پایان نامه رایگان با موضوع ویژگی های سبکی، بی خانمانی، ژاندارمری

دانلود پایان نامه ارشد

نه ( ای نوجوان ! از بزرگزادگانی
تفنگ هیکلی تی دوش سر نه اسلحه ای بزرگ تر از قامتت بر دوش توست
تفنگ هیکلی در گوده منّی توانایی تیر اندازی نداری
ای حرفونه نزن مر بورده منّی این حرف ها برای تو زیاد است ، تو هرگز به وصال من نخواهی رسید . این ترانه از جمله ترانه های عاشقانه ای است که مفهوم فاصله ی طبقاتی را پیش می کشد . دختر از طبقه ی رعیت و پایین دست و پسر از طبقه ی بالا دست جامعه است و این دو هرگز با هم ازدواج نخواهد کرد . )
34 . استا استا ! تی دسّ علی بگیره ( از جمله اشعار مذهبی است که توسل به ائمه را در خود دارد .
تی دسّ لس بدی می جام قلی بگیره
یته او لات تره ببون هرگیز نمیره
آب زمزم فکونم دنیا بگیره
35 . لاکو ، لاکو ! تی کله سر تش مره خوشانه
تش ویته پسی تی گل دیمه مره خوشانه
وچه وچه بشو مره شرم هنه
می ماری کلاهی بوشه دم دم همانه
36 . ماری ماری مرا ماری نگوتی
طفل بودم پرستاری نگوتی
طفل بودم به این سر حد رسیدم
به غیر غم چرا شادی ندیدم ( این ترانه از جمله ترانه های لالایی است . محتوای این لالایی یاد ایام پر از درد و غم و حسرت است . درونمایه ی آن افسردگی و روان پریشی است . )
37. امیر بگوته اوّل بهار خوجیره
زن باریک بلند گیسو دراز خوجیره
کهنه گولاکون میان جوله ماست خوجیره
می دیم خوش آدی یه دیم گاز خوجیره
38. آفتاوه تیغ بزه لوجینبره دتاوس
سگان لاو بگودن شیر و پلنگ برمس
دشمن خو دشمن گری بگود تا بتونس
می بگیته یاره مرا وایته نتونس
39. بلند بالا تی قت چندی بلنده
اندی صحبت کنم تی لب نخنده
اندی صحبت کنم تو قار و مو قار ( قار : قهر )
بیا آشتی کنیم فصل بیجارکار ( از جمله ترانه های بیجارکاری شمرده می شود . )
40. امیر بئوته کویه دکان بسازم
دور دکان خشت آجر و ایوان بسازم
ای کافرکولان چطو مسلمان بسازم
می دیل و تی دیل چطو یکسان بسازم
41 . بیرونا ورف پیته پیته
خالان کسن کسن فپیته
خونا خراب دتر می دیل تره بگیته
تی دیل چی مونه کهنه اتاق دی فپیته
42 . مسلسل یاوری کن یاوری کن
موسرباز غریبم مادر کن
مسلسل ، من ولایت کار دارم
جوانم آرزو بسیار دارم ( به صورت ِ « مسلسل یاوری کن یاوری کن // می سرباز غریبه مادری کن * می سرباز غریب مادر نداره // خو درد دیله با تو بناله » هم شنیده ام

43. سرم درد می کنه بی استخوانی
دیلم درد می کنه بی خانمانی
خدایا تو بدی عمری دوباره
محبت می کنم بر می جوانی
44 . الهی آه من راه تو باشه
الهی سر تو بال مو باشه
الهی حاجیان از حج بیایین
زیارتگاه من روی تو باشه
45. شب شبنم روز باران نمی شه
نخاسته یار کسی همدم نمی شه
نخاسته یار چی مونه چوب لنگه
اینقدر رنده زنی هموار نمی شه
46. که والله عاصیم من ، عاصیم من
نگار جانا بدیم نشناختم من
نگار مال منه کوهان گردیده
منم دونبال کوهان مانده ام من ( مانده یم من )
47. غریبون و غریبون و غریبون
شبون در مسجد و روزان بیابون
چراغ پور کونم مو شمع و روغون
بورم مسجد نهم پیش غریبون
48. مسلمانان می نیگاره بیردن
عزیز روزگار می بیردن
عزیز روزگار می چرخ گردون
کبوتر می شوم دورت بگردم
49. او را کی مادره خود را هشونده
خو دست نی لله مره نشون ده
تی دستی نی لله خیلی بده بوم
تی موسون نانجیب هیچ جا ندی بوم
50. گاو گورونه کونه مره بدوشین
می شیره ماس کونین بازار بفرشین
زمستون که بوما کولو نکوشین ( جزو ترانه های دامداری به شمار می رود )
وقتی بهار بومه مخمل بپوشین
51. اگر بونم تو ملک مامودی شی
تی گاره زر کونم وربند طلا شی
لالا لالا تره لالا بگیره
برار کوچیک خوابی بگیره
شال شاله ترا مرگ بگیره
برار کوچیک خوابی بگیره (ترانه ای که به عنوان گاره سری یا گهواره سری می خوانند )
52 . سان پیرهن دگودی تی بال درازه
اگر ماهوت بپوشی وافرازه
اگر ماهوت نبون یه طاق تیرمه
تی موسون چی دنّی گیلان زمینه
53. سر کوهی بشوم نی می زنم نی
شتر گم کرده ام پی می زنم پی
شتر گم کرده ام از بهر کاشی
گلی گم کرده ام شاید تو باشی
54. فلک دوست و فلک دوست و فلک دوست
مگر این بی وفایی عادت توست ؟
یکی را می دهی صد گونه نعمت
یکی را جو و نان آلوده پر خون ( این شعر بابا طاهر مشهور است )
55. هوا را می بگیته وای بر من
ترسا دارم بباره بر سر من
ترسا دارم بباره لا بیه لا
میان لا بمانم وای بر من
56. درخت بیدمونم در بیابون
نه آب جو خورم نه آب باران
خدوندا بدی چند قطره باران
غم ما بیشتره تا برگ داران
57 . قبای آلجه من سینه چاکم
اگر یک شب نیایی من هلاکم
اگر یک شب نیایی تا خروس خوان
خروسه ونگ زنه من زیر خاکم
58 . تی شون شونه مره باور نکونه
کمی نامرد می چمدان بار دکونه
تی چمدون بار زنم مو تی چمدون دار
تو با سفر بشی خدا نگه دار
59 . سیا ابرا بگیت بام هوا را
کدام نامرد بگیت دلخواه ما را
الهی دلخواه گیران تو پیر ببی پیر
سه ماه ناخوش ببی شش ماه زمین گیر
60. به قبرستان گذر کردم کم و بیش
بدیدم قبر دولتمرد و درویش
نه دولتمرد برد از یک کفن بیش
نه …………………………….. ( متأسفانه مصرع سوم آن را کسی به یاد نیاورد . جهت حفظ ثبت شد تا شاید ، روزی کسی این مصرع را به یاد بیاورد . )
61. زمستون تا بهار مو چاربدارم
مو که جی بتّرم نومزد ندارم
بشوم ژاندارمری ژاندارم بیارم
پدر لاکوداره در بیارم
62. سه من قند بشکنم می دندونه جی
تره چایی بیردم اسکومه جی ( اسکوم : استکان )
استکوم نقره بو قاشق طلایی
مره حالی بوبه تی بی وفایی
63. سر سنگ نیشته بوم لب روخونه
دمادم می زدم می زولف شونه
الهی بشکنه می دسّ شونه
سرگردان بگودی مرد جوانه
64. غریبی یار نگیر تی یار نبونه
غریبی تی پئر و تی مار نبونه
شمی میون بونه یکی حکایت
غریبی قار کونه شونه ولایت
65. سر کوه بلند یک دم بخونم
می سر جورا گیرم خودا دخونم
خوداوندا تو می مرگه برسان
اگر مرگم نبو شفا برسان
66. در را وا کن که درگاه مانده ام
بغل وا کن که سرما خورده ام من
بغل واکن مرا تنگ بغل گیر
که سرمای زمستان خورده ام من
67 . امو دو تا کوتریم هر دو یه خونه
دونه یکجا خوریم آب روخونه
یه ته چوقول دره امی میونه
امره چاگوده یکسر بیگونه
68. غریبان و غریبان و غریبان
غریب جا بدین مچّت ایوان ( مجّت : مسجد )
چراغ روشن بکون با بنز روغان
ببر مچّت بنی پیش غریبان
69 . سر کوه بلند دیدم شما را
کمر باریک و بازو بند طلا را
اگر بار دگر بینم شما را
زیارت می کنم قبر رضا را
70 .سیا پهن و سیا قیطون سیاهی
یقین دانم که دیل ما را نخواهی
مرا جواب بدن جواب سنگین
خوره دریا بزنم مثال ماهی
71. سر کوه بلند بختم طلا بود
خودم اورشم و بختم سیا بود
کبود کاغذ تو را مرکب نگینه
تی یار بده کسه فرزند بمیره ( نفرین های تند و دلخراش در این ترانه ها کم دیده نمی شود . )
72 . آفتاب تیغ بزه سرباز خونه سر
الهی مو ببوم سرباز خونه در
الهی بمیره افسر تی پسر
یار مرخص بکون می دیل بومه سر
73. دهن باز کن بشتوم تی صدا را
بغل باز کن ببندم دکمه ها را
بغل باز کن ببینم دکمه چند است
عسل خوردی تی حرفون مثل قند است
74 . تی پیرهن نیل کبوده آ محمد
تی منزل لنگروده آ محمد
عطری صابون هدی لباس بشورم
که مو چشم انتظاری از تو دارم
75 . گلی را دسته کردم باد ببورده
باغبونه ز دنبال داد بگوده
باغبونی ز دنبال داد نکون داد
امانت خدا بو باد ببورده
76 . کجا تو کار دری تر چاشت بیارم
چینی بشقاب مئین تر ماس بیارم
چینی بشقاب مئن خال خدایی
مره حالی ببو تی بی وفایی
77. سرم درد می کنه تا مغز کلّه
دیلم می خواد برم همراه گلّه
گلّه بانی که من محتاج شیرم
پستان بده تا من آرام بگیرم
78 . ای رانه تو شونی ، تی رانه قربون
تی پا پوتین دره تی پانه قربون
تی پا پوتین دره پوتین طلا بو
———————- ( مصرع سوم را کسی به خاطر نداشت )
79 سفید اسبه سوارم رو به خونه
می اجل مر بگیت توی روخونه
می اجل مر نگیر مو خور جوانم
یادگار پدر مادر بمونم
80 . آسمونه ستاره دوب کونه دوب ( دوب : دو // دوب کونه : می دود . // دوب کونه دوب : از ویژگی های سبکی ترانه های گالشی است که به تأکید الفاظ را به تکرار می آورند . )
خبر بومه می یاره توب کونه توب
الاهی دارم تی توب مره بگیره
زمین و اسمون آروم بگیره ( مفهوم این ترانه مثنوی – دوبیتی عاشقانه است . // توب : تب // تکرار لفظ در این مصرع هم به ـدکید آمده است . )
81. عمو دختر مو تی مهمانم امشب
گدا نیستم ولی سلطانم امشب
الهی دانم تی بابا خونه نیّه
میونه رخت خواب غلطانم امشب
82. عمو پسر که مو میمان نخواسم
گدا باشی ولی سلطان نخواسم
الهی دانم می بابا خونه بیّه
بی عقد و بی صیغه شوهر نخواسم
83. دورِ راه انتظاری خوب نیه خوب
من و تی مئن جدایی خوب نیه خوب
من و تو چی مونسیم گوشت و ناخن
گوشت و ناخن جدایی خوب نیه خوب
84. صوباینه سر بشوم حلوایی دکّون
نیل اسبه سواره می عزیز جون
اگر خوانی بگوم تی اسبه نشون
تی اسبه زین طلا مخمل کاشان
85. اتاق را خالی کردم که بیایی ( شعرهای عاشقانه با مضامین انتظار )
نمد پر قالی کردم که بیایی
دو دس دارم دو فنجان طلایی
شب و روز انتظارم تو بیایی 1
86. اتاق را خالی کن من آمدم من
لب و شیر و شکر کن آمدم من
شنیدم غصّه ی بسیار خوردی
غم و غصّه بیرون کن آمدم من
87 . ریز ریحان بکشتم بر سر سنگ
سر جاده بنشیتم با دیل تنگ
همه گونن چرا دیل تنگی دیل تنگ
چرا دیل تنگ نبوم یاره بدم چنگ
88 . ریز ریحان بکاشتم باغ مریم
سه ماه زندون بنیشتم داغ مریم
یا مریم را بفورشین تا بهینم
از این شهرون … …………..تا نبینم
89 . فلک داد و فلک داد و فلک داد
فلک از کوچیکی غم را به من داد
فلک را من ببینم کار دارم
شکایت از فلک بسیار دارم دوست
90. فلک دوستا ، فلک دوستا ، فلک
فلک بی وفا آخر نبی دوست
یکی را تاج دولت می رسانی
یکی را پوشت و ناخون می کنی پوست
91. هوا گرمه می یاره در بیجاره
پوشت آفتاو گنه دیل بی قراره
خدایا بکونی باران بواره
می یاره ی طاقت گرما نداره
92.دیلم دیوانه بو دیوانه تر شد
لباسم کهنه بو و کهنه تر شد
طبیب آورده اند دردم بدانند
طبیب از درد من دیوانه تر شد
93. کولایه کج بنی گونی مو مردم
خو زولفه رچ بنه گونی مو مردم
اگر مردی بیا مردآوری کن
پدر دشمنان درآوری کن
94. سر کوه بلند ایوان من شد
امیر المؤمنین مهمان من شد
امیر المؤمنین یا شاه مردان
دل ناشاد ما را شاد گردان
95. سیا ابرا بگیت داغ هوا ره
کمین نامرد ببورد دیلخواه ما ره
الا دیلخوا مو پیرم تو نبی پیر
سه ماه ناخوش ببی نه ماه زمینگیر
96. سر کوه بلند الله اکبر
بدیدم دختری دومبال مادر
سلام بر مادر و چشمم به دختر
غلام مادرم شیدای دختر
97. دختر عامو بومم تی بوردنه ره
اشرفی گول بیهم تی گردنه ره
یه شو بومم تی ورجه نیشتنه ره
تی خاطیر خوان بومن می کوشتنه ره
98. بشو یاره بگو یار آمدم من
لبان شیر و شکر کن آمدم من
شنیدم تو غم بسیار خوردی
غم از دیل بیرون آکون آمدم من
99. کبوترا کبوترا کبوتر
مرا برگیر ببور از خود بلندتر ( به صورت ِ تو کی پرواز بئودی از موبلندتر هم خوانده می شود . )
چوبی خونه چاکونیم آهنین در ( به صورت ِ یته خونه بساتیم آهنین در هم می خوانند )
من و می یار که بنشن کسن ور ( به صورت ِ من و تو بنیشیم کس کسنه ور هم می خوانند )
100 . برن باد و ببور دسمال دستم
سلامم برسان بر یار مستم
بگو عاشق سلامت می رساند
کوچیکی روزگار دیل با تو بستم
101 . خدایا شب شد و یارم نیامد
نمی دانم سر یارم چه آمد
ترا قسم دهم ای مرد چوپان
می یارکه ندیدی در بیابون
102. سحر برخیز عبادت بر خودا کن
اگر قرض خودا داری ادا کن
اگر خواهی محمد را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع استان گیلان، زبان فارسی، فرآورده های لبنی، دریای خزر Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع روابط اجتماعی، ابراز وجود، واژه های دخیل، امید به آینده