پایان نامه رایگان با موضوع امنیت ملی، هند و اروپایی، شورهای اسلامی، جنگ جهانی دوم

دانلود پایان نامه ارشد

وصال اروپا و آسیا 5- قرارداشتن بین دودین بزرگ اسلام ومسیحیت 6- پل ارتباطی میان شمال وجنوب وشرق وغرب 7- محل تلاقی تمدنهای بزرگ وکهنتبدیل شدن ازمسیر تجارت شرق به غرب ازلحاظ تاریخی به مسیرتوسعه وکریدورحمل ونقل وبه ویژه ترانزیت انرژی ازجنوب به شمال یا برعکس، بیانگر جایگاه مهم ژئوپلیتیکی قفقاز است.
پس ازفروپاشی امپراطوری روسیه هرکدام ازجمهوری‌های جدیدالتاسیس به موازات کسب استقلال سیاسی تلاش داشتند تا درساختارهای اقتصادی منطقه‌ای حضور داشته باشند. جمهوری ارمنستان به دلیل موقعیت بعداز جنگ قره باغ و مشکلات تاریخی با ترکیه تنها می‌توانست با همسایگان شمالی و جنوبی خودیعنی گرجستان وایران مراودات تجاری مرزی داشته باشد. درمورد سازمان های اقتصادی منطقه‌ای نیزعضویت ارمنستان درسازمان های اقتصادی (اکو) می‌توانست بسترخوبی برای همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای برای آن کشورمحسوب شودولی عضویت دراین ساختار که همه اعضای آن کشورهای اسلامی هستندمشکلی بر سرراه ارمنستان بوده وهرچندکه اساسنامه این سازمان اشاره‌ای به مسلمان یا مسیحی بودن اعضای آن نداشته است. لذا ارمنستان برای پر کردن خلا ناشی از عدم حضورخود درسازمان اکودرصددایجاد همکاری‌های سه جانبه با محوریت ایران برآمده است که در نتیجه همکاریهای سه جانبه ارمنستان ـ ایران ـ ترکمنستان و ارمنستان ـ ایران ـ یونان شکل گرفت. البته همه این همکاری‌های سه جانبه پس از ایفای رسالت تاریخی، جای خودرا به همکاری‌های سازمان یافته‌تری درابعاددیگر دادند. (امير احمديان ،1387، 253)اختلافات بین گرجستان و روسیه ( جنگ دراوستیا ) سبب گرایش و توجه دیپلماتیک و تجاری بیشتر آن کشور به سوی غرب و عضویت آن کشور در پیمان های نظامی، تجاری و امنیتی گردیده است. آذربایجان سکولاربا جمعیت اکثرا سنی متحد ترکیه و غرب نگران تغییر موضع غرب در خصوص مشکل قره باغ می باشد. با توجه به بالانس قدرت در منطقه که کفه آن در حال حاضر به طرف غرب متمایل است ، منطقه قفقاز با تحولات و تغییرات سریع سیاسی و امنیتی روبرو خواهد بود.

3-1-تاریخ جغرافیای ارمنستان
ارمنستان پیش از سال ۱۴۵۴ یک پادشاهی توانگر با فرهنگی پرمایه بود که در برهه‌ای از زمان همه سرزمینهای میان دریای سیاه و خزر را در بر می‌گرفت. مردم ارمنستان در طول تاریخ زرتشتی مزداپرست بودند که با شاخه زرتشتی زروانی ساسانیان تفاوتی داشت. ارمنی‌های زرتشتی بیشتر بر پرستش مهر تاکید داشتند ولی پس از آن دین مسیحیت در این منطقه رواج یافت. در سال ۳۰۱، ارمنستان نخستین کشوری بود که مسیحیت را دین رسمی کشور برگزید (دوازده سال پیش از روم).پس از سرنگونی پادشاهی ارمنستان در سال ۴۲۸ میلادی، این منطقه از نو بخشی از ایران شد. ارمنستان مدتهای زیادی جزئی از ایران بوده‌است و فرهنگ آن از ایران تاثیر زیادی پذیرفته‌است،در دور دوم جنگهای ایران و روسیه تزاری در سال ۱۲۰۶ هجری خورشیدی که زمان فتحعلی شاه قاجار رخ داد، سپاه ایران به فرماندهی عباس میرزا از ارتش روسیه شکست خورد. سپس در پی پیمان نامه ترکمانچای، یافت روابط تاريخي ايران و ارمنستان يكي از قديمي ترين و طولاني ترين روابط ميان ملتها است. ارامنه معتقدند در طول تاريخ بهترين رفتار را از ايرانيان سراغ دارند.(نوری زاده،155،1389)
سابقه رابطه اين دو كشور همسايه به حدود 3000 سال پيش بر مي گردد. در تاريخ ارمنستان نمي توان بدون آشنايي با تاريخ ايران بطور دقيق مطالعه كرد. پس از پايان جنگ جهاني اول و استقلال ارمنستان در 28 مه 1918 روابط ارمنستان با ايران وارد مرحله اي نوين شد. ارمنستان در اين زمان از ناحيه غرب مورد تهديد تركيه قرار داشت و در شرق و بر سر مناطق قره باغ وزنگه زور در جنگ با آذربايجان بود. در مرزهاي شمالي ارمنستان و گرجستان بر سر مناطق آخال كلك و سوري اختلافاتي را داشتند و در داخل ارمنستان نيز بلشويكها تلاشهايي را براي ساقط كردن حكومت جمهوري آغاز نموده بودند. به همين دليل جمهوري ارمنستان اهميت ويژه اي را به روابط خود با ايران مي داند و انتخاب و اعزام پرنس هوسپ آر نموتيان به تهران به عنوان سفير ارمنستان در ايران نشان از اهميتي داشت كه ايروان به روابط خود با تهران مي داند. (وزارت امور خارجه «موضوع ارمنستان » 1388 ،165)جمهوری ارمنستان با 29800 کیلومتر مربع مساحت، در جنوب غربی منطقه قفقاز و با کمی فاصله از سواحل جنوب شرقی دریای سیاه واقع شده و همچون کمربندی بین مرزهای جمهوری اسلامی ایران از یک سو و جمهوریهاي آذربایجان و گرجستان از سوی دیگر گسترده شده است. این کشور از جنوب با جمهوری اسلامی ایران، از جنوب غربی با جمهوری خود مختار نخجوان، از غرب با ترکیه و از شمال با گرجستان و از شرق با جمهوری آذربایجان مرز مشترک دارد.کشور ارمنستان کشوری کوهستانی است که در شمال فلات ایران، در غرب فلات ارمنستان و جنوب سلسله جبال قفقاز واقع شده است. ارتفاع ميانگين کشور ارمنستان از سطح دریا 1800 متر است و تنها 10 درصد شهر هایکمتر از 1000 متر ارتفاع دارند. بلندترین قله ارمنستان آراگاتس است که در شمال غرب این جمهوری واقع است و 4090 متر ارتفاع دارد.

نقشه 3-1- موقعیت جغرافیایی کشور ارمنستان
منبع: National online project
مهمترین دریاچه کشور ارمنستان دریاچه سواندر شرق این کشور واقع شده است و نقش بسیار چشمگیری در اکوسیستم منطقه ایفا می کند و چون در ارتفاع 1924 متری از سطح دریا قرار گرفته است، یکی از مرتفع ترین دریاچه های آب شیرین بزرگ جهان است. با توجه به کوهستانی بودن این کشور رودهای ارمنستان اکثرا کوتاه و داراي جريان بسیار سریع هستند. اکثر رودهاییاز طریق رود ارس يا رودهای کورا یا آخوریان به دریاي خزر سرازیر می شوند،مهمترین رود های ارمنستان عبارتند از رود کوراکه از گرجستان سرچشمه می گیرد و به خزر می ریزد، رود آخوریانکه در مرزهای ارمنستان با ترکیه قرار دارد، رود هرازدان که از شهر ایروان می گذرد، رود آرپاکه به دریاچه سوان وصل مي شود، رود وروتاندر جنوب اين كشور. رودهای این کشور اگرچه می توانند به عنوان منبع خوبی برای تامین انرژی الکتریسته و آب مصرفی کشور به کار روند، ولی به واسطه وجود آبشارها، سرعت زیاد آب جاری و پهنای کم آنها قابل کشتیرانی ندارندطبق آخرین سرشماری(2010)
پس از جنگ جهانی دوم اهمیت استراتژیک ارمنستان افزايش يافت و برای مقابله با تهاجم احتمالی ناتو از طریق ترکیه، صدها واحد از نیروهای نظامی متعارف بلوک شرق در کشور ارمنستان استقرار یافت. پس از فروپاشی شوروی و ایجاد کشور های مشترک المنافع، هر چند احتمال تقابل میان نیروهای روسیه و غرب تا حد زیادی اهش یافته است ولیکن با توجه به این امر که مرز میان کشور ارمنستان و ترکیه هنوز نیز یکی از اصلی ترین محل های تلاقی بزرگترین قدرت های هسته ای جهان یعنی جامعه مشترک المنافع و ناتو می باشد، پس می توان گفت از اهمیت استراتژیک کشور ارمنستان از این نظر کاسته نشده است. از سوی دیگر مسائل جدیدی مطرح شده که اهمیت استراتژیک کشور را برای امنیت ملی کشورهای منطقه دو چندان کرده است.(منبع پیشین،157)یکی ازاین مسائل که می تواند برروی امنیت ملی روسیه و برخی دیگر از کشور های منطقه تاثیر مستقیم داشته باشد، طرح تئوری پان تورانیسم است که براساس آن کلیه ممالک ترک زبان از مرزهای چین تا بالکان با یکدیگر متحد شده وامپراتوری بزرگی را تشکیل می دهند که کلیه ترک زبان ها را تحت یک پرچم واحد گرد می آورد.طبیعی است که تحقق یک چنین اندیشه ای باعث ایجاد یک امپراتوری بزرگ ترک در اوراسیا شده و کلیه معادلات استراتژیک را در منطقه به هم خواهد ریخت و تاثیر قابل توجهی بر امنیت ملی تمامی کشور های منطقه خواهد داشت. در این میان تنها كشوری که جلوی تحقق یک چنین اندیشه ای را می گیرد جمهوری کشور ارمنستان است که همچون کمربندی بین ترکیه و جمهوری ترک زبان قفقاز و آسیای مرکزی قرار گرفته و ارتباط آنان را مختل نموده است.
3-1-1-دین وفرهنگ
بیشترین جمعیت مردم ارمنستانرا نژاد ارمنی تشکیل می دهد که حدود 98% جمعیت کشور است. ارامنه از زمان قدیم در جنوب منطقه قفقاز ساکن هستند و آنان نیز همانند ایرانیان خود را آریایی می دانند. مردم ارمنی از نظر فرهنگی شباهت های زیادی با ایرانیان دارند و این برگرفته از تاریخ این دو کشور است. ارامنه تا سال 1990 یعنی پس از فروپاشی شوروی دائمآ بین دو کشور ایران و شوروی(روسیه) تقسیم می شدند، گاهی زیر سلطه ی ایران و گاهی هم روسیه، از این رو فرهنگ و آداب روسی نیز در بین آنان دیده می شود.زبان مردم ارمنی است که همانند هر زبان دیگر دنیا دارای گویش های مختلفی است. زبان ارمنی در سال 406 میلادی توسط مسروپ ماشتوتس اختراع شد این زبان برگرفته از 39 حرف می باشد.(واعظی،178،1386)
ارامنه ساکن در خارج کشور جمعیتی بیش تر از ارامنه داخل دارند؛ یک میلیون و صد و سی و یک هزار ارمنی در روسیه، 560 هزار ارمنی در ایران، 556 هزار ارمنی در آمریکا و 540 هزار ارمنی در فرانسه ساکن هستند. این کشورها به ترتیب بیش ترین ارامنه جهان را دارا می باشند. پرطرفدارترین ورزش در ارمنستان شطرنج است و بعد از آن می توان به بسکتبال و فوتبال اشاره کرد. هنر و موسیقی نزد ارامنه جایگاه ویژه ای دارد، ساز دودوک سازی است ارمنی که امروزه شهرت جهانی دارد.روش و منش زندگی ارمنی ها مانند دیگر اروپاییان است. مردم ارمنستان نسبت به مردم آذربایجان احترام بیشتری به مسافران ایرانی می گذارند. باتوجه به ارتباطات فرهنگی گسترده این دو منطقه با ایران ، شاید این مسئله مربوط به حمایت های تلویحی ایران از ارمنستان در جنگ با آذربایجان باشد.www.armanestan.co))
زبان ارمنی یكی از شاخه های مستقل زبان هند و اروپایی است كه با زبان فارسی روابط خویشاوندی نزدیك دارد. به روزگار اشكانیان، ایرانیان و ارمنیان به راحتی زبان یكدیگر را درك می كردند. بسیاری از واژه های پهلوی اشكانی هم اكنون نیز در زبان ارمنی مشاهده می گردد. داستانها و افسانه های ایرانی و ارمنی شباهت بسیار بهم دارند و از یكدیگر متاثر گردیده اند. آرش كمانگیر با جانفشانی و فداكاری و با پرتاب تیر مرز ایران و توران را تعیین كرد و هایگ كمانگیر با تیری كه در چشم بعل دوخت ارمنیان را نجات داد.زبان ارمنی یكی از زبانهای آریایی است كه با زبان پارسی پیوندی ناگسستنی دارد. متجاوز از یك سده است كه پژوهشگران به مطالعه زبان ارمنی پرداخته اند و با تعداد بیشماری از واژه های پارسی در زبان ارمنی برخورد كرده اند. پاره ای از خاورشناسان پس از مشاهده این واژه های همانند، گمان كردند زبان ارمنی، مانند زبان اوستایی و پهلوی یكی از شعبه های زبان ایرانی است. کتاب پیتو یا پیتوئیتس را باید جزو قدیمی‌ترین آثار ادبیات مکتوب ارمنی به شمار آورد. در این کتاب که یگانه سند ادبی تاریخ باستان ارمنی است درباره‌ی هومر، هسیودس، مناندروس و ویوریپدوس سخن به میان آمده و مطالبی درباره‌ی فولکلور یونانی نگاشته شده است.در شعر نیز ارامنه سابقه‌ی درخشانی برجای گذاشته‌اند. سبک شعری لیریک ارمنی عنوان خود را ازواژه‌ی یونانی “لیرابر” گرفته است که به معنای ساز چهار سیمی و یا هفت سیمی است. شعر لیریک ارامنه قرن‌ها دارای محتوای مذهبی بوده و در آنها حضرت مسیح و مریم مقدس و یا روحانیون طراز اول کلیسا، تحسین وتقدیس شده‌اند.با این حال اشعار غیر مذهبی لیریک نیز اولین‌بارتوسط داوتاک سروده شده است. پس ازوی شاعرنامی ارمنی گریگور نارگاتسی که خود یک روحانی کلیسا بود از این سبک بهره جست و اولین شاعری بود که در این سبک شعری مظاهر طبیعی، گل سرخ، سوسن، شبنم، دریای گل و غیره را وصف نمود. (نوری زاده ،1376،600) 94 % از مردم ارمنستان مسيحي ارمني بوده كه پيرو كليساي اچميادزين مي باشند. مذهب ارامنه در ميان مسيحيان نزديكترين شاخه به مذهب ارتدكس بوده و شباهتهائي نيز ميان كليساي اچميادزين و كليساي ارتدكس وجود دارد.ليكن بطور كل مسيحيان ارامني خود را پيرو مذهب گريگوريانس (گريگورلوساوريچ ) اولين رهبر مذهبي ارامنه كه ايراني الاصل نيز بوده است دانسته و از نظر مسائل مذهبي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع نفت وگاز، دریای خزر، ژئوپلیتیک، قرن نوزدهم Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع امپراتوری عثمانی، آسیای صغیر، ژئوپلیتیک، قانون اساسی