پایان نامه رایگان با موضوع بهبود مهارت، دانش آموز دختر، دانش آموختگان

دانلود پایان نامه ارشد

به اختصاص125 ميليون دلارجهت انجام تحقيقات و پژوهشهايي در باب علوم طبيعي مبادرت نمود كه در مقايسه با نرخ 64 /9 ميليون دلاري سال 1986 از افزايش چشمگيري برخوردار بوده است.
8- افزايش نرخ دريافتي متخصصين، اساتيد وكارشناسان
طي سالهاي اخير، دولت چين به منظور تشويق متخصصين و اساتيد زبده دانشگاهي به افزايش حقوق و مزاياي آنان به مقدار قابل ملاحظه اي مبادرت نموده است.گفتني است كه تاكنون بالغ بر10 هزار متخصص و استاد دانشگاه متعلق به 63 دانشگاه كشور از اين مزيت بهره مند گرديده اند. افزايش حقوق تا حد12 هزار دلار در سال هر چند در مقايسه با ميزان پرداختهاي كشورهاي غربي به اين طبقه ، مبلغ چشمگيري نيست ، اما اين نكته را نيز بايد مد نظر قرار داد كه پرداخت مبلغ فوق معادل 3 برابر دريافتي كنوني آنان است.اتخاذ چنين سياستي در خصوص اساتيد و متخصصين زبده ، تشويق و ترغيب آنان به فعاليت و پژوهش در كشور به عوض فعاليت در كشورهاي خارجي است.
9- طرح تحصيل دختران كم بضاعت
طرح تحصيل دختران كم بضاعت با عنوان طرح ( شكوفه هاي بهاري ) طرحي است كه در جهت كمك به دختران كم بضاعت به مورد اجرا در آمده است. ظرف 10 سال اخير،كليه اقشار مردمي از داخل و خارج چين مبلغي بالغ بر220 ميليون يوان معادل27ميليون دلار به اين موسسه ياري رسانيده اند . در اين اثنا، در 29 استان كشور نيز كلاسهاي آموزشي ويژه اي در جهت كمك به آموزش دختران متعلق به خانواده هاي كم در آمد داير گرديد. گفتني است كه تا پايان سال 1998، موسسه فوق به حمايت از750 هزار دختر دانش آموز دختر مبادرت نموده است.
10-تقويت نظام آموزشي مناطق غربي چين
وزارت آموزش وپرورش چين از دانشگاهها و كالجهاي مناطق توسعه نيافته مركزي و غربي اين كشور خواسته است تا از دانشجويان بيشتري ثبت نام به عمل آورند.گفتني است كه اعمال چنين سياستي به لحاظ توسعه اقتصادي و پيشرفت اجتماعي اين مناطق صورت مي گيرد. استراتژي مذكور سنجشي از برنامه هاي دولت چين در جهت توسعه اين مناطق از طريق فعاليتهاي علمي و آموزشي به شمار مي آيد. بر اين اساس پيش بيني مي گردد كه طي چند سال آتي، از دانشجويان بيشتري در اين مناطق ثبت نام به عمل آيد. بنا به اعتقاد رهبران چين، تا زماني كه مناطق غربي و مركزي كشور همچون مناطق شرقي توسعه نيابند ، اين كشور كاملا توسعه نيافته و در آينده با مشكلات زيادي مواجه خواهد شد.
11- بورسيه تحصيلي دانشجويان روستايي
بنياد توسعه كودكان و نوجوانان چيني ، روزنامه جوانان چيني و شركت كوكا كولا در چين مشتركا بورسيه تحصيلي ويژه اي به دانشجويان روستايي اختصاص داده اند. با بررسي ها و ارزيابي هاي صورت گرفته، طي سال 1999 بالغ بر 682 دانشجوي جديد از اينگونه بورس تحصيلي بهره مند گرديدند.بر اين اساس ظرف مدت زمان 4ساله تحصيلي، مبلغ ساليانه اي بالغ بر 2 هزار يوان به اين افراد پرداخت خواهد شد. گفتني است كه ميزان كل بورس بر 8 ميليون يوان بالغ گرديده و دانشجويان روستايي و مناطق مرزي و كوهستاني از اولويت در اخذ آن برخوردار مي باشند. گفتني است كه تاكنون دانشگاههاي سراسر چين به معرفي بيش از 4 هزار دانشجو جهت اخذ بورسيه تحصيلي مبادرت نموده اند كه در نتيجه بررسيهاي صورت گرفته، تعداد 682 دانشجو انتخاب گرديده است.
12-احداث مدارس غير دولتي و آموزش افراد فاقد شغل
استقبال از آموزش هاي فني و حرفه اي ويژه افراد غير شاغل در چين، بر افزايش شمار مدارس غير دولتي منجر گرديده است. آمار رسمي منتشره از سوي وزارت كار و تأمين اجتماعي چين نشانگر آن است كه با سرمايه گذاري مؤسسات ، صاحبان شركت ها و نهادهاي غير دولتي، بالغ بر 16 هزار مدرسه فني و حرفه اي در سراسر كشور تأسيس گرديده است. در اوايل سال 2002 ميلادي ، تنها در منطقه دونگ چنگ واقع در شرق پكن تعداد 11 مدرسه احداث گرديده و بيش از 40 شركت حقيقي و حقوقي غير دولتي به ارائه تقاضاي تأسيس اين گونه مدارس به وزارت كار و تأمين اجتماعي مبادرت نموده اند.احداث اين گونه مدارس، بخشي از برنامه دولت در جهت باز گرداندن نيروهاي تعديل شده به كار و ايجاد سهولت به منظور يافتن شغل براي افراد فاقد شغل است. از اين روي، بر اساس مقرراتي كه از سال 1999 به مورد اجرا گذارده شده است، افراد غيرشاغل، بدون پرداخت هرگونه عوارض به دولت محلي، از يارانه هاي دولتي در جهت حضور در كلاس هاي آموزشي فني و حرفه اي بهره مند گرديده اند. با اين حال مدارس مذكور ملزم به هماهنگ سازي سياستها و خط مشي خود با استاندارد هاي دولتي و مراعات اين قبيل استانداردها در دوره هاي آموزشي جهت ارائه چنين آموزش هايي مي باشند.لازم به ذكر است كه دوره هاي آموزشي استاندارد ويژه افراد غير شاغل نيز خود به دو دسته كلي تقسيم مي گردد. طي برخي از دوره ها، مدرك معتبري در جهت تاييد صلاحيت و مهارت شركت كنندگان و كسب شغل مناسب در دراز مدت صادر مي گردد. در ساير دوره ها نيز، آموزش هايي در جهت كسب مشاغل، طي فواصل زماني كوتاه مدت و سريع شغلي به علاقه مندان ارائه مي گردد.گفتني است كه طي سالهاي اخير، تقاضا جهت احداث اين گونه مدارس در كشورچين و بويژه در شهرهاي بزرگي مانند پكن رو به افزايش نهاده است. برخورداري از چنين آموزشهايي ، به افزايش سريع مهارت افراد بيكار غير ماهر و كسب آسانتر فرصت شغلي مناسب منجر گرديده است. از ديگر سو، افزايش تعداد مدارس و تسريع در احداث آنها، به بروز مشكلاتي منتهي گرديده و موجبات نگراني مقامات دولت هاي محلي را فراهم آورده است. چراكه اين قبيل مدارس در جهت آموزش تعداد هرچه بيشتر افراد ، اغلب به برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت (6 ماهه) بدون اتخاذ برنامه ريزي مناسب آموزشي مبادرت مي نمايند. برخي اوقات نيز دوره هاي آموزشي از مطلوبيت و مقبوليت لازم برخوردار نبوده و يا كلاسهاي آموزشي به واسطه به حد نصاب نرسيدن دانشجويان ، تشكيل نمي گردد. جهت برطرف نمودن مشكلات، بسياري از مدارس فني و حرفه اي غير دولتي از ادارات كار در سراسر كشور خواسته اند كه نقش جدي تري در زمينه مديريت اينگونه مدارس ايفا نموده و از نزديك بر برنامه هاي تحصيلي و آموزشي و كيفيت آنها نظارت داشته باشند. گفتني است كه اينگونه مدارس تا پايان سال2002 ميلادي، موفق به آموزش 12 ميليون نيروي بيكار و تعديل شده و كاريابي براي 8 ميليون نفر از فارغ التحصيلان گرديده اند. انتظار مي رود تا پايان سال 2003، با اجراي اين برنامه بالغ بر10 ميليون نفر ديگر نيز تحت برنامه هاي فوق، تعليم يابند.
13-ترويج فرهنگ مطالعه در ميان دانش آموزان چيني
كشور چين از جمله كشورهايي است كه از سنت هاي ديرپايي در ارتباط با عادات مطالعه برخوردار مي باشد. جوانان چيني همواره نسبت به مطالعه اشتياق نشان مي دهند. در گذشته جوانان براي خودنمايي و تظاهر مطالعه مي كردند، اما امروزه به منظور كسب دانش، درك زيبايي و لذت از مطالعه كتاب مي خوانند. از آنجا كه توليد كتاب اساس كليه فعاليت هاي مربوط به مطالعه است، وظيفه كليه آحاد جامعه به ويژه محافل انتشاراتي است كه به ترويج عادات مطالعه در ميان نوجوانان مبادرت نمايند.از اين روي ، انتشار كتب مناسب براي نوجوانان، اصلي ترين و معمولي ترين اقدامي است كه كانون هاي نشر در جهت رواج عادات مطالعه انجام مي دهند.هدف و وظيفه اصلي كانون نشر ادبيات مردمي، در ارتباط با جوانان است. كانون نشر ادبيات مردمي در كليه مراحل توليد كتاب، همواره نيازهاي نوجوانان و جوانان را مورد توجه قرار داده و تلاش مي نمايد تا از طريق ارائه موضوعات خواندني ارزشمند، مفيد و جالب عادات مطالعه را در آنان تقويت نموده و از اين طريق به درك و شناخت بهتر آنان در زندگي و جامعه كمك نمايد.در طول ۴0 سال اخير، كانون نشر ادبيات مردمي تعداد زيادي كتب ادبي مناسب براي نوجوانان منتشر نموده و همچنين آثار مشهور كلاسيك چين را گردآوري و انتشار نموده كه به چندين ميليون بالغ مي گردد. علاوه براين در زمينه ترجمه ادبيات خارجي با استفاده از ويراستاران با قابليت و شايسته، اقدام به ترجمه متون خارجي مي نمايد. در بخش ادبيات خارجي كتابخانه هاي كانون مذكور «ادبيات نوجوانان»، از جايگاه ويژه اي برخوردار است. انتشارشاهكارهاي ادبي ويژه نوجوان نيز با استقبال زيادي مواجه گرديده است. براساس تجربيات كانون فوق، قبل از برنامه ريزي جهت انتشار كتب،كسب آگاهي از علايق نوجوانان و تقاضاهاي آنان جهت انتشار كتب ضروري است. انتشار نشريات دوره اي با محتواي داستان و افسانه هاي هفتگي، تغيير رمان هاي معروف به داستان هاي كوتاه براي نوجوانان، ارايه اخبار و خلاصه اي از كتب جديدالانتشار، از جمله فعاليت هاي سازماني كانون مذكور در جهت ترويج عادات مطالعه به شمار مي آيد.برگزاري مسابقات كتابخواني در حوزه افسانه و داستان هاي معروف جهان نظير آثار شكسپير نيز به شدت مورد استقبال جوانان چيني واقع شده و علاوه بر اين، طي سال هاي اخير دوره هاي آموزشي در زمينه بهبود مهارت هاي نگارشي برگزار شده كه نتيجه آن بهبود كيفيت مطالعه در ميان نسل جوان كشور بوده است.
از جمله مهمترين معضلات پيش روي ترويج عادات مطالعه دركشور چين مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- فقدان نوآوري و خلاقيت براي كودكان
2- رشد غيرقابل كنترل كانون هاي نشر و بازاري شدن كتب
3-عدم وجود بودجه كافي جهت خريد كتاب در كتابخانه ها
از جمله مهمترين طرح هاي عملي اجرا شده جهت ترويج عادات مطالعه در كشورچين نيز مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1-آگاهي از علايق و خواسته هاي جوانان جهت انتشار كتب مفيد
2-تطبيق، تغيير و قابل فهم نمودن كتب مشهور جهان براي كودكان پيش دبستاني
3- برپايي مسابقات علمي- آموزشي
4-برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه بهبود مهارت هاي نگارشي
5- اعطاي يارانه هاي ويژه به كانون هاي نشر به منظور انتخاب و توزيع كتب مفيد در ميان دانش آموزان
6-اختصاص جوايز ملي به نويسندگان برگزيده آثار كودكان
7-ترغيب والدين و معلمين به تشويق و ترغيب دانش آموزان جهت مطالعه متون غيردرسي
8- آموزش كادر كتابداري از طريق برگزاري دوره هاي متنوع آموزشي
9-ارائه دسترسي بهتر و كارآمدتر برنامه هاي آموزش به كليه شهروندان چيني
10-همگاني سازي آموزش پايه و ريشه كني بيسوادي از جامعه
11-توسعه برنامه هاي آموزش متوسطه و تقويت ابعاد حرفه اي آن
12-افزايش نرخ دانش آموختگان آموزش عالي
13-ارتقاء بهبود كيفيت و كارآيي نظام آموزشي و شرايط كاري مدارس
مقطع آموزش متوسطه
دوره آموزشي اين مقطع 6 سال به طول انجاميده و به دو مقطع آموزش متوسطه و آموزش تكنيكي و حرفه اي تقسيم مي گردد. هر يك از اين دوره ها خود شامل دو مرحله آموزشي دوره سه ساله مقطع مقدماتي متوسطه و دوره سه ساله مقطع تكميلي متوسطه مي باشد كه گاهي اوقات در قالب دوره هاي 4ساله و 3 ساله بطول مي انجامد. شرط ورود به آموزش عالي قبولي در آزمون مقطع تكميلي متوسطه و آزمون ورودي دانشگاه هاي كشور مي باشد. در نظام پذيرش دولتي رقابتي فشرده جهت قبولي در دانشگاه هاي معتبر وجود دارد. مقطع مقدماتي متوسطه تا سه يا چهار سال ادامه يافته و در اكثر موارد مقطع تكميلي متوسطه نيز شامل يك دوره سه ساله است. سال تحصيلي مقطع مقدماتي متوسطه بر 39 هفته و يك هفته اضافي مشتمل مي گردد. در دوره مقدماتي متوسطه دروس متنوعي نظير شيمي، فيزيك، زيست شناسي، تاريخ، جغرافيا و زبان هاي خارجي ارائه مي گردد. هم چنين دروس تربيت بدني مورد تشويق قرار مي گيرد. مقطع تكميلي متوسطه نيز بر40 هفته و يك يا دو هفته اضافي مشتمل مي گردد. طي مقطع تكميلي متوسطه دانش آموزان دروس تخصصي علمي و علوم انساني را مي آموزند. دانش آموزاني كه از مدارس مقدماتي متوسطه فارغ التحصيل مي گردند از مجوز ورود به مراكز متوسطه فني و حرفه اي برخوردار مي گردند. در اين مراكز آموزشي برنامه هاي آموزشي دو تا چهار سال ادامه مي يابد گفتني است كه اغلب كشاورزان، كادر مديريتي و تكنيكي و كارگراني كه از مهارت كافي برخوردار نمي باشند در مدارس متوسطه فني وحرفه اي آموزش مي بينند. گروه سوم كارگران ماهري مي باشند كه جهت كسب مهارت هاي عملي و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع سازمان تجارت جهاني، توسعه بازار، آموزش زبان Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع معلمان مدارس، آموزش معلمان، عصر اطلاعات