پایان نامه رایگان با موضوع مشارکت مردم، جمعیت هلال احمر، مشارکت مردمی، منزلت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

اجتماعي، بدون داوطلبان تربيت شده فقط قادر به انجام دادن حداقل برنام ههاي خود هستند، ولي با كمك داوطلبان مي توانند برنامه هاي خود را از نظر كمي وكيفي گسترش دهند و به عده بيشتري از مردم خدمت كنند. از طرفي انجام خدمات داوطلبانه براي خود داوطلبان نيز بسيار مفيد است، زيرا سبب تقويت حس نوع دوستي درآنان مي گردد.
کارهایی که داوطلب صليب سرخ و هلال احمر نبايد انجام دهد:
بدون اختيار و دستور قبلي امكانات جمعي تهاي هلال احمر يا صليب سرخ را به امري اختصاص
ندهند.
از موقعيت خود در صليب سرخ يا هلال احمر براي منافع شخصي استفاده نكنند.
از اعتبار بدست آمده از جمعيت هلال احمر يا صليب سرخ به منظور معاملات شخصي يا خريد و
فروش كه سود حاصله آن به نفع خود يا شخص ثالثي باشد، استفاده نكنند.
ز- ملاكهاي خدمت داوطلبانه
علاقه
انگيزه
توانايي
دانش و مهارت
وقت كافي
رضايت خانواده (صليب سرخ و هلال احمر، 2013)
2-4-1- معرفی جمعیت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی، مؤسسه ای است متکی بر همیاری خیرخواهان و داوطلبان خدمات اجتماعی، که در سال 1301 با عنوان «شیر و خورشید سرخ ایران» و با تأکید بر مدیریت ظرفیت های مردمی، برای رفع نیازهای محرومان و حمایت از مصیبت دیدگان تأسیس شد و به رغم بدبینی مردم ایران به دستگاه ستمشاهی و مؤسسات مرتبط با آن، در جلب اعتماد عمومی توفیقی چشمگیر داشت.
با پيروزي انقلاب اسلامي و دگرگون شدن ساختار كلي جمعيت و جدا شدن بخش درمان و انتقال خون، عمده فعاليت‌هاي جمعيت به خدمات امدادي در سوانح، جوانان و خدمات حمايتي معطوف شد و نشان آن در سال 1359 به هلال احمر تغيير يافت. اساسنامه جديد جمعيت در سال 1362 طي يك ماده واحده و پنج تبصره به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، در سال 1360 بر حسب شرايط جديد و جنگ تحميلي تربيت و تأمين نيروي انساني در زمينه‌هاي امدادي نيز جزو خدمات امدادي جمعيت قرار گرفت.
مديرعامل جمعيت هلال احمر كردستان افزود: خدمات گسترده جمعيت در سوانحي چون زلزله سال 1369 گيلان و زنجان و بحران آوارگان عراقي در سال 1370 موجب شد جمعيت در بين ساير جمعيت‌هاي صليب سرخ و هلال احمر از جايگاه ويژه‌اي برخوردار شود و به عنوان يكي از 10 جمعيت قدرتمند جهان در پاسخگويي به سوانح مطرح شود.
نقش مشاركت به عنوان يك عنصر اساسي در حمایت از اقشار مردمی انكار ناپذير است. واحد مشاركت‌هاي مردمي مديريت و ساماندهي برنامه هاي مشاركت‌هاي مردمي و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي در جهت تحقق اهداف نظام حمایت را به عهده دارد.

جدول 2-2- واحد مشاركت‌هاي مردمي
1
معرفي، اعضاء، شرح وظيفه
2
داوطلبان سلامت محلات
3
داوطلبان متخصص
4
خيرين و واقفين
5
ساير برنامه هاي مشاركت‌هاي مردمي
6
انتشارات
7
پژوهش هاي كاربردي

شرح وظيفه كارشناس مسئول برنامه جلب مشاركت مردمي
1- بررسي و برنامه ريزي براي دستيابي به اهداف برنامه جلب مشاركت جامعه و اجراي خط مشي ها در قالب سياستهاي وزارت متبوع
2- تدوين برنامه عملياتي جلب مشاركت بر اساس اولويتها
3- برنامه ريزي در جهت پيشبرد اهداف برنامه هاي مشاركت جامعه از طريق جلب مشاركت ساير سازمانها، ادارات و نهادهاي دولتي و غير دولتي
4- نظارت بر جمع آوري گزارش فعاليتهاي جلب مشاركت در سطح استان و ارسال به وزارت متبوع
5- جلب مشاركت سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي در جهت استفاده از منابع بالقوه آنان در توسعه برنامه هاي مشارکت‌های مردمی
6- تهيه نشريات و پوسترها و تصاوير آموزشي در جهت اهداف برنامه جلب مشاركت های مردمی
7- همكاري در تمامي مراحل تهيه، تدوين كتابهاي آموزشي داوطلبان مشارکت‌های مردمی
8- جمع آوري، بررسي، تجزيه و تحليل گزارشات آماري فصلي و ساليانه در سطح استان و ارسال به موقع به وزارت متبوع و بازخورد مناسب به واحدهاي تابعه
9- تعيين چارچوب آموزشي براي كارشناسان جلب مشاركت در مراكز شهرستانهاي تابعه
10- برنامه ريزي و اجراي كارگاههاي آموزشي براي كارشناسان ستاد مركز استان و مراكز شهرستان جهت كسب مهارت ارتباطي براي جلب مشاركت مردم
11- تربيت مدرس به منظور آموزش وتربيت مربيان داوطلبان در سطح شهرستان
12- نظارت بر برگزاري كارگاههاي آموزش مربيان داوطلبان
13- برنامه ريزي در جهت ايجاد انگيزه و تداوم همكاري داوطلبان و شناساندن آنان به مردم و مسئولين
14- برنامه ريزي اجراي فعاليتهاي فوق برنامه در جهت توانمند سازي داوطلبان
15- انجام پژوهش هاي كاربردي تأثير برنامه هاي جلب مشاركت مردمي
16- برنامه ريزي در جهت ارتقاء مهارتهاي عملي داوطلبان
17- پايش، نظارت و ارزشيابي فعاليتهاي اجرائي برنامه داوطلبان
18- انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق
19- برنامه ريزي و مشاركت در برگزاري سمينارها، كارگاهها، برنامه هاي آموزشي جلب مشاركت و مراسم بزرگداشت داوطلبان
داوطلبان متخصص :
افراد متخصص جامعه هستند كه درقالب گروه‌هاي داوطلبانه به صورت سازماندهي شده بخشي از تخصص علمي و مهارتهاي كاربردي خود را از طريق آموزش به داوطلبان سلامت براي توسعه پايدار، تامين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و زندگي سالم براي افراد جامعه بصورت رايگان بكارگيرند.
هدف كلي :
ارتقاء دانش ومهارتهاي زندگي سالم و مولد درجامعه با استفاده از توان داوطلبان متخصص
اهداف اختصاصي :
1- از تخصص علمي، مهارتي كاربردي افراد متخصص سازمان‌هاي اجرايي خدماتي كه در راستاي سلامتي جامعه است به صورت سازماندهي شده وبا توافق سازمان مربوط استفاده شود.
2- مسئولين، كارشناسان محيطي سازمان‌هايي كه با گروه‌هاي خاصي از جامعه ارتباط دارند تحت عنوان « داوطلبان متخصص » پيامهاي بهداشتي و الگوي يك زندگي سالم را ازطريق نظام سلامت تعليم ديده به گروه‌هاي زيرمجموعه سازمان خود انتقال دهند.
هرداوطلب متخصص مي تواند دريك يا چند گروه و به صورت سازماندهي شده بخشي از تخصص علمي و مهارتهاي كاربردي خود را از طريق داوطلبان سلامت به جامعه منتقل نمايد.
1- گروه مهارتي
2- گروه آموزشي
3- گروه حمايتي
• گروه مهارتي : داوطلبان متخصصي هستند كه مهارتهاي فني، مهندسي، حرفه اي، ملزومات ساختماني (تعميرات اوليه لوازم برقي، ‌چگونگي استفاده صحيح از آب و برق)، پرورش گياهان حرفه اي درآمدزا و… درجهت ارتقاء دانش ومهارتهاي زندگي سالم ومولد براي داوطلبان سلامت بكار مي گيرند.
• گروه آموزشي : داوطلباني هستند كه به عنوان نمايندگان سازمان‌هاي خود (سازمان‌هايي كه قشري از جامعه را زير پوشش دارند) موضوعات آموزشي، ‌بهداشتي و الگوي زندگي سالم را فراگرفته و به گروه‌هاي زيرمجموعه سازمان خود منتقل مي نمايند (آموزشياران نهضت سواد آموزي، معلمان، دانشجويان، نماينده نيروي انتظامي وكارگران و…). در واقع پل ارتباطي بين نظام سلامت وجامعه اين سازمان خواهد بود.
• گروه حمايتي : اين گروه از داوطلبان متخصص، سياستگذاران، معاونين، نمايندگان، مديران، رؤساي دانشگاهي، اساتيد، اعضاي هيئت علمي، رؤساي ادارات، ‌مجلس، استانداران، فرمانداران، شهرداران، شوراي شهر، بازنشستگان و دانشجويان، مسئولين بهداشت ودرمان، مسئولين صدا وسيما و… هستند كه بصورت گروه سازماني ويا انفرادي و با حمايتهاي سياسي، مالي، فكري و مديريتي و رفاهي فعاليتهاي داوطلبان سلامت را هدايت وحمايت نمايند.

روش اجراي كار در جلب همكاري داوطلبان متخصص :
1- هماهنگي هاي بين بخشي با ساير سازمان‌هاي توسعه و درگيرنمودن سازماني كه خدمات آنها به نحوي به سلامت جامعه مرتبط مي باشد.
2- پس از دعوت از نمايندگان سازمانها ضمن معرفي سيماي بهداشت درنظام سلامت، برنامه داوطلبان سلامت، مراحل اجراي طرح، نحوه همكاري، آموزش دهي، جمع آوري آمار، ‌اطلاعات و داده‌ها‌، ارتباط و تاثير حضور آنها برسلامتي جامعه بيان مي گردد.
3- سازمان‌هايي چون آموزش وپرورش، نهضت سواد آموزي، وزارت تعاون، محيط زيست، وزارت كشور، نيروي انتظامي، سازمان هاي نيروهاي مولد انرژي و غيره جزو سازمان‌هاي پيشنهادي مي‌باشند.
4- تنظيم وا مضاء‌ موافقتنامه همكاري بين بخشي براي ارتقاء سلامت جامعه بين مسئولين همطراز با توجه به اهميت و ميزان گسترش همكاري، منعقد مي گردد.
5- آموزش داوطلبان متخصص كه براي اجراي اين آموزش نياز به هماهنگي با مديريتهاي زيرمجموعه نظام سلامت (بهداشت خانواده، بهداشت محيط، بهداشت مدارس، ‌بهداشت دهان ودندان و بيماريها) دارد.
6- جهت متون آموزشي مورد نياز براي آموزش « داوطلبان متخصص » از مجموعه آموزشي برنامه داوطلبان سلامت استفاده مي شود و برحسب اولويت نياز جامعه متن اوليه دانستنيها ازطريق مديريتهاي نظام سلامت تهيه و بوسيله « كميته كشوري آموزش برنامه داوطلبان سلامت » براساس مجموعه آموزشي و شيوه آموزش مشاركتي تدوين مي گردد(فتاحی، 1385).

2-4- پیشینه تحقیق
2-4-1- مطالعات داخلی
طالبی نژاد (1391) به بررسي جايگاه، كاركرد و كاربرد دو الگوي مشاركت اجتماعي شورایاری ها و مدیریت محله در تحقق نظارت همگانی پرداخت. نتایج این مطالعه نشان داد که شوراياري و مديريت محله مي توانند الگوهاي كاملي از مشاركت اجتماعي و در جهت نظارت همگاني تلقي شوند و باعث افزايش سرمايه اجتماعي، تحقق تكاليف و حقوق شهروندي، افزايش اعتماد اجتماعي، مشارك و نظارت عمومي و تحقق حكمروايي مطلوب گردد.
داوری و همکاران (1389) مطالعه ای با عنوان بررسی رابطۀ بین روش هاي جلب مشارکت با انجام فعالیت هاي داوطلبانه در بین داوطلبان جمعیت هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1389 انجام دادند. روش پژوهش در اين مطالعه، روش همبستگي و ابزار سنجش، پرسشنامة محقق ساخته بودکه به شيوة طيف ليکرت طراحي شد. پرسشنامه متشکل از چهل سؤال بود که متغي ر مستقل، يعني روش هاي جلب مشارکت مردم، سه خرده مقياس روش هاي چهره به چهره، روش هاي تبليغات و روش هاي گروه سازي) و متغير وابسته يعني انجام فعاليت هاي داوطلبانه چهار خرده مقياس (انجام فعاليتهاي داوطلبانه گروه‌هاي حمايت، مهارت، مشارکت و هدايت) را بررسي مي كرد. نتایج نشان دادند که با استفاده از آزمون مجذور کاي از نظر پاسخگويان، بين ميزان مشاركت در فعاليت هاي داوطلبانه با ميزان استفاده از روش هاي جلب مشارکت رابطة معني داري وجود دارد. همچنین اینکه روشهاي جلب مشارکت تأثير بالايي در انجام فعاليت هاي داوطلبانه دارد. به تناسب شرايط خاص گروه‌ها ونيز خصوصيات خاص فرهنگي و امكانات موجود مي توان هم به صورت فردي و هم به صورت گروهي، زمينه هاي جلب مشاركت افراد در فعاليت هاي داوطلبانه را فراهم كرد.
آرایش (1388) در مطالعه ای با عنوان طراحی الگوی مشارکت‌های مردمی در حفظ و احیا و توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی تجدید شونده استان ایلام متغیرهای مشارکت مردمی را در قالب عوامل سیاسی – اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، روان شناختی، قابلیتهای مروجین، محتوای برنامه ها و برنامه ریزی ترویجی مورد بررسی قرار داد. نتایج پژوهش وی نشان داد که از بین متغیرهای مختلف، عوامل اجتماعی و فرهنگی بر متغیر وابسته مشارکت مردمی نقش داشته است. همچنین، سطح تحصیلات، میزان استفاده از رسانه های ارتباطی، اعتماد به مجریان طرحها، نوع شغل، عضویت در نهادها و سازمانهای مردمی، منزلت اجتماعی افراد، ویژگیهای فرهنگی، توجه به علایق و نیازهای مردم، تمایل بهره برداران ب مشارکت، میزان دانش فنی آنها، حمایتهای سیاسی و قانونی از بهره برداران، میزان تسهیلات دریافتی و سازماندهی همیاران طبیعت نقش معناداری بر مشارکت مردم داشته استو
سعدی و فتحی(1388) موانع و راهکارهای توسعه فرهنگ مشارکت و تعاون در جامعه از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا را مورد بررسی قرار دادند.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع نظام اداری، تاثیرپذیری، تحول اداری، ارزش های دینی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع مشارکت مردمی، مشارکت مردم، کیفیت زندگی، زندگی کاری