پایان نامه رایگان با موضوع آموزش فلسفه، تحلیل محتوا، گروه کنترل، صاحب نظران

دانلود پایان نامه ارشد

شناسي مي باشند، به شکل تطبيقي مورد مطالعه قرار گرفته است. پيش فرض اساسي ديدگاه پياژه آن است که استدلال و تعقل کودکان به صورت طبيعي و همانطور که آنها بزرگتر مي شوند، پرورش خواهد يافت و تلاش جهت تسريع اين فرايند اتلاف وقت خواهد بود. اما ليپمن اين نظريه را مطرح کرد که بهترين زمان براي شکل گيري مهارت هاي تفکر، در کودکي و از طريق روش هاي تأمل محور است.
موسوی(1389)پایان نامه ای تحت عنوان «بررسی چالش ها و فرصت های آموزش فلسفه به کودکان وارائه الگویی برای آموزش و پرورش ایران » ارائه نمود.پژوهشگر درصدد شناخت نقاط ضعف و قوت این برنامه از طریق مصاحبه با معلمان و مربی ها ومتخصصان درگیر طرح فلسفه برای کودکان بوده و چالشها و فرصت های پیرامون برگزاری برنامه در ایران و بومی سازی آن را به نقد گزارده است.
ماکویی( 1390 )پایان نامه ای تحت عنوان «بررسی و نقد شیوه ی ایجاد روحیه کاوشگری علمی در برنامه آموزش فلسفه به کودکان» ارائه نمود که همراه با بررسی کتاب (کیو و گاس) و راهنمای آن (شگفتی در دنیا) به نقد و چالش مفهوم و روش روحیه کاوشگری علمی پرداخته است.
فرزانفر( 1389)از رساله ی خویش تحت عنوان «بررسی فلسفه دوران کودکی و نقش قصه و داستان در رشد و پرورش روحیه فلسفی در کودکان» دفاع نمودند.در این رساله به بررسی رویکردهای تعلیم و تربیتی که (کودک به مثابه هدف) محور هستند می پردازند و نقش قصه در پیشبرد پرورش روحیه فلسفی کودکان را با بررسی مصداقی برخی داستانهای ایرانی و غیر ایرانی روشن نموده اند.
2-2-2 پژوهش های خارجی
لیپمن و بیرمن43‌ (1970) تحقیقی را با این پیش‌فرض که کودکان به منظور بهبود توانایی استدلال خود به کمک نیاز دارند و این که چنین بهبودی در تفکر باعث تقویت سایر مهارت‌های تحصیلی می‌شود انجام دادند. این تحقیق نشان داد که یک برنامه آموزش 9 هفته‌ای می‌تواند نتایج اثرگذاری نه فقط بر استدلال بلکه بر خواندن و تفکر انتقادی کودکان داشته باشد. نتایج این مطالعه، معنی‌داری سطح بالایی را در دو سال و نیم بعد نشان داد.
لیپمن( 1980 )آزمایشی کوچک اما فشرده با این طرح ، نشان داد که می‏توان به کودکان استدلال قیاسی و اصلاح شده‏ای را یاد داد،ااین آزمایش نشان داد که اجرای این برنامه در کلاس‏های کودکان یازده ساله، سن هوشی آنها را در مسائل مربوط به استدلال‏های صوری، 27 هفته بالا می‏برد؛ به عبارت دیگر، ضریب هوشی آنها معادل افرادی شد که 27 هفته از آنها بزرگ‏تر بودند”. آزمایش‏هایی که بیست سال بعد، از این افراد به عمل آمد، باز هم گویای این مطلب بود که این اختلاف در سن هوشی یا ضریب هوشی، حتی پس از بیست سال نیز حفظ می‏شودموفقیت طرحافزایش ضریب هوشی دانش‏آموزان (همان، ص 28). این طرح عملاً در مدارسی که آن را به اجرا گذاشته‏اند پیشرفت‏های تحصیلی و ارتقای میانگین نمرات دانش‏آموزان را گزارش داده‏اند،اگر معلم به طرز مناسبی آموزش ببنید و آمادگی داشته باشد، کودکان احساس آن‏قدر از آن لذّت می‏برند که در پایان کلاس، اتمام کلاس برایشان ناگوار جلوه می‏کند.
فیلدز‌ 44(1995 به نقل از جهانی، 1380) مطالعه‌ای بر روی دانش‌آموزان انگلیسی انجام داد که نتیجه به دست آمده از این تحقیق نیز مؤید عملکرد بهتر دانش‌آموزان شرکت کننده در کلاس فلسفه در آزمون استدلال نسبت به گروه کنترل بود.
مالمستر45‌ (1999) در یک مطالعه طولانی که 6 سال به طول انجامید در 4 مدرسه ابتدایی شهر استکهلم سوئد، برنامه‌ای طراحی کرد (با استفاده از برنامه آموزش فلسفه به کودکان) و در طی این مدت دانش‌آموزان گروه تجربی به مدت 3 سال در کلاس‌های فلسفه شرکت کردند و دانش‌آموزان گروه کنترل آموزش خود را به طور معمولی دنبال کردند. نتایج تحقیق دانش‌آموزان گروه تجربی که در آزمون‌های مختلف پیشرفت تحصیلی شرکت کردند تفاوت معنی‌داری با دانش‌آموزان گروه کنترل داشتند و در زمینه‌های مختلف از جمله، آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی، آزمون استدلال نیوجرسی و آزمون خواندن، عملکرد بهتری داشته‌اند.
موریون‌46 (2000) پژوهشی را در زمینه ارزشیابی برنامه آموزش فلسفه به کودکان در 3 مدرسه متوسط شهر مادرید با استفاده از آزمون مهارت‌های استدلال نیوجرسی به صورت پس آزمون انجام داد. وی گزارش کرد که اجرای این برنامه در بهبود توانایی شناختی عمومی گروه تجربی و هم‌چنین در خواندن و درک مطلب عملکرد مثبتی داشته است. در مطالعه دیگری که پیرامون رابطه پیشرفت تحصیلی در دروس ریاضیات، علوم و مطالعات اجتماعی با آموزش مهارت‌های تفکر انتقادی به عمل آمده مشخص گردیده است که بین این دو عامل هم‌بستگی قوی و معنی‌داری وجود دارد. برای مثال وقتی از روش اجتماع پژوهشی در آموزش علوم استفاده شد گروه تجربی به طور معنی‌دار نسبت به گروه کنترل در آزمون استدلال علوم از خود عملکرد بهتری نشان داد (اسپرود،1997).
مونتس و ماریا‌47 (2001) در تحقیقی گزارش کردند که با اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان در 2 مدرسه ابتدایی شهر مکزیک و و با استفاده از آزمون استدلال نیوجرسی دانش‌آموزان شرکت کننده در برنامه در زمینه مهارت‌های استدلال کردن و تفکر انتقادی عملکرد بالاتری نسبت به دانش‌آموزانی داشتند که در این برنامه شرکت نکرده بودند.

فصل سوم
روش تحقیق

3-1نوع تحقيق
ﭘﮋوهش حاضربا بهره گیری از روش تحلیل محتوایی از نوع تاملی یا فکری به انجام رسیده است.تحلیل محتوایی از نوع فکری یکی از تکنیک های تحلیل محتوای کیفی است.
3-2روش انجام تحقیق
روش تحلیل محتوای کیفی به صورت بررسی و شمارش با ارزش مفاهیم و عبارت است و واحد محتوا می تواند لغات، جملات، متن ها، سرمقاله و ستون ها برای تعیین واحد سنجش به کار رود (هولستی48، 1373، ترجمه ی سالارزاده امیری).
برای این که تحلیل محتوای کیفی علمی، قابل اعتماد و معتبر باشد، شرایط زیر لازم است:
تحقیق، باید چهار چوب تئوریکی داشته باشد.به زمینه مورد بررسی مربوط باشد.واحد محتوا، یعنی لغات، جملات و متن ها صریح باشند (همان منبع).
می بایستی اشاره کرد که «تحلیل فکری فرایندی است که طی آن ﭘﮋوهشگر بر توانایی شهودی و قوه تشخیص خود برای به تصویر کشیدن یا ارزیابی پدیده های مورد ﭘﮋوهش تکیه می کند. واﮊه های دیگری که به غیر از توانایی شهودی و قوه تشخیص برای توصیف این فرایند به کار برده شده اند، عبارتند از: تفکر درونی، معرفت نهفته، قوه تخیل، حساسیت هنری و بررسی همراه با تامل و کنکاش» (گال49، بورگ50 و گال، 1383، ترجمه ی نصر و همکاران). ازآن جایی که «تحلیل فکری امری عمدتا ذهنی است، امکان تعیین یک روش استاندارد برای تحلیل داده ها امکان پذیرنیست. بنابراین کارآموزی درکنار یک پژوهشگر باتجربه، همراه با تمرین زیاد، ضروری است» (همان منبع، ص999). در بررسی متون ادب فارسی شاهنامه و… راهمچون واحدنمونه تحلیل برگزیده ایم. دراین تحقیق واحدنمونه تحلیل شاهنامه فردوسی ،گلستان وبوستان سعدی ،کشکول شیخ بهایی ،منطق الطیر والهی نامه عطار نیشابوری،مثنو ی معنوی ودر این متون داستانهایی بعنوان واحد های ضبط مورد استفاده ودرون این واحدهای ضبط
واحدهای متن مور نظر اهداف برنامه فلسفه برای کودکان از قبیل تخیل و استدلال وقضاوت وارزشیابی و تفکر و…….
مورد تحلیل قرار گرفته است از این میان داستان های منتخب نمونهگیری و در مبحث آموزش فلسفه به کودکان اهداف آن را به عنوان واحدتحلیل متن درداستانهای منتخب برگزیدیم این پژوهش از نوع هدفمند است؛ یعنی به علت داشتن ظرفیت هایی برای بررسی اهداف آموزش فلسفه به کودکان شامل تخیل ،استدلال،کاوشگری ،قضاوت وارزشیابی ، تفکر ،منش تفکر این متون را انتخاب نمودهایم. به سخن دیگر محقق با مطالعه ی دقیق داستان ها بدین نتیجه رسید متون ادبی می توانند نمونه ی خوبی برای تحقیق باشند و مصادیق بررسی اهداف وبلکه فراتر از آن را دارد راعلاوه بر این، تلاش محقق بر آن بود تا داستان هایی از این متون،منتخب نویسندگان وصاحب نظران ادبیات کودک ونوجوان شناخته شده باشند برگزیند ، کلیه این متون در آثار ادبی مورد نظر زمانی که محقق دریافت که به مقصود رسیده (نقطه ی اشباع)، مطالعه را متوقف کرد. منتها طبیعی بودکه نمی شد همه ی آنان را درتحقیق گنجانید، بنابراین محقق از «نقطه ی اشباع» (میکوت51 ومورهاوس52، 1995) استفاده نمود. متن داستان نیز به عنوان واحد تحلیل انتخاب شده است.
تحلیل فکری یا تاملی را می توان در سایرﭘﮋوهش های موردی که از روشهای دیگرﭘﮋوهش کیفی سود می جویند نیز به کار برد. کاربرد این امر «بیشتر به تصمیمﭘﮋوهشگر در اتکا به قوه شهودی و قوه تشخیص خود در تحلیل داده ها بستگی دارد تا به روش های فنی تجزیه و تحلیل داده ها نظیر دسته بندی داده ها در مقوله ها (گال، بورگ و گال، ترجمه ی نصر و همکاران، ص992). نکته ی مهم دیگری را که بایستی مد نظر قرار داد این است که: «درﭘﮋوهش کیفی، روش تحلیل نو ظهور یا خلق الساعه است. یک سند را در قسمت های مختلف ﭘﮋوهش می توان تحلیل کرد، به طوری که هر تحلیل، سازه، فرضیه و پیشنهاد جدیدی به دست می دهد. به علاوه یک سند را می توان از دیدگاه های مختلف و برای مقاصد مختلف تحلیل نمود» (گال، بورگ و گال، 1386، ص625).
3-3روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
الف- استفاده از منابع اصلی شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی ،گلستان وبوستان شیخ ملح الدین سعدی،مثنوی مولوی ،منطق الطیر والهی نامه عطار نیشابوری ،کشکول شیخ بهایی
ب- شناسایی و بررسی منابع مورد نیاز، در این تحقیق از این منابع استفاده می شود: کتاب های مرتبط، پایان نامه های تحصیلی، مقاله ها و تحقیقات انجام شده در این زمینه
ج- دیدگا ه های صاحب نظران همچون آیت الله مصباح یزدی ،،حجت الاسلام کریمی ،آیت الله حسن رمضانی،غلامحسین ابراهیمی دینانی،حسین الهی قمشه ای ،غلامرضا اعوانی،نصیر الدین پورجوادی ،حسن بلخاری و… در زمینه حکمت و فلسفه الهی با بهره گیری از کتب و سخنرانی ومقالات ایشان
د- دیدگا ه های صاحب نظران در زمینه ی ادبیات کودک جعفر ابراهیمی شاهد ،فریبا کلهر ،اسدالله شعبانی، کاظم مزینانی
ه- استفاده ازمجلاتی مانند کتاب ماه ادبیات کودکان ونوجوانان، و ﭘﮋوهشنامه ادبیات کودکان ونوجوانان
و- استفاده از اینترنت
ز- معلومات و دستاوردهای حاصله بر اساس درجه اهمیت و میزان ارتباط و سازگاری آنان با موضوع پایان نامه در فیش تحقیق ثبت و ضبط می گردد
3-4روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
به منظورتجزیه و تحلیل سوالات ﭘﮋوهش، ابتدا بوسیله ی اطلاعات جمع آوری شده به تبیین جایگاه داستان در آموزش فلسفه به کودکان وبررسی دیدگاه های صاحب نظران در این حوزه پرداخته شد سپس متون ادبی و منابع شرح وتفسیر آن وسری کتاب های تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوان مورد بررسی قرار گرفت ،از بین آنها نمونه داستانهایی با مضامین (معرفت شناسی ،هستی شناسی ،اخلاق ) گزینش شده و هر یک از داستانها براساس اهداف تخیل ،استدلال ،کاوشگری ،قضاوت وارزشیابی و تفکر ومنش تفکر تحلیل محتوا گردید ، تجزیه و تحلیل اطلاعات، مدلل و بر اساس شواهد معتبر عقلی و نقلی می باشد.
هر یک از داستانها بر طبق الگوی آموزش فلسفه به کودکان تنظیم شده مراحل تنظیم شامل “شامل اجراء داستان ، تشکیل حلقه کند وکاو ، حضور معلم تسیهل گر ،گفتگوی خلاق وسؤالات اعم از( تعریف ،پرسیدن،اندیشیدن ،آزمون حقیقت و شرح وبسط عقاید وخلاصه کردن ) ،ارزیابی ،فعالیت عملی مورد بررسی قرار گرفته وبر طبق مراحل پنجگانه برنامه فلسفه به کودکان در هر داستان طراحی ومورد تحلیل قرار می گیرد ودر این برنامه کودک با اعتماد به نفس وخودباوری در ضمن احترام وپذیرش دیگرا ن به خودارزیابی پرداخته و به قضاوت فلسفی منطقی “محتوی برنامه “دست مییابد وبعد با توجه به محتوی برنامه ، قضاوت فلسفی با استفاده از مراحل وجداول برنامه فلسفه به کودکان و طرح پرسشهای سقراطی در رابطه با داستانهای نمونه اتخاذ و مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.
3-5جامعه متنی
جامعه آماری در این پژوهش متون برجسته ادبیات فارسی از قبیل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع شاهنامه فردوسی، مهابهاراتا، تاریخ ایران، فره ایزدی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع آموزش فلسفه، فلسفه با کودکان، فلسفه برای کودکان، مدارس ابتدایی