پایان نامه رایگان درباره اوقات فراغت، وزارت امور خارجه، بهبود مهارت

دانلود پایان نامه ارشد

جديت بيشتر در امر تبليغ صنعت جهانگردي به عنوان منبعي براي استخدام و به کارگيري افراد بيشتر
?) انجام تلاش‌هايي در امر روشن ساختن ارتباط موجود بين صنعت جهانگردي و استخدام افراد و ارائه آمار و ارقام مربوط به اين بخش
?) پرهيز و جلوگيري از بروز مسائل دست و پا گير از جمله موانعي که در بخش جذب نيروي کار وجود داشته يا احيانا در سازمان‌ها و بخش‌هاي مختلف صنعت وجود دارد و جهت دهي براي رسيدن به نوآوري، خلاقيت و تشويق به امر تحقيق بيشتر در زمينه صنعت جهانگردي براي رسيدن به شرايط بهتر و جايگزيني نوآوري‌ها
?) رفع موانع موجود در خصوص مسائل مربوط به صنعت جهانگردي از طريق تقويت بخش‌خصوصي و روشن ساختن و صراحت دادن به قوانين مربوطه
?) سرمايه‌گذاري در امور زير بنايي کشور که منجر به گسترش و توسعه فرودگاه‌ها، جاده‌ها و خطوط راه آهن و… خواهد شد. در صنايع وابسته به صنعت جهانگردي در هر حال بايد مراعات دريافت ماليات مشاغل گوناگون را کرد.
?) انجام تلاش‌هايي براي شناساندن اهميت صنعت جهانگردي به مردم و اينکه افراد بدانند جماعت بسيار زيادي در بخش‌هاي مختلف اين صنعت مشغول به کار هستند يا مي‌توانند باشند.
?) همچنين بايد تلاش‌هايي را در جهت افزايش سطح سواد و معلومات و اجرا برنامه‌هايي جهت تعليم تخصص‌هاي لازم براي بهبود مهارت‌ها و خلاقيت‌ها و خدمات جانبي انجام داد.
? ديپلماسي گردشگري
به اعتقاد بسياري از کارشناسان موفقيت يا شکست صنعت جهانگردي در هر کشور به طور مستقيم به اعمال سياست‌هاي حمايتي دولت باز مي‌گردد به نحوي که هر چه چتر حمايتي دولت نسبت به گردشگري گسترده‌تر باشد، شکوفايي اين بخش هم بيشتر خواهد شد.
تجربه چين، امارت متحده عربي و بسياري از کشورهاي ديگر در سال‌هاي اخير حاکي از اين است که فراهم کردن زير‌ساخت‌هاي مناسب در خصوص گردشگري، رشد اقتصادي و افزايش قابل توجه درآمد را براي اين کشورها به ارمغان آورده است. از سوي ديگر مجموعه عوامل طولي و عرضي سبب گشته تا دولتمردان به پديده گردشگري به دليل نقش موثري که مي‌تواند ايفا کند به عنوان يک اهرم در روابط ديپلماسي بنگرند چرا که اين صنعت مي‌تواند کشور را از حالت اقتصاد تک محصولي رهايي بخشد.
امروزه بازار نفت،قهوه‌، کائوچو و بسياري از کالاهاي ديگر که به عنوان منبع درآمد برخي از کشورها محسوب مي‌شود، مي‌تواند به وسيله قدرت‌هاي ذي‌نفع و رقيب دچار تلاطم يا افت و خيز شود. (‌نظير اتفاق‌ها اخير خاور ميانه) اما سرمايه‌گذاري اندک در گردشگري نسبت به ديگر صنايع مي‌تواند تغييرهاي بسيار مثبتي را به همراه داشته باشد. از سوي ديگر تاثير‌گذاري که گردشگري در اقتصاد کشور‌ها دارد موجب شده تا گردشگري به عنوان يکي از موضوع‌هاي گفت‌و‌گو بين هيات‌هاي بلند‌پايه خارجي به شمار آيد. به عبارت ديگر “ديپلماسي بر پايه گردشگري‌” شکل گرفته و از اين رو موفق شده به تدريج جاي خود را در معاهدات و قراردادهاي بين‌المللي باز کند.
با توجه به اينکه راه گردشگران براي ورود به کشور از سفارتخانه‌ها مي‌گذرد و دولت هم به سفيرانش به عنوان بلندپايه‌ترين نمايندگان خود اختيارات زيادي اعطا کرده و آنها به طور مستقيم و غير مستيم نقش بارزي را در پذيرش گردشگران ايفا مي‌کنند، لذا سفيران محترم با اعمال ديپلماسي خاص و با رعايت تمامي‌جوانب و مسائل داخلي و خارجي و منطقه‌اي گردشگران را مورد توجه قرار دهند، چرا که اجرايي شدن “‌ديپلماسي گردشگري” تاثير بسيار مستقيمي‌در مسائل اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي خواهد داشت.
? تنگناهاي صنعت گردشگري در ايران
اگر‌چه توسعه و گسترش ايرانگردي و جهانگردي به منظور استفاده هر‌چه بيشتر از مزاياي متعدد اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي آن اجتناب‌ناپذير است ولي مشکلات و تنگناهاي متعددي در راه رشد و صنعت گردشگري ايران وجود دارد که نبايد از نظر‌ها دور بماند. مهم‌ترين مشکلات و چالش‌هاي موجود در اين زمينه را مي‌توان اين‌گونه برشمرد:
مشخص نبودن هدف‌ها و سياست‌هاي ايرانگردي و جهانگردي
وجود تبليغات منفي در رسانه‌هاي خارجي به منظور ارائه تصويري نامطلوب از کشور و منزوي نمودن ايران
عدم‌تطبيق و هماهنگي فرهنگي، جهانگردان برخي از کشورهاي خارجي با فرهنگ اسلامي‌ در روابط و برخوردهاي فرهنگي
عدم اطلاع‌رساني کافي از جاذبه‌هاي گردشگري و تبليغات موثر جهت روشن نمودن افکار‌جهاني نظير سازما‌ن‌ها، دفاتر و نمايندگي‌هاي اطلاع‌رساني در امور سياحتي در داخل و خارج کشور
فقدان نيروي انساني کارآزموده و متخصص در امور جهانگردي و بي‌اطلاعي کادر شاغل در موسسات جهانگردي (‌از قبيل هتل‌ها، کارکنان آژانس‌ها و راهنمايان جهانگردي)
فقدان تسهيلات لازم براي وارد کردن تجهيزات و تاسيسات مورد‌نياز صنعت جهانگردي‌، با استفاده از تخفيف‌هاي ويژه گمرکي و سود بازرگاني و ترخيص سريع
هماهنگي و همکاري سازمان‌هاي دولتي که در بهبود وضع جهانگردي موثرند مانند: استانداري‌ها، فرمانداري‌ها، شهرداري‌ها، وزارت امور خارجه، وزارت راه و ترابري، سازمان تبليغات و گمرک
فقدان تسهيلات لازم به منظور اعطاي وام با شرايط مناسب براي تشويق بخش‌خصوصي و عدم نظارت کافي و کمبود تسهيلات لازم در زمينه نگهداري و حفظ اماکن باستاني و تاريخي کشور
کمبود امکانات اقامتي در بين شهر‌ها و نبود وسايل حمل و نقل کافي مطابق با استانداردهاي جهاني و غير‌استاندارد بودن راه‌هاي ارتباطي بين شهر‌ها در ايران
عدم تمايل و تضمين سر‌مايه‌گذاري داخلي و خارجي نسبت به مشارکت و احداث اماکن و تاسيسات جهانگردي
? پيشنهاد‌ها و راهکارها
– ارتقاي ظرفيت‌هاي کمي‌ و کيفي تاسيسات جهانگردي به ويژه تعداد تورهاي داخلي و خارجي به منظور تعديل شکاف موجود در مقايسه با کشورهاي پيشرفته جهانگردي
– توسعه و تقويت برنامه‌هاي تبليغاتي جهت معرفي جاذبه‌هاي گردشگري ايران اسلامي
– تامين تدريجي شرايط خودکفايي در صنعت جهانگردي
– اصلاح قوانين ورود و خروج اتباع خارجي به ويژه مقررات موجود در مبادي ورودي کشور
– فعال کردن بخش‌خصوصي
– آموزش نيروي انساني جهت تربيت کادر متخصص
– ايجاد شبکه کارت اعتباري براي رفاه گردشگران خارجي
– ايجاد پايگاه اطلاع‌رساني و بانک اطلاعات گردشگري
………………………………………………………………………………………………………………….
?-? تاريخچه جهانگردي در جهان
گردشگري در جهان به همراه آغاز مدرنيته شکل گرفت. مدرنيته اشکال مختلف زندگي را تنها بر پايه قابليت هاي آنها در توليد منافعي که توسط افراد مصرف مي شوند، مورد ارزيابي قرار داده و با مفاهيمي همچون همواره به پيش رفتن و کنارگذاران کهنه نگرش تازه انسان را به جهان و به خويش سبب گرديد و بدين گونه با پيدايش بعد تازه اي از دگرگوني دائمي، انهدام رسوم و فرهنگ سنتي را در صحنه ي زندگي اجتماعي رقم زد. تفکيک ميان کار و اوقات فراغت يکي از اين دگرگوني ها مي باشد که در آن کار در قالب ضرورت و گردشگري در قالب اوقات فراغت، که دمي آسودن از کار را براي تجديد قوا فراهم مي آورد، قرار مي گيرد.اوقات فراغت به عنوان زماني از بيداري انسان، که فرد بتواند آن را به ميل و دلخواه خود بدون هيچ گونه الزامي بگذارند، در مدرنيته مابين تمايز خانه و کار صورت رسمي به خود گرفت. اوقات فراغت به عنوان يک مفهوم جديد نمايانگر گذار از کار در مفهوم سنتي اش بود که با توسعه نوآوري هاي تکنولوژيکي و مديريتي،‌با افزايش مصرف در جهان بوروکراتيک؛ عقل گرا و افسون زدايي شده، اين فرصت را مهيا کرد- که هر چند کوتاه- انسان از اجبارها و محدوديت هاي نظم اجتماعي مدرن رها شود.
اين رهايي با فشار ناشي از انقباض اجتماعي حاصل از روند مدرنيته، گذران اوقات فراغت را در قالب گردشگري تسهيل نمود و انسان مدرن فارغ از عمق فرهنگي نهفته در اوقات فراغت به عنوان گردشگر تنها رهايي از وظايف مدرن را دنبال نمود. جريان گردشگري شکل گرفته در اين چارچوب نيز، انسان درن را با انگيزه تفريح در روند بازساخت شده سرمايه داري، به جستجوي محيط هاي گوناگون براي تمايز از محيط کار و تفريح واداشت. انسان در اين رابطه توانست که نياز به تفريح و استراحت و آرامش و دور شدن از گرفتاريهاي زندگي مدرن را که يک مساله عميق اجتماعي – فرهنگي دوران عصر مدرن است را به صورت سطحي حلک کند. خود همين امر به علت مسائل سرمايه داري و تکنولوژيکي در يک حالت تضاد با تبارهاي دروني قرار داد. کار و تلاش بيشتر، خستگي و تحمل فشارهاي روحي رواني بيشتر براي داشتن پس انداز براي رفتن به مسافرت و گردش براي استراحت، هر چه زندگي ماشيني تر و تکنولوژي زده تر مي گردد، اين مساله تضاد بين کار و استراحت (لااقل براي توده مردم) بيشتر مي گردد( پاپلي يزدي و سقايي، ???? ، ??و ??)
سرمايه داري در مدرنيته اوليه در پويش سرمايه داري تجاري، نخستين انباشت سرمايه را در سده هفده و هجدهم در اروپا تجربه کرد. اين انباشت همراه با انقلاب راهها در فاصله زماني ???? تا ???? و تنزل قيمت هاي حمل و نقل اولين جلوه هاي گردشگري مدرن را در چارچوب سفرهاي آموزشي در اروپا شکل داد (همان منبع ، ??). در اين ميان گردشگري در رابطه مستقيم با توانمندي مالي در چارچوب تورهاي خاصي شکل مي گرفت که به سفرهاي آموزشي (G.T) معرف بودند. سفرهاي آموزشي اولين جلوه هاي گردشگري مدرن را در اروپا شکل داد. بيشتر اعضاي اين سفرهاي آموزشي براي کسب دانش و تجربه هاي جديد به مسافرت مي رفتند. معمولا اين افراد از طبقات بالاي اجتماع بودند که براي کسب دانش و فرهنگ مسافرت مي کردند. اصولا پسران خانواده هاي مرفه براي ديدن آثار باستاني، مطالعه و نيز فراگيري علوم معماري و تاريخ به کشور خاصي اعزام مي شدند. سفرهاي آموزشي يک راهنماي سفر داشت که در سال ???? ميلادي توسط توماس نوگنت تهيه شد و پرفروش ترين کتاب معرفي گرديد (واي، گي، ????، ??).
اما در مدرنيته عليا پايه و اساس گردشگري دسته جمعي امروزي به وجود آمد. در اين دوره تغييرات اقتصادي و اجتماعي عميقي به وجود آمد که از آن جمله مهاجرت کارگران کشاورز از مناطق روستايي و روي آوردن آنها به شهرنشيني بود. انقلاب صنعتي قدرت بخار را که در قطارها و کشتي ها مورد استفاده قرار مي گرفت، معرفي کرد. تغييرات اجتماعي، موجب تغيير مشاغل وگسترش طبقه مياني اجتماع گرديد و اين طبقه توان بيشتري يافت تا بيشتر به تفريح و مسافرت برود، در نتيجه افزايش تقاضا براي مسافرت باعث شد که مسافرت هاي تخصصي طبقه مرفه تورهاي آموزشي شکل تازه اي به خود بگيرد ( همان منبع).
انقلاب صنعتي با پيش زمينه هاي فراهم آمده از انباشت سرمايه و دانش از نيمه دوم قرن هيجدهم در انگلستان آغاز گرديد که روند رو به شتاب آن از سال ???? سرعت زيادي يافت و اثرات بسياري بر جاي نهاد ( پالمر، ????، ?) . انگلستان از آنجا که داراي کارهاي توليدي بسياري بود، توانست بازارهاي گسترده اي را براي توليدات خود به دست آورد و سود بسياري را کسب نمايد. اين سود در تکميل صنايع کارگاهي به کار گرفته شد و سبب جايگزيني کارخانه به جاي کارگاه و استفاده از صنايع ماشيني به جاي صنايع دستي گرديد اين خود با سمت و سوي ويژه اقتصادي گذار از انقلاب تجاري را به انقلاب صنعتي سبب شد (لطفي، ???? ، ???) . نخستين نمايشگاه صنعتي دنيا در ???? ميلادي در بريتانيا (فوگل، ????، ???) ، نشان از آن داشت که انقلاب صنعتي در انگلستان به بالاترين درجه رشد در زمان خود رسيده است. از اين زمان به بعد بود که انقلاب صنعتي در گسترش مابين سالهاي ????-???? رخ داد که از آن به عصر ترقي ياد مي شود (فوگل ، ????، ????). نوآوري هاي تکنولوژيکي در روندي از انقلاب صنعتي در مدرنيته عليا نقش با اهميتي را در همه گير شدن جريان گردشگري ايفا نمود. مهمترين اين نوآوري ها، تکنولوژي راه آهن بود. هرچند نبايد نقش کشتي هاي بخار را نيز در اين امر ناديده گرفت. بعد از اختراع ماشين بخار به وسيله جيمز وات در سال ???? ، از اين ماشين در فناوري هاي مختلفي استفاده گرديد.
روند توسعه گردشگري در چارچوب اقتصاد سرمايه داري با افزايش نوآوري هاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره گردشگري، جهانگردي، کشورهاي Next Entries پایان نامه رایگان درباره کاروانسرا، اوقات فراغت، شاه طهماسب