پایان نامه رایگان با موضوع نماز جماعت

دانلود پایان نامه ارشد

مي گوئيد؟! خداوند هر صدائي را مي شنود.( فمن اهتدي فلنفسه و من ضلّ فإنّما يضلّ عليها ) 93 هر كس هدايت شود به خودش سود مي رسد و هر كس بيعت كند گويا با خدا بيعت مي كند( يد الله فوق أيديهم ) .94
اي مردم! تقوا پيشه كرده و با علي(ع) و حسن(ع) و حسين(ع) و امامان بعد از آن ها( كلمه باقيه ) 95 بيعت كنيد كه خداوند بي وفايان را هلاك و كساني كه به عهد خود پايدار بودن را رحمت مي كند( و من نكث فإنّما ينكث علي نفسه ) .96
اي مردم تكرار كنيد آنچه به شما گفتم و با علي(ع) بيعت كرده و بگوئيد :‌( سمعنا و أطعنا غفرانك ربّنا و إليك المصير ) 97 و بگوئيد( الحمد الله الذي هدانا بهذا و ما كنّا لنهتدي لولا إن هدانا الله ) .98
اي مردم! خداوند فضائل علي(ع) در قسمت هاي زيادي از قرآن بر من نازل كرد، هر كس اين فضائل را نقل كرد قبول كنيد.
اي مردم! هر كس خدا و پيامبرش و علي(ع) و فرزندان او را اطاعت كند به فوز عظيم رسيده است.
اي مردم! هركس در بيعت با او از ديگران سبقت گيرد وارد بهشت مي شود، ( اولئك الفائزون في جنات النعيم ) .99
اي مردم! آنچه را خداوند مي پسنددد، بگوئيد كه اگر كفر بورزيد به او هيچ ضرري نمي رسد( فإن تكفروا أنتم و من في الارض جمعا فلن يضر الله شيئاً) .100
بار خدايا ! مؤمنين را مورد آمرزش خود قرار بده و تنها بر كافرين خشم بفرما . و الحمد الله ربّ العالمين.
عكس العمل مردم حاضر :
مردم فرياد زدند : آري ؛ آن چه فرمودي شنيديم و خدا و رسولش را با قلب و جان و زبان و دست هايمان اطاعت مي كنيم. پس دور رسول خدا(ص) و علي(ع) جمع شده و شروع به دست دادن براي بيعت كردند.
اوّلين كسي كه با حضرت دست داد اوّلي و بعد از او دوّمي و سوّمي و چهارمي و پنجمي بودند و بقيّه مهاجرين وانصار . تا خواندن نماز عشاء اين برنامه ادامه داشت و سه روز مردم براي بيعت و دست دادن مي آمدند و مي رفتند. هر عدّه اي كه مي آمدند پيامبر مي فرمود : «الحمد الله الّذي فضّلنا علي جميع العالمين ». دست دادن پس از آن سنّت و رسمي شد كه حتّي غاصبان حقّ هم آن را اجرا مي كردند»].101
گفتار دوم :«قصه غدير به روايت اهل سنت »
1. حديث غدير خم به روايت براء ابن عازب
براء بن عازب گويد : در سفر نزد رسول خدا(ص) بوديم و در غدير خم فرو آمده و ايستاديم . صدازده شد كه نماز جماعت برپاي مي شود، براي رسول بزرگوار در زير درختي سايباني ساختند و وي نماز ظهر را به انجام رسانيد، سپس دست علي را گرفت و خطاب به جمعيت مسمانان حاضر فرمودند : آيا شما مي دانيد همانا من از هر مومني به جانش سزاوار و شايسته ترم ؟ آنان گفتند : آري چنين است. آن گاه حضرت دست علي(ع) را گرفت و فرمودند :‌خدايا هر كس كه من مولاي اويم، پس علي مولاي اوست. خدايا دوست بدار كسي را كه وي را دوست ميدارد و دشمن دارد آنان را كه با او دشمني ورزند.
براء بن عازب گويد : در اين وقت عمر به ديدار علي(ع) آمد و به وي گفت مبارك و گوارا باد بر تو اي پسر ابي طالب صبح گاهان تو مولاي هر مرد و زن مومني گرديدي.102
2. قصه غدير از زبان زيد بن ارقم
ميمون بن ابي عبد الله از زيد بن ارقم گزارش مي دهد، از زيد شنيدم كه گفت :‌در بياباني همراه با رسول خدا(ص) فرو آمديم و ايستاديم كه به آن «خم » گفته مي شد.
آنجناب به اقامه و خواندن نماز دستور فرمودند و نماز به پا داشتند و سپس خطبه خواندند و براي حضرت با پارچه زير درختي سايباني ساختند . آنگاه حضرت فرمودند : آيا مي دانيد –يا- شهادت مي دهيد كه من سزاوارتر از هر مومني به جانش هستم ؟( جمعيت مسلمانان ) گفتند : آري چنين است. حضرت فرمودند : هر كس كه من مولاي اويم پس علي مولاي اوست‌، خدايا دوست بدار آنان را كه وي را دوست دارند و دشمن دار كساني را كه با او دشمني ورزند.103
3. قصه غدير به روايت شهر بن حوشب
شهر بن شوحب از ابي هريره نقل كرده كه وي گفت : كسي كه روز 18 از ماه ذي حجه را روزه گيرد، براي او روزه دو ماه نوشته مي شود و آن روز غدير خم است، روزي كه پيامبر(ص) دست علي بن ابي طالب را گرفت و فرمود : آيا من به مومنان( از جانشان ) شايسته تر نيستم؟( مسلمانان ) گفتند : آري رسول خدا چنين است. آن گاه آنجناب فرمودند : كسي كه من مولاي اويم، پس علي مولاي اوست. در اين وقت عمر گفت : اي پسر ابو طالب بر تو مبارك و گوارا باد. تو براي هر مرد و زن مومني صبح گاهان مولا گشتي و در همين هنگام بود كه آيه كريمه «اليوم اكملت لكم دينكم …» نازل گشت.104
4. احمد بن يحيي بلاذري و ماجراي غدير
بلاذري در كتابش انساب الاشراف، در روايتي از امير مومنان علي(ع) نقل مي كند كه آن حضرت در سر منبر فرمودند :‌به خدا سوگند مي دهم كسي را كه در روز غدير خم از رسول خدا شنيد خدايا دوست بدار آنان كه او( علي ) را دوست دارند و دشمن دار كساني كه با وي دشمني ورزند . بلاذري نوشته است : در آن وقت انس بن مالك و براء بن عازب و جرير بن عبد الله بجلي زير منبر حضور داشتند و كسي برنخاست تا شهادت دهد، سپس علي(ع) سخنش را تكرار كرد و هيچ كس به وي پاسخ نداد! آن گاه فرمودند : خدايا كسي را كه از اين مطلب آگاه بود و شهادتش را پنهان كرد، او را از دنيا بيرون نبر تا نشانه اي بر او قرار دهي و آن را بشناسد. بلاذري در ادامه نوشته است :[ نشانه اين مطلب بر آن افراد ياد شده آشكار گرديد] انس بن مالك دچار بيماري پيسي گرديد و براء ابن عازب نابينا شد و جرير بن عبد الله بجلي باديه نشين شد و در خانه مادرش به هلاكت رسيد.105
5. ابي سعيد خدري در روايتي گويد :
رسول خدا(ص) در روز غدير خم مردم را به سوي علي(ع) فراخواند و در زير درختي خاشاك دار بلند شد و در آن روز – كه پنجشنبه بود – فرمان داد و علي(ع) را صدا كرد و با كف دست، دستان علي(ع) را بلند نمود به طوري كه مردم سفيدي زير بغل رسول گرامي را مي ديدند و هنوز جمعيت مردم پراكنده نشده بود كه آيه «اليوم….» نازل گرديد. آن گاه رسول خدا(ص) فرمودند: خداوند بزرگ تر از آن است كه به وصف آيد و بزرگ تر است بر به كمال رساندن دين و تمام كردن نعمت و خشنود به رسالتم و ولايت علي پس از من است.
سپس حضرت فرمودند: هر كس كه من مولاي اويم، پس علي مولاي اوست خدايا دوست دار كساني را كه وي را دوست دارد و دشمن دار آنان را كه با وي دشمني مي ورزند و ياري رسان، كسي كه او را ياري مي كند و خوار گردان آنها را كه وي را خوار مي كنند . آن گاه حسان بن ثابت از حضرت اجازه خواست تا درباره علي(ع) ابياتي بسرايد.106
6. نسائي در كتاب الخصائص از سعد بن ابي وقاص
نقل نموده كه گفته است : در راه مكه همراه با رسول خدا(ص) بوديم و وقتي به غدير خم رسيديم و مردم همگي ايستادند و آنها كه از اين منطقه دور و عبور كرده بودند، برگشتند و به جمع ديگران پيوستند ؛ آن گاه رسول خدا(ص) فرمودند : اي مردم! چه كسي ولي [ سزاوارتر از شما در اداره امورتان يا سرپرست و پيشواي] شماست ؟ مردم سه مرتبه گفتند : خدا و فرستاده او. سپس حضرت دست علي(ع) راگرفته و بلند كرد و فرمودند‌: هر كس كه خدا و فرستاده اش ولي اوست، پس اين مرد(علي) ولي اوست. خدايا دوست بدار كساني را كه وي را دوست دارند و دشمن دار آن را كه به وي دشمني كند.107
7. ابن عبدريه در اسد الغابه به نقل از زهري
اين گونه گزارش داده است كه ابن مازن گويد : از رسول خدا(ص) شنيدم كه فرمودند :
هر كس علي(ع) را به عمد و قصد تكذيب كند، جاي او در آتش است. رسول خدا(ص) بعد از بازگشت از حجه الوداع و در وقت اقامت در غدير خم خطبه اي خواند و دست علي(ع) راگرفت و فرمودند : هر كس من ولي اويم‌، اين مرد( علي ) ولي اوست. خدايا دوست بدار كسي را كه او را دوست دارد و دشمن دار كسي را كه با وي دشمني كند. آن وقت ابن مازن گفت به زهري گفتم چرا تو اين حديث را در شام به مردم نمي گويي در حالي كه اينجا گوش تو پر از نفرين گويان به علي(ع) است ؟ زهري در جواب گفت : سوگند به خدا در نزدم از فضائل علي(ع) چندان حديث وجود دارد كه اگر آنها را بازگو كنم به يقين مرا مي كشند.108
جمع بندي و نتيجه گيري :
همه احاديث غدير خم كه از زبان راويان مختلف و طرق روايي متعدد بيان شده كانون اصلي و اساسي آنها بيانگر يك موضوع است و آن اين كه پيامبر خدا(ص) در آخرين سفارش و در موقعيتي بسيار حساس و در حضور جمعيت فراوان از تمام گروه هاي مسلمان فرموده است : «من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من…..» در نتيجه خبر غدير از جرگه اخبار متواتر لفظي به شمار مي آيد.
اخبار غديريه پيام آور واگذاري اداره و رهبري امور جامعه اسلامي بعد از دوره رسالت بر دوش شايسته‌ترين فرد از امت يعني امير مؤمنان علي(ع) است و از اين رو كساني كه اين پيام را درك كردند، ولي با كينه توزي نتوانستند تحمل كنند و آشكارا در نزد رسول خدا(ص) با فرمان الهي مخالفت نمودند، دچار كيفري سخت و سرنوشتي شوم گرديدند.
اخبار حادثه غدير خم نشان مي دهد، سبب نزول دو آيه كريمه تبليغ و اكمال در چه زماني و مكاني و شرايطي نازل شده اند و شناخت به اين مطلب فضاي معنايي و محتوايي واژگان دو آيه شريفه را روشن مي كند، از جمله اين كه پيامبر گرامي پيش از ابلاغ وحي چرا هراسان از انجام اين مأموريت بوده است و چگونه به سرانجام رساندن اين رسالت الهي به اكمال دين و اتمام نعمت پروردگار مي انجامد.
در روايات شيعه در اجمال و تفصيل بعضي نكات و يا ذكر و عدم ذكر بعضي مطالب تفاوتهائي وجود دارد، مثلاً قضيه سفر امير المؤمنين(ع) به يمن و پيوستن ايشان به پيامبر(ص) و حجه الوداع در روايت ارشاد مفصلا ذكر شده ولي در احتجاج اشاره اي به آن نشده و در الغدير هم مختصرا مطرح شده و يا قضيه خبر دادن پيامبر از رحلت خود كه در نقل احتجاج نيامده ولي در ارشاد و الغدير ذكر شده البته در نقل احتجاج نكته ارزنده اي آمده كه در دو نقل ديگر اشاره اي نشده حال براي اينكه مطلب بهتر روشن شود مواردي از اختصاصات نقل احتجاج را متذكر مي شويم.
1. جايگاه امير المؤمنين(ع) نسبت به پيامبر(ص) مثل جايگاه هارون(ع) است به موسي( ع).
2. هيچ علمي نيست مگر آنكه خداوند به من داده و هر آنچه به من داده به علي(ع) آموخته ام.
3. هر كس در بعضي از صحبتهايم شك كند گويا درهمه آنها شك كرده است.
4. علي(ع) براي شما نواهي الهي را روشن مي كند و قرآن را تفسير مي كند.
5. اي مردم نور خداوند در من است و پس از من در علي(ع) و سپس در نسل او تا مهدي قائم(ع) .
6. اي مردم بترسيد كه بعد از مرگ من به قهقهري برگرديد و منحرف شويد .
7. بدانيد كه دشمنان علي(ع) همگي اهل نفاق و شقاوت و از برادران شيطان و دشمن حق هستند.
8. دوستان علي(ع) در حاليكه فرشتگان به استقبال آنها مي آيند بدون حساب وارد بهشت مي شوند.
9. او وارث علم انبيائست و او از صفات جلاله و جمال پروردگار متعال خبر مي دهد.
10. اي مردم تقوا پيشه كرده و با علي(ع) و حسن و حسين(ع) و امامان بعد از آنها بيعت كنيد.
11. هر كس در بيعت با او از ديگران سبقت گیرد وارد بهشت مي شود.
12. خداوند فضائل علي(ع) را در قسمت هاي زيادي از قرآن به من نازل كرده هر كس اين فضائل را نقل كرد قبول كنيد.
فصل دوم: بررسي سند حديث غدير
1. راويان حديث غدير از اصحاب پيامبر(ص)
علامه اميني در الغدير 109 پس از جمع آوري اسامي(110) تن از بزرگان صحابه كه حديث غدير را روايت نموده اند، مي فرمايد 110 : به اقتضاي طبيعت حال، تعداد اين راويان بايد چندين برابر باشد ؛ زيرا اصحابي كه اين حديث را شنيده و حفظ كرده اند، بيش از صد هزار نفر بوده اند. و طبيعتا هنگام بازگشت از سفر براي ديگران هم بازگو كرده اند‌، چون عادت هر مسافري نقل وقايع عجيبي است كه در سفر شاهد آنها بوده است. و ما از باب اختصار، به ذكر(15) مورد از مواردي كه مؤلّف نام برده، اكتفا مي كنيم111:
1. ابو هريره دوسي، 78 سال عمر كرده است، متوفّاي(57، 59ه.ق) 112.
2. اسماء بنت عُميس خثعميه.
3. اُم سلمه همسر پيامبر(ص) .113
4. اُم هاني دختر ابو طالب.114
5. ابو حمزه أنس بن مالك انصاري خزرجي، خادم پيامبر(ص) متوفاي(93 ه.ق) .115
6. جابر بن عبد الله انصاري، 94 سال عمر كرده و در مدينه از دنيا مي رود، متوفاي(73، 74،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع امر به معروف Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع نهج البلاغه