پایان نامه رایگان درباره ایالات متحده، ریاست جمهوری، موازنه قدرت، اتحادیه اروپا

دانلود پایان نامه ارشد

یا 11 درصد از اراضی خود را از دست داده است. مناطقی که از آذربایجان جدا و به ارمنستان ضمیمه شد، قسمت‏های جنوبی ارمنستان در جنوب دریاچه سوان تا مرز ایران را شامل می‏شود. و همین، سبب جدایی‏ جغرافیایی آذربایجان و نخجوان شد.این قسمت ولایت زنگه زور نام دارد که‏ درپی اجرای سیاست‌های استالین به خاک ارمنستان ضمیمه شد.از آنجایی که ارامنه، مسیحی بوده و با اقوام روسی شوروی سابق همبستگی دینی داشتند، همیشه دارای پایگاه محکم‏ و قوی در بین روسها بودند.بنابراین موازنه قدرت، همیشه به سود ارامنه بود.درهمین حال پارلمان ارمنستان با تصویب قانونی در تاریخ 11 سپتامبر 1989 الحاق استان خودمختار قره‌باغ کوهستانی واقع در خاک جمهوری‏ آذربایجان را به خاک ارمنستان اعلام کرد.این اقدام در پی تظاهرات ارامنه به‏ رهبری افراطیون ارمنی صورت گرفت. آنان خواستار بازگشت ایالت تاریخی‏ آرساخ که مدعی بودندجزو ارمنستان شرقی است به خاک ارمنستان بودند.پس از صدور اعلامیه الحاق قره‌باغ به ارمنستان، پارلمان آذربایجان نیز در سال 1991 خودمختاری قره باغ را لغو و اداره آن‌را به دولت مرکزی‏ آذربایجان واگذار کرد.از سال 1988 تاکنون درگیریهای بسیاری بین دو جمهوری بر سرمساله‏ قره‌باغ به وجود آمده و در نهایت سبب بروز تشنج در منطقه شده است.شاید بتوان گفت هیچ موضوعی به اندازه‌ی مناقشه‌ی قره‌باغ درمناسبات ژئوپلیتیکی ارمنستان با جمهوری آذربایجان و ترکیه مهم وتاثیر گذار نیست.به گونه‌ای که کیفیت مناسبات هر یک ازدو دولت آذربایجان وترکیه با ارمنستان می‌توانددرکیفیت مناسبات دو جانبه بین جمهوری آذربایجان و ترکیه نقش‌آفرین باشد. (ولی قلی زاده، 96:1389)

نقشه 3-2- موقعیت جغرافیایی قره باغ
منبع: armenica.org

3-1-2-3-موقعیت ارمنستان پس از فرو پاشی شوروی (سابق)
مردم ارمنستان در نهایت در21 سپتامبر 1991 با شرکت دریک رفراندوم بی سابقه رای به استقلال ارمنستان از اتحاد جماهیر شوروی دادند و در اکتبر همان سال لئون پطروسیان با پیروزی در انتخابات، ریاست جمهوری این کشور را به عهده گرفت.مناقشه اين کشور با جمهوری آذربايجان بر سر منطقه قره باغ، از سال 1988 آغاز شد و پس از استقلال اين دو کشور در سال 1991 دامنه درگيریها افزايش يافت. پس از امضای پيمان صلح در ماه می سال 1994، نه تنها منطقه قره باغ، بلکه بخش مهمی از جمهوری آذربايجان تحت تصرف نيروهای ارمنی درآمد. اقتصاد هر دو کشور به سبب چندين سال جنگ متحمل صدمات فراوانی شد. اگر چه پس از استقلال ارمنستان بصورت جدی از جانب کشورهای بزرگ سرمایه داری از جمله ایالات متحده امریکا حمایت شده است ولی هنوز سیستم اقتصاد این کشور به صورت قابل ملاحظه ای متأثر از سیستم سوسیالیستی می باشد و بصورت کل از قید این نظام رهایی نیافته است و دلیل عمده آن هم تأثیرگذاری سیاستهای روسیه در عرصه های مختلف این کشورمی باشد.مرزهای سرزمینی ارمنستان ونیز ایده ذهنی که از وطن ملی درارمنستان رایج است هنوز به اشباع دست نیافته است.درعمل ارمنستان بیشترین اختلافات مرزی رابا جمهوری آذربایجان دارد وهنوز مرزمابین دوجمهوری به طوردقیق حل وفصل نشده است.ارمنستان وجمهوری آذربایجان حدود یک قرن است که برسر منطقه قره باغ دردشمنی بایکدیگر قراردارند، دراوایل قرن بیستم نزاع هایی مابین این دوبه وجود آمدو نهایتا” درزمان شوروی سابق این منطقه درچارچوب تقسیمات اداری جمهوری سوسیالیستی آذربایجان قرارگرفت که البته همواره با اعتراض ارامنه مواجه بود.(زرگر،18،1387)
پس ازفروپاشی شوروی واستقلال دوجمهوری ارمنستان وآذربایجان اختلافات دوطرف مجددا”آغاز شد وزمینه برای نزاعی دیگر فراهم گشت . منطقه قره باغ که درچارچوب سرزمین جمهوری آذربایجان واقع گشته از نظرقومی دارای اکثریت ارمنی بوده، و همواره خودرادرپیوند باارمنستان دیده وخواهان پیوستن به خاک ارمنستان بوده اند.این جمهوری به دلیل موقعیت جغرافیایی وهمچنین وجود ارامنه درخارج از ارمنستان که علاقه فراوانی به تجارت دارند ، همواره دارای توانایی مطلوب درعرصه تجارت بوده وعمده ترین درآمد این کشورازطریق صادرات واردات کالاحاصل میشود .پس ازآنکه مناقشه قره باغ کوهستانی میان اینکشوروجمهوری آذربایجان بوقوع پیوست،جمهوری ارمنستان توسط آذربایجان وترکیه ازلحاظ اقتصادی محاصره شدوحمل ونقل که قبلا ازطریق آذربایجان صورت می گرفت،متوقف شد.ازآنجایی که جمهوری آذربایجان مهمترین وبهترین راهی بود که این جمهوری را به سایر کشورهای منطقه وصل می نمود،مبادلات تجاری درارمنستان دچارافت زیادی شد.پس از آنکه راه مواصلاتی این کشور(ازطریق آذربایجان ) مسدود گردید،ارمنستان توجه خودرا به دولت ایران معطوف نمودودراثر همکاری با کشورایران ، پل مقری روی رود ارس، احداث گردید و هردوکشوردروازه های گمرکی خویش را روی آن تأسیس کردندوبا انجام دادن این کار تااندازه ای سهولت برای تاجران ارمنی فراهم شد ودرحال حاضر هزاران کیلوگرم کالا وهزاران مسافرازطریق این پل عبورکرده ومیزان مبادلات تجاری دوکشوردرحال افزایش درطی چند سال اخیر می باشد. ایجاد وتأسیس پل مقری به میزان قابل ملاحظه ای مشکلات اقتصادی جمهوری ارمنستان را رفع نموده وازتأثیرتحریم های جمهوری آذربایجان وکشورترکیه به اقتصادارمنستان تااندازه ای کاسته است. درحالیکه میزان واردات این کشوردرسال 1992 بالغ بر300 میلیون دلار بوده،تنها حدود30میلیون دلار کالا از آن کشورصادرشده است، اگر مقایسه کنیم واردات ارمنستان تقریبا ده برابر صادرات آن میباشدکه خود این مسئله نشان دهنده اتکاء جمهوری ارمنستان بر واردات می باشد. جمهوری ارمنستان عمدتا طلا ،جواهر ،آلومینیوم ،وسایل حمل ونقل ووسایل الکتریکی رابه کشورهای ایران، روسیه،ترکمنستان وگرجستان صادرنموده ودرمقابل برای رفع مشکلات اقتصادی وضروریات اولیه خویش ،غلات وسایر مواد غذایی وحامل های انرژی را ازکشورهای ایران، روسیه، ترکمنستان ،گرجستان،ایالات متحده امریکا وکشورهای عضواتحادیه اروپا وارد می نماید. ازآنجایی که جمهوری ارمنستان دارای از کوهستانی ترین منطقه قفقاز جنوبی می باشد وتنها 20 درصداز خاک این سرزمین قابل زرع میباشد،زمینه های رشد زراعت دراین کشورمساعد نیست لذا سیاست حکومت این جمهوری طی سالهای متمادی این بوده که توجه خود را بیشتر بر روی صنعت متمرکز نموده است. ازجمله 20%درصد خاکی که برای زراعت مساعد می باشد ،دردامنه کوه ها وجود داشته واین مسئله پیشبرد امورزراعت را مشکل تر ساخته است .ازاین نقطه نظر فعالیت های زراعتی دراین کشوربیشتر درزمینه باغداری ،تولید میوه وسبزیجات تمرکز یافته وفعالیت های وسیعی درزمینه تولید گل وصادرات آن به خارج ازکشورشروع شده است، ارمنستان ازجمله یکی از صنعتی ترین جمهوری های عضواتحاد شوروی سابق بود و در بخش صنعت حدود43 درصدنیروی کاررا درارمنستان به خودجلب کرده وسهم اساسی درتولید ناخالص داخلی داشته است.، دراین کشوربخشهای الکترومیکانیک ،الکترونیک ،ابزارآلات وصنایع خودروسازی ازجایگاه خوبی برخوردار است. ارمنستان درعرصه صنایع سبک رشد قابل ملاحظه ای نموده است و80%ازتولیدات مربوط به صنایع سبک به سایر کشورهای منطقه صادر می شود. این کشور درعرصه صنایع غذایی نیز دارای یکی از غنی ترین منابع آب معدنی جهان می باشد. دربخش صنایع این کشوربا یک سلسله مشکلات مواجه است که عمده ترین مشکل ،کمبود انرژی است. این کشور ازنظر منابع انرژی فقیر ومیتوان گفت که بیشتر متکی ووابسته به خارج است که گازرا ازسیبری وترکمنستان وهمچنان نفت وذغال سنگ را نیز ازکشورهای خارجی وارد میکند.به همین دلیل تولید برق این کشوراز14.5میلیاردکیلو وات ساعت درسال 1985 به 9.5میلیاردکیلووات ساعت درسال 1991 کاهش یافته است.درسال 1990 حدود 50هزارتن ذغال سنگ تولیدو570هزارتن مصرف شده است. همچنین از4.35میلیون تن نفت مصرفی این کشوردرسال 1990،تنها 292هزارتن آن درداخل پالایش شده است درهمین سال4.88میلیاردمترمکعب گازبه مصرف رسیده که 170ملیون مترمکعب آن درداخل تولید شده است. این کشورازلحاظ داشتن منابع معدنی کشوربسیارغنی بوده که اکثرمنابع مذکورپس از فروپاشی شوروی سابق از کارافتاده اند.ارمنستان دارای منابع زیرزمینی مهمی از قبیل مس ،سرب ،زینک ،آهن وطلا میباشد. این کشوردارای منابع بزرگ سنگهای ساختمانی ازقبیل مرمر ،گرانیت ،چخماق وسنگهای آهکی می باشد که قسمت زیادی از سنگهای معدنی جمهوری ارمنستان به کشورهای خارجی صادر میشود.درحال حاضر حکومت ارمنستان مصمم است تا ظرفیت استخراج مس ومولیبدنیوم را بالاببرد. ارمنستان قبل از فروپاشی شوروی سابق یک کشورصنعت محوربود ولی پس ازفروپاشی شوروی سابق ومناقشه قره باغ کوهستانی که ازسوی ترکیه ، وآذربایجان مورد تحریم اقتصادی قرارگرفت وهمچنان مرزهای کشورهای مذکوربه روی شهروندان این کشورمسدود شد وضعیت اقتصادی این کشورروبه وخامت گرایید ونرخ تورم رشد قابل ملاحظه ای نمود اما پس از آتش بس درسال 1994 م مشکلات اقتصادی این کشورنسبتا کاهش یافته وکمکهای ارامنه که درسایرکشورهای جهان بسرمی برند دربهبود وضعیت اقتصاد مردم ارمنستان نقش قابل ملاحظه ای دارد.(http://fa.tpo.ir/documents/document)

3-1-2-3-1-موقعیت جغرافیایی ارمنستان
جمهوری ارمنستان درخشکی محصوراست ودرجنوب قفقاز میان دریای سیاه ودریای مازندران برسرراه اروپا وآسیا قرارگرفته است. مساحت این جمهوری 29800 کیلومتر وجمعیت آن حدود 7/3 میلیون نفر است که 95 درصد آنان ارمنی هستند. تاریخ ارمنستان ورفتارهای ارامنه بیش از هرقوم دیگری ازوضعیت جغرافیایی آنان متاثر است. ارمنستان سرزمین کوهستانی وصعب العبوری است. قله ارارات به ارتفاع 5200 مترمرتفع ترین نقطه آن است. کمبود زمین های قابل کشت همراه با زمستان های طولانی وطاقت فرسا ازویژگیهای جغرافیایی این سرزمین است. این جمهوری قسمت کوچکی ازغرب فلات ارمنستان راشامل می شود که دربین فلات ایران وآسیای صغیر قرارگرفته است.(امیراحمدیان،95،1376)ارمنستان ازجنوب به ایران، ازجنوب غربی به جمهوری خودمختار نخجوان، ازغرب به ترکیه واز شرق به جمهوری آذربایجان محدودشده است. ارمنستان یکی از صنعتی ترین جمهوری های شوروی سابق بود.

3-1-2-3-2-موقعیت نسبی ارمنستان
ارمنستان کشوری کوهستانی و پرباران است و نیز یک کشور محاط در خشکی است.بزرگ‌ترین دریاچه این کشور دریاچه سوان است که آب شیرین دارد و پهنه نسبتاً بزرگی از بخش میانی کشور را پوشانده‌است.پهناوری ارمنستان ۲۹٬۸۰۰ کیلومتر مربع (۱۴۲امدر جهان) است.جمهوری ارمنستان به وضوح نشان دهنده ساختار عمومی یک اقلیم قاره ای خشک است.«اوان شرپن» آمارشناس روس وکاشف قفقاز که درآغاز قرن نوزدهم میلادی از ارمنستان دیدن کرده است، می نویسد:«که درناحیه ارمنستان یک مسافر ممکن است دریک روز ازنواحی سرد قطبی به گرمای مداری برسد یعنی مسافرتی به اندازه یک چهارم دورکره زمین» همه انواع اقلیم های موجود درقسمت وسیع اروپایی روسیه رامی توان درقلمروکوچک ارمنستان مشاهده کرد. دوره تابش خورشید بسیارطولانی است وبه حدود 2500 ساعت درسال می رسد.این کشوردرشمال با جمهوری گرجستان،درجنوب باجمهوری اسلامی ایران،درشرق باجمهوری آذربایجان ودرغرب با کشورترکیه دارای مرز مشترک میباشد.دشت آرارات وحوزه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره امپراتوری عثمانی، آسیای صغیر، ژئوپلیتیک، قانون اساسی Next Entries تحقیق با موضوع مدیریت دانش، کارت امتیازی متوازن، فرآیند تحلیل، تحلیل شبکه