پایان نامه رایگان درباره باورهای ارتباطی، تعارض زناشویی، تعارضات زناشویی، ناسازگاری

دانلود پایان نامه ارشد

چون توانایی کنترل رابطه و نیاز اثرات نامطلوبی بر زندگی مشترک آنان می گذارد و این مشکلات سبب پریشانی روابط زناشویی آنها شده و احساس رضایت و خشنودی در زندگی زناشویی را در آنان کاهش می دهد (بختیاری پور و عامری، 1389).
از این رو،روش انجام این پژوهش جهت شناسایی عوامل دخیل شناختی و رفتاری در تعارض زناشویی ضروری به نظر می رسد اگر چه تاکنون در ایران پژوهش های بسیاری پیرامون عوامل اقتصادی، فرهنگی، روان شناختی و جامعه شناختی دخیل در مشکلات زناشویی انجام شده است اما تاکنون پژوهشی به طور مشخص نقش عوامل شناختی و شخصیتی مهمی چون باورهای ارتباطی و وابستگی به دیگران در زوجین را در تعارض زناشویی آنان بررسی نکرده است.
پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال اساسی است که کدام یک از مؤلفه های وابستگی به دیگران و باورهای ارتباطی پیش بینی کننده قوی تری برای تعارض زناشویی است؟ از این جهت تلاش می شود تا در این پژوهش رابطه مولفه ای وابستگی به دیگران و باورهای ارتباطی با تعارض زناشویی بررسی گردد.

اهمیت و ضرورت
ازدواج پدیده ای است که می تواند باعث آرامش و سلامت روانی زن و مرد گردد، در عین حال می تواند به جایی برسد که به جای تامین انرژی روانی زوجین، انرژی زیادی از آنان گرفته باعث بروز انواع اختلالات روانی گردد. در این صورت تنها دو راه حل برای زوج درمانده، باقی خواهد ماند اول اینکه گرچه زندگی زناشویی آنها، آکنده از آشفتگی هاست، آن را تحمل کنند و دومین راه حل، طلاق است ، راهی که در سال های اخیر، در صد زیادی از افراد، آن را بر می گزینند( فرحبخش،1383).
طلاق، منشاء بروز آسیب های اجتماعی فراوانی است. در سال های اخیر، شاهد افزایش نرخ طلاق و کاهش طول ازدواج بوده ایم. از جمله دلایل اصلی بروز طلاق عبارتند از: فقدان تفاهم شخصیتی وناهمسانی فرهنگی و اجتماعی، مطلوب نبودن فرایند همسریابی ، نارضایتی جنسی، فقدان آموزش در خصوص مهارت های زندگی ، عدم سازگاری سبک های دلبستگی زوجین، باورها ونگرش های ناکارآمد و انتظارات غیر منطقی از ازدواج (صیاد پور، 1384).
افزایش روز افزون تعارض های زناشویی در دنیای معاصر و خطر بروز جدایی و اثر منفی آن بر سلامت روانی زوجین و فرزندان آنان موجب شده است تا مشاوران و خانواده درمانگران نظریه ها و طرح هایی را برای کمک به زوجین دچار تعارض ارائه دهند. (بیچ18، 2006).
باورها، شناخت و اسطوره هایی که در اذهان افراد از جمله زوج ها وجود دارد در نحوه ارتباطات آنها تأثیر می گذارد. شناخت این باورها و نفوذ آنها را در زوج ها، کارکرد خانواده، در سازگاری زناشویی و تداوم این ارتباط نمی توان نادیده گرفت. (بک،ترجمه،قراچه داغی،1380).
در همین راستا انجمن بهداشت روانی ملی اظهار می دارد که وابستگی یک رفتار آموخته شده نیز می تواند باشد که می تواند از یک نسل به نسل دیگر منتقل شود و در واقع یک وضعیت هیجانی و رفتاری است که بر توانایی فرد برای داشتن یک رابطه زناشویی رضایت بخش و سالم اثر گذار است. یکی از علت های زیر بنای این وابستگی را به تفکرات غیر منطقی فرد وابسته می توان نسبت داد و تفکراتی از قبیل سردرگمی و حس بی کفایتی داشتن، اعتقاد به اینکه دیگران مسئول هیجان و انتخاب های وی هستند. وابستگی، به دیگران و ترس و تنهایی، بی ارادگی در انتخاب، تلاش مستمر برای تأثیر گرفتن دیگران حتی در هنگام به مخاطره افتادن. همان طور که الیس معتقد بود به احتمال قوی برخی زوجین تحت تاثیر باورهای غیر منطقی، دچار گرایشات خاص در رفتارها و اعمال خود می شوند که موجبات نارضایتی آنان را در زندگی زناشویی فراهم می آورد. و این تفکرات غیر منطقی را ریشه بسیاری از مشکلات و اختلالات روانی می داند و به دنبال مجموعه ای از این توقعات و تفکراتغیر واقع گرایانه و فراز و نشیب های زندگی است که تعارض زناشویی بروز می کند(بختیاری پور و عامری، 1389).
با توجه به نقش و اهمیت ازدواج در شکل گیری خانواده و تداوم نقش آن در جامعه محقق قصد دارد تا هر چه بیشتر باورهای ارتباطی رایج و مؤثر بر تعارضات زناشویی را بررسی کند از آنجا که هدف از تشکیل خانواده، ناسازگاری، فروپاشی و طلاق نیست. اما متاسفانه افزایش روز افزون ناسازگاری و طلاق را شاهد هستیم . به نظر محقق استحکام بخشیدن به کانون خانواده، بررسی حوزه هایی که به اختلاف و ناسازگاری زناشویی منجر شده و نهایتاً طلاق و فروپاشی نظام خانواده که اثرات مخرب و سوء بر زوج ها خصوصاً فرزندان می گذارد و نیز تاکید هر چه بیشتر بر ایجاد رابطه، نحوه ونگرش به ارتباط و کیفیت ارتباط در تداوم زندگی زناشویی، تاکید بر باورهای ارتباطی و اسطوره هایی که در حل و رفع تعارضات و در نتیجه سازگاری و کارکرد خانواده مؤثرند برای برگزاری دوره های آموزشی برای زوج ها تأکید کند.
لذا یافته های حاصل از این پژوهش می تواند در پیشگیری از طلاق، بالا بردن سطح آگاهی کارمندان از انواع باورهای ارتباطی می شود که میزان تعارضات زناشویی را کاهش دهد و سطح کیفی زندگیشان را افزایش دهد.
اهداف پژوهش
هدف اصلی
تبیین رابطه وابستگی به دیگران و باورهای ارتباطی با تعارضات زناشویی
اهداف جزئی
1- تبیین رابطه وابستگی به دیگران و ابعاد آن با تعارضات زناشویی و ابعاد آن
2- تبیین رابطه باورهای ارتباطی و مؤلفه های آن با تعارضات زناشویی و ابعاد آن
3- تبیین نقش پیش بینی کنندگی تعارضات زناشویی بر اساس وابستگی به دیگران و باورهای ارتباطی.
فرضیه های پژوهش
1- بین وابستگی به دیگران و ابعاد آن با تعارضات زناشویی و ابعادآن رابطه معنادار وجود دارد.
2- بین باورهای ارتباطی و مؤلفه های آن با تعارضات زناشویی و ابعاد آن رابطه معنادار وجود دارد.
سؤال پژوهش
کدام یک از متغیرهای وابستگی به دیگران یا باورهای ارتباطی پیش بینی کننده خوبی برای تعارضات زناشویی می باشند؟

تعاریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق
تعاریف نظری
تعارض زناشویی
تعارض عبارت است از یک حالت هیجانی منفی که به علت ناتوانی در انتخاب دست کم یکی از دو هدف ناسازگار و سازگار به وجود می آید. به سخن دیگر تعارض زمانی پیش می آید که فرد نتواند دست کم از دو راه سازش پذیر یکی را انتخاب کند(یانگ و لانگ19، 2006).
تعارض زناشویی از ناهماهنگی زن و شوهر در نوع نیازها و روش ارضای آنها، خود محوری و اختلاف در خواسته ها، طرح های رفتاری در رفتارهای غیر مسئولانه در خصوص ارتباط زناشویی و ازدواج ناشی می شود(فرحبخش، 1383).
باورهای ارتباطی
در رویکرد شناخت درمانی بک بر فرضیه ها و باورهای موجود در طرح واره های شناختی زن و شوهر، تأکید شده است به نظر بک وقتی طرح واره های شناختی (باورها و فرضیه ها) تحت تأثیر تحریفات شناختی قرار می گیرند، حکم قاعده ها یا باورهای غیر منطقی را پیدا می کنند که این باورهای افراطی و بسیار مطلق باعث می شوند نظام تفسیری زوجین به صورت غیر منطقی و نادرست عمل کند و زن و شوهر در تعاملات خوددچار تعارض شوند(بک،ترجمه ، قراچه داغی، 1380).
وابستگی به دیگران
هر چیزی که به صورت اعتیاد یا عادت در می آید و تعادل روحی و روانی را بر هم می زند نوعی وابستگی است. وابستگی یعنی اینکه فرد کنترل زندگی خود را به دست دیگران می سپارد و یا وقتی به چیزی مثل پول و امثال آن وابستگی و تعلق خاطر دارد این بدان معنی است که شادی و ناشادی راپول تضمین می کند (وین دایر20،2005).
تعاریف عملیاتی
تعارض زناشویی
میزان نمره ای است که فرد از پرسشنامه تعارض زناشویی ثنایی و دیگران (1387) کسب می کند. حداقل نمره ای که آزمودنی می تواند از این آزمون کسب کند، 54 و حداکثر نمره ای که آزمودنی می تواند کسب کند 270 می باشد. نمره بالا به معنای تعارض شدید و نمره پایین به معنای تعارض کم تفسیر می شود.

مؤلفه های مختلف تعارض زناشویی
1- کاهش همکاری، که پرسش های 4، 12، 18، 25، 34 این جنبه را می سنجد حداقل نمره ای که آزمودنی می تواند از این جنبه کسب نماید 5 و حداکثر نمره 25 می باشد.
2- کاهش رابطه جنسی، که پرسش های 5، 13، 19، 35، 40 این جنبه را می سنجد حداقل نمره ای که آزمودنی می تواند از این جنبه کسب نماید 5 و حداکثر نمره 25 می باشد.
3- افزایش واکنش های هیجانی، که پرسش های 6، 14، 20، 27، 36، 42، 49، 51 این جنبه را می سنجد حداقل نمره ای که آزمودنی می تواند از این جنبه کسب نماید 8 و حداکثر نمره 40 می باشد.
4- افزایش جلب حمایت فرزند که پرسش های 9، 22، 31، 38، 44 این جنبه را می سنجد حداقل نمره ای که آزمودنی می تواند از این جنبه کسب نماید 5 و حداکثر نمره 25 می باشد.
5- افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود که پرسش های 8، 15، 21، 29، 37، 43 این جنبه را می سنجد حداقل نمره ای که آزمودنی می تواند از این جنبه کسب نماید 6 و حداکثر نمره 30 می باشد.
6- کاهش رابطه فردی با خویشاوندان همسر و دوستان که پرسش های 1، 23، 32، 46، 50، 53 این جنبه را می سنجد حداقل نمره ای که آزمودنی می تواند از این جنبه کسب نماید 6 و حداکثر نمره 30 می باشد.
7- جدا کردن امور مالی از یکدیگر که پرسش های 2، 10، 17، 24، 33، 39، 48 این جنبه را می سنجد حداقل نمره ای که آزمودنی می تواند از این جنبه کسب نماید 7 و حداکثر نمره 35 می باشد.
8- کاهش ارتباط مؤثر که پرسش های 3، 7، 11، 16، 26، 28، 30، 41، 45، 47، 52، 54 این جنبه را می سنجد حداقل نمره ای که آزمودنی می تواند از این جنبه کسب نماید 12 و حداکثر نمره 60 می باشد.
باورهای ارتباطی
میزان نمره ای است که فرد از پرسشنامه باورهای ارتباطی ایدلسون و اپشتاین21 (1982) کسب می کند.
مؤلفه های مختلف باورهای ارتباطی
1- باور به تخریب کنندگی مخالفت (D): که پرسش های 1، 6، 11، 16، 21، 26، 31، 36 این جنبه را می سنجد.
2- توقع ذهن خوانی (M)، که پرسش های 2، 7، 12، 17، 22، 27، 32، 37 این جنبه را می سنجند.
3- باور به عدم تغییر پذیری همسر (C) که پرسش های 3، 8، 13، 18، 23، 28، 33، 38 این جنبه را می سنجند.
4- کمال گرایی جنسی (S) که پرسش های 4، 9، 14، 19، 24، 29، 34، 39 این جنبه را می سنجند.
5- با ور در مورد تفاوت های جنسیتی (MF) که پرسش های 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35 ، 40 این جنبه را می سنجند.
وابستگی به دیگران
میزان نمره ای است که فرد از پرسشنامه وابستگی به دیگران ثنایی و دیگران (1387) کسب می کند. حداقل نمره ای که آزمودنی می تواند از این آزمون کسب کند، 48 و حداکثر نمره ای که آزمودنی می تواند کسب کند 250 می باشد. نمره بالا به معنای وابستگی زیاد به دیگران و نمره پایین به معنای وابستگی کم تفسیر می شود.
خرده مقیاس های وابستگی به دیگران:
1-اتکا عاطفی به دیگران،که پرسش های
47،45،43،40،38،35،33،29،26،22،19،16،15،9،7،6،3، این جنبه را می سنجد.
2-فقدان اعتماد به خود،که پرسش های
46،44،41،39،36،32،30،27،24،23،20،19،17،13،10،5،2، این جنبه را می سنجد.
3-تأیید خودمختاری،که پرسش های
48،42،37،34،31،28،25،21،18،14،11،8،4،1،این جنبه رامی سنجد.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه
این فصل شامل دو بخش است. در بخش اول آن مباحث نظری مربوط به تعارض زناشویی، باورهای ارتباطی، وابستگی به دیگران و نظریه های مطرح شده در مورد متغیرهای پژوهش آورده شده است. در بخش دوم آن پیشینه ی پژوهشی متغیرهای پژوهش در دو بخش پژوهش های انجام شده در خارج و داخل از کشور آورده شده است.لازم به ذکر است پژوهشی که هر سه متغیر را باهم سنجیده باشد مشاهده نشد لذا به ارتباط زوجی متغیرها اشاره می شود.و در نهایت فصل با جمع بندی از آنچه گفته شد پایان می یابد.
تعارض زناشویی
زندگی زناشویی یکی از جهانی ترین نهادهای بشری است که از دو نفر ب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره تعارض زناشویی، باورهای ارتباطی، تعارضات زناشویی، روابط زناشویی Next Entries پایان نامه رایگان درباره روابط زناشویی، تعارض زناشویی، میانجیگری، تعارضات خانوادگی