پایان نامه رایگان با موضوع فلسفه برای کودکان، زیبایی شناختی، تفکر انتقادی، آموزش فلسفه

دانلود پایان نامه ارشد

منبع اصلی کار باید از متون خودمان باشد و راهنماها و داستانها (کوتاه یا بلند) باید از فرهنگ غنی کشورمان برگرفته شده باشد. .
برنی فیر60 وی در طرح فلسفه و کودکان در فرانسه از داستان استفاده نمی‌کند ،ابتدا سؤالی را برای شروع بحث انتخاب کرده و بر روی تخته می‌نویسد و از کودکان سؤال را می‌پرسد و بعد با روش سقراطی بحث را ادامه و ذهن کودکان را درگیر سؤالات جدید می‌کند. او لایه‌های مختلف یک سوال یا یک جواب را می‌شکافد و توسط خود کودکان جواب سوالات را می‌دهد و هر یک را مسئول جوابهایشان می‌داند، از آنها دلیل می‌خواهد و سؤالهای مهم را تشویق می‌کند. کارگاههای ویمعمولاً یک جلسه‌ای و کوتاه مدت است و هدف از برگزاری آنکه کودکان یاد بگیرند یا بیاد بیاورند که چگونه باید فکر کنند.او می گوید:” از کتاب«دانش آموزان فیلسوف» و «فلسفه برای کودکان» که بصورت مجموعه و دارای تصویر و نقاشی وپرسشهای فراوانی برای تشویق کودکان به تفکر طراحی شده است. نمی‌توان فلسفه را تنها از طریق یک راه به دیگران شناساند وروش لیپمن با فلسفه مطابقت ندارد چرا که فلسفه همچون ابزاری برای دستیابی به حقیقت و مسائل عمیقتر است.
آنچه از بررسی دیدگاه فعالان آموزش فلسفه در جهان بدست آمد آنکه :
1-کودکان بتوانند به پرس وجو بپردازند، خودشان فکر کنند و در زندگی اهل تفکر باشند.
2-روش داستانهایی نوشته و یا انتخاب می‌شوند که فلسفه را در قالب شخصیتهای تخیلی ارائه میدهدو تلاش شود تا ابعاد فلسفه اعم از اخلاق، منطق، زیبایی‌شناسی، انسان‌شناسی، متافیزیک و … را دربر گیرد. اگراین داستانها ، موضوعات یا حوادث متمرکزی داشته و برای کودکان جذاب و بحث انگیز باشند ( در عین حال که ارتباط خود را با تجارب زندگی روزمره کودکان حفظ می‌کنند)، آنها از داستانها لذت برده و ترغیب خواهند شد که فکر کرده و تحقیق نمایند.
3- استفاده از داستانهای کوتاه و بلند قدیمی، اسطوره‌ها و داستانهای خیالی، از فرهنگ بومی مؤثر تر است . بسیار مفیدتر خواهد بوداگر فرهنگ خودتان ، راههای تفکر و راههای زیستن خود را بشناسید .
4-فرایند اکتشاف دنیای تفکر بچه‌هایی که دوستشان داریم بسیار هیجان انگیز است و این وظیفه معلم است که گنجایش فلسفی کلاس را تشخیص دهد. او می‌گوید کلید همه مشکلات اینستکه خود را بشناسید،
5-تجربه نشان داده اگر داستانها دوباره در کلاس خوانده شود و حتی گاهی بصورت نمایش به اجرا درآید ،فرایند اکتشاف در دنیای تفکر بچه‌ها برایشان هیجان انگیزخواهد شد .
4-2 پاسخ سؤال دوم پژوهش :استخراج داستانهای متون ادب فارسی وتنظیم وطراحی جهت آموزش فلسفه به کودکان
مقدمه:
برنامه آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان دارای اهداف ، محتوی ،روش اجراء وارزیابی زیر می باشد. به طور خلاصه فلسفه برای کودکان و نوجوانان این فرصتها را برای کودکان فراهم می کند :
1- طرح پرسش ،واکاوی مفاهیم ، پرورش تفکر ،آموختن نکته هایی از دیگران ، یاد گرفتن چیزهایی از سنت های فلسفی ……………….
2- فهم بیشتر جهان ، درک بهتر از خود ودیگران ،قضاوت در باره اینکه چه چیز برای باور داشتن موجه است ،تحمل فشار گروه همسالان تبلیغات وفشارها
محتوی برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان عبارت است از :
اهداف مکالمه فلسفی به نظر داگلاس والتون 61 محتوای و هدف یک مکالمه علاوه بر فرم آن منطقی بودن آن را میرساند ، وی از شش نوع مکالمات هنجاری جستجوی اطلاعات ،مذاکره ، ، متقاعدسازی ، بررسی وسنجش ،کند وکاو وگفتگوی جدلی که هر کدام هدف واستاندارد مشخص در بر دارد .
مثال: مکالمه کند وکاو ” هدف ؛کشف حقیقت” و” استاندارد؛ با توجه به بحث ها وشواهد کدام مستدل تر است؟” را دنبال می کند .
اهداف مکالمه فلسفی در برنامه فلسفه برای کودکان چیست ؟هدف ضروری آنکه شرکت کنندگان به قضاوت فلسفی منطقی در باره پرسشهایی برسند که گفتگو را شکل داده اند . برای منطقی بودن یک قضاوت در برنامه فلسفه کودکان سه عامل مورد نیاز است :قضاوت باید: -کاملا ً مستدل 2-مبتنی براطلاعات دقیق 3- از اهداف فرد باشد .
برنامه با ساختار تفکر انتقادی،خلاق ،محتاط ومسئولانه لیپمن ،تفکری خوب وبر بحث های درست وشواهد خوب تا حدی منطقی و قضاوتی مستدل است ؛ آگاهانه بودن قضاوت برنا مه با طرز فکرهای خوب شکل گرفته زیراهمه اعضاء با مشارکت در یک پدیده اجتماعی: 1- در حلقه ای از اعضاء عاقل که فرد در این گروه با چالش مواجه بوده وهم باید نظرات خود را استوار ،خلاق وشفاف بیان کند.2- خطای تفکر فردی در تبادل گروه همسالان برطرف شود ؛ این برنامه هدفدار است قضاوت نهایی در برنامه فردی یا جمعی است ،اما قضاوت برای فرد یا افراد در آن معنا دار شده ، فرد براستی راه خود را شناخته است ودر صدد اصلاح خود وجهان خارج است ،در این راستا می توان از هر مجادله ای استفاده نمود اما تأمل و بیان دریافت های شخصی موضوی حائز اهمیت است ،تأمل در تجربیات شخصی و موقعیت فرد در جهان ،نیازمند ارزیابی ارزشهای خود ودر واقع حقیقت وجودی فرد است که این مهمترین اصل در برنامه آموزشی ومستدل فبک است .
قضاوت نهایی در برنامه ،فلسفی است برای مثال قضاوتهای اخلاقی،زیبایی شناختی ،سیاسی ، ماورائ الطبیعه در مفهوم فلسفی .
بر اساس پیشنهاد دیویی این تربیت شکل گرفت تا کودکان با کند وکاو در پرسشهای فلسفی خود را به تجربه نشسته ،تا جایی که این قضاوت های فلسفی به سمت پیشنهاد ها ،باورها ،ارزیابی یا طرحهایی در مواجهه با مشکلات وفرصت ها تبدیل شود ،همانا قضاوتهای نهایی مانند اخلاقی ،اجتماعی ،زیبایی شناختی که به موقعیت های زندگی اشاره می کنند ،با قضاوتهای واسطه ای ( میانجی گرایانه) در باره هویت و شخصیت ،تفاوتها ،استنتاج ،علیت ،روابط ،… از معنای نهایی آنها وقضاوتهای نهایی ناشی می شود .
جدول شماره 4-1 هدف مکالمه فلسفی : قضاوت فلسفی منطقی
مستدل
کاملا مستدل
-تفکر انتقادی – استدلال های درست
-تفکر خلاق – شواهد خوب
– تفکر مسئولانه
مبتنی بر اطلاعات دقیق
-از نظرات چند وجهی وگوناگون اطلاع داشته باشد -گفت وشنود در مکالمه های گروهی را دنبال کند
معنا دار برای شخص
-واقعاً ملموس ،خود اصلاح – مرتبط با تجربه شخصی
فلسفی
فلسفی بودن در محتوا ، برای مثال در قضاوت های اخلاقی ، زیبایی شناختی ،سیاسی، ماوراءالطبیعه یا معرفت شناختی
متون برنامه فلسفه برای کودکان به بچه ها انگیزه میدهد تا به شکل فلسفی ،جنبه های پیچیده تجربیات خود را بشناسند .
قضاوت ها
در شرایط حاضر ،منطقی ترین چیز برای پذیرش ،ارزش دادن یا عمل کردن چیست ؟
قضاوت های نهایی و میانجی گرایانه

جدول شماره 4-2 :کمان کند وکاو
تجربه جنبه های مختلف فلسفی ، برای مثال منطقی زیبایی شناختی،اخلاقی و سیاسی
فرصت ها ومسائل فلسفی که این پرسش را مطرح میکنند که چه چیزهایی مستدل وقابل باور هستند وچه چیزهایی ارزش انجام دادن دارند ؟
کند وکاوفلسفی که شامل گفتگو است
قضاوت های فلسفی که به خوبی مستدل شدند،با اطلاعات دقیق شکل گرفتند ودرخدمت اهداف فرد هستند
پرسش های سقراطی:
سقراط به خاطر ایجاد گفتگوهای کلی دشوار وسخت و گاهی شرم آور از سیاستمداران و معلمان زمان خود مشهور است ،درحلقه کند وکاو همه شرکت کنندگان نقش سقراط را بازی نموده وپرسشهای چالش بر انگیز مطرح و مفید مطرح می کنند مانندآنچه در جدول زیر آمده است.اهمیت پرسشها نه در اثبات نظر خودمان یا نادرستی نظرات دیگران نیست بلکه راهی برای ارائه مستدل ترین نظرو بهترین دلیل است و توانایی ما برای تفکر انتقادی وخلاق به حمایت وتشویق وکمک دیگران بستگی دارد.در تفاوت مکالمه و گفتگو می توان گفت شرکت کنندگان در چه معنایی وچند بار پرسش ها را از هم می پرسند .(ناجی ،1390: 169-167)
جدول شماره 4-3پرسش های سقراطی
پرسش های شفاف سازی
منظور تو از گفتن ………..چیست ؟
کلمه …. را در چه معنایی استفاده می کنی ؟
می توانی یک مثال برای ……….بزنی؟
پرسش هایی که دلایل وشواهد را بررسی میکند
د لیل تو برای گفتن این حرف چیست ؟
آیا میتوانی برای نشان دادن نظر خود یک مثال /یک مثال نقض بزنی ؟
آیا با دلیل او موافقی ؟
معیارهای تو برای چنین قضاوتی چیست ؟
پرسش هایی در باره دلالت ها
اگر بگوییم غیر اخلاقی است نظر تو در باره آن چیست ؟
ننیجه احتما لی چنین رفتاری چه خواهد بود ؟
آیا فکرمیکنی در این مورد به نتیجه میرسی ؟ پیامد حرف تو چیست ؟
پرسشهایی که فرضیات را بررسی می کند
فرضیه او چیست ؟ آیافکر میکنی فرضیات منطقی هستند ؟
چرا کسی چنین فرضیه ای می سازد ؟
آیا فرضیه پنهانی در این پرسش /گزاره وجود دارد ؟
پرسش هایی در باره دیدگاهها
آیا هر گونه باوری در باره این موضوع امکان پذیر است ؟
ایده های عرفان و امیر چه شباهت ها وتفاوت هایی دارند ؟
اگر کسی بخواهد با شما مخالفت کند فکر میکنید چه چیزی به شما می گوید ؟
آیا می توانیم سعی موضوع را از دیدگاه ونظر آنها ببینیم ؟
پرسش هایی در باره پرسش ها
آیا فکر می کنی این پرسش مناسبی است ؟
آیا می توانیم پرسشی داشته باشیم که بعد دیگری از سؤال را برای ما روشن کند ؟
آیا ما به حل مشکل یا پاسخ دادن به پرسش نزدیک شده ایم ؟
یک معیار برای ارزیابی کیفیت وعقلانی بودن جلسات گفتگو ” چدف احمن ” است ،که ابزاری خوب برای شرکت کنندگان در بحث تا مشارکتی خردمندانه تر و مرتبط تر داشته باشند و این دسته بندی شامل سؤالات زیر است :
– چه چیزی :برای ارائه تعریف و تفسیر وتوضیح به کار می رود . این به چه معنا است ؟ منظورت چیست ؟
– دلایل : برای دلیل آوردن واستدلال بکار می رود . چرااینطور فکر میکنی ؟چه چیز باعث شده این را بگویی؟
– فرضیات : همیشه لازم است کشف شود . فرضیه توچیست ؟
– استنتاج: نحوه نتیجه گیری یک ایده و از الگوی اگر – آنگاه استفاده میشود .
– حقیقت :آیا این درست است ؟ از کجا میتوانیم بفهمیم درست است ؟
– مثال ها :برای مثال ؟میتوانی یک مثال بزنی ؟
– مثال های نقض: برای کم کردن اثر کلیشه گویی وکلی گویی به کار میرود ؟آیا میتوانی یک مثال نقض بزنی ؟آیا استثناهایی وجود دارد ؟(ناجی ،1390 : 180-182)
ب: محتوای الگو :
محتوی برنامه فلسفه برای کودکان در طی گامهایی اجراء وارزیابی می گردد.
گام اول : انگیزاننده (مشوق) دانش آموزان با بلند خواندن واجرای عملی یک داستان فلسفی آغاز میکنند ، برای شروع مطالب محرک که آنها را برانگیخته وحمایت کند مهم است . Iapcیک برنامه p-12برای پایه های دوازده گانه دارد که شامل داستانهابرای دانش آموزان وراهنمایی برای معلمان است ، در صورت توانا بودن ایندو میتوان از یک متن ادبی ،یک واقع روزمره بهره برد و به باز شناسی مسائل فلسفی پرداخت .
در روایت داستانها، راویان خوب اگر: * مطالب را از قبل شناسایی کرده و آمادگی داشته باشند * همه بچه هاآنها را دیده و از حرکات مختلف نیز استفاده کنند * در طول روایت مخاطب را درگیر کرده و به او چشم دوخته و با دقت اورا زیر نظر بگیرند ؛ از روشهای نشاط انگیز ومحرک استفاده کرده اند .ایجاد واکنش در کودکان در برابر داستان ها از راههای گوناگون میسر است :
1- در حین خواندن داستان با پرسش هایی نظیر “حالا چه اتفاقی می افتد؟ “
2- داستان را بازگو کنید” داستان را از زبان خود بازگو کنید ، از بچه ها بخواهید داستان را به زبان خودشان بازگو کنند. “
3- در مورد سؤال هایی که طرح میشود بحث کنید

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع آموزش فلسفه، فلسفه با کودکان، فلسفه برای کودکان، مدارس ابتدایی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع تفکر انتقادی، فعالیت اجتماعی، مثنوی معنوی، داستان گویی