پایان نامه رایگان با موضوع اسناد الکترونیکی، شخص حقوقی، اشخاص حقوقی، قانون ایران

دانلود پایان نامه ارشد

امضای الکترونیکی در درجه اول به عنوان یک نشانه خاص که در انحصار طرف مقابل است این نیازها را رفع می کند.

بند دوم : تحقق آثار حقوقی
برای این که یک سند دارای آثار حقوقی باشد و بتوان آن را به عنوان یک دلیل در دعاوی ارائه داد، باید طبق شرایط خاصی تهیه شده باشد. در فضای مجازی امضاهای الکترونیک به دلیل شرایط خاص وجودیشان قادر به این امر می باشند. امضاهای الکترونیک شرایط زمانی و مکانی و هویت اشخاص را کنترل کرده و فاش می سازند.

بند سوم : تشخیص هویت
در دنیای حقیقی امضاها کاشف از هویت اشخاص می باشند و در فضای مجازی این امر مملوس تر است. زیرا اشخاصی که از فواصل دور و بدون درک فیزیکی از یکدیگر با هم مبادله و معامله می کنند نیاز بیشتری به این شناخت دارند. امضای الکترونیک در این زمینه نیز نوعی دستاورد است.

بند چهارم : احراز صحت و بی نقصی سند
در محیط الکترونیکی انواعی از امضاهای الکترونیکی می توانند ضامن کمال و عدم تغییر سند باشند و این امری است که در اسناد ممضی به امضاهای سنتی که با دست امضا شده اند وجود ندارد. هیچ چیز نمی تواند اثبات کند که یک سند کاغذی به دلیل وجود امضا در پای آن تغییر نکرده است و این امری است که در اسناد ممضی به امضای دیجیتال قابل اثبات است. البته در فضای الکترونیکی خطر تغییرات اسناد چند برابر است زیرا روش های اندکی برای ایجاد یک پیام الکترونیکی وجود دارد و در ثانی اشخاص بدون برجای گذاردن ردپایی قادر خواهند بود یک پیام را که کنترل ایمنی ضعیفی بر آن اعمال می شود دستکاری کنند.125

گفتار دهم : صدور گواهینامه برای اشخاص حقوقی
مهمترین مصالح در مورد اشخاص حقوقی این است که آنها خود قادر به انجام عمل نیستند و همیشه نیاز به یک شخص حقیقی است که عملی را در مورد آنان انجام دهد ، هر چند که نتیجه عمل به خود شخص حقوقی باز گردد. حال این سوال مطرح می شود که آیا اشخاص حقوقی می توانند صاحب امضا شوند و به نام خود از مرجع صدور گواهینامه گواهی بگیرند؟

قانون ایران
در مورد رویه قانون ایران باید گفت که قانون تجارت الکترونیک ایران بیان می دارد :” امضا کننده هر شخص یا قائم مقام وی است که امضای الکترونیکی تولید می کند “126و در بند 17 از ماده فوق اشخاص را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی می داند پس مفهوم این است که بر طبق قانون ایران امضا کننده می تواند شخص حقوقی باشد. با توجه به اینکه یک شخص حقوقی نمی تواند به طور فیزیکی خودش تولید امضا نماید و عملاً باید این کار به وسیله شخص حقیقی انجام شود ، باز مشکل فوق مطرح می شود که اگر در اینجا امضا کننده شخص حقوقی است ، شخصی که از کلید استفاده کرده چه مسئولیتی دارد و بر چه اساس می توان این مسئولیت را به او اسناد کرد ؟ آیا این در صورتی است که بدانیم عملاً چه کسی از کلید استفاده کرده است. پس بهتر است ماده فوق را این گونه تفسیر کنیم که امضا کننده شخصی است که بر اساس یک گواهینامه الکترونیکی معتبر امضای الکترونیکی تولید می کند. در این صورت می توان گفت که شخص حقوقی صاحب گواهینامه و کلید خصوصی و شخص حقیقی دارنده کلید هر دو در امضاهای تولید شده مسئولیت دارند. از سویی، رویه شرکت های تجاری در ایران معمولاً بدین شکل است که امور مهم شرکت با امضای بیش از یک نفر و مهر شرکت ( یا در اینجا امضای الکترونیکی شرکت ) انجام می شود و به نظر می رسد این رویه بسیار خوبی در مسایل ناشی از امضای اسناد می باشد اما به هر حال به نظر می رسد که مراجع صدور گواهینامه در صدور گواهینامه برای اشخاص حقوقی قدری متفاوت عمل کنند. در گواهینامه هایی که برای اشخاص حقوقی صادر می شود ، نه تنها نام شخص حقوقی بلکه هویت شخص حقیقی که از طرف شخص حقوقی امضا می کند نیز مشخص باشد و همچنین باید اختیار درخواست ابطال کلید خصوصی مزبور به شخص حقیقی داده شود .

گفتار یازدهم : ویژگیهای سند الکترونیکی
در مباحث قبل شرایط اعتبار یک سند الکترونیکی قید شد و این سند دارای اعتبار در محاکم و قابل استناد بوده و قانونگذار در برخی موارد شرایطی خاص نیز برای آن در نظر گرفته است. این نوع اسناد دارای ویژگیهایی خاص و جدا از اسناد نوشته و کاغذی دارند.
برخورداری اسناد الكترونيكی از محتوا ، شكل و ساختار به اين معنی است كه:
1. اسناد الكترونيكی دارای اطلاعاتی هستند كه انعكاس دقيقی را از ‌آنچه كه در زمان خاصی رخ داده است ، نشان می دهد.127
با توجه به اینکه تولید ، نگهداری و تبادل اسناد الکترونیکی از طریق سیستمهای رایانه ای انجام می پذیرد و این سیستمها بر اساس تعاریفی که برای آنها صورت گرفته و برنامه ریزی انجام شده بصورت خودکار هرگونه تولید ، تغییر و ارسال را با درج زمان دقیق آن ثبت می نمایند در هر زمان متخصصین امر می توانند با دسترسی به کلیه این اطلاعات به سهولت به این امر واقف و ماوقع را بیان نمایند. به عبارت دیگر، قدم نهادن در دنیای مجازی و رایانه ها و کار با آنها به مانند قدم نهادن در جوهر و سپس طی مسیر می باشد، در این حالت ردپای شخص از ابتدا تا انتها و به راحتی قابل مشاهده و غیر قابل انکار می باشد.
2. از سياق و شكل اين اسناد كه در ارتباط با محتوای ‌آنهاست، می توان دوره توليد و نوع استفاده آنها را فهميد.128
هر داده الکترونیکی در بدو ایجاد با توجه به هدف سازنده آن دارای یک شکل خاص می باشد. داده ممکن است یک فایل حاوی اطلاعات ، صوت،تصویر، عکس و یا سایر موارد باشد؛ در طول زمان با توجه به پیشرفت ساعت به ساعت تکنولوژی نحوه ایجاد اطلاعات و فرمت آنها در حال تغییر است و با توجه به این موضوع می توان زمان تولید داده و هدف و نحوه استفاده از آن را استخراج و به آن پی برد.129
3. ساختار اين اسناد را می توان به طريق الكترونيكی باز سازی كرد، پس هر جزء اين ساختار بر روی هم يک كل را تشكيل می دهد كه به طريق روشنی ارائه می گردند.
هر داده به صورت کدهای رایانه ای بصورت 0 و 1 تشکیل شده است که برای ماشین قابل فهم است ، در طول زمان بنا به دلائل مختلف از جمله قطع ناگهانی برق، خراب شدن منبع نگهداری اطلاعات ، دسترسی خرابکارها، حمله ویروسها و سایر شرایط ممکن است که این ساختار به هم ریخته و یا قسمتی از آن غیر قابل استفاده یا حذف گردد؛ در اسناد نوشته اگر قسمتی از سند معدوم گردد ، آن قسمت غیر قابل دسترسی خواهد بود اما در اسناد الکترونیکی در اکثر موارد می توان آن ساختار را بازیابی کرد، نرم افزارهای مختص این امر با توجه به الگوهای ساختاری اطلاعات می توانند قسمت معدوم شده را بازیابی نمایند، به عنوان مثال یک نقشه کش در صورت حذف شدن مقداری از نقشه خود با توجه به ساختار نقشه موجود و هدف از طراحی و با توجه به نحوه آن می تواند قسمت حذف شده را پیش بینی و ترسیم نماید، نرم افزارهای مختص بازیابی نیز با همین روش و با بررسی الگوی اطلاعات از دست رفته می توانند آنها را بازیابی نمایند که این خود کاری بس دشوار و پیچیده است که به لطف سرعت بالای رایانه های در مدت زمان اندکی و به راحتی چند کلیک صورت می گیرد.130
4. دسترسی به این اسناد آسان است. اگر در یک کتابخانه بخواهیم یک کتاب مشخص را جستجو کنیم ممکن است روزها به طول انجامد اما اگر ابتدا نام آنرا از فهرست استخراج و به محل تعیین شده آن مراجعه نماییم این امر چند دقیقه صورت می گیرد، در اسناد الکترونیکی این دسترسی بسیار آسانتر است، فقط کافی است نام داده مورد نظر را در قسمت جستجو درج و سیستم خود داده مورد نظر را در هر مکان و پوشه ای که ذخیره شده باشد را در کسری از ثانیه نشان خواهد داد.
5. كاهش فضا و هزينه های نگهداری
در گذشته برای حفظ و نگهداری اسناد کاغذی و کتابها هر محلی را که تخصیص می دادند پس از مدتی با پر شدن آن مجبور به تامین مکان دیگری بودند و برای نگهداری نیاز به ایجاد طبقه بندی، پوشه های قطور و مسئولین مربوطه بود که تمام اینها خود دارای هزینه هنگفتی است؛ اکنون با همه گیر شدن اسناد الکترونیکی می توان دهها هزار جلد کتاب و سند را که بالغ بر میلیونها صفحه می باشند را در یک دیسک فشرده که به راحتی در جیب جای میگیرد حمل و نگهداری نموده و هزینه آن بسیار ناچیز و کمتر از هزینه خرید و نگهداری و حمل کتابها می باشد.
6. كاهش كاغذ بازی و مديريت زمان
اسناد الکترونیکی به راحتی و با سرعت بالا قابلیت انتقال داشته و این مهم استفاده از اسناد کاغذی را کمتر نموده است؛ در سیستم قدیم در یک اداره مرتب می بایست یک نامه نوشته شود، امضاء و مُهر گردد، شماره و تاریخ آن درج شود ، به محل دیگر ارسال و دریافت کننده رسید داده و آنرا ثبت نماید و مسئول مربوطه دستور اقدام داده و به اقدام کننده ارجاع دهد که تمام این موارد علاوه بر صرف وقت ممکن است به دلیل تعدد مکان هزینه بر هم باشد، اکنون در سیستم اتوماسیون اکثر سازمانها کلیه مکاتبات از طریق سیستم رایانه ای انجام شده و دیگر از سند کاغذی خبری نیست و مسئولین با فشار چند دکمه نامه را تایید، امضاء یا ارجاع می دهند و این موضوع که ادارات در سطح یک شهر بزرگ گسترده شده باشند مهم نیست، از طریق سیستم و شبکه نامه در لحظه به مسئول دیگری در آنسوی شهر رسیده و قبل از رسیدن ارباب رجوع وی کار خود را به پایان رسانیده است. این امر موجب کاهش هزینه ادرای و تجهیزات و نیروی انسانی خواهد شد.131
7. مديريت مطلوب بر عملكرد سازمان
از طریق سیستمهای اتوماسیون اداری و استفاده از اسناد الکترونیکی مسئولین ناظر بر یک سازمان و نهاد به راحتی و در عرض چند ثانیه می توانند آمار مربوط به کارکرد کارکنان خود را مشاهده و راندمان کار هر فرد و کل سازمان را بررسی نماید، در صورتیکه شخص می خواست راندمان یکساله را بصورت دستی و استفاده از روشهای سنتی انجام دهد این امر چندین روز و یا هفته زمان می برد .132
8. توزيع گسترده تحت شبكه و امكان ارسال و دريافت همزمان چند پيام
یک سند الکترونیک ممکن است دارای رونوشتهای متعدد باشد که در برخی از سازمانهای و نهادها این رونوشتها به چند ده نفر می رسد ، از طریق سیستم اتوماسیون و استفاده از اسناد الکترونیکی این رونوشتها در کسری از ثانیه به کلیه گیرنده ها بطور همزمان ارسال می گردد ، بطور مثال در یک وزارتخانه دستور وزیر به کلیه زیر مجموعه ها در سطح کشور بطور همزمان ارسال و هر یک در همان لحظه آنرا دریافت می کنند. این روش از چندین هفته زمان برای انجام این مهم از طریق سیستم سنتی جلوگیری می کند.
توجه به مديريت اسناد، در سيستمهايی كه ماهيتا شامل داده های تغيير پذير و قابل به روز شدن هستند كاملا مسئله ای چالشی است زيرا اسناد نه تنها در بردارنده محتوا هستند بلكه حاوی اطلاعاتی در شكل و ساختار نيز می باشندكه توسط ابر داده ها133 اطلاع رسانی می شوند. ” ابرداده های مديريت اسناد ، موجب شناسايی اسناد و اشخاص می شوند و به چرخه عمليات و روشهايی كه آنها را توليد و مديريت كرده و مورد استفاده قرار می دهند، اعتبار می بخشند و سياستهای حاكم بر اسناد را تضمين می نمايند”.134 اين ابرداده ها اجازه می دهند كه پرونده ها در جای مناسب قرار گيرند و به روش معنا داری اجرا و درک شوند.
بهترين راه برای حفظ محتوا ، شكل و ساختار اسناد ، مديريت آنها در يك سيستم نگهداری اسناد135 است. برخی سازمانها از نرم افزارهای خاصی برای مديريت اسناد الكترونيكی خود استفاده می كنند . بايد ياد ‌آور شد كه سيستم نگهداری اسناد فقط بخشی از يك نرم افزار نيست، بلكه چارچوب و ساختاری است كه به دفعات دريافت ، نگهداری و دسترسی به اسناد را امكان پذير می كند. 136

فصل سوم : تعهدات ناشی از سند الکترونیکی

هر سند پس از تنظیم دارای آثاری است، تعهداتی را به طرفین بار می کند و آنها ملزم به انجام یا عدم انجام برخی امور می باشند. اشخاص ثالث نیز ممکن است از سند سود یا ضرری را متحمل شوند. در قانون تجارت الکترونیکی قانونگذار علاوه بر آثار و تعهداتی که از اسناد نوشته حاصل می شود یک سری موارد خاص دیگر را به اسناد الکترونیکی بار نموده است که این امر حکایت از مبادلات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع فضای مجازی، قانون نمونه، آنسیترال، مصرف کنندگان Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع تجارت الکترونیک، شخص حقوقی، اشخاص حقوقی، اسناد الکترونیکی