پایان نامه رایگان درباره احساس حقارت، عشق و محبت

دانلود پایان نامه ارشد

تا مرحله به جاي آوردن اعمال ديني پيش مي‌رود، که اين عمل به لحاظ اجتماعي قابل نظارت است: باورها و رفتار به معيارهاي گروهي وابسته است. به دنبال آن يک دين دروني شده و فطري شکل مي‌گيرد که در پي آن ديني مستقل با رويکردي با پرسش‌هاي بيش‌تر و جستجوگرتر به وجود مي‌آيد. پالوتزيان (1996) خاطرنشان کرده است که مطالعات رشدي درباره‌ دين‌داري دروني و بيروني پرسشگر وجود ندارد (جهت‌گيري در مورد دين که به طور کامل‌تري در فصل 6 بحث خواهد شد). بنابراين هيچ مدرکي در حمايت از پيشنهادهاي مدو و کاهو وجود ندارد. فاولر (1981) نيز به رشد تفکر ديني علاقه داشت اما او به رشد اخلاقي و اجتماعي هم علاقه‌مند بود. او به ايمان، هم‌ ايمان ديني و هم‌ ايمان در معناي وسيع‌تر کلمه، علاقه‌مند بود؛ فعاليت او در بخش بعدي مورد بحث قرار خواهد گرفت. پالوتزيان (1996) گزارش سودمندي از چندين نظريه دربارة رشد ديني را ارائه مي‌کند.
ايمان ديني و رشد آن
ايمان چيست؟ آيا مفهومي است که به لحاظ فرهنگي محدود است؟ ايمان با ايمان ديني چه تفاوتي دارد؟ ممکن است کسي بگويد که اين دو مفهوم آن قدر به هم شبيه‌اند که ارزش آن را ندارد که براي متمايزکردن آن‌ها تلاش کرد. در زبان روزمره، از يک “معتقد” ديني انتظار مي‌رود ايمان ديني داشته باشد. به هر حال، در اين جا از لغت باور براي اشاره به محتوا استفاده مي‌کنيم در حالي که از لغت ايمان براي اشاره به يک دسته به‌خصوص از باور‌ها و احساسات استفاده مي‌کنيم که به طور کلي در احساس اعتماد خلاصه مي‌شود که خدا به طريقي افراد را قادر مي‌سازد تا امتحانات زندگي را تحمّل کنند، افرادي که به نوعي هدفي دارند حتي اگر اصلاً آشکار نباشد. اين تعريف از تعاريف کلّي‌تري چون تعريف اسميت (1979) فاصله مي‌گيرد، که ايمان را جهت‌گيري “شخص” يا واکنش کلي به خود، ديگران و جهان تعريف مي‌کند … که ظرفيت انساني را براي ديدن، احساس‌کردن، عمل کردن در چارچوب بعد متعالي، [منعکس مي‌کند]. (به نقل از وولف، 1997).
با اين همه، در اين جا مي‌خواهم دقيق‌تر باشم و باور ديني و ايمان ديني را از هم متمايز کنم.
يک روش عملياتي کردن ايمان ممکن است از طريق ارزيابي آن با استفاده از يک مقياس ساده‌ باشد، مثل مقياس حمايت معنوي ميتون (1989). (به جدول مراجعه کنيد).
?
مقياس حمايت معنوي
در کنار هريک از عبارات زير نشان دهيد که هر کدام تجربه شما را تا چه حد دقيق و کامل بيان مي‌کند. براي اين کار از اعداد 1 (نه اصلاً دقيق) تا 5 (کاملاً و هميشه درست) استفاده کنيد.
1ـ من عشق و محبت خدا را به طور منظم تجربه مي‌کنم.
2ـ من يک رابطه شخصي نزديک با خدا دارم.
3ـ ايمان ديني در سازگاري من اهميتي ندارد.
?
به هر حال، بسياري از مفسران معتقدند که کيفيت ايمان در ميان افراد مختلف متفاوت است و در نتيجة تجربه و رشد تغيير مي‌کند.
فاولر (1981) با استفاده از مصاحبه‌هاي نامحدود به مطالعه ايمان پرداخت. او علاقه‌مند بود ايمان ديني را با نظريه‌هاي رشد شناختي پيوند دهد. فاولر طرح رشد ايمان خود را براساس سه دسته جداگانه در نظريه رشد مرحله‌اي قرار داد: نظريه اجتماعي ـ رواني، شناختي، و اخلاقي. او به طور ويژه کار اريکسون (1963)، پياژه (به عنوان مثال1967)، و کولبرگ314 (به عنوان مثال 1968، 1969) را مورد توجه قرار داد. اريکسون به رشد اجتماعي ـ رواني از ديدگاه روان‌کاوي، پياژه به رشد شناختي، همان‌گونه که توضيح داده شد، و کولبرگ به رشد اخلاقي مي‌پردازد. قبل از اينکه درباره فاولر، بيش‌تر توضيح دهيم بايد به طور خلاصه نقطه نظرات اريکسون و کولبرگ را بيان کنيم. (کار پياژه تقريباً در اين فصل مطرح شده است).
اريکسون
اريکسون در زمينه روان‌کاوي تعليم ديده بود، و به شيوه‌اي که فرهنگ، گذر از مراحل نسبتاً همگاني در دوران طفوليت، کودکي، بزرگ‌سالي، جواني، ميان سالي و پيري را سامان مي‌دهد، علاقه‌مند بود. نظرية رشد مرحله‌اي رواني ـ اجتماعي اريکسون ما را با ويژگي بحراني هفت315 مرحله زندگي آشنا مي‌کند. به عقيده اريکسون، فردي که به طور موفقيت آميزي بحران هر مرحله را پشت سر بگذارد، وضعيت‌هاي دشوار مرحله بعد را نيز مي‌پذيرد و با آن روبه‌رو مي‌شود. کساني که موفق نيستند، در آن ويژگي شخصيتي به همان شکلي که بوده است گير مي‌افتند. جدول 4.4، طرحي از مراحل رواني ـ اجتماعي اريکسون و نتايج آن را به لحاظ شخصيتي نشان مي‌دهد. بنابراين، براي مثال، در مرحله اوليه طفوليت، کودکي که به اندازه کافي مراقبت (واژه معروف وينيکات316 که قرض گرفته‌ايم (1958) دريافت مي‌کند، “اعتماد اساسي” را کسب مي‌کند. بسياري از مفسران از جمله فاولر به اهميت اين مرحله و ديگر ويژگي‌هاي نظريه اريکسون براي رشد ديني اشاره کرده‌اند. خود اريکسون با نگارش زندگي نامه رواني رهبران ديني برجسته از جمله لوتر و گاندي نشان داد که به موضوعات ديني عميقاً علاقه‌مند است.

جدول 4.4 ـ خلاصه کوتاهي از نظريه رشد مرحله‌ايِ رواني ـ اجتماعي اريکسون

مرحله سن‌(به‌طور تقريبي) راه‌حل موفقيت‌آميز راه‌حل ناموفق
اعتماد- بدگماني کمتر از يک‌سال اميد ترس
خودمختاري – شرم و ترديد 3-1 قدرت اراده ترديد نسبت به خود
ابتکار – گناه 5-4 هدف بي‌ارزش بودن
سخت‌کوشي – احساس حقارت 11-6 شايستگي عدم شايستگي
هويت – گم‌گشتگي هويت 20 -12 وفاداري عدم قطعيت
تعلق – انزوا 24-21 عشق بي‌بند و باري جنسي
باروري – رکود 65- 25 توجه خودپسندي
کمال – نااميدي بعد از 66 عقل پوچي

کولبرگ
روايت کولبرگ (1969 ـ 1968) از رشد اخلاقي سومين اساس مهم رويکرد فاولر براي درک رشد ايمان بود. نظريات کولبرگ از نظر شهرت و تأثير اوج و حضيض داشته است، اما به طور کلّي به عنوان منحصر‌به‌فرد‌ترين کمک مهم در درک تفکر اخلاقي تشخيص داده شده است. کولبرگ رويکرد خود را براساس اصول رشد مرحله‌اي پياژه بنا کرد. پياژه، رشد اخلاقي را مورد مداقه قرار داد اما تنها تغييرات کيفيت تفکر اخلاقي در دوران کودکي را بررسي‌کرد. کولبرگ معتقد بود که تفکر اخلاقي مي‌تواند در طول دوران جواني و بزرگ‌سالي تحول يافته و رشد ‌‌کند؛ و او اين مسئله را از طريق مصاحبه‌ و گفتگو با جوانان و بزرگ‌سالان بررسي کرد. مطالب مورد بحث در اين جلسات وضعيت اخلاقي دشوار بود. (براي مثال، به کادر مراجعه کنيد).
?
همسر مردي به خاطر يک بيماري نادر در حال مرگ بود. او متوجه شد که يک محقق داروساز در آزمايشگاه خود در همان شهر دارويي را ساخته بود، که در درمان اين بيماري موفق بوده است. دارو بسيار گران بود. مرد به بانک مراجعه کرد، پيش دوستان و خويشاوندان خود رفت، و هر چقدر پول مي‌توانست قرض گرفت. سپس به محقق داروساز مراجعه کرد و تقاضاي مقداري از آن دارو را کرد و قول داد که باقي‌مانده پول را به زودي پرداخت خواهد کرد. محقق داروساز از دادن دارو امتناع کرد. در اين ميان، همسر مرد با مرگ دست و پنجه نرم مي‌کرد. مرد بايد چه کاري انجام دهد؟ آيا بايد دارو را بدزدد؟
شرح داده شده در رِست317 1979
?

کولبرگ مشاهده کرد که راه حل‌هاي پيشنهادي افراد و دلايلي که ارائه مي‌کنند، متفاوت است. کولبرگ، سه سطح کلي در رشد اخلاقي را پيشنهاد کرد که هر کدام به دو مرحله تقسيم مي‌شوند (کولبرگ مرحله هفتم را بعداً پيشنهاد کرد). به طور خلاصه، سه سطح کولبرگ عبارتند از:
1. پيشا قراردادي318 ـ که در آن اعمال تنها در چارچوب عواقبي که براي شخص به بار مي‌آورد قضاوت مي‌شوند. براي مثال، او بايد دارو را بدزدد، در غير اين صورت، به خاطر مرگ همسرش، به دردسر مي‌افتد. يا نبايد دارو را بدزدد، زيرا ممکن است به خاطر سرقت به زندان بيفتد؛
2. قراردادي319 ـ اعمال در چارچوب قضاوت پيشاپيش ديگران يا قوانين و مقررات موجود در جامعه مورد داوري قرار مي‌گيرند. او يا نبايد دارو را بدزدد زيرا کار درستي نيست، و خلاف قانون است؛ يا بايد دارو را بدزدد زيرا درست نيست اجازه دهد همسرش بميرد. در اين سطح، شخص ديگر خود محور نيست؛ فداکاري‌ها به خاطر اصول حمايت از اخلاقي قراردادي گونه‌اي حاميانه صورت مي‌گيرد.
3. پسا قراردادي320 ـ قوانين و مقرّرات موجود در جهت اصول اخلاقي که مشخصاً کسب مي‌شوند، تعالي مي‌يابند، که شامل اصول اخلاقي همگاني مثل حقوق فردي، احترام به موجود زنده، عدالت و تساوي است. هيچ واقعيت اخلاقي منفردي وجود ندارد، و پذيرش اين‌‌که قراردادهاي موجود ممکن است در جهت خدمت به اصول جهاني ناموفق باشند وجود دارد. در اين سطح، چندين احتمال وجود دارد. براي مثال: اگر چه دزدي غير قانوني است، در اين حالت او سعي مي‌کند تا زندگي همسرش و يا در حقيقت هر کس ديگري را نجات دهد و اميدوار است که ديگران هم‌، ‌چنين کاري براي او انجام دهند.
مدل مرحله‌اي تفکر اخلاقي کولبرگ به نقد کشيده شده است؛ به عنوان مثال در شرايطي که از نظر فرهنگي با محدوديت مواجه است و از نظر روش‌شناسي و عقلي مشکل‌ساز است، (کورتينز321، 1986، باتسون و ديگران، 1993). اِملر و ديگران322 (1998) از اين ايده که انواع خاصي از قضاوت اخلاقي، بيش‌تر نتيجه هويت ايدئولوژيکي است تا بلوغ فکري و اخلاقي به طور نسبي حمايت کرده است. با اين وجود، اين ايده کمک مهمي در جهت درک تفکر اخلاقي است و بناي اساسي کار فاولر به شمار مي‌رود.
فاولر
جدول 5. 4 سازمان دهي شباهت‌هاي ميان مراحل رشد در نظريه‌هاي متفاوت که فاولر آن را تدوين کرده است را نشان مي‌دهد.
درک معناي برخي از واژه‌هاي اين جدول ممکن است مشکل باشد. کادر صفحه 86 ممکن است کمک کند تا خلاصه نسبتاً انتزاعي نظرية فاولر را در چارچوب تجربة روزمره به صورت ساده‌تري بازگو کرد. اين جدول، بخشي از مقياس ايمان را نشان مي‌دهد که اساس آن کار فاولر است و بارنز و ديگران323 (1989) آن را گسترش داده است. اين مقياس چکيده مفيدي از ايدههايي است که نمونه بارز چهار مرحله مياني از شش مرحله‌ي فاولر در رشد ايمان است، که در ميان جوانان از همه رايج‌تر است. فاولر از واژه ايمان در معناي وسيع کلمه يعني “فلسفه زندگي” استفاده کرده، تقريباً کاري که آلپورت (1950) انجام داد. در نظريه فاولر، وابستگي ديني آشکار و پذيرش عقيدتي براي رشد ايمانِ شکل‌گرفته، لازم نيست. اگر تمايل داريد تا خود را ارزيابي کنيد، يک جفت از جملهها که نظرات شما را به طور دقيق‌تر نشان مي‌دهد را انتخاب کنيد اما براي به دست آوردن يک امتياز عادلانه بايد همه اعداد موجود در پرانتز‌ها را که در سمت چپ صفحه قرار دارد بپوشانيد تا زماني که همه گزينه‌ها را کامل کنيد. هنگامي که گزينه‌ها را به پايان رسانديد، مي‌توانيد به هر يک از گزينه‌ها امتياز بدهيد، که اين امتياز عدد پرانتز‌هاي کنار آن خواهد بود. امتيازهاي شما با جمع شش امتياز، و تقسيم جمع آنها بر شش به دست مي‌آيد. شما بايد عددي بين دو و پنج به دست آوريد. براي نمونه امتيازي مثل 23/4 به اين معني است که سطح ايمان نسبتاً کاملي داريد. (در طرح فاولر) اين مقياس بهگونهاي طراحي شد که براي کاتوليک‌ها مناسب باشد و اگر يک مسيحي از فرقهاي متفاوت، يا پيرو يک مذهب غير مسيحي هستيد، به ياد داشته باشيد که اين مقياس به کار شما نمي‌آيد و ممکن است امتياز شما زياد نباشد.
مباحث جديد‌تر کار فاولر و گسترش آن و مفاهيم آن در کار فاولر و ديگران (1991) مطرح شده‌است.

جدول5. 4 ـ مراحل فاولر در رشد ايمان و شباهتهاي آن با ديگر نظريات رشدي-شناختي (برگرفته از فاولر، 1981)
مرحله

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره کتاب مقدس، مفهوم خدا، درون داده Next Entries پایان نامه رایگان درباره ، پيش، نمادين، عملياتي