پایان نامه رایگان با موضوع سازمان بهزیستی، مشارکت مردم، تحول تاریخی، بهره مندی

دانلود پایان نامه ارشد

محسوس می كند، چنان كه امروزه، بسیاری از امور حل ناشدنی دستگاه های دولتی از طریق این سازمان ها با سهولت تحقق می یابد (حسینی، 1392).

2-2-15-ويژگي هاي سازمان هاي غير دولتي
از گروه‌هاي داوطلب مردمي تشکيل مي شود يعني به اجبار عضو نشده اند. گروهي کار مي کنند و بصورت تشکل داراي ساختار مي‌باشند. غير دولتي هستند يعني در چهارچوب کلي حکومت تعريف نمي شوند. غير انتفاعي اند يعني افرادي که آنرا تاسيس کرده اند از طريق فعاليت در آن کسب درآمد نمي کنند و سود نمي برند. هدف اين سازمان ها رفع نياز کل يا گروه‌هايي از جامعه است و هدف اصلي آنها خدمت رساني تعريف شده است.
مشارکت پذیری اعضای جامعه به عنوان نیاز اجتناب ناپذیر عصر ما همه ابعاد انسانی را در سطوح مختلف فکری، عاطفی و رفتاری تحت پوشش قرار می دهند. فرایند مشارکت پذیری از رویکردهای متفاوتی قابل توجه است اما نظام مند بودن کنش اجتماعی ایجاب می کند تا شرایط و موانع فرهنگی مشارکت پذیری اعضای جامعه بررسی شود. امروزه مقوله مشارکت مردم شرط توفیق هر نوع برنامه و رهیافت کلان اقتصادی، اجتماعی و توسعه بشمار می رود و علت این امر نیز گستردگی و تنوع زمینه های مشارکت است بنا براین هرگز  نمی توان به برداشتی محدود از مفهوم فراگیر مشارکت اکتفا کرد. لذا مشارکت، کنش هدفدار، ارادی، اختیاری وارزشی بین کنشگر و زمینه اجتماعی و محیطی او به منظور نیل به هدف معین ومشترک است، همانطور که ملاحظه می‌شود و در این تعریف ارادی بودن مشارکت مورد تأکید است که در نتیجه مشارکت کننده را از حالت غیر فعال خارج می سازد، مشارکت شامل فعال بودن موقعیت و امکان تحت تأثیر قرار گرفتن فرد در آن موقعیت است که در این صورت این امر چیزی بیش از سهم داشتن است به عبارت دیگر روشهای مشارکتی باید به عنوان مجموعه ای از ابزار ضروری دیده شود که می توانند مکملی برای دیگر روشهای پژوهش و توسعه متداول باشند و نه جایگزینی برای آنها. هدف از مشارکت، توانمند سازی افراد برای مشارکت خود جوش است در واقع مشارکت فرایندی است که موجب تحرک بخشی منابع محلی، بکارگیری گروه‌های متنوع اجتماعی در تصمیم گیری، درگیری مردم محلی در تعریف مشکلات، جمع‌آوری و تحصیل اطلاعات و اجرای پروژه ها می‌شود. در این فرصت به برخی مباحث پایه ای در ارتباط با مفهوم مشارکت، تاریخچۀ مشارکت‌های مردمی در ایران، مشارکت‌های مردمی و توسعه، مشارکت‌های مردمی در سازمان بهزیستی  سهم مشارکت‌های مردمی در پنج ساله گذشته درهزینه های سازمان، دسته بندی روشهای تعامل با خیرین و…. اشاره شده است. مفهوم مشارکت : از حیث لغوی به معنی درگیری و تجمع برای منظور خاص نظیر مسابقه، گفتگو، ملاقات ومانند آن می باشد. در مورد معنای اصطلاحی مشارکت بحث فراوان است ولی در مجموع می توان جوهرۀ اصلی آن را درگیری، فعالیت و تأثیر پذیری دانست. مشارکت در زبان فارسی در قالب مفاهیمی از قبیل همکاری، تشریک مساعی، تعاون، مبادله افکار و… به کار رفته است. از بعد جامعه شناختی، مشارکت به معنی تعلق فرد در گروه و سهمی که در آن دارد تلقی می گردد و همچنین به معنی شرکت فعالانه در گروه در جهت به ثمر رسانیدن یک فعالیت اجتماعی است. تاریخچه مشارکت‌های مردمی درایران : پیشینه مشارکت در امر یاری رسانی و امداد به دیگران در ایران به زمانهای دور تر از آنچه در اسناد و مدارک برجای مانده است بر می گردد. ریشه های این گونه همیاری ها به دشواریهای زندگی در طبیعت خشن و طاقت فرسای سرزمین ما مربوط می‌شود. کمبود دائمی آب در اغلب نقاط ایران، تابستانهای داغ کویر و جنوبی کشور، زمستانهای سخت مناطق کوهستانی، طوفانهای ویرانگر، سیل، زلزله و ناامنی های اجتماعی و سیاسی ناشی از کانونهای متعدد قدرت منطقه ای از جمله عواملی بودند که مردم این سر زمین کهن را به تعاون و دستگیری یکدیگر ترغیب کرده و در گذرزمان موجب تحکیم این مساعدت دائمی گردیده است. در آیین های باستان ایرانیان به روشهای مختلف به امر دستگیری و امداد تشویق و ترغیب شده اند. مذهب زرتشت به  ((نیکی)) فراخوانده و از ((شر)) باز می دارد و مردم را به سوی همدستی در نیکی ها که خوشایند اهورا مزدا است دعوت می کند. در دین مبین اسلام نیز کمک و مساعدت به تنگدستان، افراد سالخورده، ایتام و زنان بی سرپرست مورد تأکیدفراوان است. با تدبر در آیات نورانی قرآن و احادیث متعدد نبوی و ائمه اطهار علیهم السلام این نتیجه حاصل می‌شود که دین مبین اسلام بیشتراز سایر ادیان به امر کمک و مساعدت به نیازمندان تأکید و توصیه نموده است. در مطالعه زندگینامه پیامبر اعظم (ص) و ائمه اطهار ما شاهد مصادیق کمک به افراد نیازمند، محروم و مستمند هستیم. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی معمار کبیر انقلاب با توجه به آرمانهای مقدس نظام حضور مردم و مشارکت آنان را زمینه ساز توفیق و سربلندی نظام جمهوری اسلامی در تمامی عرصه ها تبیین فرمودند و از آنجائیکه کمک به محرومین و محروم نوازی از ارزشهای دین مبین اسلام است و این ارزش عطر هدایت قرآن و بوی دل انگیز ولایت عدالت پرور ائمه معصومین (ع) را برای مسلمین تداعی می کند مشارکت مردم را در زدودن فقر ومحرومیت امری اساسی وتعیین کننده تشخیص و بر همین اساس سازمان بهزیستی را جایگاهی برای سازماندهی ارزش های اعتقادی و تعمیق آن در رفتار و بینش افراد جامعه و تلاش برای تحقق عملی اهداف و دستورات دینی و باورهای فرهنگی و هدایت این عمل ارزشی در بین مردم عزیز کشورمان در جهت مشارکت آنان در این عرصه تبیین فرمودند.
مشارکت‌های مردمی وتوسعه : توسعه را به مثابه یک تحول تاریخی تعریف می کنند که این تحول همه جنبه های زندگی را در بر می‌گیرد و دارای ابعاد متفاوت است. ابعاد متفاوت این تحول تاریخی شامل جنبه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زندگی می‌شود بنابراین است. توسعه شامل یک نوع پیشرفت که عبارت است از تحول و دگرگونی از وضعی به وضع دیگر و یا تغییرساختار ماهیت و عملکرد در جهت یافتن روند بهره وری همه اقشار جامعه از منابع و امکانات موجود و تلاش و مشارکت کلیه افراد در تسریع و انطباق توسعه با نیازها وحرکت در جهت یافتن محتوی مطلوب به ویژه بهره مندی اقشار کم درآمد و محروم از دستاوردهای توسعه و توزیع مطلوب درآمدها و تحقق عدالت اجتماعی است.
2-2-16-مشارکت‌های مردمی در سازمان بهزیستی
به عنوان حلقه واسط بین خیرین و نیکوکاران با محرومین و نیازمندان جامعه با توجه به ضرورت حفظ عزت نفس و حرمت محرومین، نیات خیر مردم را در جهت کمک و مساعدت به افراد نیازمند عملی می سازد. بدین سان مشارکت‌های مردمی و فعالیت‌های این حوزه در معاونت مشارکت‌های سازمان بهزیستی بصورت کمی وکیفی با فراهم نمودن زمینه های اجرایی لازم مطابق با قابلیتها و پتانسیل های بالقوه و بالفعل موجود در کشور بمنظور تقویت و توسعه امور مشارکت‌های مردمی متناسب با سیاستها وروند آتی حوزه مورد توجه می باشد به گونه ای که با شناخت بیشتر پیرامون قابلیتهای محیطی، برنامه ریزی علمی وکاربردی با بهره گیری از نقطه نظرات افرادصاحب نظر درصد است تا حداکثر بهره برداری لازم را در توسعه فرهنگ مشارکت و جذب کمکهای مردمی از طریق شیوه نوین طرح تحقیقاتی شناسایی خیرین و ارتباط معنا دار با مخاطبین در اجرای طرحهای مختلف حوزه گامی مؤثر برداشته شود. باعنایت به اهمیت مشارکت‌های مردمی در امور رسیدگی به وضعیت نیازمندان جامعه، سازمان بهزیستی برای توسعه این امر اقدام به ایجاد ((حوزه مشارکت‌های مردمی)) نموده تا به این ترتیب با استفاده ازمجموعه ای ارگانیک در سطوح صف و ستاد، هدایت برنامه های فقر زدایی و خود اتکایی محرومان جامعه را با مشارکت مردم در دست بگیرد) سعادت، 1372).
2-2-16-1- بخش مشارکت‌های مردمی
1-توسعه دهنده شبکه ارتباطی و حمایتی مردمی کارآمد برای انجام کارهای عمیق، ماندگار، زود بازده و اثر بخش در میان اقشار آسیب پذیر جامعه با رعایت اصول کفایت، جامعیت ومطلوبیت
2- پیشتاز در احیاء و ترویج سنت های حسنه اسلامی و تأثیر گذار بر تقویت همبستگی های ملی، اجتماعی و حفظ همگرایی مردم با نظام اسلامی و تأمین اصل عدالت و رضایت اجتماعی.
3- دارای تعامل مؤثر و سازنده با سازمانها و نهادها، متکی به مشارکت‌های مردمی و منابع اختصاصی و بهره گیرنده از منابع عمومی حوزه مشارکت‌های مردمی با الهام از تعالیم و احکام نورانی اسلام و زنده و نمایان نگاه داشتن اندیشه دینی و فرهنگی و حمایتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری و تحقیقات و تجربیات تبلور آن در تمام سیاستگذاریها و برنامه ریزی ها با توجه به اهداف چشم انداز 20 ساله قانون برنامه پنجساله چهارم سیاست های کلی حوزه مشارکت‌های مردمی به شرح ذیل است.
امور اعتماد سازی و جلب مشارکت‌های مردمی
1- ترویج فرهنگ انفاق، احسان، ایثار، اکرام یتیم،… . وسنت های حسنه اسلامی
2- بسیج همبستگی های مردمی و تقویت رضایتمندی عمومی و همگرایی مردم با نظام
3- بهره مندی از همدلی و توانائیها و منابع عظیم مردم در جهت مبارزه با فقر و محرومیت
4- گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت‌های عمومی
5- ارتباط و حمایت ممکن از نهادهای عام المنفعه عمومی و مؤسسات و خیریه های مردمی
6- حفظ وتقویت عوامل اساسی اعتماد مردم و رهبری
روشهای تعامل و: در راستای تلاش بمنظور زدودن چهره فقر از جامعه اسلامی فراهم نمودن زمینه های مختلفی جهت جذب کمک های مردمی با نگرش به اینکه در جامعه ای که بر طبق الگوی اسلامی و بر اساس وحدت عقیدتی و مکتبی تشکیل می گردد و باورهای فرهنگی و ملی نیز حس نوعدوستی و دگر دوستی را تقویت می کند افراد جامعه خود را در برابر نیازها، مشکلات و گرفتاریهای برادران و خواهران خود بی تفاوت احساس نمی کنند بلکه بر اساس توصیه ها و فروض دین مبین اسلام و عرق ملی در جهت یاری آنان گام بر می دارند بر همین اساس باور اخذ کمک های مردمی ومشارکت آنان در تحقق. نوع دوستی جشن عاطفه ها –  جشن نیکو کاری –  ازدواج جوانان  – کمک به حوادث  غیر مترقبه وجنگ زده گان – همدردی وخیرات  برگزاری همایش خیرین  (محلی، منطقه ای، ملی)  سازماندهی نیروهای افتخاری های مردمی:هدایت آن به اقشار فقیر و نیازمند جامعه اقدام می گردد. جشن عاطفه ها –  جشن نیکو کاری –  ازدواج جوانان  –  کمک به حوادث  غیر مترقبه وجنگ زده گان – همدردی وخیرات  برگزاری همایش خیرین  (محلی، منطقه ای، ملی)  سازماندهی نیروهای افتخاری و هسته های مردمی معرفی طرح ها : هدایت آن به اقشار فقیر و نیازمند جامعه اقدام می گردد. طرح نیروهای افتخاری : نیروهای افتخاری شخصیتها و افراد خیری هستند که بر حسب علاقه بصورت داوطلبانه بدون دریافت هر بحمد الله تلاش های صورت گرفته در جهت فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در فقر زدایی وتوسعه پس از دو دهه تلاش نتایج ارزشمندی را در پی داشته است که می‌تواند الگوی مناسبی برای همه دوستداران جامعه در جهت نیل به ارزشهای والای انسانی باشد) عبدلی, 1390(
يكي از انتقادات عمده نظام هاي مردم سالار، عدم مشاركت مؤثر عامه مردم در خط مشي گذاري عمومي و سلطه متخصصات وكارشناسان در اين زمينه مي باشد. در اين نظامها به دلايل مختلف مانند پيچيدگي مسايل، هزينه بر بودن، عدم اطمينان و تأخير و كندي، مشاركت مردم كنار گذأشته شده و در تصميم‌گيري‌هاي عمومي به نظرات تخصصي بسنده مي شود. براي رفع اين نقيصه و مشاركت عامه مردم در خط مشي گذاري عمومي مدلي ارايه گرديده است كه در آن دو شاخص مشاركت وجود دارد: يكي هدف و منظور أز مشاركت و ديگري ماهيت موضوع مورد تصميم. با استفاده از اين مدل، تصميم گيرندگان قادر خواهند شد استراتژي ها و راه كارهاي مشاركت مردمي در خط مشي گذاري عمومي را به گونه‌اي طراحي كنندكه هم در آگاه ساختن مردم مؤثر باشد و هم كيفيت خط مشي هاي اتخاذ شده را بهبود بخشد.
 مشارکت اجتماعی یکی از رموز موفقیت جمهوری اسلامی ایران بوده است. مشارکت مردم عامل مهم پیروزی انقلاب اسلامی بود که در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع جامعه مدنی، سازمان های غیردولتی، توانمندسازی، توسعه یافتگی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع اوقات فراغت، پناهندگان، امدادگران