پایان نامه رایگان با موضوع كامپيوتر، يادگيري، كمك

دانلود پایان نامه ارشد

– ICT فراگيران را قادر مي‌سازد كه بر فعاليت خود تمركز نموده و بر فشارهاي فيزيكي فائق آيند؛
– ICT استقلال فراگيران را افزايش مي‌دهد؛
– ICT خلوتي را براي فعاليت فراهم نموده و سرعت پيشرفت فراگير را بهبود مي‌بخشد؛
– ICT وسيله‌اي فراهم مي‌كند كه به وسيله آن فراگيران مي‌توانند توانايي و انرژي‌شان را نشان دهند؛
– ICT مي‌تواند روابط و تعاملات اجتماعي را تسهيل نموده، فراگيران را در جامعه‌اي وسيع‌تر قرار دهد؛
– ICT مي‌تواند تكاليف خوب ارائه شده و نتايج با كيفيت بالاي فراگيران را، پشتيباني نمايد؛
– ICT ابزاري براي تشخيص و تمايز توانايي و مهارت‌هاي فراگير براي معلم فراهم مي‌كند؛
– ICT وسايلي را براي فراگيران فراهم مي‌كند كه براي شنوندگان وسيع‌تري انتشار دهند؛
– ICT به آساني ترتيب دسترسي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري را براي پشتيباني همه فراگيران فراهم مي‌كند؛
– ICT پيوستگي و پيشرفت را تسهيل مي‌كند؛
– ICT راههاي متفاوت ارائه مطالب را فراهم مي‌كند به صورتي كه فراگيران را جلب نموده، تحريك مي‌كند و برمي‌انگيزاند؛
– ICT در معلمان ايجاد انعطاف مي‌كند، همچنين مطالب در دسترس، به طور آزاد در شكل الكترونيكي از منابع متنوع وسيعي را در اختيار آنها قرار مي‌دهد؛
– ICT روش كار مشاركتي را تسهيل مي‌كند، بطوري كه معلمان مي‌توانند با منابع و مطالب شبكه جهاني وب و E-mail مشاركت نمايند؛
– ICT وسيله نگهداري ثبت‌هاي پيشرفت اشخاص را فراهم مي‌كند.
– ICT همه فراگيران را به كار مستقل تشويق نموده و فرصت‌هايي براي ساختن بهترين استفاده از منابع بشري را ايجاد مي‌نمايد (مؤسسه فناوري اطلاعات آموزشي بريتانيا، 2003).
سير تكويني كاربرد كامپيوتر در آموزش:
تدريس و يادگيري به كمك فناوري كامپيوتر تاريخچه‌اي در حدود 35 تا 40 سال دارد. حدود سالهاي 1960 از كامپيوترهاي ديجيتال بعنوان محتوايي براي كمك به تدريس معلم استفاده مي‌شود. از كامپيوتر به عنوان ابزاري براي افزايش يادگيري استفاده مي‌شد و بعد در يك سير تكاملي از آن به عنوان ابزار كمكي براي ارائه اطلاعات به مخاطبان استفاده گرديد. سرانجام به عنوان وسيله‌اي براي ارائه چند رسانه‌اي به كار گرفته شد كه يك عامل ارتباطي بين معلم و دانش‌آموز بود. تا زماني كه از كامپيوتر به عنوان كمكي براي افزايش فعاليت‌هاي تدريس استفاده مي‌شد، تأثير آن بر روي آموزش اندك بود. در اوايل 1960 فناوري كامپيوتر به منظور تهيه محتوايي جديد براي تدريس به كارگرفته شد كه برنامه‌هاي آن عبارت بود از آموزش مفهوم سخت‌افزار، نرم‌افزار و تجزيه و تحليل آماري. در نيمه دوم 1960 تا اواخر آن از قابليت كامپيوترهاي ديجيتال در موارد زير استفاده شد: مشق و تمرين‌‌دادن، كلاس‌هاي ويژه، تقليد و بازي، حل مسئله، اكتشاف و جهان‌پژوهي (عبداللهي به نقل از پروميس و پيت‌فالز30، 1383).
در سال 1965 در برنامه آموزشي مقطع ابتدايي و متوسطه بودجه مشخصي براي آوردن فناوري در مدارس هزينه شد. كامپيوترهاي بزرگ و كوچك در مدارس قرار گرفتند كه بيشتر براي كارهاي اداري و يا راهنمايي مدرسه (پايگاه داده‌ها به منظور استفاده در زمينه دستيابي به اطلاعاتي درباره دانش‌آموزان و براي آنها) به كار مي‌رفت.
با شروع جنگ ويتنام تا مدتي تأمين منابع مالي به منظور فراهم نمودن فناوري در مدارس به تعويق افتاد. در سال 1970 كامپيوترهاي فراواني در مدارس جاي داده شدند
اما استفاده آموزشي خيلي كمي ازآنها مي‌شد. در طي سالهاي 1980 بهره‌وري و توليد برنامه‌هاي آموزشي چندرسانه‌اي مورد تشويق قرارگرفت. در سال 1981 فوايد آموزشي و عملي CAI (آموزش به كمك كامپيوتر)توليد شد. در سال 1983 كامپيوترهاي شخصي براي تعليم و تربيت در طيف گسترده‌اي مورد استقبال قرار گرفتند و از آن به عنوان پشتيبان و كمك معلم در كلاس درس استفاده كردند. در سال 1990 كامپيوترهاي شخصي چندرسانه‌اي گسترش يافتند ومدارس از ويديو ديسك‌ها استفاده كردند. همچنين شبيه‌سازي‌ها، پايگاه داده‌هاي آموزشي و انواع برنامه‌هاي CAI (يادگيري به كمك كامپيوتر) به صورت زنده و صدادار در ديسك‌هاي CD-Rom ارائه شدند.
در كل از سال 1990 تا حال تدارك اوليه براي ايجاد ارتباط بين معلم و دانش‌آموز صورت گرفت درسال 1992دانش‌آموزان را براي استفاده از اطلاعات Online آماده كردند. در 1994 ويدئو ديجيتال، واقعيت مجازي و نظام‌هاي ذخيره 3-d موردتوجه فراواني قرار گرفت و نظام‌هاي طراحي شده موضوع مدار مانند Author ware, Hyper studio, Hyper card به وجود آمد31.
بنابراين كامپيوتردر ابتدا به عنوان واسطه‌اي درآموزش برنامه‌اي بود، يعني اطلاعاتي به دانش‌آموز ارائه و بلافاصله از او امتحان به عمل مي‌آمد و يا به صورت تدريس، تمرين‌دادن و آزمودن به كار مي‌رفت. اين چنين كاربردهاي كامپيوتر را به عنوان كامپيوتر كمك آموزشي يا آموزش به كمك كامپيوتر (CAI)32 نام نهادند. در مراحل بعد، ازكامپيوتر به عنوان انتقال‌دهنده مفاهيمي استفاده كردندكه به وسيله روش‌هاي معمول تدريس قابل اجرا نبود و به اين صورت كامپيوتر كارتدريس را غنا بخشيد. در اين روش فراگيران مسئوليت بيشتر در يادگيري خود به عهده دارند. فعاليت‌هاي اين روش شامل شبيه‌سازي، مدل‌سازي، بازي‌هاي آموزشي، حل مسئله، اداره‌كردن اطلاعات و به نمايش گذاشتن نمونه‌اي از بسته‌هاي كامپيوتري بود. اين شيوه تحت عنوان يادگيري به كمك كامپيوتر (CBI)33 معرفي شد.
پس از پيشرفت‌هاي اخير در علوم مهندسي، انواع جديدي از نرم‌افزارها به وجود آمد كه كامپيوتر را به عنوان معلم سرخانه براي دانش‌آموزان معرفي كرده است. در اين شيوه، يعني شيوه معلمي براساس كامپيوتر(CBT)34، فرد شخصاً براي پيشرفت خود گام برمي‌دارد و به خودسنجي مداوم مي‌پردازد. همچنين تفاوت‌هاي فردي را در نيازها، قابليت‌ها و زمينه‌هاي قبلي درنظر مي‌گيرد. فرد مي‌تواند براي توجيه بيشتر از معلم سرخانه سوال نمايد و معلم سرخانه هم آموزش‌هاي ترميمي را ارائه مي‌دهد.
از پيشگامان عصر كامپيوتر و اطلاعات مي‌توان فليپ دان‌استريچ35 را نام برد كه براي راه‌اندازي خط توليد نخستين كامپيوتر شخصي آي‌.بي‌.ام شهرت فراوان دارد و او را پدر كامپيوتر شخصي مي‌نامند و نيز جي‌پرسپراكرت36 از مهمترين كمك‌كنندگان به رشد كامپيوتر در قرن بيستم است (عبداللهي، 1383).
كاربرد كامپيوتر در آموزش :
شاهراه اطلاعاتي، امكان دسترسي به اطلاعات نامحدودي را فراهم مي‌كند. اين مسئله چشم‌اندازي شعف‌انگيز است، چرا كه استفاده از اين فناوري به منظور گسترش و رشد آموزش به هجوم سيل‌آساي منافع بي‌شماري به سمت تمام اقشار جامعه منجر خواهد شد. گاهي بعضي مردم به اين اعتقاد دارند كه فناوري شيوه آموزش را غيرانساني مي‌كند. اما اگر دقت نمائيم و نظاره‌گر بگومگوها و تبادل انديشه بين دانش‌آموزاني كه فرسنگ‌ها با هم فاصله دارند، باشيم مي‌بنيم كه فناوري مي‌تواند فضاي آموزشي را انساني سازد. فناوري‌ها محيط يادگيري را كاربردي و دلچسب مي‌كنند و از طرف ديگر شركت‌ها و مؤسسات ديگر نيز خود را با فرصت‌هايي كه فناوري اطلاعات در اختيارشان مي‌گذارد، سازگار خواهند كرد، بنابراين كلاس‌هاي درس هم چاره‌اي جز تن در دادن به اين دگرگوني‌ها ندارند. هوارد گاردنر در ارتباط با آموزش و پرورش بر اين عقيده است كه «چون درك انسان‌ها از جهان متفاوت است بچه‌ها را بايد با روش‌هاي گوناگون آموزش داد. گاردنر بر اين باور است كه مدرسه را بايد سرشار از كارآموزي، پروژه و فناوري كنيم». تا در آن صورت هر كودك تحت آموزش، خود را با نظام آموزش مذكور سازگار كند (عبداللهي به نقل از آسوده، 1383).
كامپيوتر به منظور دريافت، بازيافت، پردازش و انتشار اطلاعات در زمينه‌هاي گوناگون از جمله آموزش نقش بسيار مهمي برعهده دارد. در آموزش و پرورش از كامپيوتر استفاده‌هايي نظير 1- تعليم‌دهنده در برنامه‌هاي يادگيري 2- تعليم‌گيرنده در برنامه‌نويسي 3- وسيله يا ابزار در موارد گوناگون به عمل مي‌آيد. علاوه بر استفاده از كامپيوتر براي تدريس و يادگيري به عنوان ابزار اجرايي. در مديريت مدرسه نيز استفاده مي‌شود (اندرسون، ترجمه حسيني نسب، 1372). از ديگر كاربردهاي كامپيوتر در آموزش ، نقش آموزش‌دهندگي آن است. كامپيوتر به مثابه معلمي است كه بدون اغماض، فراموش‌كاري، خستگي و ديگر عواملي كه باعث ايجاد ضعف در نحوه آموزش مي‌گردد، با دقت فراواني كه دارد نقش بسيار مهمي را ايفا مي‌كند (احديان و همكاران، 1381).
چنين به نظر مي‌رسد كه وجود كامپيوتر در مدرسه يك التزام جهاني است با اين وصف كه آهنگ تأمين آن در كشورهاي مختلف جهان گوناگون است. مثلاً در كشور هلند، تقريباً در تمام مدارس از كامپيوتر در امر آموزش استفاده مي‌كنند. فرانسه و ديگر كشورها اگر چه كامپيوترهاي اندكي ارائه داده‌اند اما خود را ملزم كرده‌اند كه در همه كلاس‌ها كامپيوتر را به كار ببرند. گرچه كلاس درس كماكان يك كلاس درس باقي خواهد ماند، اما فناوري بسياري از جزئيات آن را متحول خواهد ساخت. يادگيري در كلاس همراه نمايش‌هاي چندرسانه‌اي خواهد بود و براي انجام تكاليف درسي در منزل، بايد علاوه بر كتاب‌هاي درسي، به بررسي و مطالعه اسناد الكترونيكي بپردازند، در حين اينكه دانش‌آموزان مشغول كار با كامپيوتر خود هستند، معلم بجاي سخنراني بيشتر روي حل مشكلات دانش‌آموزان تمركز مي‌كند. معلمان به كمك كامپيوترهاي متصل به شاهراه اطلاعات، مي‌توانند با معلمان مناطق ديگر از نظر علمي و تبادل مقالات و اطلاعات در ارتباط باشند. عملكرد دانش‌آموزان را نيز كنترل، ارزيابي و جهت‌دهي كنند. در اين روش معلمان باز هم تكليف شب به دانش‌آموزان ارائه مي‌دهند اما تكليف شبي كه شامل ارجاعاتي به منابع اطلاعاتي الكترونيكي و ابرمتن‌ها (متن، صدا، تصوير، انيميشن، تصاوير متحرك، شبيه‌سازي و …) است. برنامه‌هاي نرم‌افزاري ويژه‌اي به معلم در جمع‌آوري اطلاعات درباره مهارت‌ها، پيشرفت‌ها، علائق و انتظارات دانش‌آموزان كمك خواهد كرد. به اين شيوه معلمان انرژي و زمان بيشتري براي برآوردن نيازهاي دانش‌آموزان دارند. معلمان تكاليف دانش‌آموزان را براساس اين اطلاعات تعيين خواهند كرد و معلمان و اولياء به آساني ويژگي‌هاي پيشرفت دانش‌آموز را بررسي خواهند كرد (گيتس، ترجمه آسوده، 1376).
به طور كلي نظرها و عقايد دسته‌بندي شده در مورد اينكه ICT يادگيري را آسان يا افزايش مي‌دهد، فراوان و متفاوت است. الكانيد37 (1996) مي‌گويد كه مهارت در كامپيوتر به معناي توسعه و پيشرفت يادگيري نيست، هلي38 (1998)، نظر منفي‌تري نسبت به تأثيرات كاربرد كامپيوتر بر يادگيري دارد و مي‌گويد كه استفاده از كامپيوتر پيشرفت دانش‌آموزان را كند و به يادگيري آنها آسيب مي‌رساند. او بر نياز به حمايت انساني و ارتباطات زباني تأكيد دارد. او به ناكارآمدي كامپيوتر در ارائه تجارب حسي – فيزيكي براي افزايش يادگيري اشاره مي‌كند. استفاده از اين تكنيك‌ها به معلماني بستگي دارد كه اهداف قابل حصول توسعه ICT را مشخص مي‌كنند و آموزش را با اهداف فعاليت آن مقايسه مي‌كنند و مهارت‌هاي ICT كافي براي رسيدن به اهداف تعيين شده ‌دارند. به كارگيري مفيد ICT در اتاق بازي يا در كلاس درس مستلزم شيوه‌هاي جديد تفكر در مورد كامپيوتر به عنوان ابزاري براي تدريس و يادگيري مي‌باشند. هافلند39 (1992) روش Hands off را پيشنهاد مي‌كند. بچه‌ها بايد در كار و آزمايش با كامپيوتر آزاد باشند و بزرگسالان تنها زماني كه آنها سردرگم مي‌شوند دخالت كنند. او مي‌گويد يك يا دو كلمه حتي از آن سوي كلاس مي‌تواند به كودك بگويد كه براي رسيدن به هدف موردنظر چه بايد كرد. با اينحال يادآوري مي‌كند كه باتوجه به اشراف معلم بر توانايي كودك مي‌تواند به او در توسعه تجاربش با كامپيوتر كمك كند. شتز و ستريمل40 (1994) اظهار كردند كه درست است كه كاربرد نرم‌افزار مناسب مهم است اما نقش معلم مسئله مهم‌تري است. در اين چارچوب، معلمان مي‌توانند در فعاليت‌هاي كامپيوتري به بچه‌ها نيرو بدهند و سبب تداوم علاقه آنها شوند. به بچه‌ها كمك كنند كه بفهمند چرا يك پاسخ نادرست بوده است و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع اشاعه اطلاعات، عصر اطلاعات Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع آموزش از راه دور، آموزش ضمن خدمت، آموزش مهارت