پایان نامه رایگان درباره استراتژی ها، استان یزد، عوامل محیطی، شهر اصفهان

دانلود پایان نامه ارشد

گيري………………………………………………………………………………………………..84
3-5 روایی و پايايي……………………………………………………………………………………………………84
3-6 روش تحليل داده ها ………………………………………………………………………………………….84
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها…………………………………………………………………..88
4-1 اولویت بندی نهایی 99
فصل پنجم: نتيجه گيري وپيشنهادات………………………………………………………………….102
5-1نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها ………………………………………………………………………………103
5-2ارائه راهبردها بر اساس نتایج مدل SWOT……………………………………………………………103
5-2-1 راهبردهای رقابتی-تهاجمی SO……………………………………………………………………..103
5-2-2 راهبردهای تنوع ST……………………………………………………………………………………..104
5-2-3 راهبردهای بازنگری WO………………………………………………………………………………105
5-2-4 راهبردهای تدافعی WT………………………………………………………………………………..105
5-3 مقایسه با تحقیقات انجام شده ……………………………………………………………………………106
5-4 ارئه پیشتهاد ها و راهکارها جهت ایجاد هتل های سنتی در سایر شهرهای ایران…………… 107
5-5 مشکلات موجود در انجام تحقیق ……………………………………………………………………….107
پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………….109
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………….. 113
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………113
منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….115

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول شماره 4-1 SPSS نقاط قوت و ضعف هتل هاي سنتي و تهديدها و فرصت هاي محيطي……………………………………………………………………………………………………………………89
جدول شماره4-2 نقاط قوت و ضعف هتل هاي سنتي و تهدید ها و فرصت های
محیطی …………………………………………………………………………………………………………………..90
جدول4-3 نمرهگزاري نقاط قوت و ضعف هتلهاي سنتي بر اساس
مدل SWOT …………………………………………………………………………………………………………..92
جدول4- 4 نمره گزاری فرصت ها و تهدید های محیطی هتل های سنتی بر اساس
مدل SWOT ……………………………………………………………………………………………….95
جدول 5-4 اولويت بندي نهايي نقاط قوت،ضعف،تهديدها و فرصت هاي
هتل هاي سنتي……………………………………………………………………………………………………….100

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار(4-1) نقاط قوت هتل هاي سنتي……………………………………………………………………….93
نمودار(4-2) نقاط ضعف هتل هاي سنتي…………………………………………………………………….94
نمودار(4-3) تهديدهاي محيطي هتل هاي سنتي……………………………………………………………96
نمودار(4-4) فرصت هاي خارجي هتل هاي سنتي…………………………………………………………97
نمودار(4-5) ميانگين رتبه اي و وزني شاخص ها…………………………………………………………..98

فصل اول
كليـات تحقيق

1-1مقدمه
لغت انگليسي آكسفورد ارائه مي دهد، صنعت هتلداري و پذيرايي از گردشگران عبارت است از: پذيرش و فراهم آوردن اسباب لذت مهمان ها و يا گردشگران در محيطي آزاد.
كلمه لاتين( hospitality) از كلمه hospice اقتباس شده است كه نام خانه هايي در قرون وسطي در اروپا بود كه مهمانان و مسافران در آنجا اقامت داشتند و معناي ديگر آن، شخص غريبه بوده است.بنابراين مفهوم هتل داري فقط شامل هتل ها و رستوران ها نمي شود، بلكه در برگيرنده هر نوع سازمان و يا موسسه اي است كه براي مسافران و يا گردشگران، امكانات اقامتي و غذايي فراهم مي آورد. ارائه امكانات در صنعت هتلداري نياز به مديريت متخصص دارد. فراهم آوردن مكاني براي اقامت، خدمات غذايي، ساخت هتل و يا اقامت گاه، خدماتي از قبيل گرما، برق، نور مناسب، نظافت، نگهداري از هتل، نظارت بر كاركنان و كارمندان و همچنين ارائه غذاهايي از رضايت مشتريان را جلب كند، همگي گوشه هايي از مسئوليت هاي پيش روي مديران اين صنعت هستند(ملازاده،1389).

1-2 تعريف مساله
گردشگری به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که در فرآیند جذب و میهمانداری بین گردشگران، سازمان های مسافرتی، دولت های مبدا، دولت های میزبان و مردم محلی برقرار می شود. (گوهر 1383) برای توسعه هر صنعتی من جمله صنعت جهانگردی جهت بهره برداری به زیر ساخت های زیادی نیاز است که یکی از این زیر ساخت ها مبحث هتل ها می باشد. یکی از موارد هتلداری که ظرف چند دهه اخیر در ایران و برخی از کشورهای دنیا به شدت مورد توجه قرار گرفته است هتل های سنتی هستند. این گونه هتل ها با استفاده از امکانات موجود در هر منطقه به وجود می آیند. در استان یزد که خود به عنوان بزرگترین شهر خشت و گل جهان توسط سازمان جهانی یونسکو معرفی شده است و دارای منابع طبیعی و تاریخی منحصر به فرد زیادی است خانه هایی با قدمت را که طبق معماری اصیل یزدی و با توجه به منابع و امکانات ساخته شده اند را بازسازی کرده و از آن، هم به عنوان مقصد گردشگری و هم به عنوان اقامتگاه استفاده کرده اند، یعنی در واقع حرکت هوشمندانه ای بوده است که اقامتگاه را به جایی که فرد می خواهد ببیند تبدیل کرده اند. لذا بررسی موانع توسعه این صنعت و تدوین راهبردهایی برای حل مشکلات ان ضروری به نظر می رسد که برای این امر از تحلیل SWOT استفاده می کنیم.
در یک تعریف کلی می توان گفت SWOT تجزیه وتحلیلي ست که به سازمانها کمک می کند بتوانند منابع داخلی خود را در دوره هاي قوت وضعف تجزیه وتحلیل کرده وآنها را در برابر محیط خارجی به عنوان فرصتها وتهدیدها به کارگیرند. در این بررسی سعی داریم که به بررسی هتل های سنتی استان یزد بر اساس مدل SWOT بپردازیم.
سئوالاتی که این تحقیق با آن مواجه است عبارتند از:
1. عوامل محیطی خارجی که به عنوان فرصت برای هتل های سنتی وجود دارند کدامند؟
2. عوامل محیطی خارجی که به عنوان تهدید برای هتل های سنتی وجود دارند کدامند؟
3. عوامل محیطی داخلی که در حکم نقاط قوت هتل های سنتی قلمداد می شوند کدامند؟
4. عوامل محیطی داخلی که در حکم نقاط ضعف هتل های سنتی قلمداد می شوند کدامند؟
5. استراتژی های تهاجمی هتل های سنتی در وضعیت SO کدامند؟
6. استراتژی های تنوع هتل های سنتی در وضعیت ST کدامند؟
7. استراتژی های بازنگری هتل های سنتی در وضعیت WO کدامند؟
8. استراتژی های تدافعی( بقا) هتل های سنتی در وضعیت WT کدامند؟

1-3 ضرورت انجام تحقيق
در سال های اخیر بهره برداری از خانه های تاریخی و استفاده از آنها به عنوان هتل در چند استان ایران مثل اصفهان، کاشان و علی الخصوص استان یزد مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که تعداد این هتل ها در استان یزد از یک هتل ( هتل ملک التجار) در سال 79 به 22 هتل در سال 91 افزایش یافته است. و این در حالی است که در حدود 10 خانه تاریخی در استان یزد نیز در حال مرمت برای تبدیل شدن به هتل سنتی هستند. پس تدوین راهبردهایی برای بررسی و ارائه راهکار در اینگونه هتل ها ضروری به نظر می رسد. باید این راهبردها دقیقا برنامه ریزی شوند و در احداث هتل ها و سایر تسهیلات گردشگری وجاذبه ها باید به دقت عمل شود(تاجیک 1390).

1-4 سابقه تحقيق
برای تهیه طرح تحقیق، پژوهشگر نیاز دارد از تجارب پژوهشی دیگران در تدوین چارچوب نظری کار خود و طراحی روش شناسی آن استفاده کند و تکیه گاهی نیز برای استدلال در مرحله ارزیابی فرضیه ها فراهم می نماید. (حافظ نیا 1389) در رابطه با بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای صنعت گردشگری و تحلیل SWOT پژوهش های داخلی و خارجی متعددی انجام شده که در ادامه به چند مورد به اختصار اشاره می کنیم:
صرامي، اذاني و مومن زاده (1390) در مقاله خود فضاهاي گردشگري شهر اصفهان با معيار دسترسي معلولين با استفاده از مدل SWOT مورد بررسی قرار داده اند و نتیجه گرفتند که اماكن گردشگري جهت استفاده معلولان درشهر اصفهان درسه وضعيت مناسب،تاحدي مناسب ونامناسب قرار دارند،كه مسئولين جهت بهبود اين وضعيت بايد برنامه ريزي دقيقتر وصحيح ترنسبت به اين موضوع داشته باشند.
بدری، رحمانی، قیداری و حسن پور(1390) در مقاله خود به بررسی راهبردهای توسعه اکوتوریزم در شهرستان مریوان با استفاده از تکنیک SWOT می پردازند که منجر به یافتن راهکارهای درسیاستگذاری و برنامه ریزی شهرستان مریوار شده است.
همچنین مریم اینالو (2011) در مقاله ای به بررسی کاربرد مدل MS-SWOTدر تحلیل مدیریت گردشگری شهری مطالعه موردی منطقه 12 تهران پرداخته و در این مقاله به ترکیب مدل SWOT و ترکیب آن با تصمیم گیری چند گانه MADM پرداخته است.
تقوی، وارثی و تاجیک در مقاله ای تحت عنوان امکان سنجی توانمندی های گردشگری شهرستان گرگان و تنگناها و چالش های فراروی آن ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف گردشگری استان و تهدیدها و فرصت های محیطی به ارائه راهکار برای بهره بردای از آنها پرداخته اند.
ساریسیک، تورکایا و اوکوا (2011) در مقاله ای تحت عنوان چگونگی اداره منطقه گردشگری یاتچ ترکیه؟ بر اساس مدل SWOT به بررسی استراتژی های مرتبط در این زمینه پرداخته و نتیجه گرفته که رویکرد توسعه مثبت می باشد و باید از استراتژی های ارائه شده در جهت توسعه هر چه بیشتر آن بهره برد.
ژانگ (2012) در تحقیقی تحت عنوان بررسی استراتژی های توسعه گردشگری روستایی سوژو بر اساس مدلSWOT به بررسی نقاط قوت و ضعف می پردازد و نتیجه می گیرد که علی رغم مشکلات موجود گردشگری این منطقه دارای دوام و پایداری در آینده خواهد بود.
سنتوک (2012) در مقاله خود تحت عنوان ” مطالعه ای بر استفاده ابزار های مدیریت استراتژیک در صنعت هتلداری”به بررسی ابزارهای مدیرت استراتژیک که باعث افزایش عملکرد ، سوددهی و رضایت مشتریان در هتل ها می شود پرداخته و به این نتیجه می رسد که TQM و CRM در کنار برنامه ریزی استراتژیک بهترین راهکارها هستند و به طبقه بندی هتل ها در زمینه استفاده از ابزار های استراتژیک می پردازد.
در راستای پژوهش های انجام گرفته نگارنده در صدد بررسی نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدهای هتل های سنتی استان یزد است و راهبردها و استراتژی هایی را به منظو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره استان یزد، اماکن مذهبی، صنعت هتلداری، بازاریابی Next Entries پایان نامه رایگان درباره استراتژی ها، استان یزد، تحلیل SWOT، مدیریت شهری