پایان نامه رایگان با موضوع استان گلستان، استان اصفهان، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

مي‌كنند.
ب: مرخصي بارداري، زايمان و شيردهي
ماده 76 قانون كار ميزان مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن را 90 روز اعلام نموده است كه در مورد زايمان توأمان يعني دوقلو به بالا 14 روز به مدت آن اضافه مي‌شود. حكم مزبور به موجب مقررات جديد تغييراتي نموده است كه عبارتند از:
ـ كليه امتيازاتي كه بر اساس تعداد فرزندان يا عائله پيش‌بيني و وضع شده‌اند در مورد فرزند چهارم و بعد از آن قابل اعمال و محاسبه نخواهد بود.
ـ ميزان مرخصي مزبور براي مادران شيرده به چهار ماه افزايش يافته است.
ـ ميزان اين مرخصي براي مادران شيرده كه وضع حمل دو قلو داشته‌اند به پنج ماه و براي زايمان‌هاي سه‌قلو و بيشتر، يك سال با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوطه افزايش يافته است. بنابراين ميزان مرخصي موضوع ماده 76 قانون كار در مورد مادراني كه فرزند خود را شير نمي‌دهند، پابرجا و تا فرزند سوم معتبر است ولي در مورد مادران شيرده به شرح فوق تغيير نموده و آن هم تا فرزند سوم و لذا چنانچه بارداري و زايمان فرزند چهارم براي كارگر زن حاصل شود، مدت معذوريت حضور او از مرخصي استحقاقي موجود يا آتي وي كسر مي‌گردد.33
ـ كارگران زن كه پس از اتمام مرخصي زايمان، مجدداً شروع به كار نمايند، در صورت ادامه‌ي شيردهي به فرزندانشان مي‌توانند حداكثر تا 20 ماهگي كودك، روزانه يك ساعت از مرخصي استفاده نمايند. قابل ذكر است كه اين تبصره حكم مندرج در قسمت اول ماده 78 قانون كار را نسخ مدني نموده است در ماده‌ي 78 كارفرما مكلف بود تا پايان دو سالگي كودك پس از هر سه ساعت، نيم ساعت فرصت شير دادن به كارگر زن داده و آن را جزو ساعات كار محسوب نمايند.
شايان ذكر است كه پس از سرشماري سال 1390 كه در آبان ماه انجام شد و مشخص شد كه جمعيت ايران 75 ميليون و جامعه نسبت به 5 سال گذشته حدود 24 درصد پيرتر شده است؛ مسئولين كشور تصميم بر اين گرفته‌اند كه با تشويق خانواده‌ها به داشتن فرزند بيشتر اين معضل كه پيري جامعه مي‌باشد را برطرف نمايند. پس از بررسي گروه‌هاي مختلف اولين تصميم بر اين مبنا قرار گرفت كه تمامي محدوديت‌هاي مربوط به فرزند چهارم و بيشتر كه در قانون جمعيت و تنظيم خانواده ذكر گرديده بود فعلاً كأن‌لم‌كن تلقي گردد و تمامي محدوديت‌ها برداشته شوند. فلذا در گام اول تمام محدوديت‌ها مقرر گرديده است كه حذف گردند. علاوه‌بر حذف محدوديت‌ها دولت براي رسيدن به اين مقصود سعي كرده از سياست‌هاي تشويقي براي خانواده استفاده نموده كه مي‌توان به چندي از آنان اشاره نمود:
ـ براي تمامي كودكاني كه از ابتداي سال 90 به دنيا آمده‌اند مبلغ يك ميليون تومان به اسم نوزاد دفترچه‌ي پس‌اندازي نزد بانك ملي گشوده مي‌شود و دولت مكلف گرديد كه به هر ميزاني كه والدين براي كودك خود به صورت ماهيانه به اين پس‌انداز اضافه كنند؛ دولت نيز همان مبلغ به آن سپرده افزوده و كودك پس از رسيدن به سن 18 سالگي مي‌تواند براي آن حسب تصميم بگيرد.
ـ دولت در ديگر اقدام تشويقي مقرر داشته است كه ميزان مرخصي زايمان و شيردهي براي مادران كارمند و كارگر به ميزان قابل توجهي افزايش يابد كه در حال حاضر اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي مي‌باشد.
ـ از ديگر اقدامات تشويقي تبليغات گسترده در زمينه‌ي گسترش خانواده‌هاي جوان و اقدام آنان جهت بچه‌دار شدن و دريافت تسهيلات مي‌باشد كه اين طرح نيز در حال حاضر در دست بررسي و هنوز زمينه‌هاي اجرايي آن محقق نگرديده است.
ج: مرخصي مربوط به حوادث زندگي
كليه كارگران در موارد ذيل، حق برخورداري از سه روز مرخصي با استفاده از مزد را دارند:
ـ ازدواج دائم.
ـ فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان.
ذكر اين نكته ضرورت دارد كه جز در مورد مرخصي استعلاجي و فوت ارقاب مذكور در ماده‌ي 73، در خصوص ساير مرخصي‌ها توافق بين كارگر و كارفرما براي استفاده از مرخصي ضرورت دارد و در مواردي كه كارفرما از اعطاي مرخصي امتناع نمايد، كارگر مي‌تواند ابتدا در شوراي اسلامي كار موضوع را مطرح و در صورت عدم حصول توافق و سازش، به مراجع حل اختلاف كارگر و كارفرما مراجعه نمايد.34
در مورد بحث حق برخورداري از مرخصي‌ها و تعطيلات نكاتي قابل توجه وجود دارد كه برخي از اين نكات جزء خلاءهاي موجود در زمينه‌ي حقوق كار و برخي ديگر جزء نقاط قوت اين قانون مي‌باشند. از اولين خلاءهاي موجود در زمينه‌ي حق برخورداري از مرخصي‌ها و تعطيلات مي‌توان به اين موضوع اشاره‌اي داشت كه چندين استان كشور عزيز ما ايران مانند سيستان و بلوچستان، كردستان، بخشي از استان گلستان و … اكثريت مردم از اهل تسنن مي‌باشند و همچنين در نقاط پراكنده‌اي از كشور مثل قسمت‌هايي از استان اصفهان، تهران، هرمزگان، چهار محال و بختياري، اقليت‌هاي مذهبي مانند زرتشتيان، كليميان و مسيحيان و … ساكن هستند. همان طور كه مستحضر هستيد چه عزيزان هموطن اهل تسنن و چه هموطنان اقليت‌هاي مذهبي خود، داراي اعياد و مراسم مخصوص به خود هستند. به گونه‌اي كه همان طور كه در دين ما در روز عاشورا كار كردن را مكروه و يا بعضاً حرام اعلام كرده‌اند برخي از اديان نيز داراي چنين روزهايي در مراسم مربوط به مذهب خود هستند كه متأسفانه در قانون كار جمهوري اسلامي ايران هيچ‌گونه حقي براي اين افراد براي استفاده از مرخصي‌ها در نظر گرفته نشده است. سئوال اين است كه اگر اين اديان در كشور وجه‌ي قانون داشته و محترم شمرده مي‌شوند؛ بهتر نيست براي تمام كساني كه پيرو اين اديان و فرقه‌ها هستند نيز حقي قائل باشيم: به عنوان مثال مسيحيان در روز تولد حضرت عيسي مسيح و آغاز سال جديد ميلادي در كشور بايد به سر كار رفته و تعطيلي براي آن‌ها در نظر گرفته نشده است.
نكته‌ي بعدي كه ذكر آن خالي از لطف نمي‌باشد، اين است كه در مورد پاسخ به اين سئوال كه آيا تعطيلات رسمي بين روزهاي غيبت كارگر يا مرخصي بدون حقوق وي جزو روزهاي غيبت يا مرخصي بدون حقوق كارگر محسوب مي‌شوند بايد گفت كه قانون كار در مورد تعطيلات رسمي و برخورد آنها با مرخصي استحقاقي تعيين تكليف نموده، بدين ترتيب كه در ماده‌ي 64 مقرر داشته است: “روزهاي تعطيل غير از جمعه جزو مرخصي استحقاقي محسوب نمي‌شوند. بدين خاطر و به علت نبود مقرره‌اي راجع‌به سئوال مورد نظر مي‌توان بر اين نظر بود كه چنانچه تعطيلات رسمي بين روزهاي غيبت يا مرخصي بدون حقوق واقع مي‌گردد، جزو روزهاي غيبت يا مرخصي بدون حقوق محسوب مي‌گردند.

مبحث دوم: حق برخورداري از شرايط ايمني
نخستين هدف حقوق كار، تضمين امنيت فيزيكي دستمزد بگيرد در برابر خطرات بيماري و حادثه‌اي بود كه كار در كارگاه براي او ايجاد مي‌كرد. قانونگذار بعد از آن كوشيد تا براي دستمزد بگير يك امنيت اقتصادي واقعي را با توسعه‌ي حق بر اشتغال كه به دنبال ثبات قرارداد كار و حفظ توانايي حرفه‌اي دستمزد بگير است، تأمين كند.
گفتار اول: تاريخچه ايمني، حفاظت و بهداشت كار
فرآيند صنعتي شدن موجب استفاده فزاينده از ابزار و ماشين‌آلات فني شده است. عدم رعايت اصول صحيح در ساخت يا استفاده از وسايل، حوادث ناشي از كار را افزايش داده است. بنابر بيانيه آمار سازمان بين‌المللي كار در سال 2010 روزانه هزار و هفتصد نفر در اثر حوادث ناشي از كار جان مي‌دهند و خسارت سالانه بالغ بر 109 × 1260 دلار وارد مي‌شود. وقوع انقلاب صنعتي در سال‌هاي 1830 تا 1760 ميلادي در انگلستان كه با اختراع ماشين بخار در سال 1782 توسط جيمز وات توأم بود و همچنين سرايت آن به ديگر كشورهاي اروپايي و استفاده از نيروي محركه مكانيكي و الكتريكي موجب تبديل كارهاي دستي به ماشين گرديد و باعث تقسيم كار، افزايش توليدات و سرعت در انجام كار شد كه نتيجه‌ي آن افزايش خطر در محيط‌هاي صنعتي بوده است. بدين ترتيب بود كه استفاده از انرژي ماهيچه‌اي به حداقل رسيد و همچنين به جاي استفاده از انرژي بار، حيوانات و جريان آب، استفاده از انرژي بخار توسط توربين بخار و انرژي سوخت كه معمولاً بنزين و گازوئيل و … مي‌باشند معمول شد. صنايع غول پيكر به وجود آمد و به دليل استفاده از چرخ دنده، پرس‌ها، تيغه‌ها، زنجيرها، موتورهاي برق، جك‌هاي هيدروليكي و … معلولين و مصدومين ناشي از كار چنان افزايش يافت كه جمع آنها قشون از جنگ برگشته را تداعي مي‌كرد. با مطالعه‌ي اندكي در كتاب‌ها در آن دهه‌ها اصلاح لشكر معلولين منچستر زياد در كتاب‌ها به كار رفته است كه منظور از اين لشكر كارگراني است كه در اثر بي‌احتياطي و يا عدم آگاهي از شيوه‌ي كار دستگاه‌ها نقص عضو شده و در موارد بسيار زيادي حتي جان خود را از دست دادند. البته در ادامه‌ي اين مبحث به علل وقوع حادثه مي‌پردازيم با اختراع ماشين بخار جهشي عظيم در بسياري از صنايع مانند صنايع نساجي و ديگر صنايع انگلستان و به تبع آن براي ساير كشورها رُخ داد. توليد انبوه35 رونق گرفت و ميزان توليد كارخانجات به يك باره در برخي از صنايع تا 30 برابر افزايش يافت و اين افزايش توليد كارخانجات را به كارگر بيشتر نيازمند مي‌كرد و به همين جهت بود كه بسياري از كارگران از مزارع به سمت صنايع و كار در كارخانجات روي آورند. در چند سده قبل توجه به حفاظت مطرح نبوده و كارهاي سخت و خطرناك مثلاً كار در معادن و تونل‌ها را محكومين به اعدام انجام مي‌دادند. زيرا در واقع در اوايل اين روند اصلاً توجهي به خطرات احتمالي كه جان كارگران را تهديد مي‌كرد نمي‌شد و چون در اوايل راه بودند هنوز نتايجي كه جامعه‌ي مدني را در اثر از دست دادن كارگران بر اثر سوانح كار تهديد مي‌كرد آشنا نبوده و با مشكلاتي كه اين پديده خانواده‌ها را مواجه مي‌ساخت برخورد نكرده بودند اما پس از گذشت چند سال و بالا رفتن آمار كشته‌شدگان و معلولين سوانح كار و در پي آن غرامات و هزينه‌هاي كه براي دولت چرا بُعد از اقتصادي و چه از بُعد اجتماعي و مخصوصاً خانوادگي داشت؛ دولت را بر آن داشت كه به فكر وضع قانوني در پي حمايت از كارگر و حفاظت از جان او در مقابل خطراتي كه لحظه به لحظه او را تهديد و مورد تهاجم قرار مي‌داد بيفتد. به همين دليل بود كه تقريباً در اوايل سال 1820 بود كه اولين قانون راجع‌به ايمني محيط كار وضع گرديد. در واقع اولين قانون براي ايمني محيط كار و بازرسي از آن در سال 1820 ميلادي در انگلستان تصويب شد. گروهي از روحانيون و قضات به طور افتخاري مسئول بازرسي از محيط‌هاي كار جهت پياده كردن شرايط ايمني كارگاه‌ها منصوب شده و اين كار را بر عهده گرفتند. اما در اوايل اجراي اين قانون، بسياري از كارگاه‌ها به دليل هزينه‌دار بودن اين كارها كه شرايط ايمني كارگاه‌ها را فراهم مي‌كرد، تن به اين امر ندادند و چون بازرسان اوليه‌ي كار وجوه قانوني و ابزاري براي تهديد كارفرما جهت اعمال اين شرايط نداشتند؛ كارفرماها خود را ملزم به اجراي اين قانون نمي‌دانستند، به طوري كه اين طرح در بسياري از كارگاه‌ها اجرا نگرديد. به دنبال اين موضوع و عدم توفيق بازرسان كار، در سال 1833 با تجديدنظر در قانون قبلي يك اداره‌ي رسمي براي بازرسي از كارگاه‌ها ايجاد گرديد تا به وسيله‌ي آن كارگاه‌ها و كارفرمايان ملزم به اجراي شرايط ايمني براي كارگران شوند. همچنين پس از آن در سال 1844 مقررات مربوط به حفاظت ماشين‌آلات و استفاده از وسايل پيشگيري و اعلام حوادث در متن قانون وارد شده است. در همين دوران بود كه در فرانسه از اطفال 6-8 ساله تا 17 ساعت در روز كار مي‌كشيدند و اين ساعات زياد كار براي كودكان سبب شده بود كه در اين دوران در فرانسه معلوليت جسمي كودكان كار و همچنين از بين رفتن آنان به ميزان بسيار زيادي افزايش يافت. به همين دليل بود كه در سال 1867 در فرانسه انجمن براي پيشگيري از حوادث تشكيل شد. اين انجمن در شهر مولهوز و توسط آنجل دلفوس تشكيل شد. در منشور اين انجمن چنين بيان شده است كه: صاحب كارخانه علاوه‌بر مزد وظيفه دارد كه به شرايط جسمي و روحي كارگران توجه نمايد. اين الزام كاملاً اخلاقي است و هيچ گونه مزدي نمي‌تواند جايگزين آن گردد و مي‌بايد مقدم بر هر گونه منافع و ملاحظات ملحوظ گردد. پس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع ناخودآگاه Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع قانون مجازات، سلامت روان