پایان نامه رایگان با موضوع سازمان ملل متحد، حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

کنوانسيون سازمان ملل متحد دربار? عدالت و پشتيباني براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت مصوب 2010 190
3-2-2-1-7- کنوانسيون اروپايي پرداخت غرامت به بزه‌ديدگان جرم‌هاي خشونت بار 192
3-2-2-1-8- قطعنام? راجع به حمايت از قربانيان نقض فاحش قوانين بين‌الملل حقوق بشر و نقض جدي حقوق بين‌الملل بشر دوستانه 192
3-2-3- حمايت‌هاي عاطفي و حيثيتي 194
3-2-3-1- اختلال‌هاي فوبي 195
3-2-3-2- اختلال استرس پس از سانحه 196
3-2-3-3- پيوست اعلامي? اصول بنيادين عدالت براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت.196
3-2-3-4- قطعنام? راجع به حمايت از قربانيان نقض‌هاي فاحش حقوق بين‌المللي حقوق بشر و نقض شديد حقوق بشر دوستان? بين‌المللي 198
3-2-3-5- کنوانسيون اروپايي پرداخت غرامت به بزه‌ديدگان جرم‌هاي خشونت بار 199
3-2-3-6- اصول بنيادين به‌کارگيري برنامه‌هاي عدالت ترميمي در موضوع هاي جنايي 199
3-2-3-7- کنوانسيون اروپايي پيشگيري از تروريسم 200
3-2-3-8- پيش نويس کنوانسيون سازمان ملل متحد دربار? عدالت و پشتيباني براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت 200
3-2-3-9- توصيه نام? ميانجي‌گري در قلمرو كيفري 202
‌3-2-4- حمايت‌هاي پزشکي 202
3-2-5- حمايت شکلي 205
3-2-5-1- کنوانسيون جرايم سايبر 205
3-2-5-2- اعلامي? اصول بنيادين عدالت براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت مصوب 1985… 206
3-2-5-3- پيش نويس کنوانسيون سازمان ملل متحد دربار? عدالت و پشتيباني از بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت مصوب 2010 207
3-2-6- بررسي تطبيقي حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در برخي کشورها 208
3-2-6-1- تروريسم سايبري در گرجستان 208
3-2-6-2- تروريسم سايبري در هند 209
3-2-6-3- تروريسم سايبري در پاکستان 209
نتيجه‌گيري مباحث فصل 210
نتيجه‌گيري تحقيق 211
پيشنهادات 213
فهرست منابع و مآخذ 216
پيوست ها 234

مقدمه
تروريسم يکي از عوامل اصلي و هميشگي اثرگذار در تهديد امنيت ملّي کشورها در ابعاد مختلف داخلي و خارجي بوده است. هرچند تروريسم همواره و از گذشته‌هاي دور به عنوان يک عامل تهديد‌کنند? امنيت ملّي کشورها مطرح بوده؛ اما اين پديد نيز در دنياي امروزي به يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي امنيتي ملّت‌ها و دولت‌ها در سراسر جهان تبديل شده و تحت تأثير تحولات جهاني شدن، دچار دگرگوني و تغييرات اساسي شده است.
امروزه رايانه به عنوان يکي از وسايل معمولي و مرسوم در جامعه تبديل شده است که از آن براي انجام امور روزمره مانند انتقال وجوه الکترونيکي، ذخير? حجم وسيعي از اطلاعات مانند اطلاعات پزشکي، اعتباري و مالي، اتوماسيون‌هاي اداري، کنترل و نظارت‌هاي زيرساختي در حوزه‌هاي صنعتي، نظامي، بهداشتي، و… استفاده مي‌شود. رايانه با توانايي‌هاي شگفت انگيزي همچون ذخيره‌سازي اطلاعات در حجم بالا، سرعت پردازش زياد، دسترسي آسان، خستگي‌ناپذيري و محاسن بي‌شمار ديگر، امکانات زيادي را براي بشر به ارمغان آورده است که از جهت ديگر، سبب بروز جرايم نويني شده که در مقايسه با جرايم کلاسيک خطرناک‌تر هستند. تروريسم نيز از مدرنيزه شدن دولت‌ها تأثير پذيرفته و اعمال و اقدامات تروريستي نيز در اين راستا، جنبه‌هاي نويني به خود گرفته‌اند. اين تغيير در شيوه‌هاي تروريسم، از شيو? سنتي به شيوه‌هاي الکترونيکي، به يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي جوامع مدرن تبديل شده است. اتصال هرچه بيشتر شبکه‌هاي رايانه‌اي گوناگون در سراسر جهان و قرار گرفتن حجم بيشتري از اطلاعات ارزشمند بر روي اين شبکه‌ها، جذابيت رايانه‌ها و شبکه‌هاي رايانه‌اي را به عنوان اهداف حملات تروريستي هرچه بيشتر ساخته است.
آن دسته از تهديدکنندگاني که در اين پايان نامه مورد توجه قرار گرفته‌اند، تروريست‌هايي هستند که صرف نظر از ماهيت و اهداف اقداماتشان، نتايج زيان‌باري به جاي مي‌گذارند. تروريست‌هاي سايبري به طور معمول، نقاط حساس و حياتي جوامع را هدف قرار مي‌دهند تا اساسي‌ترين ضربات را به دشمنان خود وارد کنند. دغدغ? اصلي تمامي مخاطبان اين تئاتر وحشتناک، خسارات سنگين و بعضاً جبران ناپذير مالي و جاني است. اشخاص يا گروه‌هاي تروريستي سايبري با استفاده از امکانات نامحدود و در برخي موارد حتي رايگان، قادر خواهند بود در سرتاسر جهان با فشار دادن کليدي فضاي سايبر را به مخاطره بکشانند و به واسط? استخدام نيروهاي متخصص در زمين? فناوري اطلاعات، از جمله، نفوذگران1، کرکرها2 و با انتشار بدافزارهاي مخرب رايانه‌اي در عرض چند ثانيه، هزاران سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي در جهان را آلوده نمايند. نتايج وحشتناک بر سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي که در قالب جاسوسي رايانه‌اي، سرقت داده‌ها، تخريب برنامه و داده‌هاي رايانه‌اي ارتکاب مي‌يابد، منجر به تخريب سخت افزارهاي رايانه‌اي، مختل شدن خطوط نيرو، اختلال در سيستم‌هاي اورژانسي، و در برخي موارد منجر به صدمات شديد جسماني و رواني در افراد جامعه مي‌گردد. با نگاهي به افزايش رخدادها و حمله‌هاي سايبري عليه بيشتر کشورهاي توسعه‌يافته و بروز خسارات شديد در زيرساخت‌هاي حياتي، مي‌توان به فاجعه‌آميز بودن نتايج حملات تروريستي سايبري عليه سيستم‌ها و دارايي‌هاي پي برد که تأثيرات شديدي بر امنيت فيزيکي، اقتصاد ملّي يا ايمني همگاني خواهد گذاشت.
با توجه به شيوع حملات سايبري در سرتاسر جهان، لزوم توجه به بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در حقوق موضوعه و اسناد بين‌المللي ديده مي‌شود. کشور ما نيز از حملات سايبري مستثني نبوده به طوري که در سال‌هاي اخير، به دليل شدت گرفتن مخالفت‌هاي سران کشورهاي اروپايي و غربي به ادام? فعاليت‌هاي هسته‌اي در ايران، حملاتي به قصد مختل کردن اين تأسيسات، از سوي برخي کشورها از قبيل اسرائيل و آمريکا صورت گرفته است. در خصوص موضع حقوق کيفري ايران در مقابله با تروريسم مي‌توان گفت که قانون‌گذار کيفري ايران فاقد جرم‌انگاري مستقل در مورد تروريسم و جرايم آن است و در واقع سياست جنايي ايران مبتني بر سياست مصداقي است و مي‌توان مواردي را که با مفهوم ترويسم منطبق است تشخيص داد. از جمله موارد جرم‌انگاري‌شده که مي‌توان براي مقابله با تروريسم استناد کرد، محاربه است و البته عده‌اي معتقدند که با جرم‌انگاري عنوان فقهي محاربه مي‌توان با تروريسم و اشکال آن مقابله کرد ولي آشکار است که با توجه به گسترش فن‌آوري‌هاي نوين و استفاد? گروه‌‌هاي تروريستي از آن،‌ ديگر محاربه قادر نيست به تمامي اين رفتارها پاسخ دهد. بنابراين با توجه به ماهيت و ابزارهاي مورد استفاده توسط تروريست‌هاي سايبري و خلاء ناشي از قوانين کيفري و غيرکيفري، تلفات و خسارت‌هاي زيان‌بارتري را نسبت به ديگر انواع تروريسم متحمل خواهيم شد. گستردگي فضاي سايبر و به خدمت گرفتن آن توسط اکثر افراد جامعه و زيرساخت‌هاي کشور، طيف گسترده‌اي از مباحث را پيرامون بزه‌ديدگان اين پديده و چگونگي حمايت و جبران خسارت‌هاي وارد آمده به آن‌ها را چه در حقوق داخلي کشورمان و کشورهاي ديگر و چه در سطح بين‌الملل شکل داده است.
در اين ميان آن چه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، توجه به بزه‌ديدگان تروريسم سايبري است که به نوعي بزه‌ديد? سايبري محسوب مي‌شوند و نمي‌توان همانند ديگر انواع بزه‌ديدگان تروريسم، به دليل موقعيت و مکان بزه که در دنياي مجازي قرار دارند، با شيوه‌اي يکسان از آن‌ها حمايت نمود. بدين منظور در سال‌هاي اخير، جرم‌شناسان خارجي و افراد ديگري به شاخه‌اي جديد از بزه‌ديده‌شناسي، به عنوان بزه‌ديده‌شناسي سايبري، به منظور تبيين نقش افراد جامعه و محيط سايبر در شکل‌گيري بزه‌هاي رايانه‌اي پرداخته‌اند. بر اين اساس پرداختن به نيازهاي بزه‌ديدگان تروريسم سايبري و همچنين اقدامات و روش‌هاي پيشگيري از اين بزه به منظور حمايت بيشتر از بزه‌ديدگان ضروري به نظر مي‌رسد. با توجه به مطالعات اوليه، اين موضوع در حوز? جرم شناسيِ بزه‌ديده‌شناسي و حقوق جزاي اختصاصي جاي مي‌گيرد. بدين منظور در نوشتار حاضر، به تبيين تروريسم سايبري و روش‌هاي ارتکاب آن، بررسي قوانين موجود در زمين? تروريسم سايبري در حقوق داخلي ايران و اسناد بين‌المللي، پيشگيري از وقوع تروريسم سايبري و حمايت از بزه‌ديدگاني که در اثر حملات تروريستي سايبري، خسارت و صدمه مي‌بينند مي‌پردازيم.
بنابراين مطالب اين نوشتار بر اساس سه فصل بررسي مي‌شوند. در فصل اول، به کليات و مفاهيم رايانه‌اي و حقوقي مرتبط با موضوع مورد بحث پرداخته مي‌شود. در فصل دوم، به طور تخصصي وارد موضوع بحث شده و به روش‌هاي پيشگيري از وقوع تروريسم سايبري در راستاي حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در حقوق کيفري ايران و اسناد بين‌المللي پرداخته مي‌شود و در فصل سوم، به عنوان آخرين فصل اين نوشتار، به انواع حمايت‌هاي موجود در حقوق کيفري ايران و اسناد بين‌المللي در زمين? حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري اشاره مي‌گردد.

فصل اول: کليات

1-1- بيان مسئله
با توجه به رشد روز افزون دانش بشري در زمين? فناوري اطلاعات و ارتباطات و همچنين درگير شدن هرچه بيشتر جوامع به استفاده از اين ابزارها و پيشرفت‌هاي ديگري که در اثر به‌کارگيري آن‌ها حاصل شده، به مراتب جوامع بشري آسيب‌پذيري‌هاي بيشتري پيدا کرده‌اند. نقش مهم رايانه و اينترنت و ترغيب مجرمان و تروريست‌ها براي استفاده از آن‌ها به عنوان يک ابزار مناسب براي حمله به اهدافشان غيرقابل انکار است. اين تغيير در شيوه‌هاي تروريسم، از شيو? سنتي به شيوه‌هاي الکترونيکي، به يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي جوامع مدرن تبديل شده است.
اتصال هر چه بيشتر شبکه‌هاي رايانه‌اي گوناگون در سراسر جهان و قرار گرفتن حجم بيشتري از اطلاعات ارزشمند بر روي اين شبکه‌ها، جذابيت رايانه‌ها و شبکه‌هاي رايانه‌اي را به عنوان اهداف حملات تروريستي سايبري هرچه بيشتر ساخته است. بنابراين روز به روز انگيز? مهاجمين احتمالي براي آغاز حمله عليه اهداف سايبري افزوده مي‌گردد. انگيزه‌هاي اقتصادي، صنعتي و نظامي در اين ميان از همه چشمگيرتر به نظر مي‌رسند. بارزترين ويژگي فضاي سايبر، دسترس‌پذير ساختن سريع با حداقل هزين? کلي? اطلاعات آنلاين است که بسياري از نمونه‌هاي آن را در تارنما‌هاي شبکه جهاني اينترنت شاهد هستيم. اين دسترس پذيري، براي همگان فراهم آمده و هيچ گونه تبعيضي اعمال نشده است. با وجود اين شرايط، به نظر مي‌رسد در متزلزل شدن برخي مفاهيم حساس و اساسي، به ويژه امنيت، ترديدي باقي نمانده باشد. امنيت همانند فضاي سايبر، آنقدر انعطاف پذير است که در هر سطح و کيفيتي، معنا و کاربرد خود را حفظ مي‌کند. آن دسته از تهديدکنندگاني که در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفته‌اند، تروريست‌هايي هستند که صرف نظر از ماهيت و اهداف اقداماتشان، نتايج زيان‌باري به جاي مي‌گذارند. معمولاً آن‌ها نقاط حساس و حياتي جوامع را هدف
قرار مي‌دهند تا اساسي‌ترين ضربات را به دشمنان خود وارد کنند و با توجه به ماهيت شبکه‌هاي اينترنتي که در دسترس همگان قرار دارد، اهداف و نتايج فعاليت‌هاي خود را در عرض کوتاه‌ترين زمان در سطح جهان اطلاع رساني کنند (نژاد شلماني، 1389: 134). البته سهولت و کم هزينه بودن ارتکاب اين اقدامات نيز از اهميت قابل توجهي برخوردار است، لذا اين گروه‌ها همواره به پيشرفته‌ترين ابزارها براي رسيدن به اهداف شوم خود مجهز هستند.
با اينکه پيشين? اقدامات تروريستي به انداز? عمر بشر طولاني است، اما نه تنها هيچ‌گاه دربار? آن اتفاق نظر وجود نداشته، بلکه معاني بعضاً متعارضي به آن نسبت داده شده است. عده‌اي آن را تاکتيک و ديگران استراتژي دانسته‌اند. برخي آن ‌را جنايت و گناهي نابخشودني و گروهي وظيف? الهي و واکنش موجه به ظلم و ستم برشمرده‌اند. در هر حال قدر مسلم اين است که تروريسم ابزاري براي رسيدن به هدف است. در اين راستا کارشناسان، تروريسم را اين گونه نموده است:
“ارتکاب هدفمند خشونت يا تهديد به آن، به منظور ايجاد وحشت و يا رفتار مقهورانه در قرباني و يا در ناظران آن عمل يا تهديد” (طيب، 1384

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع حمل و نقل، سازمان ملل متحد، معاونت در جرم، سازمان ملل Next Entries دانلود مقاله با موضوع محل وقوع جرم