پایان نامه رایگان با موضوع جهانی شدن، جهانی سازی، شرکت های چندملیتی، صهیونیستی

دانلود پایان نامه ارشد

و زره پوش است. کشورهایی که در قسمت تحتانی هرم قرار دارند، نه تنها از لحاظ اقتصادی محروم، بلکه از لحاظ سیاسی نیز کنترل شده و لذا موجودیت سیاسی آن ها به همان اندازه واقعیت اقتصادی شان به مخاطره افتاده است.و این روند باعث شده تا مردم جهان انگشت اتهام به سوی کشور آمریکا داشته باشند و از بازیگردان اصلی آن غافل شوند که باید بگوییم یکی از اهداف صهیونیسم هم همین است همچنان که تصور جهانیان بر این است که چون اکثر شعبات مادر و اصلی شرکت های چند ملیتی در کشور آمریکاست حتما صاحبان سهام این شرکت ها علاوه بر سود خود در جهت تامین منافع این کشورحرکت خواهند کرد،شاید با یک نگاه سطحی این ذهنیت صحیح باشد اما با توجه به واقع نگری در عملکرد این شرکت ها خواهیم دید که به شکل کلان در جهت تامین منافع صهیونیسم حرکت می کنند واز طرفی هم اکثریت سهام این شرکت ها برای مسئولین رژیم اسرائیل می باشد پس واقعیت این است که پشت پرده ی اصلی شرکت های چند ملیتی در عصر جهانی شدن که به نظر می رسد بهتر است از واژه ی جهانی سازی استفاده کنیم سرمایه داران صهیونیستی هستند که با داشتن تدارکاتی قوی و حمایت کشورهای غربی قصد مدیریت بر جهان را دارند ،مصداق این ادعا را می توان در عملکرد این شرکت ها درحال حاضر،به لحاظ مدیریت جغرافیایی در منطقه خاورمیانه یافت.به عنوان مثال چنانچه مدیران این شرکت ها تصمیم بگیرند با اقداماتی نظیردامپینگ،رشوه، خرابکاری و …بر روی قیمت نفت و یا نحوه استخراج و یا تحریم کشورها برای تهیه ی ابزار مورد نیاز جهت استخراج و…موثر واقع شوند به راحتی می توانند اِعمال قدرت کنند.
به نظر می رسد که اگر بنا باشد تمام شرکت های چند ملیتی در عصر جهانی سازی را زیر مجموعه یک شرکت واحد بدانیم یا بهتر بگوییم یک کارتل بین المللی بدانیم باید مدیر این کارتل بزرگ را صهیونیسم نامید که برای سیطره پیدا کردن این کارتل به کل جهان از هیچ اقدامی فروگذاری نمی کند حتی ویران کردن کشورها با حملات نظامی و کشتن و آواره کردن زنان و کودکان ؛ و اگر به کشوری که دارای توان بالای نظامی است نتوانند حمله کند سعی می کند با اِعمال تحریم توسط شعبات این کارتل عظیم ،کشور را مطیع و همسو با نحوه مدیریت خود سازد و همچنین برخی از کشورهایی که ضعف سیاسی دارند (همچون کشورهای عربی حوزه خلیج فارس) و برخی از سازمان های مثلا بشر دوستانه را هم بوسیله رشوه یا تهدید همگام با خود می کنند.پس این کارتل بزرگ سعی می کند هر مانعی که بر سر راه باشد چه مانع کوچک(مثل یک کارخانه ای که همسو با این کارتل نباشد) و چه سایرموانع را از سر راه بردارد.
این کارتل دارای پشتوانه عظیم مالی است و تمامی ابزارها را برای اجرای برنامه های خود در اختیار دارد،شاید یکی از ابزارهای این کارتل را که در واقع نقطه قوت آن هم هست رسانه های عظیم تبلیغاتی دانست و از آن جمله سینمای هالیوود را مثال زد که برای مقاصد اقتصادی، سیاسی،اجتماعی و فرهنگی این کارتل در ده سال آینده، از حال شروع به ساخت و پخش فیلم هایی با مضمون هدف مورد نظر می کند تا هضم خواسته این کارتل برای اذهان عمومی راحت تر باشد و علنا کسی در مقابل آن با بسترسازی هایی که انجام گرفته مخالفت نکنند.
در عصرجهانی سازیِ کارتل صهیونیستی، این شرکت سینمایی سعی می کند که با ساخت فیلم های مختلف در خصوص پایان جهان و از بین رفتن انسان ها در حالی که هیچکس نیست به فریاد مردم برسد و یا به تصویر کشیدن روی آوردن انسان ها به اعمالی خلاف عواطف انسانی نظیر آدمخواری! و همچنین توهین مستقیم به پیامبران الهی و به تمسخر گرفتن ایشان و به بیان بهتر جلوه دادن وجود خدا به یک توهم بزرگ و پرستش شیطان(با القای تفکرات فراماسونری) و باورداشتن به قدرت او به جای قدرت الهی،جهانی بسازد برای مدیریت مطلق این کارتل که بتواند خوی آزادی خواهی انسان ها را سلب کند و مخالفت ها را دفع کند تا تمام دنیا را رعیت دهکده ی جهانی خود کنند. همچنین در مثال دیگر میتوان به قدرت دادن این کارتل به گروههای تروریستی اشاره داشت که با برنامه گرفتن از این کارتل بزرگ سعی در اجرای برنامه ها و ایدئولوژی های بلند مدت این کارتل در خاورمیانه و یا هر نقطه از جهان را دارد که از طریق همین گروههای تروریستی توانست به جهت تامین منافع اقتصادی به برخی از بانکها و همچنین چاههای نفت کشورهای مورد هجوم قرار گرفته شده دسترسی پیدا کند.پس این کارتل برای رسیدن به آرمان خود در پی از بین بردن موانع خواهد بود تا قدرت خود را جهانی سازد و یقینا در این راه یکی از مهمترین ابزارها شرکت های چندملیتی خواهند بود. اما فی الواقع از طرف دیگر، مردم و دولت ها هم می توانند مقابله کنند با این کارتل، با تحریم کردن و استفاده نکردن کالاهای این شرکت ها و برنامه های ماهواره ای و شبکه ای ایشان و … می توان از جهانی سازی این کارتل جلوگیری کرد. به هر حال دولت_ملتها با آگاهی از مسئولیت خویش در این زمینه بایستی توده ها را نیز در تمامی ابعاد آگاه سازند.

نتیجه گیری
در تشکیل شرکت های چندملیتی عواملی نظیر توسعه ارتباطات دریایی و حمل و نقل، تحول در تولید و انقلابات صنعتی بسیار موثر بود و در واقع این شرکت ها سعی داشتند تا با سلطه بر مواد خام و تصرف وسیع تر بازارها حتی در خارج از کشور مادر سود بیشتری را کسب کنند و اغلب این شرکت ها از حمایت مستقیم یا غیر مستقیم دولت های خود برخوردار بودند.
با آغاز قرن بیست و یکم بسیاری از انحصارات دولتی منحل شد نظیر ارتباطات،تولید برق و حمل ونقل و در نتیجه ایجاد فرصت های جدید، شرکت های چندملیتی بر هر دو بازار کالا و خدمات چیره شدند. به موازات این گسترش نفوذ شرکت های چند ملیتی مورد تهاجم انتقادی شدیدتری هم قرار گرفته اند.این انتقادات بیشتر در خصوص تاثیر آنها بر جامعه بخصوص در بخش ایجاد و گسترش شکاف بین درآمد اعضاء جوامع مختلف و بین کشورها،تاثیر منفی بر محیط زیست یا تغییرات نا مطلوب در فرهنگ می باشد.
در عصر جهانی شدن از یک بُعد نمایندگان شرکت های چند ملیتی و دولتها مشترکا در مجامع اقتصادی – سیاسی جهانی حضور دارند و در داخل کشورنیز همکاری وهماهنگی تنگاتنگی بین شرکت های چندملیتی و دولت های آنها وجود دارد که یکی دیگری را حمایت می کند و نوعی وابستگی غیرقابل تفکیکی بین آنها بوجود آمده است که عینا به سطح دولت های پیشرفته صنعتی منتقل شده است و همه طرفهای درگیر از آن سود می برند و از بُعدی دیگر این شرکت ها که تقریبا انحصار جهانی در تمامی کالاها و خدمات ایجاد کرده اند توانسته اند از جهت مدیریتی، خود را یک پارچه کنند و دارای قدرت واحدی در تصمیم گیری های کلان شوند، که در واقع می توان در عصر جهانی شدن از یک شرکت چند ملیتی یا در واقع از یک کارتل بین المللی نام برد که تمامی شرکت های چند ملیتی زیر مجموعه ی این شرکت یا کارتل از حیث مدیریت و برنامه ریزی هستند و در نتیجه ی متحد شدنشان، ضریب برخورد در برابر موانع سرراه خود را افزایش دادند. مدیرت این کارتل در حال حاضر به دنبال جهانی شدن نیست بلکه به دنبال جهانی سازی است، جهانی که تامین کننده بقای مدیریت این کارتل برمردم باشد که این خود مردم و دولت ها هستند که میتوانند با برخوردی هوشمندانه و مدیریتی صحیح با این کارتل مقابله کنند.
فهرست منابع
منابع فارسی
آيزاک. رابرت . 1380.استراتژی شركتهای چند مليتی و سرمايه گذاری خارجی،اطلاعات.
الهی.همایون. 1382.کارتل‎های چندملیتی و توسعه نیافتگی. تهران. قومس. چاپ اول .
ــــــــــــ .1363.دیکتاتوری کارتل ها.موسسه انتشارات امیر کبیر.
آقا بخشی ع.افشاری راد م.1376. فرهنگ علوم سياسی.انتشارات مرکز اطلاعات و مدارک علمی ايران.
تاجی شریعت پناهی. ابوالفضل. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی . انتشارات دانشگاه تهران. جلد اول.
ثمر بخش الف. 1358.شرکتهای چند ملیتی و استقلال ملی نمونه شیلی.دانشگاه ملی ایران .
حنفی زاده.پیام.1388.شرکت های مادر.تهران.
در. داری. 1371.مدیریت ژاپنی. تهران. رسا.
رادریگز.چارل.1380.مدیریت درعرصه بین‎المللی. ش زاهدی وح دانایی‌فر.تهران.صفارواشراقی.چاپ اول.
رهنما. سعيد . 1357.شركتهای چند مليتی و كشورهای توسعه نيافته. تهران. بهاران.
زاهدی. شمس‌السادات. 1386.مدیریت فراملیتی و جهانی. تهران. سمت. چاپ ششم.
سویزی پ.م هری. ه استفن. ر باب. 1358.شرکتهای چند ملیتی. ترجمه بهداد س. موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.
شیروی.عبدالحسین.1390.حقوق تجارت بین الملل.انتشارات سمت.چاپ سوم.
صانعی پورمحمود.1379.استراتژی جهانی شدن شرکت ها و موسسات.نشرکتابخانه ملی ایران.
عراقی. مهدی.1380.جهان به تسخير چند مليتی ها در نيامده است. ابرار.
فراهانی ف،زرین قلم ع.1372.شرکت های فراملیتی و توسعه درونزا.کمیسیون ملی یونسکو در ایران.
کونتز. وی ریچ. 1388.اصول مدیریت (چشم انداز جهانی). ترجمه پارسائیان. ترمه.
لاجوردی.عرفان. 1390.حقوق شرکتهای فراملی .نشرمیزان. چاپ اول بهار.
معین.محمد.1387.فرهنگ فارسی معین.نشر فرهنگ نما و آراد.چاپ اول.
نجفی.بهزاد.1386.شرکتهای فراملیتی وحقوق مصرف کنندگان.تبریز.اختر.
همايونفر. علي.1383.از استقلال كشورها تا ماجراجويی های شركتهای چند مليتی.رسالت.

مقالات
باون.هابس.مترجم معصومه اکبرزاده.آینده و دولت.اطلاعات اقتصادی-سیاسی.شماره156-155.
جایگاه شرکت های چند ملیتی در فرآیند جهانی شدن و تاثیر آنها بر امنیت ملی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.1382.پژوهش و تدوین : موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.چاپ نخست.
خضری. محمد.1380.جهانی شدن اقتصاد تهدید یافرصت؟.فصلنامه مطالعات راهبردی. سال چهارم.شماره سوم.
رستمی. اسفندیار.1381.نظری اجمالی به کشورها.موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. شماره 19.
شفیعی.نوذر.1380.جهانی شدن و سازمان های غیر دولتی . فصلنامه مصباح. شماره 37.
عاملی. سعید رضا. 1383.جهانی شدن ها. مفاهیم و نظریه ها. ارغنون. شماره 24.
قریشی فردین.جهانی شدن تحریر و ارزیابی تفاسیر مختلف.سیاست خارجی.
یوشی.مصطفی.چارچوب های قدرت.ماهنامه کلک.تهران. پژوهشکده مطالعات راهبردی.1379.
سایت ها

1- http://agroeco.ir/Forum/agroeco19/topic-t260.html [Accessed 6/3/2015]

2- http://www.ariaclick.com/information/article/economy/4355-4355.html [Accessed 19/1/2015]

3- http://www.alvadossadegh.com/fa/article/freemasonry/freemasonry-10/74-1388-05-14-20- 15-10.html [Accessed 24/1/2015]

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع جهانی شدن، ایالات متحده، روابط اقتصادی، سازمان تجارت جهانی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع حقوق ایران، فقه امامیه، قراردادهای دولتی، انتقال مالکیت