پایان نامه رایگان با موضوع گردشگری ایران، صنعت گردشگری، دولت ایران

دانلود پایان نامه ارشد

گاتا و ایادز88، 2008). ایران کشوری ناآشنا با گردشگری نیست و از قدیمالایام گردشگری در آن رواج داشته است. سالیان سال است که راه ابریشم غرب و شرق را به هم متصل کرده و رژه امپراتوریهای بزرگ در جاذبههای آن تأثیرگذار بوده است (بوناویا89، 2004). اما متأسفانه آگاهی و مدیریت مسایل مربوط به گردشگران به تازگی در سیاستهای دولت آشکار شده است (مشایی90، 2005).
علیرغم این که گردشگری 9 درصد از کل مشاغل ایران برای جوانان دنبال شغلهای رده بالا را به خود اختصاص داده است و اهمیت آن برای دولت روز به روز بیشتر آشکار میشود، اما فقط رقم بسیار کمی از ورودیهای سالهای 2005 و 2006 (که در حدود 2 میلیون نفر بوده است) را به خود جلب کرده است. با این وجود، صنعت گردشگری ایران تحت رگبار مسلسل مسایل منفی و تصویر بد است و به شدت تحت تأثیر محیط سیاسی کشور و روابط بینالملل آن قرار گرفته است (یورومانیتور91، 2007).
دولت ایران برای مقابله با این مشکلات، در سالهای اخیر تلاش کرده است تا با جدیت، چهره فرهنگی و تاریخی ایران را به نحو چشمگیرتری ارتقا دهد. ادغام سازمانهای گردشگری با اداره میراث فرهنگی و چندین اقدام دیگر در سالهای اخیر، نشان از اقدامات دولت ایران برای ارتقای چهره خود و تأثیرگذاری بر روی این صنعت است. مسئولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران، معتقدند که ارتقای مؤثر این صنعت، باید در مقیاسی کوچک و در حوزه گردشگری فرهنگی باشد؛ چون، هنوز جامعه ایران آماده پذیرش انبوه گردشگران نیست (نقی92، 2000؛ وقاداری و کوپر، 2007). سیاست جذب و تغییر نگرش مردم جهان نسبت به ایران به عنوان یک مقصد گردشگری، همچنین تبلیغات تهاجمی علیه چهره ساختگی ایران توسط غرب در رسانههای تصویری بینالمللی، از جمله اقدامات صورت گرفته توسط مسئولان میباشد. سازمان متولی گردشگری در ایران، در خلال سالهای 2002 و 2007 در حدود 10 میلیون دلار برای تبلیغات کشور ایران در رسانههای بینالمللی هزینه کرده است. بی بی سی، یورو نیوز، العربیه، الجزیره، ام بی سی، شبکههایی بودند که تبلیغات در آنها به طور گستردهای پخش شد. ایران برای مبارزه با تبلیغات سوء رسانههای غربی شروع به تأسیس رسانهای بینالمللی با عنوان پرس تی وی93 و با شعار جهانی سرشار از حقیقت کرد. این شبکه بینالمللی حاذبههای ایران را به طور گستردهای تبلیغ میکند (آی آر آی بی94، 2006).
سوای تمامی این برنامهها برای جذب گردشگران، وزارت خارجه در ارتباط و هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تصمیم به صدور ویزا در فرودگاههای کشور نمود و این خود گامی بزرگ برای جذب گردشگران بود؛ علاوه بر این، اشتیاق دولت برای جذب گردشگران را نشان میداد. ایران، مطابق گزارشات یونسکو، از نظر داشتن جاذبههای تاریخی و باستانی یکی از 10 کشور برتر در جهان است. این کشور 12000 اثر ثبت شده ملی و رسمی دارد (مشایی، 2005).
با این حال، انقلاب ایران در سال 1979 باعث دگرگونی فضای کلی و تحریف واقعیات و منجر به تغییر شرایط اجتماعی و سیاسی و به خصوص گردشگری در تمامی وجوه شد. در سال 1970 در حدود 60 درصد از کل گردشگران بینالمللی ایران، امریکاییها بودند که سالانه مبلغی بالغ بر یک میلیارد دلار هزینه میکردند. پس از انقلاب، این رقم دستنیافتنی شد. به تبعیت از این تحولات، محدودیتهایی در جامعه ایران ایجاد شدند که موجبات تمایز آن با جوامع دیگر، حتی سایر جوامع مسلمان، را فراهم آوردند. از جمله این محدودیتها میتوان به عدم گسترش سواحل دریا برای گردشگران، نگاه مذهبی به مسأله داشتن روابط جنسی خارج از ازدواج و مصرف مشروبات الکلی اشاره کرد (میدستمیرور95، 1998).
عوامل قانونی و دولتی از لحاظ نوع با سایر عوامل تعیینکننده96 متفاوت هستند. اما برای درک چارچوب ملی و بینالمللی تحول تقاضا در سفر و گردشگری بسیار حائز اهمیت میباشند. هدف بیشتر این قوانین و مقررات تأثیر گذاشتن بر عرضه است، تا تقاضا. با این حال، تأثیر آنها بر تقاضا نیز قابل توجه است. تمامی دولتها قوانین و مقررات را برای نگهبانی از سلامت و امنیت جامعهشان و کنترل بهرهبرداری از زمینها و ساختمانها وضع میکنند و برای تخطی از آن جریمه تعیین میکنند. چنین مقرراتی بسیار مهم هستند و تمامی اشکال صنعت را تحت تأثیر خود قرار میدهند (میدلتون و کلارک97، 2001). اُبِر98 (2001) جنبههای سیاسی گذرنامه را در جریان گذر گردشگران از مرزها بررسی نمود. منابع اصلی و جاذبهها باید توسط منابع و عوامل پشتیبان99 حمایت شوند. این عوامل، زیرساختها، راههای دسترسی، منابع رفاهی و مهمتر از همه اراده سیاسی را شامل میشوند. دسترسی به یک مقصد چالشی است که گرفتن روادید و خرید بلیط پرواز را در بر میگیرد. در صورتی که اراده سیاسی به قدر کافی قوی باشد، منابع و عوامل پشتیبان، میتوانند آزاد شوند (باتلر و سانتیکال100، 2010). مقررات حمل و نقل هوایی عبارت است از مسیرهای پروازی، خطوط هوایی مجاز، تعداد پروازها، باند فرودگاه برای فرود یا پرواز، ظرفیت صندلی در هر مسیر و گاهی قیمتهایی که نباید از مشتریان گرفته شود. حمل و نقل هوایی بر اساس توافقات بین دو کشور انجام میشود. آزادسازی تجارت و تحولات دیگر، حمل و نقل هوایی را به سوی رقابت آزاد جهانی سوق داده است. این تغییرات تأثیر زیادی بر تقاضای محصولات گردشگری دارد (میدلتون و کلارک، 2001).
نگرشها نسبت به گردشگری زیرمجموعهای از نگاه وسیعتری است که به کیفیت مطلوب زندگی و چگونگی رسیدن به آن وجود دارد. این نگرشها در میان ملل مختلف متفاوت است. چنین نگرشهایی تحت تأثیر تبلیغات اثربخش101 و بازاریابی102 صحیح قرار دارد. نگرشهای اجتماعی ـ فرهنگی در کنار عوامل اقتصادی و جمعیتشناختی، اثر بسیار زیادی بر نگرشها نسبت به گردشگری و کیفیت زندگی دارد؛ زیرا، مردم با این عقاید و اندیشههای معمول پرورش یافتهاند (میدلتون و کلارک، 2001). نگرش منفی نسبت به گردشگری، به ویژه در جوامع مسلمان، بسیار اهمیت دارد؛ چرا که، قانون اساسی در کشورهای مسلمان بر مبنای اسلام تدوین شده است؛ حتی اگر قانون بر اساس اسلام نباشد، یافتن مرزی برای جداسازی دین از حکومت بسیار دشوار خواهد بود (باتلر و سانتیکال، 2010). بنابراین نگرش مسئولان و مردم نسبت به گردشگری و سایر مسایل، با ارزشهای مذهبی عجین شده است. در کشورهای مسلمان، علیرغم مشکل گسترده بیکاری، از مشاغل صنعت گردشگری استقبال کمتری میشود؛ زیرا، گردشگری در این کشورها معمولاً پدیدهای منفی تلقی میشود و به دلیل رواج مسایل جنسی، افراط در مصرف مشروبات الکلی، قمار، مواد مخدر، فیلمهای مستهجن و بیبندوباری نکوهیده است (دین103، 1989).
برخی مذهب را عامل منفی در انتخاب مقصد میدانند. در گردشگری میتوان از خرید و مصرف گوشت خوک پرهیز کرد؛ زیرا، ضرورتی در گردشگری ندارد. اما نمیتوان ممنوعیت خرید و فروش و مصرف مشروبات الکلی در گردشگری بینالمللی را نادیده گرفت. این مسأله برخی از گردشگران را از سفر به چنین کشورهایی باز میدارد (باتلر و سانتیکال، 2010). از دیدگاه مدیران و تورگردانان و دفاتر خدمات مسافرتی تهران، ضوابط و قوانین اسلامی، باورها و اعتقادات مذهبی و آداب و رسوم، مانع توسعه گردشگری میشوند (خانی، 1389). مسأله دیگر، با اشتغال زنان در گردشگری در ارتباط است و زمانی نمود پیدا میکند که شرکتی کارکنان خود را مجبور به پوشیدن یونیفرم خاصی بکند که با اصول اسلامی مغیارت داشته باشد. این مشکل در کل خاورمیانه و شمال افریقا وجود دارد. زنانی که با حجاب کامل و پوششهای تیره در محل کارشان حاضر میشوند، به گردشگران حس تروریست بودن را القا میکنند. از طرف دیگر، گردشگران از صحبت کردن با آنان میترسند؛ زیرا، در اینکه چنین افرادی اجازه کار دارند یا نه، مرددند. مسایل مربوط به جذابیت ظاهری نیز وضعیت اشتغال در گردشگری را وخیمتر میکند و باعث کاهش مطلوبیت نیروی انسانی در این بخش میشود (باتلر و سانتیکال، 2010).
اطلاعات در تصمیمگیری سفر نقش بسیار مهمی ایفا میکند. با توحه به این که گردشگری صنعتی مبتنی بر اطلاعات است، و مسافرت در زمره تصمیمگیریهای پیچیده محسوب میشود، گردشگر به فراخور نیازها و خواستههای خود نیازمند اطلاعات از کانالهای گوناگون میباشد (تاجزاده، 1388).
بینزاکتی، قمار، خوردن گوشت خوک و سایر غذاهای حرام، نوشیدن مشروبات الکلی و پوشیدن لباسهای نامناسب و آرایش غلیظ در اسلام ممنوع میباشد (زمانیفراهانی و آندرسون104، 2010).

3-3-2 رسانههای جهان، ایران واقعی و برنامه گردشگری ایران
امروزه تصویر ایران بسیار متفاوت از آن چیزی است که پیش از این در دنیا شناخته میشد. تعداد ورودیهای دانشجویان در رشتههای مختلف در دانشگاهها، ورود زنان پا به پای مردان به عرصههای دانشگاهی و اجتماعی، تولید 95 درصد از نیاز دارویی کل کشور و بسیای مسایل دیگر چهره ایران را در عرصه بینالملل دگرگون ساخته است (مرکز خبر سازمان ملل متحد105، 2007). جایگاه اجتماعی زنان در ایران پس از انقلاب امروزه در مرکز توجه رسانهها قرار گرفته است. این امر بیشتر به منظور نشان دادن پوشش حجاب کامل برای زنان است که طبق قوانین اسلامی برای تمامی زنان ایرانی و خارجی (در ایران) اجباری میباشد. رسانهها با این کار به دنبال ارائه چهره خاصی از ایران هستند (خبرگزاری بی بی سی106، 2004؛ ام اس ان بی سی107، 2007).
درک از ایران در نگاه جهانی و به خصوص در نگاه گردشگران امریکای شمالی و اروپا آشفته بوده است (باتلر و هینچ، 2007). علیرغم این که بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاهها، بیش از نیمی از معلمان، و بیش از 60 درصد کارکنان دولت در ایران را زنان تشکیل میدهند (آژانس خبرگزاری ایران108، 2007) و دولت ایران پس از انقلاب توانسته نقشهای متعددی را برای ایفا به زنان بسپارد، ولی با این حال، تمرکز رسانههای غربیای که اخبار ایران را پوشش میدهند، بر یک چهره اسلام رادیکال و افراطی و قرون وسطایی است. با تمام این اوصاف، دولت ایران تصمیم گرفته است که طرح جامع گردشگری ملی خود را با نگاهی باز به صنعت گردشگری تدوین کند تا از طریق جوانب کلی آن، هم بتواند از سود مالی فراوان برخوردار شود و هم چهره منفی ایران در جهان را تغییر دهد (فلوندرز109، 2006).
افزون بر اینها، ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود در کشورهای در حال توسعه منافع و مزایای حاصل از توسعه گردشگری را محدود میکند (شارپلی و تلفر110، 2007). صنعت گردشگری در کشور ما، چه گردشگری داخلی و چه گردشگری بینالمللی هیچ گاه به توسعه مطلوب دست نیافته است و این امر نتیجه برنامههای تدوین شده بوده است. با توجه به غنای منابع گردشگری کشور، علت این امر عمدتاً در اتخاذ اهداف و سیاستهای نادرست و تنگناهای اجتماعی ـ اقتصادی و عدم توسعه ساخت اقتصادی و زیربنایی نهفته است (معصومی، 1387).
اولین طرح جامع گردشگری ایران در سال 2001 توسط شورای گردشگری ایران با حمایت UNDP و UNWTO شکل داده شد. تغییر و نوسازی تمامی جاذبههای گردشگری دست ساخت و همچنین اماکن و امکانات گردشگری آسیبدیده در طول جنگ تحمیلی، از جمله نخستین اقدامات در این عرصه به شمار میآید. روی هم رفته، میتوان اذعان داشت که مسألهای که منجر به وقوع انقلابی عظیم در صنعت گردشگری ایران، ارتقای چهره ایران در جهان و همچنین گشودن گرههای ارتباطی ایران با جهان شد، استراتژی گفتگوی تمدنها بود که بدین طریق برای جوانان بیکار، به ویژه در مناطق روستایی بالقوه، مشاغلی ایجاد شد؛ ارزهای خارجی برای گسترش رفاه اجتماعی به جامعه ایران سرازیر شد؛ و صنعت گردشگری ایران از منظر زیستمحیطی، پایداری و اجتماعی ـ فرهنگی گسترش یافت (ایتو111، 2001). اهمیت این موضوع زمانی آشکار شد که اولآً نخستین گام بزرگ در جهت توسعه این صنعت در کشور برداشته شد؛ ثانیاً آن زمان که سازمان ملل متحد سال 2001 را به عنوان «سال گفتگوی تمدنها» نامگذاری کرد. لازم به توضیح است که واژه «گفتگوی تمدنها» توسط سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران برای نخستین بار استفاده شد. حال سوال این است که اگر چه شرایط بینالمللی پایدار و ثابت به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع صنعت گردشگری، گردشگری ایران، شورهای اسلامی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع صنعت گردشگری، گردشگری ایران، توسعه گردشگری