پایان نامه رایگان با موضوع امام حسن (ع)، خاوران نامه، فضائل و مناقب

دانلود پایان نامه ارشد

مرد چير
رخان زبير از غمان زرد شد

بپرسيد اين از زبير عوام
چگونه شناسي بگو بي ريا
زجان خوشتر آيد مرا مرتضي
بسي رنج بيند ز تو اي زبير
از اين اندهان دلش پر درد شد
(ربيع،1388: 16 پ)
ترديدي نيست که پيامبر اسلام (ص) همواره مردم را به رعايت حرمت آن حضرت توصيه و از آزار آن حضرت برحذر داشته است که ذيلاً به مواردي اشاره مي شود:
يکي از بدعت هاي بني امّيه خصوصاً در زمان معاويه، سبّ علي بود و در اين راه اقدامات و طرح‌هاي شوم زيادي طراحي گرديد. در اين راستا علما نيز به گروه هاي مختلف تقسيم شدند. عدّه اي ديگر بي تفاوت ماندند و بعضي ديگر با آن مخالفت نمودند، روشن است که بدعت وجوب سبّ علي(ع) و خاندان مطهرش را براي اوّلين بار معاويه پايه گذاري و در قنوت نماز واجب اعلام نمود،همين بدعت هاي معاويه موجب گرديد که شاميان نه تنها با اهل بيت (ع) بيگانه،بلکه دشمن گردند و در پايان فاجعه‌ي عاشورا را پديد آورند. قال رسول الله (ص):”لاتسبوا فإنهُ عليه، فإنهُ کان مخشوشاً في ذات الله” “رسول الله (ص) مي فرمايد: هرکس علي (ع) راسب نمايد، مرا سب کرده است. درحديث ديگر آمده است که علي (ع) از دست مردم در محضر پيامبر (ص) شکايت کرد، پيامبر (ص) در بين مردم خطابه ارائه کرد و فرمود:علي (ع) را نيازاريد که به خدا قسم، علي (ع) در ذات خدا و راه خدا فاني شده است.” (ابن شهر آشوب، 1379: ج2،106)
سراينده منظومه علي نامه و خاوران نامه زمينه هاي اعتقادي و ديني را در باب اهل بيت و ولايت ايشان در اين زمينه بدين گونه بازگو مي کنند:
که ايذون شنيدم من از مصطفي
ره مصطفي چون ره مر تضاست

که کافر بود دشمن مرتضا
رضاشان رضاي خداي شماست
( ربيع،1388: 6ر )
و در خاوران نامه
علي بابها در باب او فرمود پيغمبر
به علم ظاهر و باطن چنان مشکل گشاي آمد

بدين منصب که را داني جز او شايسته و اولي؟
که بي او بود بس مشکل، اگر مشکل شدي‌حل‌ها
( ابن حسام، 1382: 77 )

4-2-5 افضليت اميرالمؤمنين (ع)
يکي از بحث ها در بين مسلمين اين بوده است که افضل بعد از پيامبر (ص) کيست؟ براساس احاديث بسياري پيامبر نشان مي دهد که افضل بعد از رسول از هر جهت اميرالمؤمنين (ع) است: “علي در آسمان هفتم چون خورشيد درخشان روز است در زمين و در آسمان دنيا چون ماه تابان شب است در زمين خدا، به علي سهمي از فضيلت داده که اگر بر اهل زمين بخش شود همه را فرا گيرد،نرمش لوط و خلق يحيي و زهد ايوب و در سخاوت به ابرهيم ماند، خرّمي او چون خرّمي سليمان بن داوود است و توانايي او چون توان داوود و نامش بر همه پرده هاي بهشت نگاشته است.” ( ابن طقطقي،1350: ج1،99 )
بسياري از فضائل و مناقبي را که شيعيان در باره علي بن ابي طالب نقل مي کنند داراي سند و مدارک واقعي است که در کتاب هاي صحيح و مورد اطمينان اهل سنّت هم نوشته شده است و نه تنها از يک راه بلکه ازراه ها و سند هاي گوناگون نقل شده است که ديگر جايي براي دو دلي باقي نمانده است. بسياري از اصحاب، روايت هاي بي شماري را در فضائل امام علي نقل کرده اند تا آن جا که ابن حنبل مي گويد: “هيچ يک از اصحاب رسول خدا، داراي آنقدر فضائل زياد نيست جز علي بن ابي طالب”(سيوطين، 1404:ج 1، 99 )
قلب مبارک علي (ع) محلّ حفظ قرآن مي باشد و همين طوري که پيغمبر مخترع و آورند? قرآن است علي (ع) هم مفسّر و مبيّن قرآن است و همين طوريکه پيغمبر (ص) متکلم به کلمات قرآنست، علي (ع) هم مقوّم اسرار ونکات قرآن مي باشد. خلاصه مطلب آن که، قرآن ظهور ونزولش به وجود مبارک پيغمبر خاتم (ص) و قوّام و فعليتش به وجود مبارک علي (ع) واگر به واسطه وجود حضرت امير(ع) نبود. وجود قرآن کالعدم بود يعني فايده اي براي او متصور نمي شد،بلکه خود حضرت امير(ع) در معني و حقيقت قرآنست و ( کلام الله ناطق است ) يعني زبان گوياي حق تعالي است.
4-2-5-2- علي در قرآن چه زيباست گفتار پيامبر در حقّ علي آنگاه که فرمود:
“عَلِي ُّ مَعَ القرآنِ وَ القرآنُ مَعَ عَلي، لن يَفتَرِ فاحتي يَرِدا عَلَيَ الحوضَ” ( ابن عبد ربّه،1409:ج3، 414 ) علي با قرآن است و قرآن باعلي و اين دو از هم جدا نمي شوند تا کنار حوض کوثر برمن وارد آيند.
آنگونه که از اخبار و احاديث موجود برداشت مي شود، سيصد آيه از آيات قرآن مجيد، بر اساس مآخذ و مدارک قابل استناد،دربار? علي بن ابيطالب (ع) نازل شده است و علاوه بر بيانات علما ودانشمندان شيعه، بزرگان اهل سنّت نيز در کتاب هاي خود به اين حقيقت اعتراف کرده اند. آيات مزبور گواه روشن و استواري بر اين است که ولايت مطلق? آن حضرت ، آسماني، و خلافتش از ناحي? خدا بوده است.
ما دراين جا ازبين آيات مربوطه،تنها به ذکر پنج آيه اکتفا مي کنيم.
آي? ولايت
“إِنَما وَليّکُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ الذينَ آمنوا الذينَ يُقيُمُونَ الصلوةَ وَ يُؤتوُنَ الزکوَةَ وَهُم راکِعونَ” ( سوره مائده:55 )
به درستي که ولي شما، خدا و رسول او وکساني هستند که ايمان آورده اند؛ وآنان که نماز را برپاي داشته و زکوة و صدقه مي دهند، در حالي که در رکوع هستند.
“تمامي مفسّران گفته اند: اين آيه هنگامي نازل شد که علي (ع) در مسجد مشغول نماز بود. فقير وارد مسجد شد و در صف هاي نماز گشت واز مردم تقاضاي کمک نکرد، ولي چون هيچ کس مرهم احساني بر جراحاتش نگذاشت، رو به آسمان کرد وگفت: “الهي تو مي داني که به مسجد آمدم ومحروم مي روم.” در اين هنگام علي انگشت مبارکش را به جانب آن فقير حرکت داده، فقير متوجّه اشار? حضرت شد و انگشتر را از انگشت او بيرون آورد واز مسجد خارج شد. سپس اين آيه در شأن علي (ع) نازل شد.” ( مسلم ابن حجاج،1334: 41 )
آي? تطهير
“إنَما يُريُدُ اللهَ لِيَذهبَ عَنکُمُ الرِجَسَ اهلَ البيتَ وَ يُطَهَرُکُم تَطهيرا” (سور?احزاب: 32) به درستي که خدا اراده کرد تا هر گونه پليدي را از شما اهل بيت رسول (ص) ببرد و شما را پاک و مطّهر سازد. تمامي مفسّران گفته اند: اين آيه زماني نازل شد که رسول خدا در خان? ام سلمه خوابيده بود. امام حسن (ع) و امام حسين (ع) آمدند و نزديک پيامبر نشستند. پس از آن حضرت فاطمه (ع) و سپس علي (ع) به جمع آنان پيوستند. رسول خدا بيدار شد و آنان را در کنار يکديگر ديد و خوشحال شد. آنگاه امام حسن (ع) و امام حسين (ع) را بر زانوي راست و چپ خود نشانيد، وعباي حصيري را که در آنجا بود گرفته و همگي خانواده را با آن پوشانيد و کنار عبا را در زير زانوي خود گذاشت و دست به درگاه حق تعالي برداشت و گفت “خدايا هر پيامبري را اهل بيتي بوده واين ها اهل بيت من هستند، در اين هنگام، آي? تطهير نازل شد؛ آيه اي که دلالت بر عصمت اهل بيت از گناه و اشتباه دارد.” (مناوي،49:1286)
آي? ليلة المبيت
“وَمِنَ الناسِ مَن يَشتَري نَفسَهُ ابتِغاءَ مَرضاتَ الله وَاللهِ وَاللهُ رَؤوفٌ بالعِباد” (بقره: 207)
و از ميان مردم، کساني هستند که جانشان را به خاطر خشنودي خدا عرضه مي کنند و خداوند نسبت به اين گونه بندگان بسيار مهربان است.
کافران قريش پس از نا اميدي از تعبير روي? پيامبر در دعوت به اسلام، سرانجام تصميم گرفتند آن حضرت را به قتل برسانند، نقش? آنان اين بود که گروهي از مردان قبايل مختلف قريش به خان? پيامبر يوروش برند و آن حضرت را در بستر خواب غافل گير و با ضربات نيزه و شمشير تکّه تکّه کنند. حضرت جبرئيل فرشته وحي، پيامبر را از تصميم نا جوانمردانه و وحشيانه کافران آگاه کرد و از سوي خداوند دستور آورد که همان شب از مکّه خارج شود و براي فريب کافران، علي(ع)را در بستر خود خواباند.پيامبر، موضوع را با علي (ع) در ميان گذاشت و از او خواست که در بستر بخوابد تا کافران از آن حضرت غافل بمانند و او بتواند با استفاده از فرصت در محّل مناسب، دور از دسترس کافران مخفي شود و سپس به يثرب برود.علي (ع) با کمال خرسندي پذيرفت که جانش را سپر بلا سازد تا آسيبي به رسو ل خدا (ع) نرسد علي آن شب را در بستر خوابيد و همان طور که پيامبر فرموده بود، کافران پنداشتند اين پيامبر است که خوابيده است.امّا نخواستند در تاريکي شب به خانه هجوم آورند، چون ممکن بود با اشتباه افرادديگري را در تاريکي بکشند. براي همين تا سپيده دم خانه را زير نظر گرفتند. هنگامي که هوا کمي روشن شد، به خانه حمله بردند و باشمشير هاي آخته بر بستر يورش آوردند، در حالي که يقين داشتند پيامبر کشته خواهد شد.امّا همين که به بستر نزديک شدند با کمال حيرت و حسرت ديدند اين علي است که در بستر پيامبر آرميده است.
به پاس اين جانبازي و فداکاري، خداوند آيه اي نازل فرمود و درآن از اين حادثه شورانگيز ياد کرد تا اين ماجرا جاودانه بماند.آن شب درتاريخ به ليلت المبيت معروف شده است؛ يعني شبي که حضرت علي در بستر پيامبر خوابيد.
آي? تبليغ
“يَا ايَُّها الرَسولُ بَلَُغ ما اُنزِلَ إلَيَکَ مِن رَّبکَ وَ إن لَم تَفعَل فّما بَلّّغت رِسالَتهَ واللهُ يََعصِمُکَ مِنَ الناسِ إنَّ الله َ لا يََهدِيَ القومَ الکافريَنَ” ( مائده:67 ) اي رسول ابلاغ کن آنچه از جانب پروردگارت مأموري، که اگر ابلاغ نکني رسالتت را انجام نداده اي، خدا ترا از مردم حفظ مي کند، که خدا گروه کافران را هدايت نمي کند. رسول خدا در بخشي از خطب? غدير چنين فرمود: از جانب پروردگار به من ابلاغ شده که اگر آنچه به من دستور داده شده است به مردم نرسانم رسالتم را انجام نداده ام.خداوند ضمانت فرموده که مرا از حوادث (احتمالي ) حفظ فرمايد، که او کافي و کريم است. “اي مردم، من در تبليغ اين امر مهم کوتاهي نکردم و سبب نزول اين آيه را براي شما بيان مي کنم.بارها جبرئيل بر من وارد شد و پيغام پروردگار را رسانيد که در اين مکان معيّن آن پيام را برسانم صاحب هر نژاد بداند که علي بن ابيطالب برادر من، وصي و جانشين من است. او امام بعد ازمن و نازل منزل? من همانند هارون در کنار موسي است؛ مگر آنکه علي بعد از من پيامبر نيست، بلکه او سر پرست شما بعد از خدا و رسول است.
آي? اولو الامر
“يَا ايَُّهَا الذَّيَنَ آمَنوا اطيَعوا اللهَ و اطيَعوا الرَسُولَ و اولِي الامرِ مِنکُم” (نساء:59 ) اي کساني که ايمان آورده ايد، اطاعت کنيد خدا را و اطاعت کنيد پيامبر خدا و صاحبان امر را. ابن بابويه از جابربن عبد الله انصاري روايت مي کند: وقتي آي? “يَا ايَُّهَا الذَّيَنَ آمَنوا اطيَعوا اللهَ و اطيَعوا الرَسُولَ” بر پيغمبر نازل شد، گفتم يا رسول

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع خاوران نامه، رسول خدا (ص)، رسول اکرم (ص) Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع نهج البلاغه، خاوران نامه، رسول خدا (ص)