پایان نامه رایگان درباره حقوق بشر، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشر، حقوق بشردوستانه

دانلود پایان نامه ارشد

طول جنگ بدون تبعیض جنسیتی است.اثرات درگیری های مسلحانه بر روی زنان می تواند بسیار شدید باشد بنابراین زنان علاوه بر این که از حمایت های حقوق بین الملل بشر و حمایت کلی از افراد غیرنظامی مقرر در حقوق بشردوستانه برخوردارند، با توجه به نیازهای ویژه و آسیب پذیری شان مقررات حمایتی بیشتری نیز در مورد آنان پیش بینی شده است، زیرا آنان در درگیری های مسلحانه طعمه بسیاری خوبی برای رزمندگان سوء استفاده جو هستند و حقوق بین الملل بشردوستانه مشکلات خاص زنان از جمله خطرات مربوط به سلامتی شان را در درگیری های مسلحانه به رسمیت می شناسد.
نیازهای ویژه زنان بر حسب موقعیتی که در آن قرار دارند، در منزل، در بازداشت و یا در وضعیت آوارگی ناشی از درگیری ها متفاوت است، ولی صرف نظر از موقعیت آنان این نیازها بایستی در هر شرایطی محترم شناخته شوند.زنان از لحاظ خشونت جنسی که شامل تجاوز، فحشای اجباری و هر شکل دیگر از تجاوز شرم آور است نیز باید تحت حمایت خاص قرار گیرند.همچنین حقوق بین الملل بشردوستانه لازم می داند که مادران حامله و مادرانی که بچه های کوچک دارند، تحت مراقبت های خاص قرار گیرند.
علاوه بر تمام موارد ذکر شده چون در زمان مخاصمات اعضای خانواده از هم جدا می شوند و مردان خانواده ممکن است مفقود شوند، زنان درد و رنج زیادی را تحمل می کنند و علت آن هم سرنوشت نامعلوم خویشاوندان گمشده شان است، از این رو مسئولیت بیشتری دارند و بقای هر روز اعضای خانواده را تأمین می کنند به همین دلیل باید تحت حمایت های خاص قرار گیرند و دولت ها از سلامتی و امنیت اقتصادی و
جسمی آنان محافظت کنند.
حمایت از زنان در درگیری های مسلحانه مورد توجه عهدنامه های چهارگانه ژنو، پروتکل های الحاقی، قطعنامه های مجمع عمومی، قطعنامه های شورای امنیت و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.
شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ای راجع به حمایت از غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه در سال 2000 نگرانی عمیق خود را نسبت به «تأثیرات خاصی که در درگیری ها مسلحانه نسبت به زنان وارد می کند» ابراز نموده و مجددا بر «اهمیت رعایت کامل حمایت ویژه از ایشان و کمک به برآوردن نیازهای ویژه زنان» تأکید ورزیده است.126
در رابطه با بازداشت زنان در طول مخاصمات مسلحانه نیز می توان گفت که باید جدا از مردان نگهداری شوند و آنان را نمی توان جز به وسیله مأمورین زن بازرسی بدنی کرد.
مواد 14127و 16128 کنوانسیون چهارم ژنو، بند (5) ماده 75129 و بند (1) ماده 76130 پروتکل اول الحاقی به موضوعات بیان شده اشاره دارند.
بند دوم: کودکان، حمایت های کلی و خاص
کودکان همچون زنان آسیب پذیرترین اقشار جوامع هستند، مخصوصا در درگیری های مسلحانه که آنان از خانواده هایشان جدا می شوند، به قتل می رسند، مورد ضرب و جرح و تجاوز جنسی قرار می گیرند و امنیت آن ها به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.در این شرایط بیش از هر زمان دیگری آنان مستحق برخورداری از احترام هستند و در هر شرایطی حق دارند که بر اساس سنشان با آن ها رفتار شود.بنابراین تمام کودکان در درگیری های مسلحانه علاوه بر برخورداری از حمایت های حقوق بین الملل بشر و حمایت های کلی از افراد غیرنظامی، از حمایت های ویژه دیگری نیز برخوردارند.بر طبق کنوانسیون حقوق
کودک، دولت ها باید اصول حقوق بین الملل بشردوستانه را در ارتباط با کودکان محترم شمرده و از رعایت آن اطمینان حاصل کنند.
همانطور که قبلا ذکر شد طبق کنوانسیون حقوق کودک فردی که زیر 18 سال باشد، کودک محسوب می شود اما معیار سنی کودک در رابطه با درگیری های مسلحانه 15 سال ذکر شده است بنابراین در حقوق بشردوستانه کودک به اشخاصی گفته می شود که کمتر از 15 سال داشته باشد.131
حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانه مورد توجه عهدنامه های چهارگانه ژنو به ویژه عهدنامه چهارم، پروتکل های الحاقی، قطعنامه های شورای امنیت132 و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.
سوال: آیا می توان کودکان را بازداشت یا زندانی کرد؟
در پاسخ باید گفت بله، کودکان نیز در بازداشت یا زندان قرار می گیرند اما مانند سایر کسانی که در درگیری های مسلحانه بازداشت می شوند آن ها نیز از حمایت حقوق بین المللی بشردوستانه برخوردارند.
رویه حاکی از آن است که احترام ویژه و حمایت از کودکان متأثر از درگیری مسلحانه شامل موارد زیر است:
• حمایت در برابر کلیه اشکال خشونت جنسی
• جداسازی کودکانی که از آزادی محروم شده اند از بزرگسالان، به جز در مواردی که اعضاء یک خانواده باشند.
• دسترسی به آموزش، غذا و مراقبت های پزشکی
• تخلیه از مناطق نبرد به منظور تأمین امنیت ایشان
• بازگرداندن کودکان بدون سرپرست نزد خانواده هایشان133
همچنین کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد تأکید می ورزد که اقدامات لازم جهت تحقق حقوق کودکان متأثر از درگیری مسلحانه عبارتند از:
• حمایت از کودکان در محیط خانواده،
• اطمینان از ارائه کمک و تأمین مراقبت های ضروری،
• دسترسی به آموزش و مراقبت های بهداشتی،
• ممنوعیت شکنجه، سوء استفاده و بدرفتاری،
• ممنوعیت مجازات اعدام و حفظ سلامت محیط فرهنگی کودک،
• تأمین کمک های امدادی و بشردوستانه و دسترسی به کودکان در درگیری های مسلحانه.134
در رابطه با شکنجه کودکان می توان به مثالی از کودکان عراق اشاره کرد، که طبق آمار حدود 200 کودک عراقی در بازداشتگاه ها و زندان های عراق وجود دارند که برخی می گویند به آن ها تجاوز شده است، بعضی هم می گویند که کتک می خورند و مورد شکنجه قرار می گیرند.در واقع این کودکان قربانیان بی گناه جنگ شده اند که هر روز کشته یا زندانی می شوند.135
یک جنبه بسیار حزن آور مخاصمات نیز، مشارکت فعال کودکان در مخاصمات است.نیروها و گروه های مسلح آن ها را به کار می گیرند، در شرایط بسیاری آن ها مجبور به حمل سلاح و شرکت فعالانه در جنگ هستند.در طول چند دهه گذشته سرباز گیری کودکان توسط گروهای مسلح به ویژه در آفریقا، از مشکلات جدی حقوق بشردوستانه بود.با این وجود آنان توسط قانون مورد حمایت قرار می گیرند.پروتکل های الحاقی اول و دوم کنوانسیون ژنو استخدام کودکان زیر 15 سال در نیروهای نظامی و مشارکت آنان در عملیات خصمانه را ممنوع اعلام کرده اند.پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک در سال 2000 سن کودکان را برای استخدام اجباری تا 18 سال بالا برد.136 این پروتکل تأکید می کند که گروه های مسلح نباید در هیچ شرایطی از کودکان زیر 18 سال استفاده کنند.
کنفرانس های بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر نیز در سال 1986 و 1995 قطعنامه هایی را دایر بر ممنوعیت به خدمت گرفتن کودکان در نیروی نظامی تصویب کرده اند.137 بیست و ششمین کنفرانس بین المللی صلیب سرخ به همه طرف های درگیر در مخاصمات توصیه اکید کرد که کودکان زیر 18 سال را مسلح نکنند و همه اقدامات ممکن را برای جلوگیری از شرکت کودکان زیر 18 سال در منازعات به عمل آورند.138
اگر کودکان زیر 15 سال به استخدام نیروهای مسلح درآیند و در عملیات نظامی شرکت کنند، در صورت دستگیری شرایط اسارت آن ها به گونه ای تضمین خواهد شد که سن آن ها مدنظر قرار گیرد و این شرایط خاص اعم از این که آن ها به عنوان اسیر جنگی شناخته شده باشند یا نه، به آن ها اعطا می گردد.به خصوص این «کودکان سرباز» باید جدا از بزرگسالان نگهداری شوند.139 قانون زندان ها و بازداشتگاه های رواندا و پاکستان نیز به ترتیب مقرر نموده اند که افراد زیر هجده و بیست و یک سال باید در مکان هایی جدا از بزرگسالان نگه داشته شوند.140
به طور کلی اهداف حقوق بین الملل بشردوستانه کاهش تأثیر جنگ بر روی کودکان می باشد.ماهیت درگیری های امروزه نیز به این معنی است که باید برای رهایی کودکان از ترس از جنگ و بازداشت شدن، تلاش های بیشتری توسط دولت ها، کمیته بین المللی صلیب سرخ و دیگران صورت گیرد.
ماده 77 پروتکل الحاقی اول141 به کنوانسیون های چهارگانه ژنو و ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک142 به خوبی گویای تمام این مسائل هستند.
بند سوم: بازداشت شدگان و حقوق حمایتی آنان
با توجه به این که هدف اصلی این تحقیق حمایت از حقوق افراد بازداشتی است لذا در این قسمت به ذکر نکاتی راجع به رفتار با افرادی که در ارتباط با درگیری های مسلحانه از آزادی خود محروم شده اند، می پردازیم.
اصولا محروم کردن افراد غیرنظامی از آزادی و بازداشت آنان در طول درگیری های مسلحانه اعم از بین المللی یا غیر بین المللی مجاز نیست، در واقع بازداشت یک محدودیت شدید آزادی فردی است و این گونه بازداشت ها غیرقانونی تلقی می شود و بازداشت غیرقانونی غیرنظامیان نقض فاحش کنوانسیون چهارم ژنو محسوب می گردد.اما دلیل این ممنوعیت آن است که این افراد طبق موازین حقوق بشردوستانه مصون از هرگونه تعرض و در زمره اشخاص حمایت شده هستند.با این حال این افراد ممکن است به دلایل امنیتی و یا ارتکاب جرایم عمومی بازداشت شوند.با این حال هرکس که توقیف شده یا مجبور به اقامت در نقطه معین می گردد حق خواهد داشت که در اسرع وقت نسبت به اتخاذ چنین تصمیمی، نزد دادگاه یا هیأت اداری صالح اعتراض کرده و حداقل سالی دو بار خواستار رسیدگی مجدد به این تصمیم شود.
در واقع باید گفت همان تضمینات حقوقی که افراد بازداشتی طبق قوانین حقوق بشر از آن ها برخوردارند، در حقوق بشردوستانه نیز این حقوق قابل اعمال اند.
به طور کلی از جمله حقوق حمایتی افراد بازداشتی می توان به حقوق زیر اشاره کرد:
• حق اطلاع فرد از دلایل بازداشت خود
• حق برخورداری از رفتار انسانی
• حق تجمیع اعضای خانواده بازداشتی در یک محل
• حق برخورداری از کلیه تضمین های پزشکی، بهداشتی، سلامتی، غذا و پوشاک
• حق مکاتبه و ارتباط با دنیای خارج از بازداشتگاه
• حق ملاقات خصوصی با بستگان نزدیک
• حق آزادی عقیده و انجام مراسم مذهبی
• حق دسترسی و ملاقات با نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ143
در راستای حمایت از حقوق بازداشت غیر نظامیان کمیته بین المللی صلیب سرخ نقش بسیار مهمی ایفا
می کند و طی این سال ها پهنه فعالیت های خود را بی وقفه گسترده تر کرده است.آژانس مرکزی جستجوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در درگیری های مسلحانه وظیفه جمع آوری، تجزیه، تحلیل و انتقال افراد مورد حمایت به ویژه بازداشت شدگان غیرنظامی را که بر اساس حقوق بشردوستانه بدان محول شده، انجام می دهد.
به واسطه کنوانسیون های ژنو، جامعه بین المللی به کمیته صلیب سرخ این اختیار را داده است تا از غیر نظامیان توقیف شده در طول درگیری های مسلحانه بازدید کند.لازم است تا این افراد از خدمات یک سازمان مستقل و بی طرف برخوردار شوند.
ماده 3 مشترک در کنوانسیون های چهارگانه ژنو144 به صلیب سرخ اجازه می دهد خدمات خود را برای بازدید از بازداشت شدگان ارائه دهد.
بازدید و ملاقات های کمیته صلیب سرخ از مکان های بازداشت مطابق با شرایطی صورت می گیرد، این که:
نمایندگان کمیته باید دسترسی کامل و آزادانه به همه بازداشت شدگان را داشته باشند، قادر به مصاحبه خصوصی با آن ها باشند این مصاحبه ها سنگ بنای یک ملاقات را تشکیل می دهند، مقامات بازداشت باید نام بازداشت شدگان را به نمایندگان صلیب سرخ اعلام کنند و کمیته باید قادر باشد لیستی از نام آن ها را تنظیم کند.
هدف کمیته از این بازدیدها این است که به بازداشت شدگان اطمینان دهد:
• مطابق قواعد و استانداردهای بین المللی با آن ها رفتاری انسانی خواهد شد.
• از شرایط زندگی قابل قبولی برخوردار خواهند بود.
• امکان مبادله اخبار را با خانواده هایشان خواهند داشت.
نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ هر سال با حدود 440000 زندانی درگیری های مسلحانه در بازداشتگاه ها ملاقات می کنند.
کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنین از طرفهای مخاصمه در درگیری های مسلحانه می خواهد که قاعده مربوط به نگهداری بازداشت شدگان در شرایط بهداشتی و امن را محترم بشمارند.
نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ در طول بازدیدها گفتگوهای خصوصی با هریک از بازداشت شدگان خواهند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق بشر، حقوق بین الملل، کنوانسیون وین، سازمان ملل Next Entries پایان نامه رایگان درباره رفتار انسان، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشر، حقوق بشردوستانه