پایان نامه رایگان با موضوع مشارکت مردم، جمعیت هلال احمر، تحول تاریخی، افزایش مشارکت

دانلود پایان نامه ارشد

هدايت و حمايت به عضويت افتخاري اين سازمان در مي‌آيند. در گروه مشاركت، داوطلبان در فعاليت‌هاي اجرايي جمعيت مشاركت مي‌كنند. داوطلبان گروه هدايت، خدمات فكري و مشاوره‌اي به سازمان ارايه مي‌دهند. داوطلبان گروه حمايت، خدمات مادي و مالي ارايه مي‌كنند و داوطلبان گروه مهارت نيز اعضايي هستند كه خدمات فني و تخصصي خود را داوطلبانه درجهت اهداف جمعيت به كار مي‌گيرند. مطالعه چگونگي مشاركت مردم در امور جامعه بعنوان ركن مهم توسعه سياسي، اجتماعي و حيات مدني به بررسي روابط فرد و جامعه، چگونگي دروني كردن ارزشها و هنجارهاي مشاركت جويانه، چگونگي استفاده از پتانسيل مشاركت اجتماعي در بهبود و ارتقاء سرمايه اجتماعي، رابطه بين مشاركت و اعتماد و تعلق اجتماعي و كاركرد و نقش مشاركت شهروندان در توسعه و تحول جامعه و مواردي از اين دست مي پردازد. (طالبی نژاد، 1391).
درواقع، می توان گفت امروزه همه جمعيت هاي هلال احمر براي هدايت و رهبري فعاليت هاي خود به داوطلبان وابسته اند و با توجه به اينکه مشارکت مردم در يکي از اصول هفتگانه نهضت بين المللي صليب سرخ و هلال احمر تحت عنوان خدمات داوطلبانه مطرح شده است؛ اين جمعي تها وظيفه دارند با بسيج اين منابع عظيم انساني، مشارکت آنها را سازماندهي و در جهت اجراي وظايف جمعيت، خصوصاً تأمين احتياجات معنوي و مادي نيازمندان آسيب پذير در زمان حوادث و يا در شرايط عادي، بهره گيري كنند. اين وظيفه در جمعيت هلال احمر کشور به دوش سازمان داوطلبان گذاشته شده است که با شعار توان توانمندان در خدمت نياز نيازمندان، به فعاليت هاي عام المنفعه و بشردوستانه مي پردازد. بنابراين، تشويق همة اقشار جامعه، به خصوص افراد توانمند، براي انجام اين فعاليت ها ضروري است. تفاوت و امتياز مشارکت مردمي در جمعيت هاي صليب سرخ و هلال احمر از ساير مؤسسات حمايتي در اين است که صرفاً به منافع و مقدورات مالي توجه نمي شود؛ بلکه استفاده از تجربيات، تخصص ها، دانش و فرصت هاي داوطلبان نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است. در نهايت مي توان گفت براي موفقيت در به حداکثر رساندن مشارکت مردم در فعاليتها و استفاده از توانمندي افراد، لازم است كه انواع روش هاي جلب مشارکت مورد شناسایی قرار گیرند تا بتوان با استفاده از روشهاي مؤثر در برخورد با داوطلبان گروه‌هاي مختلف براي جلب مشارکت آنها براي رسيدن به اهداف کوتاه و بلند مدت استفاده شود (داوری و همکاران، 1389).
در این راستا، فرضیه اصلی تحقیق حاضر ارائه الگوی مشارکت مردمی مناسب جهت فعالیت‌های عام المنفعه جمعیت هلال احمر می باشد. بنابراین، عوامل موثر بر افزایش مشارکت مردمی مورد بررسی قرار گرفته است تا بتواند به این پرسش اساسی پاسخ دهد:
چه عواملی بر افزایش مشارکت‌های مردمی در فعالیت‌های عام المنفعه جمعیت هلال احمر موثر هستند؟
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
مشارکت پذیری اعضای جامعه به عنوان نیاز اجتناب ناپذیر عصر ما همه ابعاد انسانی را در سطوح مختلف فکری، عاطفی و رفتاری تحت پوشش قرار می دهند. فرایند مشارکت پذیری از رویکردهای متفاوتی قابل توجه است. امروزه مقوله مشارکت مردم شرط توفیق هر نوع برنامه و رهیافت کلان اقتصادی، اجتماعی و توسعه بشمار می رود و علت این امر نیز گستردگی و تنوع زمینه های مشارکت است. بنا براین، هرگز نمی توان به برداشتی محدود از مفهوم فراگیر مشارکت اکتفا کرد. لذا مشارکت، کنش هدفدار، ارادی، اختیاری وارزشی بین کنشگر و زمینه اجتماعی و محیطی او به منظور نیل به هدف معین و مشترک است، همان طور که ملاحظه می‌شود و در این تعریف ارادی بودن مشارکت مورد تأکید است که در نتیجه مشارکت کننده را از حالت غیر فعال خارج می سازد، مشارکت شامل فعال بودن موقعیت و امکان تحت تأثیر قرار گرفتن فرد در آن موقعیت است که در این صورت این امر چیزی بیش از سهم داشتن است به عبارت دیگر روشهای مشارکتی باید به عنوان مجموعه ای از ابزار ضروری دیده شود که می توانند مکملی برای دیگر روشهای پژوهش و توسعه متداول باشند و نه جایگزینی برای آنها. هدف از مشارکت، توانمند سازی افراد برای مشارکت خود جوش است در واقع مشارکت فرایندی است که موجب تحرک بخشی منابع محلی، بکارگیری گروه‌های متنوع اجتماعی در تصمیم گیری، درگیری مردم محلی در تعریف مشکلات، جمع‌آوری و تحصیل اطلاعات و اجرای پروژه ها می‌شود. واژه مشارکت با توجه به معادلش در زبان انگلیسی 1 و در مجموع می توان جوهرۀ اصلی آن را درگیری، فعالیت و تأثیر پذیری دانست. مشارکت در زبان فارسی در قالب مفاهیمی از قبیل همکاری، تشریک مساعی، تعاون، مبادله افکار و… به کار رفته است. از بعد جامعه شناختی، مشارکت به معنی تعلق فرد در گروه و سهمی که در آن دارد تلقی می گردد و همچنین به معنی شرکت فعالانه در گروه در جهت به ثمر رسانیدن یک فعالیت اجتماعی است. با تدبر در آیات نورانی قرآن و احادیث متعدد نبوی و ائمه اطهار علیهم السلام این نتیجه حاصل می‌شود که دین مبین اسلام بیشتر از سایر ادیان به امر کمک و مساعدت به نیازمندان تأکید و توصیه نموده است.. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی معمار کبیر انقلاب با توجه به آرمانهای مقدس نظام حضور مردم و مشارکت آنان را زمینه ساز توفیق و سربلندی نظام جمهوری اسلامی در تمامی عرصه ها تبیین فرمودند و از آنجائی که کمک به محرومین و محروم نوازی از ارزشهای دین مبین اسلام است و این ارزش عطر هدایت قرآن و بوی دل انگیز ولایت عدالت پرور ائمه معصومین (ع) را برای مسلمین تداعی می کند، مشارکت مردم را در زدودن فقر و محرومیت امری اساسی و تعیین کننده تشخیص و بر همین اساس سازمان هلال احمر را جایگاهی برای سازماندهی ارزش های اعتقادی و تعمیق آن در رفتار و بینش افراد جامعه و تلاش برای تحقق عملی اهداف و دستورات دینی و باورهای فرهنگی و هدایت این عمل ارزشی در بین مردم کشورمان در جهت مشارکت آنان در این عرصه تبیین فرمودند. در مورد نقش مشارکت‌های مردمی در توسعه، می توان اذعان نمود که توسعه به مثابه یک تحول تاریخی تعریف می‌شود که این تحول همه جنبه های زندگی را در بر می‌گیرد و دارای ابعاد متفاوت است. ابعاد متفاوت این تحول تاریخی شامل جنبه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زندگی می‌شود. بنابراین، توسعه شامل یک نوع پیشرفت که عبارت است از تحول و دگرگونی از وضعی به وضع دیگر و یا تغییر ساختار ماهیت و عملکرد در جهت یافتن روند بهره وری همه اقشار جامعه از منابع و امکانات موجود و تلاش و مشارکت کلیه افراد در تسریع و انطباق توسعه با نیازها و حرکت در جهت یافتن محتوی مطلوب به ویژه بهره مندی اقشار کم درآمد و محروم از دستاوردهای توسعه و توزیع مطلوب درآمدها و تحقق عدالت اجتماعی است (عبدلی، 1390).
مشارکت‌های مردمی در سازمان هلال احمر به عنوان حلقه واسط بین خیرین و نیکوکاران با محرومین و نیازمندان جامعه با توجه به ضرورت حفظ عزت نفس و حرمت محرومین، نیات خیر مردم را در جهت کمک و مساعدت به افراد نیازمند عملی می سازد. بدین سان مشارکت‌های مردمی و فعالیت‌های این حوزه در معاونت مشارکت‌های سازمان هلال احمر) بصورت کمی و کیفی با فراهم نمودن زمینه های اجرایی لازم مطابق با قابلیتها و پتانسیل های بالقوه و بالفعل موجود در کشور به منظور تقویت و توسعه امور مشارکت‌های مردمی متناسب با سیاستها و روند آتی حوزه مورد توجه می باشد به گونه ای که با شناخت بیشتر پیرامون قابلیتهای محیطی، برنامه ریزی علمی وکاربردی با بهره گیری از نقطه نظرات افراد صاحب نظر درصد است تا حداکثر بهره برداری لازم را در توسعه فرهنگ مشارکت و جذب کمکهای مردمی از طریق شیوه نوین طرح تحقیقاتی شناسایی خیرین و ارتباط معنا دار با مخاطبین در اجرای طرحهای مختلف حوزه گامی مؤثر برداشته شود. با عنایت به اهمیت مشارکت‌های مردمی در امور رسیدگی به وضعیت نیازمندان جامعه، سازمان هلال احمر برای توسعه این امر اقدام به ایجاد ((حوزه مشارکت‌های مردمی)) نموده تا به این ترتیب با استفاده از مجموعه ای ارگانیک در سطوح صف و ستاد، هدایت برنامه های فقر زدایی و خود اتکایی محرومان جامعه را با مشارکت مردم در دست بگیرد. در این نظام مشارکت مردم جایگاه ویژه ای دارد. نگرش بوجود آمده در مجموع بر اساس تحلیل و ارزیابی صورت گرفته از برنامه های سوم و چهارم توسعه نوید دهنده ابعاد فکری گسترده تری در تعامل با مردم و مشارکت آنان در عرصه های مختلف فعالیت‌های امداد امام است. در این رهگذر می توان بصورت خاص سیاستهای مد نظر در حوزه‌های اشتغال، مسکن و امور آموزش و فرهنگی خانواده ها را نام برد (اساسنامه جمعيت هلال احمر، 1388).
همچنین سایر فعالیت‌های سازمان گویای این واقعیت است که متناسب با ساختار مردمی سمت و سوی اهداف و شیوه های دستیابی به آنان نیز متوجه مردم گردیده که قطعاً چنانچه ساز و کارهای اجرایی نیز در دستیابی به اهداف مورد نظر طراحی و مورد عمل قرار گیرد و از استحکام لازم برخوردار باشد، نتایج ارزشمند و قابل قبولی را پدید می آورد. در بخش مشارکت‌های مردمی :
توسعه دهنده شبکه ارتباطی و حمایتی مردمی کارآمد برای انجام کارهای عمیق، ماندگار، زود بازده و اثر بخش در میان اقشار آسیب پذیر جامعه با رعایت اصول کفایت، جامعیت ومطلوبیت
پیشتاز در احیاء و ترویج سنت های حسنه اسلامی و تأثیر گذار بر تقویت همبستگی های ملی، اجتماعی و حفظ همگرایی مردم با نظام اسلامی و تأمین اصل عدالت و رضایت اجتماعی.
دارای تعامل مؤثر و سازنده با سازمانها و نهادها، متکی به مشارکت‌های مردمی و منابع اختصاصی و بهره گیرنده از منابع عمومی حوزه مشارکت‌های مردمی با الهام از تعالیم و احکام نورانی اسلام و زنده و نمایان نگاه داشتن اندیشه دینی و فرهنگی و حمایتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری و تحقیقات و تجربیات تبلور آن در تمام سیاست گذاریها و برنامه ریزی ها.
روشهای تعامل و در راستای تلاش بمنظور زدودن چهره فقر از جامعه اسلامی فراهم نمودن زمینه های مختلفی جهت جذب کمک های مردمی با نگرش به اینکه در جامعه ای که بر طبق الگوی اسلامی و بر اساس وحدت عقیدتی و مکتبی تشکیل می گردد و باورهای فرهنگی و ملی نیز حس نوع دوستی و دگر دوستی را تقویت می کند افراد جامعه خود را در برابر نیازها، مشکلات و گرفتاریهای برادران و خواهران خود بی تفاوت احساس نمی کنند، بلکه بر اساس توصیه ها و فروض دین مبین اسلام و عرق ملی در جهت یاری آنان گام بر می دارند (عبدلی، 139).
از طرفی نياز به داوطلبان در كشورهاي در حال رشد محسوس تر است و خدمت داوطلبانه در اين كشورها اهميت به سزايي دارد. زيرا سازمانها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات اجتماعي، بدون داوطلبان تربيت شده فقط قادر به انجام دادن حداقل برنام ههاي خود هستند، ولي با كمك داوطلبان مي توانند برنامه هاي خود را از نظر كمي وكيفي گسترش دهند و به عده بيشتري از مردم خدمت كنند. از طرفي انجام خدمات داوطلبانه براي خود داوطلبان نيز بسيار مفيد است، زيرا سبب تقويت حس نوع دوستي درآنان مي گردد.
در حال حاضر نهضت صليب سرخ و هلال احمر حدود 105 ميليون نفر عضو داوطلب در سراسر جهان دارد. درواقع یکی از وظایف جمعیت هلال احمر، اداره امور داوطلبان و توسعه مشاركت آنان در تصميم‌گيري‌هاي ها و فعالیتهاي مربوط به آنان و تربيت و آموزش آنان به منظور آماده ساختن آن ها در انجام خدمات امدادي و عام المنفعه می باشد(جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، 1392).
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف کلی
هدف کلی از این تحقیق بدست آوردن الگوی های مناسب جهت مشارکت‌های مردمی در فعالیت‌های عام المنفعه جمعیت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد بود.
1-4-2- اهداف جزئی
بررسی میزان تاثیر عوامل سیاسی موثر بر الگوی مشارکت مردم در فعالیت‌های عام المنفعه جمعیت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد
بررسی میزان تاثیر عوامل اقتصادی موثر بر الگوی مشارکت مردم در فعالیت‌های عام المنفعه جمعیت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد
بررسی میزان تاثیر عوامل اجتماعی موثر ب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع جمعیت هلال احمر، رگرسیون، افزایش مشارکت، توزیع فراوانی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع مشارکت مردم، جمعیت هلال احمر، مشارکت مردمی، عوامل اجتماعی