مربوط به کودکان در الویت باشد منجمله اقداماتی که توسط دادگاه های قانونی و بخش های اجرایی و قضایی صورت می گیرد.دولت ها باید حق هر کودک متهم به جرم کیفری را به رسمیت بشناسند و با او به روشی که موجب اعتلای مفهوم شرف و ارزش در ذهن کودک می گردد، رفتار شود و به سن کودک و مطلوبیت ترویج ادغام مجدد کودک در جامعه و ایفای نقشی سازنده توسط کودک در جامعه توجه داشته باشند.به موجب حق تمام کودکان برای بیان عقاید خود به طور آزادانه در تمام موضوعات مربوط به خودشان، باید برای کودکان فرصتی فراهم گردد که در روند رسیدگی به آن ها، عقایدشان استماع گردد.
اکثر استاندارهای بین المللی دولت ها را تشویق می کنند که آیین های دادرسی یا نهادهای مستقل یا تخصصی برای رسیدگی به پرونده هایی که در آن ها کودکان متهم هستند، ایجاد کنند.همه افراد به ویژه کودکان در بازداشت آسیب پذیر هستند بنابراین تمام پرونده های مربوط به کودکان متهم به نقض قوانین در بازداشت باید به سرعت رسیدگی شود و دولت ها باید هر جا که لازم باشد در ارتباط با مجرمین جوان بدون توسل به محاکمه تشریفاتی وارد رسیدگی شده به شرط این که حقوق بشر و تضمینات قانونی به طور کامل رعایت گردد.
معیارهای مربوط به بازداشت کودکان بر پایه این اصل است که در اکثر موارد مصالح عالیه کودک که با عدم جداسازی آن ها از والدینشان همراه است مورد حمایت قرار گیرد.کودک بازداشت شده باید تا زمان محاکمه جدا از بزرگترها نگهداری شود مگر این که مغایر با اصل مصالح عالیه کودک باشد، زمانی که کودک متهم در بازداشت است باید به خانواده یا سرپرست قانونی اش اطلاع داده شود، این اطلاع باید فوری و یا در کوتاه ترین زمان ممکن بعد از بازداشت انجام گیرد.
برخورد مأموران مجری قانون با کودکان باید به شیوه ای باشد که وضعیت حقوقی آنها مورد احترام قرار گیرد زیرا همانند بزرگسالان، تمامی کودکانی که در بازداشت به سر می برند مستحق رفتاری با احترام به حیثیت ذاتی انسان هستند.شکنجه و رفتار غیرانسانی مطلقا ممنوع است.111
در سال 1997 سازمان دیده بان حقوق بشر گزارش داد که در کشور کنیا، پلیس کودکان خیابانی را به طور خودسرانه به مدت چند روز یا چند هفته بازداشت می کند و طی این مدت مورد آزار و اذیت قرار می دهد.112 «گشت های پلیس ویژه جمع آوری کودکان، با به کار بردن خشونت و بی توجهی به سلامت کودکان که غالبا به هنگام بازداشت مورد بی احترامی، خشونت و ضرب و شتم قرار می گیرند، اقدام به این کار می کنند.کودکان خیابانی پس از دستگیری در شرایط فیزیکی اسفناک در سلول های شلوغی نگهداری می شوند که اکثرا فاقد توالت و خوابگاه هستند و وضع تغذیه و آب آنان نیز اسفناک است».113
گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز بیان کرد ادعاهایی مبنی بر مجازات های بدنی کودکان خردسال شده است، به خصوص اینکه ضرب و شتم به طور مرتب با مشت و باتوم توسط نگهبانان انجام می شود.او به ویژه در مورد محدودیت های گسترده ملاقات های کودکان بازداشتی با خانواده هایشان بسیار نگران بود.114
طبق گزارش سازمان ملل در سال 2009 نیز بیش از یک میلیون کودک از آزادی خود محروم بودند و در پایگاه های پلیس، زندان ها، خانه های بسته کودکان و اماکن بازداشت مشابه نگهداری می شدند.بسیاری از کودکان در سلول هایی با زندانیان فراوان و در شرایط بهداشتی نامناسب نگهداری می شدند، این امر به ویژه در دوره بازداشت پیش از محاکمه کودکان واقعیت داشت در حالی بازداشت پیش از محاکمه کودکان باید کاملا استثنائی باشد.طبق این گزارش از جمله روش هایی که برای آزار کودکان به کار می رفت عبارت بود از: مجبور کردن به خم شدن برای یک یا چند ساعت با زانوان خمیده، بستن دستان به تختخواب برای مدتی طولانی، کتک زدن با دست یا وسایلی مانند باتوم، آویختن از میله های پنجره و …
در زمینه حمایت از حقوق کودکان می توان به بند (1) ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک115 ، بند (1) ماده 24 میثاق حقوق مدنی و سیاسی5 و بند (5) ماده 5 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر6 اشاره کرد.
گفتار دوم: زنان در حبس
در این که کیفر حبس دارای تبعات منفی و نامطلوبی است تردیدی وجود ندارد.رفتار با زنان بازداشت شده نیز باید بر اساس قوانین بین المللی صورت گیرد.در طول بازجویی از زنان بازداشت شده، کارکنان زن باید حضور داشته باشند و بازدید بدنی زنان فقط توسط آنان صورت گیرد.116 طبق استانداردهای بین المللی زنان در حبس باید جدا از مردان نگهداری شوند، پرسنل مرد نباید بدون همراهی اعضای کادر زنان وارد ساختمان مخصوص زنان شوند.
کمیته حقوق بشر اظهار نگرانی کرده است که در ایالات متحده «مأمورین مرد زندان به مرکز بازداشتگاه زنان دسترسی دارند که این موجب شبهه جدی سوء استفاده جنسی از زنان و برهم زدن خلوت آنان می شود».117
یکی از مسائلی که امروزه بسیار نگران کننده است و باید مدنظر قرار گیرد فقدان بازداشتگاه های ویژه زنان است که باعث می شود در اغلب موارد زنان و دختران در مراکز مختلط نگهداری شوند، این مسئله زنان و دختران بازداشت شده را در معرض خطر تجاوزهای جنسی و خشونت زندانیان مرد قرار می دهد.118
رفتار با زنان بازداشت شده و زندانی باید منطبق با تعهد به احترام کرامت انسانی و ممنوعیت رفتارهای تحقیرآمیز باشد، این شیوه رفتار به ویژه در طول دوران بارداری و تولد کودک از اهمیت بیشتری برخوردار است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مواردی گزارش هایی را در مورد زنان متهم به جرایم مواد مخدر دریافت کرد که در معرض ضرب و شتم و دیگر اشکال خشونت از جمله شوک الکتریکی توسط مأمورین اجرای قانون قرار داشتند.در بعضی موارد حتی به نظر می رسد که مقامات رسمی در مجازات های بدنی نقش داشتند.
مبحث چهارم: حمایت از متهمین بیگانه
در این مبحث دستگیری متهم بیگانه، حمایت از او و اسناد حمایتی توضیح داده خواهد شد.اما قبل از ورود به بحث بهتر است ابتدا مفهوم تبعه بیگانه را مشخص کنیم.
حضور بی شمار افراد در بسیاری از کشورها همچون گردشگران و بازدیدکنندگان، کارگران مهاجر با اقامت موقت، دانشجویان و بیگانگان غیرقانونی و به طور کلی همه کسانی که هنوز تابعیت کشوری را تحصیل ننموده اند، تبعه بیگانه محسوب می شوند.
گفتار اول: دستگیری و بازداشت متهم بیگانه
گسترش وسایل ارتباطی و جهانی شدن امور، بیش از گذشته موجب سفر و رفت و آمدهای شهروندان کشورهای مختلف به نقاط گوناگون جهان شده است.در این روند بسیاری از شهروندان سفر کرده یا مهاجر، خواسته یا ناخواسته ممکن است در کشور مقصد در معرض اتهام قرار گیرند و بازداشت شوند.به طور مثال می توان به بازداشت اتباع ایرانی سابقا دیپلمات در انگلیس اشاره کرد که آن ها حتی نتوانستند یک ملاقات ساده با نمایندگان کشور متبوع خود یا خانواده هایشان داشته باشند.
دستگیری و بازداشت در کشور بیگانه باعث احساس سردرگمی و عجز متهم در مواجهه با تشریفات قانونی غیر خودی در کشور دیگر می شود و اتباع بیگانه ای که در بطن نظام حقوقی کشوری غریب تحت بازداشت قرار می گیرند در وضعیت نامطلوبی به سر می برند و موانع زبانی، فرهنگی و ادراکی معمولا منجر به اسقاط زیان آور حقوق قانونی و رفتار تبعیض آمیز می شود.
گفتار دوم: حمایت و مساعدت کنسولی از متهم در زمان بازداشت
در عرصه بین المللی امروزه موازینی شناخته شده و لازم الاجرا وجود دارند که حمایت های مشخصی از متهم بیگانه در کشور غیر متبوع خود را پیش بینی کرده اند و فرد متهم از یک سری حداقل هایی در چهارچوب حمایت کنسولی کشور متبوع خود می تواند، بهره مند شود.
زمانی که یکی از تبعه بیگانه دستگیر یا بازداشت می شود، مقامات محلی باید بنا به تقاضای تبعه و بدون تأخیر مراتب را به پست کنسولی دولت فرستنده اطلاع دهند و در عین حال تبعه را نیز باید از وجود چنین حقی مطلع نمایند.این حق نسبت به نوجوانان از اهمیت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق بشر، سازمان ملل، دادرسی عادلانه، حقوق مدنی و سیاسی Next Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق بشر، حقوق بین الملل، کنوانسیون وین، سازمان ملل