پایان نامه رایگان با موضوع معلمان مدارس، آموزش معلمان، عصر اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

توليدي در اين مدارس ثبت نام مي نمايند.

كلياتي پيرامون كشور کره شمالی
ملاحظات جغرافيايي
كره شمالی با 484،98كيلومتر مربع وسعت (صدوسومين كشورجهان)است.كره شمالی كشوري نيمه كوهستاني بوده و ارتفاعات آن عمدتاٌ در نواحي مركزي و شمال شرقي واقع شده اند.داراي جزيره هاي فراواني بوده و جنگلها در آن وسعت زيادي دارند. آب و هواي آن گرم و مرطوب  و پرباران است.
ملاحظات علمي
كره اي ها بطور سنتي اهميت زيادي براي آموزش بعنوان ابزاري جهت موفقيت شخصي و نيز پيشرفت اجتماعي قائل شده اند.باتأسيس جمهوري كره دولت شروع به ايجاد يك نظام آموزشي مدرن نموده، و در سال 1953 شش سال دورة ابتدايي را اجباري نمود.امروزه كره داراي يكي از بالاترين درصدهاي سواد دردنيا مي باشد و اين يك حقيقت ملموس است كه مردم تحصيل كرده كره منبع عمدة رشد اقتصادي سريعي بوده اند كه اين كشورطي سه دهة گذشته تجربه كرده است.
نرخ ثبت نام ناخالص برمبناي سطوح مختلف آموزشي طي سال1996
– پيش دبستاني : 88 درصد
– اولين سطح : 94 درصد
– دومين سطح : 80 درصد
– سومين سطح : 3/60 درصد
نقاط قوت آموزشي
بهترين نقطة قوت آموزشي كره در برنامة آموزش اولية فراگير آن نهفته است.بعنوان بخشي از آموزش ايدئولوژيهاي سياسي جهت القاي هرچه بيشتر درك اجباري ازايده آلهاي خود كانشيسم را بكار مي گيرد.متدولوژي اموزشي آن ممكن است كاملاً ساده باشد با اينحال از طريق آموزش آداب معاشرت و اخلاق اساس مستحكمي جهت رفتارهاي متين مردم خود در حيات اجتماعي دارد.آموزش اشتراكي كرة برخدمت و وفاداري به جامعه و دولت تأكيد مي ورزد ، اين آموزش حس تعلق ، هويت را در گروه به مردم مي آموزد.اين آموزش ممكن است محدوديتهايي در آموزش مردم از وفاداري مطلق و خدمت به دولت و جامعه داشته باشد با اينحال اين ارزشها بخودي خود سرمايه هاي اجتماعي را تشكيل ميدهند.
سياستهاي آموزشي: دولت كره شمالی طرحهايي جهت بازبيني نظام آموزشي بمدت چندين سال طراحي نموده است.درزيربرخي ازايده هاي اصلي مطرح شده توسط كميسيون رياست جمهوري كرة شمالی درخصوص مفاد سياستهاي جديد آموزشي اززمان تأسيس آن درسال 1994 ارائه شده است:
-طراحي برنامه هاي جديد درسي كه به دانش آموزان و مدارس انتخاب بيشتري درگزينش دوره ها مي دهد.
-مطالعة زبان خارجي درسنين پايين.
-صدورمجوزترتيب برنامه هاي ويژه تفريحي-تحقيقاتي توسط مدارس ومراكز آموزشي.
-معرفي برنامه هاي آموزش مدني جهت مقابله با افزايش محسوس درجنايات،عدم صداقت و مشكلات انضباطي دانش آموزان.
-ايجاد شوراهاي مدارس جهت دخالت دادن والدين و رهبران جوامع محلي در نظارت برعملكرد مدارس منطقه تحت پوشش خود.
-برگزاري كلاسهاي آموزش بزرگسالان با دوره هاي انتخابي فوق العاده بعنوان آلترناتيوي بر تدريس خصوصی.
-توسعه امكانات مراكز آموزشي،مدرنيزه سازي مدارس و كاهش نرخ دانش آموزي مراكز آموزشي
-تجهيز مدارس كشور به سيستم هاي جديد كامپيوتري جهت اجازة دسترسي همگاني به اينترنت
-اعطاي خود مختاري بيشتر به دانشگاهها و دانشكده ها بويژه در طراحي برنامه ها و سطوح مختلف آموزشي
سياستهاي اخيرآموزشي
از سال 1997 تا 1999 با يك پروژة سه ساله بر اساس برنامه هاي عصر اطلاعات براي مدارس ابتدايي و دبيرستان يك سيستم آموزش باز بايد به هدف ايجاد پتانسيل خلاق براي قرن بيست و يكم بايد ايجاد گردد.در پروسة تكميل آموزش درعصراطلاعات تمامي مدارس در كره بايد تا سال 1999؛ تحت افزارهاي لازم و دسترسي به اينترنت تا سال 2000 مجهز گردند.تا سال 2000 از طريق ساخت يك شبكة الكترونيك و اتصال به اينترنت درتمامي مدارس ابتدايي و دبيرستانها كره طراحي افزايش تعداد كاربران محيط ارتباط اطلاعاتي را مي بيند . اطلاعات از طريق اينترنت جمع آوري خواهند شد تا توانايي تحقيق را افزايش دهد و خلاقيت دانش آموزان را شريك كند وشبكه توسط معلمان  بكارخواهد رفت تا كار آئي آموزش و تعليم را افزايش دهد.درجهت آمادگي براي جامعه اطلاعات سطح بالاي آينده 195 كلاس درس مولتي میديا در شانزده دفتر آموزش شهري و استاني و 180 دفتر منطقه اي آموزشي نصب خواهد گرديد.اين تسهيلات موقعيت تربيت معلمان مدارس ابتدايي و راهنمايي را جهت افزايش توانايي آنها در جهت عملكرد با سيستم هاي مولتي مديا فراهم خواهند آورد .
ساختارآموزشي
سيستم مدرسه اي دركره پيرويك الگوي نردباني 3-3-6ميباشدكه متشكل ازمدرسة ابتدايي(كلاس اول تا ششم)راهنمايي(كلاس هفتم تا نهم)دبيرستان(كلاس دهم تا دوازدهم)ميباشد.مدرسة ابتدايي شش سال آموزش اجباري ابتدايي رابه كودكان بين شش تايازده سال عرضه ميكند.مدرسة راهنمايي سه سال آموزش راهنمايي پايين را به بچه هاي 12 تا 14 سال ارائه  ميكند.دبيرستان سه سال آموزش راهنمايي عالي تر را به دانش آموزان بين 15تا 17 ساله ارائه ميكند.فارغ التحصيلان دبيرستان ميتوانند براي دريافت آموزش عالي داوطلب يك كالج دو ساله يا يك كالج يا دانشگاه شوند.
دبيرستانها عموماً به دو گروه تقسيم مي شوند :
عمومي و حرفه اي
دبيرستانهاي مكاتبه اي درگروه عمومي جاي مي گيرند،در حالیکه دبیرستانهای کشاورزی، .تجاري،ماهيگيري و تكنيكي در دبيرستانهاي نوع حرفه اي مي گنجند.تعداد محدودي از مدارس به اصطلاح از نوع (جامع)وجوددارند كه آموزش عمومي وحرفه اي هردو را عرضه ميكنند.همچنين دبيرستانهاي علوم و سايردبيرستانهاي اختصاصي شامل دبيرستانهاي زبان خارجي ، هنر و ورزشي وجود دارند.مؤسسات آموزش عالي شامل كالج هاي حرفه اي دو يا سه ساله ودانشكده ها ودانشگاههاي چهارساله ميباشند.علاوه برسيستم پلكاني مدارس عمومي،مدارس تجاري سطح2وجوددارند كه آموزش حرفه اي بسيار تخصصي ارائه ميكنند.دبيرستانهاي مدني كه اصلاً قصد ارائه دوره هاي سواد آموزي را داشتند،اكنون  آموزش سطح ابتدايي وراهنمايي راعمدتاً براي دانش آموزان دچار مشكلات مالي فراهم مي آورند.با وجود گسترش نيازهاي آموزش اجباري تا كلاس ششم با اين وجود اين مدارس كم كم درحال ناپديد شدن ميباشند.همچنين مدارس ويژه اي وجوددارند كه آموزش ابتدايي وراهنمايي رابراي ناشنوايان،نابينايان وسايرافراددچاراشكال درآموختن فراهم مي آورند.
به طور كلي مي توان ساختار آموزشي كشور كره را به شرح ذيل خلاصه نمود :
آموزش ابتدايي
مدت زمان دوره : 6 سال بين سطوح سني 6 تا 12سال
آموزش مقدماتي متوسطه :
مدت زمان دوره : 3سال بين سطوح سني 12 تا 15سال
آموزش تكميلي متوسطه
نوع مدارس ارائه كننده: دبيرستانهاي  آكادميك
مدت زمان دوره : 3سال بين سطوح سني 15 تا 18سال
آموزش فني و حرفه اي
نوع مدارس ارائه كننده: هنرستانهاي حرفه اي
مدت زمان دوره : 3سال بين سطوح سني 15 تا 18سال
اولويتها و علايق آموزشي:
اهداف آموزش و پرورش كره در آخرين اصلاحاتي كه در آموزش و پرورش به اجرا گذاشته شده عبارتند از :
-نظام آموزشي باز
-آموزش ابتدايي و متوسط كيفي
-نظام حمايت مالي و اداري
در راستاي اهداف فوق اصلاحاتي در آموزش و پرورش كره به اجرا گذاشته شد كه محورهاي تغيير در اين اصلاحات عبارتند از :
1-محتوا ، عملكرد و مديريت يكنواخت و استاندارد شده بايد حذف شود تا جا براي استعداد ها و علايق فردي باز شود .
2-آموزش و پرورش بايد به عنوان خدمتي براي مصرف كننده ( دانش آموزان و اولياء آنان ) در نظر گرفته شود نه به عنوان مزيتي براي ارائه كنندگان آن ( مديران ، مدارس و معلمان )
3-نظام اداري آموزش بايد براي دادن استقلال و اختيارات متحول گردد.
4-فناوري اطلاعاتي به عنوان يك رسانه كارآمد آموزشي و وسيله اي براي دستيابي به آموزش كيفي در نظر گرفته شود .
اصول و اهداف آموزشي
اصل كلي حاكم درآموزش وپرورش كره كاروتلاش مردم براي بهترزيستن همة افراد بشر است.براين اساس،آموزش بايد اتكا به نفس و دموكراسي را تقويت كند و هماهنگي ميان فردي را در همة افراد جامعه ارتقاء بخشد.
توسعة آموزشي
از جمله مهمترين موارد توسعه نظام آموزشي كره ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
1-تقويت موقعيتهاي اجتماعي سياسي بين المللي داخلي
2-تقويت خط مشي هاي دولت جهت توسعة اقتصاد ملي از طريق صنعتي شدن و تقاضاي اخير از نيروي انساني بسيار با كيفيت جهت ايجاد يك جامعة اطلاعاتي.
3-برقراري رابطة مستحكم ميان  دولت و مراكزآموزش عالی.
4-دولت بعنوان يك درخواست كننده درجهت فعال كردن آموزش عالي جهت توليدي پاية انساني و تكنولوژي علمي و مراكزآموزش عالي بعنوان فراهم آورندة منابع انساني جهت كار براي توسعة اقتصاد ملي عمل كرده است.
5-تقويت موقعيت اجتماعي اقتصادي بر اساس ارزشهاي اجتماعي .
6-دمكرانيزه كردن آموزش عالي و ريشه كن كردن بقاياي آموزش استعماري ژاپن.
7-سازماندهي مجدد دمكراتيك وگسترش تفكرمردم كره توسط معرفي سيستمهاي آموزش آمريكايي و حوزه هاي آموزشي غرب.
8-تدوين قوانين جديد آموزشي پس ازتشكيل جمهوري كره درسال 1948 درجهت بنيان گذاري سيستم آموزشي جديد.
9-تقويت سيستمهاي اداري و قانوني آموزش عالي به صورت يكنواخت توسط دولت در پاسخ به نياز شديد رفرم آموزشي.
10-ارتقاء برنامه هاي عالي آموزش معلمان.
11-اعلان منشور آموزش ملي در5 دسامبر1968 درجهت احياي روحية ملي و رفرم آموزشي.
12-افتتاح كالجهاي مكاتبه ای.
13-توسعه برنامه هاي آموزش بزرگسالان درسال 1972.
14-تعيين سهم فارغ التحصيلي كالجها .
15-تنظيم مجدد دوره هاي آموزشي بر حسب حجم كار.
16-تأكيد بر موفقيت در دبيرستان جهت تعيين صلاحيت ورود به كالج .
17-اخذ ماليات آموزشي و افتتاح برنامه هاي آموزشي راديويي و تلويزيوني.
18-تشكيل كميسيون آموزشي رياست جمهوري درخصوص حمايت از رئيس جمهور در اجراي سياستهاي آموزشي .
19-معرفي سيستم آموزش عالي حرفه اي.
20افزايش استقلال و وجهة كالجها و دانشگاههاي خصوصي.
21-استفاده از تكنولوژي اطلاعات و ساخت انيستيتوهاي اطلاعاتي و سازماندهي سيستم آموزش اجتماعي بر اساس يك خط مشي باز.
آموزش متوسطه:
ساختارآموزشي
مدرسة راهنمايي(مقدماتي متوسطه) سه سال بطول مي انجامد.درصورت تكميل موفقيت آميز اين دوره دانش آموزان ديپلم مي گيرند.مقطع دبيرستان(تكميلي متوسطه) نيز مدت زمان سه سال به طول مي انجامد.آموزش دبيرستان اجباري نبوده و در3نوع دبيرستان مختلف به شرح ذيل ارائه مي گردد:
دبيرستانهاي آكادميك عمومي
دبيرستانهاي  حرفه اي
دبيرستانهاي تخصصي
دبيرستانهاي آكادميك در2سال آخر دانش آموزان مي توانند تخصص در علوم انساني يا علوم را برگزينند.مطالعات برطبق سيستم واحدي سازماندهي شده است.هنرستانهاي حرفه اي نيزبه چندين گروه تقسيم مي شوند.در اين مراكز حداقل 82 واحد درسي(حدود40درصداز كل واحدهاي لازم جهت فارغ التحصيلي) از موضوعات تخصصي ارائه ميگردد.

آموزش مقدماتي متوسطه
آموزش راهنمايي به سطوح مدرسة راهنمايي مقدماتي (متوسط) و راهنمايي عالي تقسيم شده است.زمان نكميل مدرسة ابتدايي، كودكان سن 12تا 14 سال اجازة ورود به مدرسه راهنمايي براي دوره هاي مدارس هفتم تا نهم را دارند.تعداد دانش آموزان داهنمايي در دهه هاي اخير سرعت رشد چشمگيري رانشان داده است.درصد فارغ التحصيلان ابتدايي كه به راهنمايي مي روند از 4/58 درصد درسال 1969 به 9/99 درصد درسال 1997 افزايش يافت.اززمان القاي امتحان ورودي در سال 1969پذيرش درمدرسة راهنمايي توسط اجراي سهميه بندي بر اساس منطقه محل سكونت انجام شده است.اين اقدام با هدف ريشه كني تبعيض سن به اصطلاح مدارس سطح پايين وسطح بالا انجام شد.چنانكه تمامي فارغ التحصيلان ابتدايي بتوانند دسترسي يكسان به تمامي مدارس راهنمايي واقع درمناطق مربوطة مدرسة خود داشته باشند.دوره هاي راهنمايي متشكل از11موضوع درسي اساسي يا اجباري موضوعات انتخابي وفعاليتهاي دوره هاي اضافي ميباشند.دوره هاي تكنيكي وحرفه اي در موضوعات امتحاني گنجانده شده اندتا ازرابطه مولدميان آموزش وحرفه اطمينان حاصل شود.
آموزش تكميلي متوسطه
آموزش دبيرستان با هدف فراهم آوردن آموزش پيشرفتة عمومي و اختصاصي بر اساس آموزش راهنمايي ايجاد شده است.فارغ التحصيلان راهنمايي يا افرادي كه سابقة آكادمي معادلي دارند ميتوانند وارد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع بهبود مهارت، دانش آموز دختر، دانش آموختگان Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع دوره متوسطه، رشته های تحصیلی، دانش عمومی