پایان نامه رایگان با موضوع آموزش از راه دور، آموزش ضمن خدمت، آموزش مهارت

دانلود پایان نامه ارشد

اگر شكست مي‌خورند حس ناتواني آنها را كاهش دهند و راه‌حل‌هايي را پيش‌پايشان بگذارند. داويس و شاد41 (1999) مي‌گويند معلمان تنها نبايد از كامپيوتر در تمرينات استفاده كنند بلكه روش‌هايي را بياورند كه ICT بتواند در كل عملكرد آنها سهيم شود. فومي‌چوا و فومي‌چو42 (2000) معتقدند قبل از اينكه كليه كودكان با كامپيوتر كاركنند، بايد به خلاقيت‌شان و اينكه ديگران نيز آن را تشخيص مي‌دهند، احساس نياز كنند، آنها براين باورند كه اين حس به آنها اجازه مي‌دهد كه از ICT به عنوان ابزار خلاق و آفريننده استفاده كنند نه اينكه خلاقيت خود را در مقابل فناوري از دست بدهند.
باتوجه به اين نظرات دانش‌آموزان به تفكر انتقادي، درگيرشدن دانش‌آموزان در فرآيند يادگيري، تشويق آنها بر توليد و خلق‌كردن، تسهيل همكاري و يادگيري مشاركتي و فراهم‌كردن ارتباط دانش‌آموزان با معلم و دانش‌آموزان با هم، خستگي و بي علاقگي دانش‌آموزان نسبت به روش‌هاي قديمي و كهنه، استفاده همزمان معلم و دانش‌آموز و كاربرد انفرادي دانش‌آموزان از نرم‌افزارهاي كامپيوتري در بروز و ظهور خلاقيت‌ها، افزايش سرعت يادگيري و كاهش هزينه‌ها، انطباق و سازگاركردن آموزش و شيوه‌هاي ياددهي-يادگيري با روش‌هاي آموزشي رايج در كشورهاي ديگر، امكان ارائه آموزش به صورت تعاملي، رشد و شكوفايي استعدادهاي فردي دانش‌آموزان در يادگيري فناوري‌هاي جديد، مشابه‌سازي آزمايش‌هاي هزينه‌دار پيچيده و خطرناك به كمك كامپيوتر و استفاده از نرم‌افزارها براي نمايش فيلم‌هاي متحرك و گرافيكي به منظور درك بهتر و بيشتر مطالب تحقيقي از جمله چراهاي كاربرد كامپيوتر به عنوان مهمترين وسيله كمك آموزشي در نظام آموزشي مدرسه و كلاس درس مي‌باشد (جارياني، 1382).

كاربرد اينترنت در آموزش:
اينترنت بزرگترين و پراستفاده‌ترين شبكه جهاني است كه هيچ‌كس مالك آن نيست و تمام افراد و سازمان‌ها مي‌توانند از آن استفاده كنند. اين شبكه صدهاهزار شبكه ديگر را در بيش از 200 كشور بهم متصل مي‌سازد. اينترنت شبكه‌اي بسيار انعطاف‌پذير است بدين معنا كه اگر مشكلي در بخشي از يك شبكه به وجود آيد، باز هم به كار خود ادامه مي‌دهد (لاودن و لاودن، ترجمه محسني، 1380). اينترنت در انتشار و توزيع اطلاعات و مطالب آموزشي در مقايسه با ديگر فناوري‌ها مزاياي متعددي دارد. مخصوصاً استفاده از ماهواره در آموزش در مقايسه با ديسك‌هاي فشرده و نرم‌ از اهميت خاصي برخوردار است. آموزش از راه دور و چند‌رسانه‌اي‌ها از نظر دستيابي بيشتر به آموزش، مقرون به صرفه بودن و ارائه تجارب غني آموزش، بسيار مفيد است. از ديگر مزاياي اينترنت سادگي به كارگيري و استفاده از ابزارهاي آن است.
اگر بتوان از حق اشتراك در شبكه اينترنت استفاده كرد، مي‌توان از برنامه‌هاي ويژه و انفرادي گوناگوني بهره جست. لكاتيس ويسبرگ43 (به نقل از اسفيجاني، 1381) از مزاياي آموزشي اينترنت اين موارد را بيان مي نمايند:
1- به افراد امكان مي‌دهد كه علاوه بر خطوط اطلاعاتي به خطوط ارتباطي نيز دست يابند.
2- امكان دسترسي به اطلاعات موجود در كتابخانه‌ها اطلاعات افراد و بحث و مذاكرات گروهي را فراهم مي نمايد.
3- با استفاده از اين شبكه مي‌توان از جريان متمركز و نيمه‌متمركز سود جست.
اخيراً به كاربرد اينترنت در امر ياددهي – يادگيري در مدارس، توجه بسيار شده‌است. كشورهاي مختلف (توسعه يافته و در حال توسعه) در تلاش‌اند تا هر چه بيشتر مدارس را به اين شبكه جهاني مجهز نمايند.
امريكا و فرانسه اعلام كرده‌بودند كه تا پايان سال 2000 تمام مدارس را به اينترنت متصل نمايند. رئيس جمهور آرژانتين هم اعلام كرده‌است كه اتصال مدارس به اينترنت به سود منافع ملي است، بنابراين امكانات و بودجه كلاني را به اين كار اختصاص داده‌است. آفريقاي جنوبي هم طرحي به نام اسكول‌نت را براي اتصال مدارس به اينترنت ايجاد كرده‌است. در كوبا بيشتر از 150 مركز كامپيوتري راه‌اندازي شده است. در ايران هم مؤسسه‌اي بنام بنياد دانش و هنر44 اقدام به اتصال برخي مدارس ايراني و آموزشگاه‌ها به اينترنت نموده‌است. اهميت ايجاد و اتصال شبكه‌هاي مدارس به اينترنت سازمان يونسكو و بانك جهاني را بر آن داشته تا بودجه هنگفتي براي اتصال و ايجاد شبكه آموزشي جهان در نظر بگيرند (پرنده، 1380).
به طوركلي مدت 30 سال از پيدايش فناوري اينترنت مي‌گذرد. اما تا اواخر دهه 1990 اين فناوري مهم هنوز به مدارس راه‌نيافته بود. آنچه كه نواحي آموزش و پرورش را به تدارك شبكه اينترنت براي مدارس وادشت، شكل‌گيري شبكه جهاني وب بود. بدون شك اينترنت مي‌تواند فناوري مفيد و ارزشمندي براي ياددهي- يادگيري باشد، اما مي تواند مهياكننده بعضي چالشها براي كاربران باشد. معلمان در اين زمينه بر سردو راهي قراردارند. از يك سو انبوهي از منابع اطلاعاتي را در مورد موضوعات متفاوت در اختيار دانش‌آموزان قرار مي‌دهند كه آنها دچار مشكل مي‌شوند. لري‌لوين45 در اين زمينه مي‌گويد: ما به عنوان معلم بايد به منظور بهره‌برداري از مزاياي بالقوه آموزش اينترنت و ارائه آن به دانش‌آموزان، بايد جاي جاي اين پديده نوين را مورد بررسي قرار دهيم. امكانات آموزشي را شناسايي و تجربيات خود را به منظور نيل كسب موفقيت سازماندهي نمائيم. لري لوين فرايند آموزش كاربرد اينترنت به دانش‌آموزان را در سه مرحله پيشنهاد مي‌كند:
1- مرحله پيش جستجو
2- مرحله جستجوي موضوعي
3- مرحله جستجوي آزاد (لوين، ترجمه دزواره، 1382).
شبكه جهاني وب:
شبكه جهاني وب عامل اصلي رشد استفاده تجاري از شبكه اينترنت مي‌باشد. وب به اين منظور طراحي شد تا همكاران يك طرح مشترك استفاده كنند. وب، متن، گرافيك، صدا و فرارسانه را با هم تركيب مي‌كند.با استفاده از وب و امكانات ارتباطي كه بين منابع مختلف جهاني ايجاد مي‌كند، مي‌توان همه ارتباطات قومي را مديريت نمود (محسني، 1380).
فناوري وب از مهمترين فناوري‌هاي فني است كه امروزه استفاده فراواني در تدريس و يادگيري دارد. از جمله ويژگي‌هاي مثبت اين فناوري مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
-دستيابي آسان‌تر به اطلاعات و دانش و به روزكردن اطلاعات
– فراواني مواد مرجع
– صرف‌شدن وقت بيشتر براي يادگيري به جاي جستجو اطلاعات به علت سرعت و فراواني اطلاعات
– ايجاد ارتباط آسان و مذاكرات آنلاين
– فعال‌بودن دانش‌آموزان، كنش و واكنش بين آنها، و محلي براي تبادل‌نظر و اطلاعات علمي
– افزايش نقش دانش‌آموزان در فرآيند يادگيري و انعطاف‌پذيري و انتخاب بيشتر
– ايجاد استقلال و انگيزه بالاي يادگيري در دانش‌آموزان
– جذابيت ظاهري، قدرت برانگيختگي، قابليت ديداري، شنيداري و ديگر رسانه‌ها و ساخته‌شدن به وسيله افراد حرفه‌اي
– غالب شدن بر موانع كلاس درس و افزايش يادگيري از راه دور
اما اين فناوري معايبي نيز دارد از جمله:
• كنترل كمتر اطلاعات، كنترل كمتر در مورد اينكه دانش‌آموزان چه چيزي را ياد مي‌گيرند و از دست دادن تمركز در مورد موضوعات مورد بحث.
• رشد كميت و افت كيفيت.
• از دست دادن تعامل رو دررو با دانش‌آموزان، تعامل انساني، ارتباط شخصي، عواطف و احساسات.
• از دست دادن رشد اجتماعي، دانش در مورد نظام اخلاقي زندگي واقعي، محدوديت زمان ملاقات با ديگران و از دست دادن استانداردها.
• به هزينه‌هاي زياد، سخت‌افزارهاي خوب و عالي و نرم‌افزارهاي خوب و جديد نياز دارد (عبداللهي به نقل از پروميس و پيت‌فالز، 1383).

ICDL چيست؟
يكي از مهمترين برنامه‌هايي كه مسئولين كشور بخصوص مسئولين آموزش و پرورش براي توسعه (ICT) در حوزه مسئوليت خود در پيش گرفته‌اند ايجاد دوره‌هاي آموزش مهارتهاي ICDL و تشويق معلمان از طريق دادن امتيازات آموزش ضمن خدمت به آنها براي شركت در اين دوره‌ها بوده است كه ما در اين قسمت به بررسي محتوا، تاريخچه و شيوه‌هاي اجراي اين دوره‌ها در ايران اشاره مي‌كنم. گواهينامه بين‌المللي كاربري كامپيوتر تعريف شناخته شده بين‌المللي است كه افراد را قادر مي‌سازد، شايستگي خود را در مهارت‌هاي كامپيوتري نشان دهند.
اهداف ICDL:
– افزايش سطح دانش IT و شايستگي كاربران كامپيوتر
– افزايش خلاقيت در كار
– كاهش هزينه‌هاي پشتيباني IT
– قادرساختن كاركنان در سرمايه‌گذاري مؤثر در IT
– مطمئن شدن از اينكه بهترين تمرين‌ها و امور كيفي بخوبي فهميده شده و بكارگرفته شده است.
ICDL به منظور كمك به افراد هم در كار و هم در خانه طراحي شده‌است. ICDL بر كاركنان بالقوه كه داراي نوعي توانايي مشخص، مربوط و به روز هستند، تاكيد مي‌كند. براي افراد تازه‌كار در كامپيوتر، ICDL پايه‌اي محكم در مهارت‌هاي كامپيوتري فراهم خواهد نمود كه به شما براي اينكه شايسته‌تر و با اعتمادتر از كامپيوتر استفاده كنيد، كمك مي‌نمايد.
تاريخچه ICDL :
«شوراي انجمن‌هاي انفورماتيك حرفه‌اي اروپا46» در سال 1995 برنامه‌كاري را تهيه كرد كه با بودجه كميسيون اروپايي حمايت مي‌شود و هدفش ارزيابي چگونگي افزايش سطوح مهارتي IT در صنعت سراسر اروپا بود. اين برنامه، در طول سالهاي 1995 و اوايل 1996 آزمون‌هاي خلباني را اجرا كرد و در اول 1996، شوراي اروپايي كاربرد مؤثر كامپيوتر (ICDL) در سوئد شروع بكار كرد و بعداً در سراسر اروپا و به طور بين‌المللي كار خود را ادامه داد.
برنامه (ICDL/ECDL) از سوي مؤسسه ECDL 47در سطح جهاني اجرا مي‌شود. اين مؤسسه كه در سال 1997 تاسيس شد يك سازمان غيرانتفاعي است كه نقش آن بهبود، توسعه و تحقيق مهارت‌هاي كامپيوتري و دانش IT است.
ICDL تبديل به يك عامل معيار براي كشورهاي غيراروپايي شده‌است. رئوس اين برنامه شبيه ECDL است و توسط گروهي از متخصصين طراحي شده‌است. مؤسسه انحصاري انجمن اروپايي كاربري كامپيوتر، رئوس برنامه را اداره مي‌كند و براي اطمينان حاصل‌كردن از اينكه برنامه همچنان به روند هماهنگ‌بودن با دنياي كار و پيشرفت‌هاي فناوري و آموزش ادامه مي‌دهد، اطلاعات به روز منظم را هماهنگ و منسجم مي‌نمايد.
پذيرش ICDL بيشتر ادامه مي‌يابد و هنوز كشورهاي زيادي وجود دارند كه ICDL را به عنوان معيار مهارت‌هاي كامپيوتري مي‌شناسند.
سازمان‌هاي حمايت‌كننده ICDL ارتباط گسترده‌اي را بين صنعت و آكادمي فراهم مي‌كند. به علاوه، ICDL از سوي اتحاديه اروپايي كه استانداردها و سطوح كيفي را در سراسر اروپا نظارت مي‌كند، حمايت مي‌شود (گزارش ICDL، 2000).

مهارت‌هاي هفت‌گانه ICDL :
به طوركلي استاندارد ICDL شامل هفت مهارت است. جدول اين هفت مهارت را نشان مي‌دهد (مانلي و همكاران، ترجمه متواضع، 1382).

جدول شماره 2-3) مهارت‌هاي هفت‌گانه گواهينامه بين‌المللي كاربري كامپيوتر
شماره
نـــام مهـــارت
نرم افزار مورد استفاده
سطح
1
مفاهيم پايه فناوري اطلاعات

اول
2
بكارگيري كامپيوتر و مديريت فايل‌ها
Windows 98
اول
3
واژه‌پردازي به كمك كامپيوتر
Microsoft word 2000
اول
4
صفحات گسترده
Microsoft Excel 2000
دوم
5
پايگاه‌هاي ‌داده
Microsoft Access 2000
دوم
6
ارائه اطلاعات به صورت كامپيوتري
Microsoft Power point 2000
دوم
7
اطلاعات و ارتباطات
Internet Explorer5
Outlook Express
اول

دليل استفاده از فناوري اطلاعات :
امروزه در دنياي تعليم و تربيت آنچه اهميت دارد اين است كه نظام آموزشي هر كشوري يك محيط ياددهي – يادگيري پويا، به روز و در دسترس براي هر انساني فراهم نمايد. وقتي به تاريخچه تعليم و تربيت مي‌نگريم، مي‌بينيم كه در اكثر كشورهاي دنيا چنين محيط و نظامي براي فراگيران در هر دسته و گروهي مهيا نشده‌است. علت آن نيز بيشتر دلبستگي و وابستگي بيش از حد نظام‌هاي آموزشي به روش‌هاي آموزشي بوده‌است و شايد بعضي بر اين تفكر باشند كه استفاده از ابزارها و ابزارهاي فناورانه در آموزش و پرورش كاربردي ندارد و به سازمان ‌هاي صنعتي، تجاري، نظامي و… مربوط است. غافل از اينكه آموزش و پرورش نهادي است كه نيروي انساني هر سازمان ديگر در اجتماع را تربيت و پرورش مي‌نمايد بنابراين نگرش ياد شده باعث مي‌شود كه اصل فراموش شود و به سازمان فرعي توجه بيشتري انجام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع كامپيوتر، يادگيري، كمك Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع آموزش معلمان، عصر اطلاعات، بازده آموزش