پایان نامه رایگان با موضوع کارآفرینی، دانشگاه کارآفرین، فرهنگ کار، انکوباتورها

دانلود پایان نامه ارشد

فرهنگی و علمی)، مبانی نظری ( دانشگاه یادگیرنده، مدیریت خلاقیت، سازمان کارآفرین، مدیریت کیفیت جامع، تحلیل SWOT، دانشگاه پاسخگو و یادگیری از دیگران) و اهداف ( شناسایی و تقویت استعدادها و ظرفیت ها، شناسایی فرصت ها و استفاده بهینه از آن ها، فراهم کردن زمینه بروز و پرورش ایده ها و خلاقیت ها، ایجاد، تحکیم، تعمیم و توسعه ی فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه و کسب جایگاه ویژه در ارائه ی خدمات علمی و تخصصی موردنیاز جامعه)
شش مؤلفه ی اصلی درون سیستمی شامل: زمینه ( چشم انداز، برنامه استراتژیک، ساختار و آماده سازی)، درون داد ( عوامل انسانی، منابع مالی، برنامه های عملیاتی و امکانات)، فرآیند (روش ها، رهبری، نظام اداری و محیط)، برون داد ( محصولات، رضایت و فرهنگ کارآفرینی)، ارزیابی و توسعه ( ارزیابی درونی، ارزیابی بیرونی، بازنگری و اصلاح) و پیامد ( مرجعیت، منزلت و الگوسازی) است.
مهمترین الزامات اجرایی شامل: اصلاح دیدگاه و نگرش مدیران ارشد آموزش عالی و دانشگاه ها، بهبود فرهنگ سازمانی حاکم بر دانشگاه ها و اعطای اختیارات و استقلال بیشتر به دانشگاه ها

2
فاتح راد و تقی یاری
1384
گذار دانشگاه ها از انقلاب ها و اثرگذاری دانشگاهی
دو رویکرد اصلی که نقش دانشگاه های کارآفرین را در جهان آینده تحت تأثیر قرار می دهد. نخست، تغییر حالت به وضعیتی که در آن اقتصاد وابستگی زیادی به تولید دانش دارد، و دوم این که، تلاش برای تولید دانش و نشان دادن اهمیت آن در جامعه
3
ایمانی
1384
ارائه ی مدلی برای طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه های آموزشی کارآفرینی در دانشگاه ها
عوامل دسته اول، فلسفه و اهداف با پنج متغیر است؛
عوامل دسته دوم، مربوط به مبانی نظری شامل هشت دسته از نظریه ها: مدل تعیین مؤلفه های اصلی برنامه ی کارآفرینی، الگوی شناسایی مراحل توسعه ی برنامه ی کارآفرینی، نظریه مدیریت کارآفرینی، الگوی مهندسی مجدد در طراحی برنامه ی کارآفرینی، نظریه سازمان یادگیرنده، نظریه جهت گیری کارآفرینی، نظریه جرأت آفرینی و مدل تلفیقی (نظریه و عمل) است.
عوامل دسته سوم شامل: سه دسته فرعی مؤلفه های طراحی برنامه ی کارآفرینی، مراحل اجرای برنامه و ارزیابی برنامه. که هر یک دارای مؤلفه های فرعی دیگری است، می باشد.
عوامل دسته چهارم شامل چهار دسته از مؤلفه ها شامل: عوامل قانونی، فنی، اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی است.
4
نیازی و کارکنان نصرآبادی
1387
تقویت ساختارهای دانایی محور و تولید ثروت از دانش
استفاده از مدرسان مجرب و توانا برای ارائه دروس کارآفرینی؛ ایجاد تیم های کار گروهی و نیز آنالیز کار سایر تیم ها؛ مقالات و مطالعات موردی؛ دعوت از مهمانان کارآفرین به کلاس و مشارکت دانشجویان؛ پروژه عملی و طراحی فرایندهای یک طرح تجاری و یا امکان سنجی؛ استفاده از فیلم های آموزشی و اسلاید؛ و برگزاری کارگاه های آموزشی.
5
امیرنژاد و محسن نصب
1387
توسعه فعالیت های دانشگاه کارآفرین از نقطه نظر زنان
آگاهی دادن به زنان جوان بویژه دانش آموختگان دانشگاهی درباره کارآفرینی؛ اثرپذیری مثبت از رخدادهای ناگوار در زندگی برای دستیابی به استقلال و کاهش رنج های روحی؛ اثرپذیری از اعضا موفق خانواده به عنوان الگو و بهره گیری از دانسته های آن ها؛ همخوان شدن دوره های آموزشی با نیازهای حرفه ای زنان؛ برگزاری همایش ها و کنفرانس هایی به منظور آماده سازی زنان برای پرداختن به کارهای مستقل؛ گزینش نوع فعالیت بر پایه نیاز؛ ویژگی ها و توانایی های جنسیتی زنان؛ اصلاح برخورد منفی برخی سازمان ها در خصوص فعالیت با زنان؛ برپایی جشنواره های زنان کارآفرینی؛ ایجاد تسهیلات مالی برای تأمین مالی زنان کارآفرین، واصلاح قوانین و مقررات در راستای بهبود محیط کسب و کار.

6
غلامحسین صدیفیان
1387
بهره گیری از مزایای دانشگاه کارآفرین
پرورش و زمینه سازی روحیه خلاقیت و ابتکار در میان آحاد جامعه دانشگاهی بویژه استادان و دانشجویان؛ تجدید نظر در مسیر طی شده و ترسیم خطی مشی دقیق آینده
7
فکور
1387
درک و شناخت دانشگاه کارآفرین
تحولات اجتماعی، اقتصادی، محیطی و نیز تحولات درونی دانشگاه ها؛ تحول در ابعاد ساختاری، مدیریتی و فرهنگی دانشگاه ها و گسترش زیرساخت های موردنیاز
8
احمدپور داریانی و همکاران
1387
ارائه الگوی مفهومی جهت تبدیل دانشگاههای کشور به دانشگاه کارآفرین
رهبری کارآفرین ، ساختار کارآفرینانه ، فرهنگ کارآفرینانه ، یادگیری سازمانی مستمر ، کارکنان خلاق و نوآور ، تأمین منابع مالی کارآفرینانه ، بازاریابی کارآفرینانه ، آموزش کارآفرینی و تجاری سازی ایده های نو
9
معصوم زاده و انصاری
1388
عوامل مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین
بازنگری در ساختار سازمانی، فرهنگ کارآفرینی، قوانین و سیاست ها، توسعه اقتصاد محلی
10
شاهوردیانی
1389
شناخت و تعیین عوامل محیطی تأثیرگذار بر ایجاد و توسعه ی مراکز رشد و توجه به اهمیت آن در موقعیت دانشگاه ها در مسیر تحقق دانشگاه کارآفرین
اشتغال زایی، کارآفرینی، ارتقای کیفیت آموزشی، رقابتی کردن دانشگاه ها، تجاری سازی فعالیت های پژوهشی، توسعه ی نوآوری و خلاقیت دانشجویان و ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت
11
Salamzadeh et al.
2011

شناسایی ابعاد دانشگاه کارآفرین به عنوان یک سیستم
دروندادها: منابع (انساني، مالي، اطلاعاتي،فيزيکي)، قوانين و مقررات، ساختار، مأموريت، قابليت هاي کارآفرينانه، و انتظارات جامعه، صنعت، دولت و بازار
فرايند ها: آموزش، پژوهش، مديريت، پشتيباني، تجاري سازي، انتخاب و گزينش (دانشجويان، اساتيد و کارکنان)، تأمين مالي، شبکه سازي، فرايند هاي تعامل چند جانبه (بين دانشجويان، اساتيد، کارکنان، محققين صنعت، مراکز کارآفرينانه، صنايع، سياستگذاران و جامعه)، و فعاليت هاي نوآوري، تحقيق و توسعه (IR&D).
بروندادها: منابع انساني کارآفرين (شامل اساتيد، دانش آموختگان، محققين و کارکنان)، تحقيقات اثربخش در راستاي نيازهاي بازار، نوآوري ها و اختراعات، شبکه هاي کارآفرينانه، و مراکز کارآفرينانه (براي مثال، انکوباتورها، پارک هاي علم و فناوري، شرکت هاي انشعابي و غيره)
پيامد: تحقق مأموريت سوم دانشگاه ها
12
Sooreh et al.
2011

شناسایی و سنجش دانشگاه کارآفرین بر اساس مدل های قبلی
دروندادهای رسمی: سیاست ها و مأموریت های کارآفرینانه سیستم آموزش عالی؛ ویژگی های مدیریت دانشگاه؛ انواع معیارهای حمایتی؛ کانال های ارتباطی در دسترس؛ دوره های کارآفرینانه در دسترس؛ و برنامه های کارآفرینانه در دسترس
دروندادهای غیر رسمی:قصد دانشجویان بالقوه؛ مطلوبیت دانشجویان بالقوه؛ امکانات دانشجویان بالقوه؛ قصد دانشگاهیان بالقوه؛ مطلوبیت دانشگاهیان بالقوه؛ و امکانات دانشگاهیان بالقوه
دروندادهای داخلی:دانشجویان، اساتید و کارکنان کنونی؛ منابع مالی؛ منابع اطلاعاتی؛ قابلیت های کارآفرینانه؛ انتظارات جامعه، صنعت، دولت و بازار؛ و مأموریت کارآفرینانه دانشگاه
فرایندهای رسمی:ساختاردهی سازمانی؛ سیستم ها و فرایند ها؛ استقلال از دولت؛ تعیین سطوح سلسله مراتبی؛ سرمایه تخصیص یافته به معیارهای حمایتی؛ و سرمایه تخصیص یافته به ارتباطات
فرایندهای غیر رسمی:منابع آموزشی؛ آموزش اساتید؛ و فرایند های محیطی مشوق
فرایندهای داخلی:قوانین و مقررات؛ روش های آموزش؛ روش های مدیریتی؛ روش های پشتیبانی؛ فرایند تجاری سازی؛ روش انتخاب دانشجو؛ روش های تأمین مالی؛ شبکه سازی؛ فرایند های تعامل چند جانبه (بین دانشجویان، اساتید، کارکنان، محققین صنعت، مراکز کارآفرینانه، صنایع، تصمیم گیرندگان و جامعه)؛ فعالیت های نوآوری، تحقیق و توسعه؛ و فرایند های جبران خدمت و سیستم های پاداش
بروندادهای رسمی: سیستم های شبکه سازی کارآفرینانه؛ شرکا و وابستگان استراتژیک؛ و سیستم ها و معاهدات تجاری سازی
بروندادهای غیر رسمی: الگو های نقش سفارشی؛ و فرهنگ کارآفرینانه
بروندادهای داخلی: منابع انسانی کارآفرین (شامل اساتید دانشگاهی، دانش آموختگان، محققین و کارکنان)؛ تحقیقات اثربخش در راستای نیازهای بازار؛ ابداعات و اختراعات؛ شبکه های کارآفرینانه؛ مراکز کارآفرینانه (مانند انکوباتورها، پارک های علم و فناوری، شرکت های انشعابی، و غیره)
13
سلام زاده و همکاران
1390
طراحی مدل مفهومی پویا برای دانشگاه کارآفرین
پرورش کارآفرین، پژوهش های کاربردی، انتقال دانش و فناوری، مشارکت در توسعه اجتماعی و اقتصادی، توسعه فرهنگ کارآفرینانه، منابع سخت، منابع نرم، جایگاه و محلیت دانشگاه، پیشینه دانشگاه، شبکه و شرکای دانشگاه، مدیریت و جذب منابع، سیاسی کاری و لابی گری، مقاومت ها.
14
کردنائیج و همکاران
1391
بررسی ویژگی های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس
فرهنگ سازمانی کارآفرینانه، تعامل مستمر با محیط، چشم انداز مشترک و راهبرد آینده نگر، ساختار کارآفرینانه، توجه به نیروی انسانی، استقلال مالی و تلاش برای جذب منابع مالی، تقویت اصل ابتکار عمل، ایجاد ساختار غیرمتمرکز و کاهش بوروکراسی

2-8 جمع بندی
مدل کلارک (1998)، بخوبی ابعاد درونی و بیرونی یک دانشگاه را بررسی می کند و مهمترین عوامل و ویژگی های یک دانشگاه در جهت کارآفرین شدن را پوشش می دهد. اساتید و مدیران با انگیزه و باتجربه، به عنوان عامل داخلی، محیط پیرامونی توسعه ای و فرهنگ کارآفرینانه به عنوان عوامل خارجی و تأمین مالی به عنوان هم عامل داخلی و هم خارجی بررسی شده اند. مدل ارائه شده توسط گوررو و همکاران (Guerrero et al, 2006) حاصل بازنگري در ادبيات موجود در زمينه عوامل محيطي مؤثر بر توسعه دانشگاه کارآفرين است. آنها در مدل خود از تئوري اقتصاد نهادي و رويکرد نورث (North, 1990; 2005) بمنظور تمرکز بر عوامل نهادي رسمي و غير رسمي مؤثر بر دانشگاه کارآفرين بهره مي برند. آن ها از اقتصاد نهادي بمنظور تجزيه و تحليل دانشگاه هاي کارآفرين و سازماندهي ادبيات اين زمينه، و همچنین طراحي سياست ها بهره برده اند و دانشگاه کارآفرین را بررسی نموده اند. مهمترین عوامل در تحقیق مذکور که در مدل محقق ساخته آورده شده است، عبارتند از: ساختار سازمانی، معیارهای حمایتی و سیستم های پاداش دانشگاهی.
راماپراساد و لاپاز (2007) در تحقیق خود به صورت جزء به عوامل پیش برنده و بازدارنده پرداخته است، عواملی که عوامل موجود در تحقیقات قبلی و حتی بعد از خود را پوشش می دهد. عواملی همچون، ایجاد شرکت های انشعابی، تیم های پژوهشی چند مهارتی، حمایت مالی برای کاربردهای تجاری، مدیریت مناسب شرکت های انشعابی، کانال ها و تسهیل کننده های مناسب، کارکردهای تخصصی، پرورش فرهنگ کارآفرینانه در همه سطوح، کیفیت بالای پژوهش و دانشگاه، چارچوب اصولی خارجی، تفاوت ها در اهداف کوتاه مدت و بلندمدت، بی میلی به تغییر، شرایط خارجی، عواملی هستند که در مدل محقق ساخته در تحقیق استفاده شده اند.
اوربانو و همکاران (2011) نیز عواملی ذکر کرده اند که می تواند در پیشبرد دانشگاه به سمت کارآفرین شدن مؤثر باشد. عواملی همچون نگرش مطلوب کارکنان نسبت به کارآفرینی، ارتباطات با صنعت، ساختار سازمانی منعطف، دوره های کارآفرینی برای دانشجویان، حمایت برای انتقال فناوری، اقدامات حمایتی برای شرکت های نوپا، نگرش مطلوب دانشجویان نسبت به کارآفرینی، سیستم پاداش مناسب، انکوباتورها، قوانین شفاف در مورد مالکیت دارائی فکری، حداقل مقررات برای ایجاد سرمایه گذاری جدید، تأمین مالی اولیه، پارک های علم و فناوری و دوره های کارآفرینی برای کارمندان به عنوان عوامل پیش برنده و عواملی همچون ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه، ارتباطات ناکافی با صنعت، تداخل اهداف پژوهشی، کمبود تجربه، ارزش های فرهنگی ناکافی، راه های سنتی آموزش، سیستم پاداش نامناسب، تداخل با اهداف آموزشی، کمبود تأمین مالی، کمبود منابع فیزیکی و تأمین مالی دولتی یا وابستگی به دولت ، به عنوان عوامل بازدارنده در تحقیق مذکور بیان شده اند. در تحقیق حاضر عواملی همچون برگزاری دوره های کارآفرینی، انکوباتورها و پارک های علم و فناوری در قالب کارکردهای تخصصی دسته بندی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه کارآفرین، کارآفرینی، ایجاد و توسعه، فرهنگ کار Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل عاملی اکتشافی