پایان نامه رایگان با موضوع پردازش اطلاعات، انتقال اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

روش‌ها، دستورالعمل‌ها، الگوها، راهبردها و طبقه‌بندي‌ها.
2- جزء سخت‌افزاري، شامل ابزار، وسايل، دستگاه‌ها و رسانه‌ها.
اين دو جزء مكمل يكديگرند بدون يكي از آن دو، فناوري آموزشي كامل نخواهد بود. براي مثال فيلم آموزشي به عنوان سخت‌افزار بايد با روش‌ها، دستورالعمل‌ها و الگوي تهيه اينگونه فيلم‌ها همراه باشد تا يك فناوري كامل را تشكيل دهد (فردانش، 1372).
نقش عمده فناوري آموزشي كمك به بهود جريان ياددهي – يادگيري است. كاربرد اين امر به طرق گوناگون ظاهر مي‌شود مانند:
– رشد كيفي امر ياددهي – يادگيري و كاهش هزينه‌ها؛
– كاهش مدت زمان فعاليت يادگيرندگان جهت دسترسي به اهداف آموزشي موردنظر؛
– افزايش كارآيي معلمان برحسب تعداد يادگيرندگان كه به آنها آموزش داده مي‌شود بدون كاهش كيفيت يادگيري.
– افزايش استقلال فراگيران و انعطاف و امكانات و شرايط آموزشي (احديان و همكاران، 1381).
اين گونه رسانه‌هاي آموزشي به سبب ايجاد فرصت‌ها و موقعيت‌هاي مناسب آموزشي در رشد استعدادهاي فردي دانش‌آموزان و افزايش علاقه آنها به تداوم مطالعه بسيار مفيد و مؤثرتر بوده‌است. امروزه جديدترين نوع فناوري آموزشي، آموزش به كمك كامپيوتر است كه مهمترين نماد آن همان آموزش برنامه‌اي است (عبداللهي، 1383)
آموزش برنامه‌اي
انديشه آموزش برنامه‌اي را اولين بار بي‌اف اسكينر در مقاله‌اي با عنوان «علم يادگيري و هنر آموزش» كه در سال 1954 منتشر ساخت ارائه داد. او در اين مقاله آموزش برنامه‌اي را وسيله رفع معايب روش‌هاي مرسوم آموزش و يادگيري مدارس معرفي نمود. آموزش برنامه‌اي روشي است كه معايب روش‌هاي گذشته را ندارد و داراي اصول يادگيري مهم مي‌باشد. از جمله:
– مطالب درسي را به مراحل كوچك تقسيم و فراگير از راه يادگيري اين مراحل، مطالب پيچيده‌تر را مي‌آموزد.
– يادگيرنده در اين روش در تمام مراحل يادگيري شركت فعال دارد به صورتي كه او در هر مرحله سوالي را جواب مي‌دهد يا مسئله‌اي را حل مي‌كند.
– يادگيرنده بلافاصله پس از ارائه هر پاسخ، از نتيجه كارخود آگاه مي‌شود (سيف، 1376).
ماشين آموزشي
اگر مطالب آموزش برنامه‌اي به كمك يك دستگاه ماشيني به يادگيرنده آموزش داده شوند، به آن ماشين آموزشي مي‌گويند. در اين روش پيشرفت و حركت فراگير در مطالعه، تحت كنترل ماشين است. يعني تا فراگير يك قاب را مطالعه نكند و به سوال آن قاب پاسخ صحيح ندهد نمي‌تواند به مطالعه قاب بعدي بپردازد. ماشين آموزشي مانند يك معلم خصوصي ماهر فراگير را كمك مي‌كند تا يك مطلب را بخوبي يادبگيرد و بعد به آموزش مطلب بعدي مي‌پردازد. به فراگير كمك مي‌كند تا به سوال‌هاي مطرح شده پاسخ مناسب بدهد و پاسخ‌هاي صحيح او را بلافاصله تقويت مي‌كند. به فراگير در هر گام تنها ان مقدار مطلب ارائه مي‌دهد كه براي يادگيري آن آمادگي دارد. اين فوايد در مورد آموزش برنامه‌اي هم صادق است. اما تنها امتياز ماشين آموزشي نسبت به آموزش برنامه‌اي كتابي، كنترلي است كه ماشين بر نحوه پيشرفت فراگير در جريان يادگيري اعمال مي‌كند. ماشين‌هاي آموزشي اوليه به سرعت تكامل يافتند و اكنون جاي آنها را كامپيوترهاي آموزشي گرفته است (سيف، 1376).

فرايند تكوين فناوري اطلاعات11 (IT)
اصطلاح IT را نخستين بار ويسل و ليودت12 (1985) به كار برده‌اند (مه‌پويان، 1380). اين اصطلاح فناوري‌هاي نوين مانند كامپيوتر، فاكس، ميكروالكترونيك‌ها، ارتباط از راه دور و نيز فناوري‌هاي قديمي‌تر نظير نظام‌هاي بايگاني اسناد، ماشين‌هاي محاسباتي مكانيكي، چاپ و حكاكي را در برمي‌گيرد. هرچند اين اصطلاح جديد است، اما از لحاظ مفهومي قدمت آن به قدمت اشتياق انسان به برقراري ارتباط مي‌رسد. كلام شفاهي به عنوان نخستين شكل ارتباطات، به دليل ايجاد ارتباط فقط به صورت رويارو، دچار محدوديت بود. سيگنال‌هايي مانند طبل و دود اولين فناوري‌هايي بودند كه براي غلبه بر محدوديت‌هاي كلام شفاهي طرح‌ريزي شدند. تصاوير، پيشينه اطلاعات را حفظ كردند و اولين تصاوير غارها به الواح، جوهر، پاپيروس، نظام حروفچيني متحرك، تلگراف، تلفن و پست تغيير يافت (عبداللهي به نقل از بهان و هولمز، ترجمه آذرخش، 1381).
طي قرن‌هاي 18 و 19 مستندسازي مراحل تكويني مستمري را پيموده است. قبل از اينكه كامپيوتر به طور وسيع براي پردازش اطلاعات مورد استفاده قرار گيرد، به منظور ذخيره و بازيابي اطلاعات از نظام‌هاي دستي و نيمه خودكار استفاده مي‌شد. از سال 1970 به بعد كه دانشمندان علم اطلاع‌رساني دانستند كه مسائل و معضلات سازماندهي و دستيابي به اطلاعات بسيار پيچيده و مشكل است و بدين وسيله كم كم زمينه براي كاربرد ابزار كمكي (كامپيوتر) در اين زمينه فراهم شد. با ورود كامپيوتر در عرصه خدمات اطلاع‌رساني، مراكز مستندسازي با نظام‌هاي دستي و نيمه خودكار وداع كردند و به اين صورت استفاده از كامپيوتر در مراكز اطلاعاتي و كتابخانه‌ها باعث شد از ميزان وظايف خدماتي و هزينه‌هاي مالي تا حد زيادي كاسته شود.
با ورود كامپيوتر تغيير و تحول شگرفي در دنياي دانش و اطلاعات به وجود آمد، اين تغيير و تحول گستره وسيعي را در بر گرفت به طوري كه بر تمام زمينه‌هاي آموزشي، تجاري، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، نظامي و… تأثير مستقيم نهاد. با حضور كامپيوتر انقلاب عظيمي بعد از انقلاب كشاورزي و انقلاب صنعتي پا به عرصه جهان گذاشت (مهدوي، 1379).
مباني نظري فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT13):
اگر چه در حوزه (ICT) هركدام از صاحبنظران اين رشته به اقتضاء حوزه و رشته تخصصي خود به نظريه‌پردازي و اظهارنظر در اين زمينه پرداخته‌اند اما ما در اينجا باتوجه به نظر متخصصان تعليم و تربيت و در مختصري به بررسي مباني نظري (ICT) بطور كلي و در حوزه تعليم و تربيت بطور خاص خواهيم پرداخت.
(IT14) چيست؟
بسياري از افراد هستند كه با مفهوم IT آنچنان كه بايد آشنا نيستند و حيطه قلمرو آن را نمي‌شناسند. شايد دليل اين امر ناشي از برداشتهاي غلط از IT باشد. زيرا هركس براساس نياز خود و نوع استفاده از امكانات IT آن را تعريف مي‌كند. يك فرد كه در زمينه علومي همچون فيزيك و رياضيات كار مي‌كند، IT را مترادف با استفاده از نرم‌افزارهاي براي انجام محاسبات مي‌داند و فرد ديگري كه در حوزه علومي همچون ارتباطات، علوم اجتماعي و… فعاليت مي‌كند IT را به كارگيري اينترنت براي دستيابي به اطلاعات جديد و به روز مي‌داند، فناوري اطلاعات ترجمه Information Technology است كه در ادامه براي روشن‌شدن مفهوم IT تعاريف متنوعي از منابع مختلف آورده شده است:
اصطلاح فناوري اطلاعات (IT) براي توصيف فناوري‌هايي به كار مي‌رود كه ما را در ضبط، ذخيره‌سازي، پژوهش، بازيابي، انتقال و دريافت اطلاعات ياري مي‌كنند. اين اصطلاح، فناوري‌هايي مانند رايانه، انتقال از طريق دورنگار، ارتباط از راه دور، تلفن، ماشين‌هاي حساب، چاپ و حكاكي را نيز در برمي‌گيرد (كيت بهان و ديانا هورلمز، 1990).
دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك ايران در سال 1378 تعريف زير را براي فناوري اطلاعات ارائه داده است:
« فناوري اطلاعات به مجموع به هم پيوسته‌اي از روش‌ها، سخت‌افزارها، نرم‌افزارها و تجهيزات ارتباطي كه اطلاعاتي را در اشكال گوناگون (صدا، متن و تصوير) جمع‌آوري، ذخيره‌سازي، بازيابي، پردازش، انتقال و عرضه مي‌كند؛ اطلاق مي‌شود».
IT مخفف Information Technologyبه معني تكنولوژي اطلاعات مي‌باشد. در واقع IT شامل مجموعه‌اي از روش‌ها و ابزارهايي است كه در جهت بهينه‌سازي و پشتيباني سيستم‌هاي فعالي كه بر پايه اطلاعات و دانش كار مي‌كنند، مي‌باشد. در واقع IT را مي‌توان محل تلاقي الكترونيك و پردازش داده‌ها در نظرگرفت. همچنين IT براي توصيف تكنولوژي‌هايي استفاده مي‌شود كه استفاده‌كنندگان از كامپيوتر را قادر به ذخيره‌سازي، پردازش، بازيابي و انتقال اطلاعات به كمك كامپيوتر مي‌سازد (شجاعي، 1383).
(ICT) چيست؟
(ICT) مخفف عبـارت Information Communication Technologyمي‌باشــد. در واقع ICT تركيبي از IT و ارتباطات مخابراتي است (همان منبع قبلي، ص9).
يا به عبارتي ICT تركيبي از حروف اول كلمات Information (اطلاعات)، Communiction (ارتباطات) و Technology (تكنولوژي يا فناوري) است، كه هدف آن تسهيل و تسريع دسترسي به اطلاعات از طريق ابزارها و فنون ارتباطات است. مركز جامع سيستم‌هاي اطلاعاتي (CISC) درباره ICT اين چنين توضيح مي‌دهد كه ICT استفاده از كامپيوترها با ديگر فنون ذخيره و كنترل اطلاعات است و معتقد است كه ICT با تاكيد بر روند روبه رشد استفاده از كامپيوترها براي ارتباطات، از رشد فنوني مانند اينترنت ناشي شده است. بنابراين مي‌توان گفت: ICT عبارتي است كه براي توصيف ابزارها و فراينها به منظور دسترسي، بازيافت، ذخيره، سازماندهي، كنترل، توليد، ارائه و تغيير اطلاعات به وسيله ابزار الكترونيكي و اتوماتيك به كار مي‌رود (يونسكو، 2003).
فناوري اطلاعات و ارتباطات به مجموعه امكانات سخت‌افزاري، نرم‌افزاري، شبكه‌اي و ارتباطي به منظور دستيابي به اطلاعات گفته مي‌شود. فناوري اطلاعات و ارتباطات اغلب در مفهوم و جايگاه خاص مورد بررسي كاربردي دقيق‌تر قرار مي‌گيرد نظير: فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش، بهداشت، تجارت، كتابخانه‌ها و غيره (خوشنكار، 1383).
در يك تعريف آموزشي‌تر از فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌توان گفت كه فناوري اطلاعات و ارتباطات طرح‌ريزي و تسهيل استفاده از رايانه و ارتباطات است كه به راه‌هاي گوناگون تدريس، يادگيري و يك سري از فعاليت‌هاي ديگر را در آموزش و پرورش مي‌پردازد. به عنوان مثال فعاليت‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات شامل موارد زير مي‌شود:
– نوارهاي كاست ويدئويي يا لوح‌هاي فشرده به عنوان منابع اطلاعاتي در گذشته؛
– ميكرورايانه‌ها به همراه صفحه كليدهاي اختصاصي و ديگر وسايل جهت تدريس؛
– ابزارهايي به منظور ايجاد ارتباط آسان‌تر براي كساني كه نيازهاي ويژه دارند؛
– بازي‌هاي الكترونيكي جهت تقويت فضاسازي سه بعدي و كنترل رواني – مكانيكي؛
– پست الكترونيكي جهت جلب انگيزه در نوشتن و به اشتراك گذاشتن منابع؛
– ويدئو كنفرانس براي تدريس روزآمد زبان‌هاي خارجي؛
– جستجوهاي اينترنتي؛
– سيستم‌هاي يادگيري سازگار جهت تدريس؛
– فناوري اطلاعات جهت مبادلات اداري و ارزيابي داده‌ها (خوشكنار، 1383). ICT ابزار قدرتمندي است كه ما ناچاريم با آن مواجه شويم، چه در دنياي امروز گريز از فناوري امكان‌ناپذير است، به خصوص آن كه امروز ICT تأثيرات شگرفي بر زندگي و نحوه كار آن گذاشته است. ICT نه تنها دائماً در درون خود در حال رشد و نوسازي است. بلكه با نفوذ سريع و خزنده خود توانسته است در ميدان علم و عمل وارد شود و دگرگوني‌هاي وصف‌ناپذيري در زمينه‌هاي گوناگون پديد آورد.
ICT شايد بيش از همه زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و آموزش و پرورش كشورها را تحت تأثير ويژگي‌هاي خود قرارداده است و ميزان اين تغييرات به قدري است كه حتي براي لحظه‌اي هم نمي‌توان از آن غافل شد. به بياني ساده‌تر مي‌توان گفت كه فناوري اطلاعات و ارتباطات به مثابه يكي از جديدترين فناوري‌هاي ساخته شده به دست بشر، توانايي گردآوري، سازماندهي، ذخيره و بازيابي اطلاعات را در قالب صوت، تصوير، متن نوشتاري و عدد را دارد كه با استفاده از ابزارهاي رايانه‌اي و به كارگيري سيستم‌هاي مخابراتي محقق مي‌شود (جارياني، 1382).

تاريخچه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT15):
تاريخچه فناوري اطلاعات و ارتباطات به چهار دوره اصلي تقسيم‌بندي مي‌گردد و هريك به وسيله فناوري اصلي كه در آن زمان براي حل مسائل مربوط به داده، پردازش، بازداد و ارتباطات بكار مي‌رفته متمايز مي‌گردد. اين چهار دوره عبارتنداز:
1- عصر قبل از مكانيكي16 (1450-3000) قبل از ميلاد مسيح؛
2- عصر مكانيكي17 (1450-1840) پس از ميلاد مسيح؛
3- عصرالكترومكانيكي18 (1940-1840) پس از ميلاد مسيح؛
4- عصر الكترونيك19 (زمان حال – 1940) پس از ميلاد مسيح.
چگونگي ذخيره و نمايش اطلاعات بگونه‌اي كه دقيق و روش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع پردازش اطلاعات، انتقال دانش Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع اشاعه اطلاعات، عصر اطلاعات