پایان نامه رایگان با موضوع مدارس متوسطه، سازمان تجارت جهاني، سپتامبر 2001

دانلود پایان نامه ارشد

به معني دسترسي و عدم دسترسي به رايانه و اينترنت مي‌باشد و يكي از شاخصهاي اندازه‌گيري توسعه اجتماعي و نابرابري‌هاي اقتصادي است.
سهم فناوري اطلاعات و ارتباطات در پشتيباني از توسعه متعدد بوده تا حدودي كه در تمام بخشهاي زندگي روزانه ما اثر گذاشته است. شكاف ديجيتالي يك شكاف وسيعي است كه فقير و غني را از هم جدا مي‌كند. فناوري اطلاعات و ارتباطات اين توانايي را دارد كه با توسعه مناسب اين شكاف را محدود سازد. جامعه اطلاعاتي بايد آموزش و پرورش را مورد توجه خود قرار دهد. آموزش و خلاقيت پيوندي از آفرينندگي دانش و انتشار ارتباطات هستند.آموزش و پرورش براي فناوري اطلاعات و ارتباطات؛ ضروري است كه دانش محلي را با استفاده از فناوري جديد ارتقاء دهد؛ چند رسانه‌هاي جديد و دانش بومي را يكپارچه كند. فناوري اطلاعات و ارتباطات براي آموزش و پرورش لازم است كه مطابق با توسعه اطلاعات و دانش جامعه باشد.
موانع فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش:
مؤسسه فناوري اطلاعات و ارتباطات آموزشي بريتانيا52، موانع موجود بر سرراه كاربرد مؤثر فناوري اطلاعات و ارتباطات در تدريس را بر مبناي چند تحليل تحقيقاتي، به صورت گزارشي تهيه نموده است. اين گزارش به بررسي موانع موجود در مقابل كاربرد ICT به ويژه در مورد معلمان ضمن خدمت پرداخته است. در جهت اهداف اين گزارش، مانع عبارت است از هر عاملي كه منع‌كننده يا محدودكننده معلمان در جهت كاربرد ICT در كلاس درس مي‌شود (مؤسسه فناوري اطلاعات و ارتباطات آموزشي بريتانيا، 2004) طبق بررسي اين مؤسسه اهم اين موانع در جدول شماره 4 آمده است:
جدول 2-4) موانع بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش
موانع سطح معلم
موانع سطح مدرسه
• عدم زمان كافي براي تمرين رسمي، براي اكتشاف‌هاي خودمدار، همچنين براي آماده‌سازي منابع ICT در دروس.
• عدم اعتمادبنفس در مورد ICT.
• تجارب منفي در مورد ICT.
• ترس از خجالت در روبرو شدن با دانش‌آموزان و همكاران، عدم موقعيت مناسب و تنزل شديد مهارت‌هاي حرفه‌اي.
• مشكلات مديريت كلاسي در حين كاربرد ICT، به خصوص زماني كه نسبت دانش‌آموز به كامپيوتر اندك است.
• عدم تغيير فردي در مهارت‌هاي مديريتي.
• اين تصور كه فناوري يادگيري را تقويت نمي‌كند.
• عدم انگيزه براي تعويض تمرين‌هاي طولاني مدت آموزشي.
• اين تصور كه به كارگيري كامپيوترها سخت و پيچيده است.
• فقدان ابزارهاي ICT ، هزينه فراهم آوردن آن و كابرد و مديريت.
• فقدان دسترسي به منابع ICT به دليل عوامل سازماني مثل قراردادن كامپيوترها در آزمايشگاه‌هاي ICT و قرار نداشتن آنها در كلاس درس.
• فرسودگي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري.
• عدم اطمينان به تجهيزات.
• عدم حمايت فني.
• فقدان حمايت اجرايي.
• عدم آموزش‌هايي كه بر تلفيق فناوري در كلاس درس تأكيد دارند تا تدريس ساده مهارت‌هاي پايه.
• عدم حمايت آزمايشگاهي از طريق رهبري، برنامه‌ريزي و همكاران معلمان در كنار مديران در راستاي اجراي تغييرات.
پلگروم محقق حوزه فناوري اطلاعات نيز موانع اصلي بكاگيري ICT را از قبيل تعداد كم رايانه‌ها، دانش و مهار اندك معلمان، دشواري تلفيق ICT با آموزش، زمانبندي استفاده از رايانه، كمبود لوازم جانبي، كمبود نسخه‌هاي نرم‌افزارها، وقت كم‌معلم، كافي نبودن زمان دسترسي همزمان و كمبود بازرس و كمك‌هاي فني عنوان كرده‌است.
در اين خصوص پژوهشي در تركيه در يكي از شهرهاي كرانه غربي درياي سياه در 18 مدرسه انجام شده‌است كه 3 مدرسه در مركز شهر و 15 مدرسه در خارج از مركز انتخاب شدند. مشاركت‌كنندگان اصلي اين تحقيق، مديران مدارس، مسؤولان بخش رايانه و بازرسان آموزشي بودند. آنان مواردي چون زيرساخت‌ها، كادرمدرسه، برنامه درسي، مديريت و نظارت را مهمترين مشكلات كلاس‌هاي IT دانستند.

كلياتي پيرامون كشور چین:
ملاحظات:
جمهوري خلق چين با 9/6 ميليون كيلومتر مربع وسعت پس از روسيه وكانادا سومين كشور پهناور جهان بوده و با یک ميليارد ودویست پنجاه میلیون نفرسكنه پرجمعيت ترين كشور جهان است. اين كشور از20هزار كيلومتر مرز دريايي و14هزار كيلومتر مرز زميني برخوردار مي باشد. درارزيابي هاي به عمل آمده طي سال 1993،7درصدازكل جمعيت رده سني 15سال باسواد ميباشندكه نسبت به سال1990،ازرشد3/9درصدي برخوردارباشد.
92درصد جمعيت به نژاد هان و 8 درصد باقيمانده به اقليتهاي قومي نظير زوانك، سانكو، طويي، مايو، يوگور، زحي، توجيا، مغول و تبتي تعلق دارد. زبان رسمي كشور زبان ماندارين و بجز در برخي موارد زبان آموزشي مدارس نيز مي باشد. اين كشور سالانه از 9 درصد رشد جمعيتي برخودار مي باشد. 72 درصد از مردم در مناطق روستايي زندگي مي كنند. كشور چين با 22 استان و 5 منطقه خود مختار كشوري در حال توسعه است. در سال 1999 توليد ناخالص ملي اين كشور معادل 780 ميليارد دلار معادل با توليد كشور آمريكا بود. در سال 1994 كشور چين تنها 3/25درصد از توليد ناخالص ملي را صرف هزينه هاي آموزشي كرد كه كمتر از 4 درصد ميانگين هزينه اي است  كه كشور هاي پيشرفته جهان صرف اين حوزه مي نمايند. كشور چين بزرگترين كشور در حال توسعه جهان است كه از بزرگترين نظام آموزشي نيز برخوردار مي باشد. از آنجاييكه كشورچين از سواحل طولاني در كرانه هاي غربي اقيانوس آرام برخوردار مي باشد،از اين روي آب وهواي نواحي ساحلي آن تحت تأثير تغييرات جوي اقيانوس آرام قراردارد. نواحي جنوبي كشور گرم مرطوب، نواحي شمال غربي خنك و نواحي نزديك به سيبري سرد است.دركشورچين متجاوز از 5 هزار رودخانه وجود داردكه بزرگترين آنها رودخانه يانگ تسه سومين رودخانه بزرگ جهان با طول 6300كيلومتر مي باشد. اين رودخانه بيش از 800/1 كيلو متر مربع را تحت پوشش آبياري خود داشته و نزديك به250 ميليون نفر در اطراف آن مستقر مي باشند.دومين رودخانه بزرگ چين(رود زرد) نام دارد كه خاستگاه تمدن وفرهنگ اين كشور محسوب مي گردد.
تقسيمات كشوري
جمهوري خلق چين به 22استان (به استثناي تايوان) و 5 منطقه خود مختار تقسيم مي گردد كه دو منطقه آن مسلمان نشين است.چهار منطقه كشور نيز از شهرداري مستقل برخوردار است كه تحت نظارت دولت مركزي اداره مي گردند. گفتني است بيش از دو هزار شهرستان نيز در كشور چين وجود دارد.ازجمله مهمترين استانهاي كشور ميتوان به سيچوان،شاندونگ،خوننان،جيانگسوخه بي،واندونگ،آنخوي،خه جيانگ، ليايونينگ، يوننان،شاانسي،چياانسي،جيانگشي،شانسي، هيلونجيانگ، رئيجو، فوجيان، چينگ خاي، جي لين، گانسو، خنان وخاينان اشاره نمود.
پايتخت چين
مركز اداري،سياسي وفرهنگي كشور چين،شهر تاريخي پكن است كه به احتساب حومه از وسعتي معادل 008/16كيلومتر مربع وجمعيتي بالغ بر 10ميليون نفر برخوردار مي باشد.به استثناي دوره زماني كوتاه پيش از پيروي انقلاب كمونيستي چين كه شهر((نانجينگ)) به عنوان پايتخت اين كشور مطرح بود ، در ساير دوره هاي زماني شهر پكن براي مدت بيش از 800 سال پايتخت سلسله هاي مختلف امپراطوري چين بوده است.
نرخ جمعيت
براساس آخرين آمار رسمي بدست آمده طي سال2000جمعيت كشور چين بر270/1ميليارد نفر (معادل5/22درصد جمعيت جهان) بالغ مي گردد.92درصد مردم اين كشور به نژاد (هان)و باقيمانده آن به 56 اقليت مختلف نژادي تعلق دارند.جمعيت روستايي كشورچين نيز بر 74 درصد كل جمعيت و پراكندگي جمعيت بر 114نفر در كيلو متر مربع بالغ مي گردد.نرخ رشد جمعيت در اين كشور معادل 7/17در هزار (رشد ساليانه 17ميليون نفري) مي باشد. به منظور كنترل جمعيت كشور اقدامات وسيعي آغاز گرديده وسياست تك فرزندي دركشور اعمال مي گردد. گفتني است كه سياست مذكور در شهرها به شدت اجرا  مي گردد واين در حاليست كه در روستاها كه اكثريت جمعيت كشور را درخود جاي داده اند از موفقيت چنداني برخوردار نبوده است.تركيب جمعيت از نظر جنسيت از 5/51 در صد مرد و5/48 در صد زن متشكل مي گردد. اميد به زندگي در ميان مردان 61 /68 سال و براي زنان5/71سال است. طبق آمار دولتي بدست آمده، نرخ بيسوادي در اوائل پيروزي انقلاب چين معادل 80 درصد و در حال حاضر به  كمتر از 10 در صد بالغ مي گردد.
سيستم حكومتي
سيستم حكومتي چين جمهوري خلق و مبتني برحاكميت مطلق حزب كمونيست است. بر اساس قانون اساسي كشور، حزب كمونيست بر عملكرد 7 ارگان مندرج در قانون اساسي نظارت كامل داشته وقانون اساسي اين كشور، از زمان تاسيس جمهوري خلق چين تاكنون به مدت5 بار اصلاح شده و متن نهايي آن طي سال 1992 به تصويب رسيده است.
چشم انداز علمی
طبق آمار به دست آمده طي سال 2000 جمعيت چين بر 270/1 ميليارد نفر بالغ مي گردد كه در مقام اول جهان قرار دارد. اين در حالي است كه متوسط سرانه آموزشي اين كشور تنها 8 سال آموزشي است در حالي كه متوسط سرانه آموزشي در كشورهاي پيشرفته نظير آمريكا 4/13 سال، انگلستان14 سال، كانادا 6/11 سال، ژاپن 1/11 سال، فرانسه1/13 سال و استراليا 4/14 سال مي باشد. تا سال 2021 جمعيت چين بر 5/1 ميليارد نفر بالغ می گردد و كاهش فاصله چين از نظر آ‎موزشي با اين كشورها امري بسيار مشكل به نظر مي رسد. ظرف 20 سال آينده حدود 400 ميليون جوان وارد بازار نيروي كار مي شوند كه ترقي و يا تنزل كشور و آينده ملي ارتباط مستقيم  با سطح دانش و توانايي آنها دارد. درحال حاضر320 ميليون شهروند چيني به تحصيل در آموزشگاه هاي مختلف مبادرت مي نمايند. در اين ميان 240 ميليون نفر در آموزشگاه هاي عمومي و مدارس پيش دبستاني و 8/78 ميليون نفر در آموزشگاه هاي بزرگسالان تحصيل مي نمايند اما بعلت ضعف اقتصادي كشور نيروي كار چين در مقام پائين تري قرار دارد. طبق آمار به دست آمده طي سال 2000 ، از ميان شاغلين چيني تنها 18 درصد از سابقه تحصيلي بالاتر از سيكل و 5 درصد از تحصيلات كارشناسي برخوردار مي باشند. و اين در حالي است كه نسبت هاي مذكور در خصوص شاغلين رده هاي سني 25- 64 سال كشورهاي OECD به ترتيب بر 80 درصد و 26 درصد بالغ مي گردد. بدنبال ورود چين به سازمان تجارت جهاني رقابت افراد مستعد روز به روز افزايش مي يابد و نياز به افراد متخصص در زمينه هاي كامپيوتري، تكنولوژي، بيولوژي، مخابرات الكترونيكي، پزشكي و داروسازي، مالي، تجاري، اطلاعات، قانون، حسابداري بيشتر از گذشته مشهود مي باشد. از سوي ديگر تفاوت سطح و امكانات آموزش و پرورش ميان شهرها و روستا ها و مناطق مختلف نيز بسيار زياد است. بگونه اي كه تا اواخر سال 2001 در سراسر چين در تعداد 490 شهرستان برنامه هاي آموزش پايه  نه ساله ارائه نگرديده و در مناطق ميانه غرب كشور نيز 13 استان از دانشگاه مهم و معتبر بي بهره بوده اند. تفاوت سطح آموزش ميان جوانان و نوجوانان شهري و روستايي حدود 3 تا 5 سال است. طبق آمار بدست آمده طي سپتامبر 2001 مدارس و مراكز آموزش متوسطه چين از3/94 ميليون دستگاه كامپيوتر برخودار بوده و بطور متوسط براي هر 67 دانش آموز يك دستگاه كامپيوتر اختصاص يافته است. علاوه بر اين تنها 33/10 درصد از مدارس مستقل به ارائه آموزش دروس كامپيوتر مبادرت مي نمايند كه انتظار مي رود ظرف 10 سال آينده به سراسر كشور تعميم يابد. درمقايسه با آمريكا چين فاصله زيادي دارد. درامريكا طي سال 2000 شبكه كامپيوتري خاص مدارس احداث شده و 97 درصد از مدارس و مراكز آموزش متوسطه و 72 درصد از كلاسها به واسطه شبكه كامپيوتري به يكديگر وصل شده و بطور متوسط هر5 دانش آموز از يك دستگاه كامپيوتر برخوردار بوده است. تا سال 2003، دولت چين قصد احداث مدارس متوسطه سيكل دوم عمومي در سراسر چين و مدارس متوسطه سيكل يكم در شهرهاي بزرگ و متوسط دارد. طي سال 2003 ، در مدارس متوسطه سيكل يكم  مناطق پيشرفته دروس كامپيوتري ارائه مي گردد. در مدت 5 الي10 سال آينده 90 درصد از مدارس كشور به ويژه مدارس متوسطه به شبكه كامپيوتري آموزش و پرورش متصل مي گردند. در حال حاضر تعداد دانشجويان چيني كه در خارج از كشور تحصيل كرده و مي كنند بر460 هزار نفر بالغ مي  گردد كه 110 هزار نفر از آنها پس از پايان دوره تحصيلي خود به ميهن خود بازگشته و نقش مهمي در زمينه هاي مختلف ايفا مي نمايند. طبق آمار به دست

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع آموزش معلمان، عصر اطلاعات، بازده آموزش Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع سازمان تجارت جهاني، توسعه بازار، آموزش زبان