پایان نامه رایگان با موضوع شرکت های چندملیتی، کسب و کار، مدیریت دانش، کسب و کار الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

مربوطه تدوین نماید، موفق خواهد شد تا بر رفتار و عملکرد سرمایه خارجی و شرکت های چندملیتی تاثیر بگذارد و از فرصت های روند جهانی شدن به نحوی مطلوب بهره برداری نماید192.

فصل چهارم _ اقدامات شرکت های چند ملیتی در روند جهانی شدن
در عصر جهانی شدن،گسترش ارتباطات و بخصوص دسترسی آسان به اطلاعات و آسانی انتقال آن به سراسر جهان باعث ایجاد توان مخالفت های برنامه ریزی شده جهانی علیه برخی اقدامات شرکت های چند ملیتی شده است193. در مقابل،شرکت های چند ملیتی توانسته اند با تغییر دیدگاه های خود به مقابله با این مخالفت ها بپردازند.در این خصوص حداقل سه مورد مهم را می توان تشخیص داد:اول اینکه شرکت های چند ملیتی اهمیت ((نام نیک)) را برای تسخیر و ادامه بازار لازم یافتند.بنابراین آنها با قبول برخی مسئولیت های اجتماعی ،سعی دارند ریسک را به حداقل و سود را به حداکثر برسانند.تقبل این مسئولیت های اجتماعی یک استراتژی جدید تجاری است.دوم،آن ها به یک دیدگاه اقتصادی – اجتماعی جدید رسیده اند. نسل های جدید شرکت های چند ملیتی که توانسته اند در مدتی کوتاه ثروت های کلان بدست آورند به این حقیقت اذعان دارند که ثبات و حمایت اجتماعی همراه با حفظ محیط زیست دو اصل مهم برای حفظ بازارها در دراز مدت است. آنها به این اصل عقیده دارند که فقر می تواند به عدم ثبات سیاسی و اجتماعی و در نتیجه توقف تجارت منتهی شود. از این دیدگاه تقبل مسئولیت های اجتماعی توسط شرکت ها از یک سو یک ارزش محسوب می شود (زیرا این امر نشانه تاکید بر رفاه اجتماعی به عنوان هدف اساسی تجارت و بازار می باشد) و از سوی دیگر یک استراتژی است زیرا موجب کاهش تشنج اجتماعی شده و رونق بازار را به دنبال دارد.
برای مدیران نسل جدید شرکت ها امر مهم به کمال رسانیدن سود است و نه به حداکثر رسانیدن آن و به همین علت پاسخگویی صرف به صاحبان سهام تبدیل به پاسخگویی به همه مخاطبین(شاغلین،مصرف کنندگان و جوامع متاثر از فعالیت شرکت) شده است.
سوم اینکه شرکت های چندملیتی به این نتیجه رسیده اند که هرچند آنها شرکت های خصوصی هستند ولی کارکنان،مصرف کنندگان،صاحبان سهام و جامعه حق دارند راجع به شرکت ها و فعالیت تجاری آنها کسب اطلاعات بنمایند194.
انگیزه سوق یافتن به سوی تجارت بر مبنای اصول اخلاقی در دهه 1980 و 1990 از ایالات متحده آمریکا و اروپا آمد. در این دوره فعالیت های گسترده و موثر ((گروه سبز)) و (( دوستاران زمین)) توجه همگان را به عوامل تخریب کننده فعالیت های شرکت های چندملیتی جلب نمود. به عنوان نمونه در سال 1995(1374) وقتی کمپانی نفتی شل در دریای شمال اقدام جدیدی را برای اکتشاف به عمل آورد، موجی از اعتراض اروپا را فرا گرفت.بطوری که فقط در آلمان طی دو هفته فروش شل 70 درصد کاهش یافت195.
درعصر جهانی شدن ، بازار نقش موثری در شکل دادن به اولویات و تمایلات دولت و جامعه و خلاصه تغییر الگوی سیاسی بازی می کند. در این دوره مدیریت ((دولت محوری)) به مدیرت((بازار محوری)) تغییر شکل یافته است.در چنین مدیریتی ،نوسانات در بازار بر سیاست های دولت تاثیر می گذارد و این بازار است که در پناه و با کمک سازمان هایی چون سازمان تجارت جهانی ،کارتل های قوی و بازارهای بورس بطور فزاینده حدود مرزهای فعالیت مالی و اجتماعی دولت را تعیین می کند.اقتصاد ملی دولت به طور روز افزونی بر بازار سرمایه و بازار مصرف متّکی است. در مقابل این قدرت عظیم شرکت های چند ملیتی و کارتل ها ، حضور فعال مردم در صحنه تجارت ، عوامل و ارزش های جدیدی را وارد بازار نموده است . یک مطالعه در آلمان نشان می دهد که 86 درصد از 4000 فرد سوال شونده ترجیح می دهند از شرکت هایی خرید کنند که در فعالیت های اجتماعی برای بهبود جامعه فعال هستند.
حاصل این اقدامات در مفهوم سه گانه مردم،کره زمین و سود خلاصه می شود.شرکت های چند ملیتی مجبور به پذیرش تعاریف جدیدی از شرایط تجاری شده اند بطوری که به عنوان مثال((مصرف کننده شهروند)) تبدیل به ((شهروند مصرف کننده )) شده است196.
مجموع این تحولات موجب روی کار آمدن نسل جدیدی از مدیران شده است ؛ مدیرانی از طبقه متوسط با زمینه های اخلاقی. در کنار آن دولت ها نیز در طی این مدت مجبور شده اند قوانین جدیدی را برای حفظ حقوق مصرف کننده و حفظ محیط زیست وضع نمایند.
البته این تحولات به مفهوم کاهش سود این شرکت ها نیست بلکه برعکس آنها با ابداعات مستمر بر سود خود می افزایند. به عنوان نمونه بازیافت زباله ها و یا تبدیل آنها به کالاهای جدید از یک طرف آلودگی محیط زیست را کاهش می دهد و از سوی دیگر مواد اولیه ارزشمندی را در اختیار شرکت های تولیدی قرار می دهد. شرکت های چند ملیتی موفق آنهایی هستند که توجه بیشتری به خواست مشتری و بهبود مستمر تولیدات خود دارند197.
خلاصه از شروع قرن 21 به نظر می آید شرکت های چند ملیتی در عصر ارتباطات سریع خیلی بیشتر از گذشته در معرض دید دقیق مردم هستند و نقاط ضعف آنها خیلی بهتر و سریع تر کشف می شود. بنابراین باید خود را با خواست و نیاز مردم که شامل نوع مصرف و نوع صنایع (بخصوص از دیدگاه زیست محیطی)است بیشتر سوق دهند. شرکت هایی که اقدامات موثری در این زمینه انجام داده اند موفقیت هایی داشته اند و برعکس. هرچند برخی معتقدند اقدامات باصطلاح بشر دوستانه و زیست محیطی این شرکت ها همان حرکت های تبلیغاتی هستند که از قرن نوزدهم بدون یک نتیجه موثر انجام می گرفته و اکنون فقط رنگ عوض نموده اند. شرکت های چند ملیتی در سایه این نوع اقدامات تبلیغاتی با سرپوش گذاردن به اعمال سودجویانه خود ، مردم را آرام نموده و سود خود را افزایش می دهند.به علاوه آنچه در مورد تحول در رفتار گفته شد بیشتر در جوامع صنعتی صادق است. کشور های در حال توسعه در مجموع همچنان مورد تهاجم و استثمار قرار دارند.از آغاز قرن بیست و یکم فقر مردم جهان از هر زمان دیگری بیشتر شده است198.

بخش اول: اهمیت مدیریت دانش در شرکت های چندملیتی
شرکت های چندملیتی سنتی تمایل به مدیریت بر مبنای اطلاعات متمرکز دارند، بهتر است که شرکت های چندملیتی شبکه ای به صورت سازمانهای یادگیرنده یکپارچه مدیریت و شرکت های چندملیتی برمبنای کسب و کار الکترونیک نیز به صورت انجمن های مجازی فاقد حد و مرز مدیریت شوند. در این قسمت انواع بنگاه های چندملیتی ازقبیل شرکت های سنتی، شبکه ای و کسب و کار الکترونیک ازیکدیگر تمیز داده شده اند. همچنین به ابعاد استراتژیک، فنی، سازمانی و انسانی مدیریت دانش و تفاوت هریک از آنها در سه مدل مختلف شرکت های چندملیتی نیز اشاراتی شده است.
1- مدیریت دانش در شرکت های چند ملیتی سنتی
مسئله پیچیدگی بازار علاوه بر پیشرفت های داخلی سازمانی، موجب تغییر روش در سازماندهی فعالیتهای داخلی و خارجی شرکتها در خصوص دارایی های ملموس و غیرملموس شده است.
در شرکتهای چند ملیتی سنتی، اطلاعات جزء اولین دارایی های غیرملموس محسوب می شود. از مهارت های مدیریت دانش در جهت سفارشی نمودن اطلاعات199 به صورت متمرکز و به طور مشخص برای انتقال فوت و فن کاری به بازار های جدید استفاده می شود. این رویکرد بر اساس استراتژی جهانی شدن و بین المللی نمودن برمبنای صادرات بنا نهاده شده واز دهه 1960 در بسیاری از شرکت های ژاپنی استفاده می شد که با استفاده از این روش و بر اساس اثربخشی مقیاس انتخابی200 به ایجاد ارزش افزوده در حوزه‌هایی مثل توسعه محصول، تهیه و تدارک و تولید پرداخته اند201.

2- مدیریت دانش وIT در شرکتهای چند ملیتی سنتی
شرکت چند ملیتی سنتی برای کسب و ذخیره اطلاعات مربوط به کارکنان، مشتریان، رقبا، تامین کنندگان و قوانین سازمانی از IT استفاده می کنند. این اطلاعات که از طریق محیط داخلی یا خارجی کسب می شود، معمولا به عنوان اسناد یا داده های خام در سیستم های بزرگ بانک اطلاعاتی، انبار داده ها و یا با به کارگیری برنامه های نرم افزاری مدیریت اسناد ذخیره می شود. نرم افزارهای اطلاعاتی مربوطه ارائه دهنده منابع اطلاعاتی متمرکز، فرایندها و مهارتهای عملیاتی یا تولید دانش توسط گروه های تسهیل کننده یافت اسناد و انتشار دانش هستند. دفاتر مرکزی202 به عنوان کارگزاران اطلاعاتی203 عمل می‌کنند که مسئولیت هماهنگی و کنترل جریان اطلاعات را جهت کسب سود در مقیاس اقتصادی تولید و خدمات204 برعهده دارند.

3- مدیریت دانش در شرکت های چندملیتی شبکه ای(شبکه های دانش)
عموم براین باورند که دلیل عمده وجود شرکت های چند ملیتی، قابلیت انتقال و استفاده ازدانش به طور اثربخش در محیط بین سازمانی205 است. سازمان های چند ملیتی برجسته کنونی، به روش شبکه ای به دانش دستیابی پیدا می‌کنند زیرا منابع مزیتهای رقابتی غالبا خارج از شرکت آنها و در شبکه ارتباطاتی که شرکت در آن نهادینه شده است، یافت می شود.
در شرکت های شبکه ای، دانش به عنوان اصلی ترین دارایی دارای ارزش افزوده شناخته شده است زیرا سازمان ها با پشت سرگذاشتن محیط کاملا رقابتی و تجارت جهانی، در جستجوی فرصت های جدید بازار هستند. این موارد می تواند دلیلی بر شکل گیری هم پیمانان مشترک در دهه 1990 باشدکه به دلیل اهداف مبتنی بر دانش برانگیخته شد. منطق ایجاد پیمانهای مبتنی بر دانش، ایجاد اثرات هم افزایی از طریق ترکیب موثر پایگاه های دانش شرکت های هم پیمان است. درنتیجه انتظار می رود پایگاه های دانش شرکت های مرتبط گسترش یابد زیرا شرکت ها به طور همزمان بهترین راه کارها را مبادله نموده و قابلیت های مبتنی بر دانش جدید ایجاد خواهند نمود که درنهایت موجب تسهیل در امور روزمره کاری خواهد شد.
«بنگاه های اقتصادی برنامه های کاربردی مختلف IT از قبیل سیستم های هوشمند کسب و کار را به کار می گیرند تا از این طریق حجم عظیم اطلاعات را شناسایی و تجزیه و تحلیل کنند»206.
در شرکت های چند ملیتی که به صورت شبکه ای سازماندهی شده اند، دانش ثبت، کدگذاری، ذخیره و طبقه بندی می شود تا در کل سازمان جهت کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار گیرد. به منظور پشتیبانی از دانش به روز، دستیابی به آن معمولا به اعضای گروه محدود می شود، اما به دلیل مبادلات چشمگیر دانش در شرکت های چندملیتی با طرف های خارجی از قبیل مشتریان، تامین کنندگان، توزیع کنندگان و حتی رقبا می‌توان دسترسی موقت اطلاعاتی را به برخی بخش های خارج از گروه ارائه کرد. بنگاه های اقتصادی برنامه های کاربردی مختلف IT از قبیل سیستم های هوشمند کسب و کار را به کار می گیرند تا از این طریق حجم عظیم اطلاعات را شناسایی و تجزیه و تحلیل کنند207.

4- مدیریت دانش در شرکت های کسب و کار الکترونیک
نوآوری و به کارگیری خلاقیت از جمله امور کلیدی مهارت های مدیریت دانش در شرکت هایی است که به عنوان «شرکت های الکترونیکی208» نام برده می شوند. در چنین حالتی، تمرکز از محصول به فرآیند تغییر یافته و دانش و اطلاعات تنها در صورتی به عنوان دارایی های سودمند محسوب می شوند که با قابلیت «نوآوری» یکپارچه شوند. از آنجایی که مشتریان به طور چشمگیری نیاز به راه حلهای منحصر به فرد کسب و کار دارند که متناسب با شرایط خود بوده و به موازات آن سیستم ارزش افزوده شرکت نیز گسترش یابد، شرکت های چندملیتی از طریق ایجاد شرایط برای شکوفایی نوآوری مبتنی بر همکاری209 درجستجوی توسعه بازارها و صنایع کاملا جدید هستند.
درنظر گرفتن شرکت های چند ملیتی به عنوان یک کسب و کار الکترونیک با ایجاد سیستم های مدیریت دانش گسترده در صنعت در ارتباط بوده و دستیابی سریع به دانش و اطلاعات چند لایه ای210 را در میان کارکنان دانش211 امکان پذیر می سازد. محور اصلی این نوع کسب و کار الکترونیک، اینترنت است که درواقع به یک پلتفرم مرکزی برای کسب و کار الکترونیک در کل سیستم ارزش افزوده تبدیل می شود. برنامه های کاربردی IT که امکان دسترسی به گزارشهای آماری تحلیلی را ازطریق وب امکان پذیر می کنند (از قبیل فرآیند های تحلیلی online، سیستمهای تحلیلی کسب و کار و سیستم واسطه ای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع شرکت های چندملیتی، انتقال تکنولوژی، شرکتهای چندملیتی، کره جنوبی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع شرکت های چندملیتی، مدیریت دانش، جهانی شدن، الگوهای ارتباط