پایان نامه رایگان با موضوع آبزی پروری، بلوغ جنسی، مواد غذایی

دانلود پایان نامه ارشد

سبوس برنج برای ماهیان و سخت پوستان کفزی پائین است اما مشخص است که این ماده، غذایی ایده آل برای آرتمیا با خصوصیات ویژه تغذیه ای می باشد. آزمایشات در محیط آزمایشگاهی مشخص کرده است که استفاده از سبوس برنج بعنوان غذا برای آرتمیا می تواند بیش از 5 برابر تولید بیوماس زنده را افزایش دهد. اگرچه این ماده حاوی مقادیر پائینی از پروتئین گیاهی است با این حال وزن خشک آرتمیای تغذیه شده با سبوس برنج دارای %60 از اسیدهای آمینه ضروری را شامل شده است (Simpson, 1987).
در سالهای اخیر، فعالیت های آبزی پروری در ویتنام با پرورش گونه های آبزی جدید مثل خرچنگ لجنی، حلزون های دریایی و غیره گسترش پیدا کرده است. این گونه های جدید فرصت هایی برای تنوع در استفاده از آرتمیا، شامل آرتمیاهای جوان زنده و بالغ همچنین زیتوده آرتمیای خشک و یخ زده را ایجاد می کند. این مطلب اشاره به این موضوع دارد که پتانسیل بالای ارائه زیتوده آرتمیا در این مناطق وجود دارد (Hoa, 2007). بنابراین مطالعه درباره اثرات غذاهای تکمیلی مختلف در استخرها بر روی تولید و کیفیت زیتوده آرتمیا در بالا بردن کنترل تولید در استخرهای نمکی و برای جوابگویی به افزایش تقاضا برای آرتمیا در آبزی پروری، ضروری و لازم می باشد.

2-11- مروری بر منابع و کاربرد زیتوده آرتمیا در آبزی پروری
سيري كوتاه بر تاريخچه و چشم انداز آيندة توليدات آبزيان در جهان، اهميت و نقش آتي آرتميا را در تأمين خوراك پروتئيني جمعيت رو به افزايش انسان ها كاملاً روشن مي‌سازد. با توجه به آمار و ارقام موجود و بررسيهاي انجام شده، كل توليدات آبزيان در سال 1972 ميلادي در جهان برابر 58 ميليون تن بوده كه از اين مقدار سهم آبزي‌پروري فقط پنج ميليون تن و 53 میلیون تن باقيمانده سهم صيد از درياها و اقيانوسها بوده است (آق، 1376). با توجه به نرخ افزايش سالانه جمعيت جهان و ضرورت تأمين پروتئين خوراكي براي انسانها، بهره‌برداري از منابع طبيعي آبزيان نيز به شكل بي‌رويه‌اي افزايش يافت تا حدي كه در سال 1993 ميلادي، سهم صيد از درياها و اقيانوسها به 72 ميليون تن رسيد. البته در كنار آن، سهم آبزي‌پروري نيز تا 18 ميليون تن افزايش يافت. رشد صنعت آبزی پروری در دهه اخیر بقدری سریع بود که میزان تولید در مقیاس جهانی از پیش بینی های اولیه سازمان فائو بسیار فراتر رفت بطوریکه در سال 2007 به رقمی نزدیک به 50 میلیون تن رسید (FAO, 2007).
تكثير و پرورش آبزيان ارتباط تنگاتنگي با تأمين خوراك مناسب و مغذي در طي رشد و بخصوص در اوايل دورة لاروي آنها دارد. پرورش و توليد آرتميا به عنوان یک غذای زنده مطلوب بسيار راحت‌تر از غذاهاي زندة ديگر بوده، با صرف هزينه و نيروي كار كمتري مي‌تواند انجام گيرد. علاوه بر اين ها لارو آرتميا حاوي مقدار زيادي اندوخته غذايي حتي بصورت اسيدهاي آمينه آزاد است كه مستقيماً جذب بدن لارو ماهي يا ميگو مي‌شود. وجود مقدار زيادي آنزيم هاي پروتئولتيك در لارو آرتميا باعث هضم خود لارو پس از خورده‌ شدن توسط آبزيان مي‌گردد. پروتئين هاي شكسته شده و مواد آماده جذب در اختيار آبزيان قرار مي‌گيرد. اين موضوع از اين لحاظ كه بسياري از لارو ماهيان و ميگوها در اوايل دوره لاروي خود قادر به توليد آنزيم هاي پروتئولتيك جهت هضم پروتئينها نمي‌باشند، از اهميت بسزايي برخوردار است. بنابراين چشم انداز توسعة كاربرد آرتميا در پرورش آبزيان و استفاده از آن به عنوان خوراك پروتئيني دام و طيور حتي انسان بسيار روشن است (آق، 1376).
در مقایسه با ناپلی تازه تفریخ شده، ارزش غذایی آرتمیای در حال رشد و آرتمیای بالغ بسیار بالا بوده به عنوان نمونه محتوی پروتئینی بالاتر و هم اینکه از نظر اسیدهای آمینه ضروری غنی تر می باشند (Bengtson et al., 1991; Naessens et al., 1997; Lim et al., 2001). به علاوه زیتوده آرتمیا دارای مواد هورمونی مختلفی بوده و همچنین در هنگام اضافه کردن به غذای مولدین اثراتی مثل القاء و تقویت بلوغ جنسی و افزایش میزان لقاح در گونه های ماهی و میگوی مورد بررسی داشت (Naessens et al., 1997; Wouters et al., 2001; Gandy et al., 2007). با این حال، ارزش غذایی زیتوده آرتمیا بخاطر تغییرات جغرافیایی و تغییرات زود گذر یا موقتی شرایط محیطی ثابت نمی باشد (Leger et al., 1986; Sorgeloos et al., 1998).
Kim و همکاران (1996) نشان دادند که آرتمیا بالغ، جیره خوراکی بسیار خوش طعم برای مراحل جوان آزاد ماهیان می باشد. تغذیه آغازین ماهی آزاد کوهو (Oncorhyncus kisutch) زمانی که با بالغین زنده آرتمیا تغذیه شده بودند، به میزان قابل توجهی در مقایسه با زمانی که با ناپلیوس های تازه تخم گشایی شده تغذیه شده بودند، بهبود یافته است که به احتمال زیاد مربوط به تفاوت در اندازه و ترکیب شیمیایی میان این دو بوده است. رشد و بقاي پست لاروهاي میگوی وانامی8 که با شکل فرآوری پولکی آرتمیا تغذیه شده بودند، قابل مقایسه با پست لاروهای تغذیه شده با شکل منجمد آرتمیا بودند .(Abelin et al., 1991) مطالعه انجام شده توسط Naegel (1999) ثابت کرد که آرتمیای خشک شده غذای بسیار مناسبی برای پست لارو میگوی وانامی می باشد. براساس تحقيقات Naessens و همکاران (1997)، هورمون های تولید مثلی آرتمیا به چرخه سیستم هورمونی درون ریز میگو ها کمک می کنند. بر اساس تحقیقات انجام گرفته گزارش شده است که بیوماس تازه منجمد شدۀ آرتمیا (معمولا غنی شده با مواد ویژه) باعث تحریک بلوغ تخمدان، افزایش تعداد تخم ریزی و بهبود کیفیت لارو در میگو می شود .(Naessens et al., 1997; Wouters et al., 1999) علاوه بر این، تصریح شده است که ترکیب بیوماس خشک شدۀ آرتمیا به جیرۀ غذایی مصنوعی مولدین میگو، باعث افزایش هضم پذیری غذا شده، بلوغ جنسی در نر و ماده میگوی وانامی بهبود یافته و قابلیت های تخم ریزی افزایش پیدا می کند(Wouters, 2001) .
Brands و همکاران (1995) نتیجه گرفتند که رشد میگوهای نوزاد با افزایش میزان تغذیه از بیوماس آرتمیا افزایش می یابد. علاوه بر این، از بین دو شکل فرآوری شده زی تودۀ آرتمیا، یعنی شکل منجمد و انسایل (ترشی) که در آزمایشات تغذیه ای با گونه های مختلف آبزیان مورد مطالعه قرار گرفته است، تنها شکل منجمد بیوماس آرتمیا پتانسیل متوسطی را برای کاربرد نشان داده است.
با توجه به تحقیقات اخیر، بیوماس زنده آرتمیا می تواند به عنوان خوراک برای مراحل نوزادگاهی خرچنگ گلی (Scylla serrate) از اینستار 1 تا روز 60 ام، یعنی تا رسیدن به اندازه کاراپاس 35 میلی متری و وزن 5/10 گرم استفاده شود (Ut et al., 2007). مشخص شده است که مراحل پیشرفته آرتمیا دارای مزیت های زیادی نسبت به مراحل تازه تفریخ و یا غنی شده در تغذیه ماهیان باله دار دارد. با این وجود ارزش غذایی بیوماس آرتمیا ثابت نبوده و به لحاظ زمانی و مکانی دارای نوساناتی می باشد ( Leger et al., 1986; Sorgeloos et al., 1998).
2-11-1- آرتمیا به عنوان حامل
یکی از کاربردهای مهم آرتمیا بصورت لارو و بالغ، به عنوان حامل موادی است که مصرف مستقیم آنها توسط لارو ماهی ها و سخت پوستان مشکل است. برای سهولت این امر، طی پروسه غنی سازی یا کپسول گذاری زیستی (Bioencapculation) برخی از مواد اساسی مثل مواد غذایی ضروری، ویتامین ها، داروها، واکسن ها و رنگدانه ها را به آرتمیا داده و سپس از این آرتمیاهای غنی شده به عنوان غذای آبزیان استفاده می شود(Sorgeloos et al., 2001) .
2-11-2- آرتمیا به عنوان منبع پروتئینی برای دام و طیور
آرتميا به خاطر دارا بودن ميزان پروتئين بالا و تركيب بسيار مناسب اسيدهاي آمينه مي تواند به عنوان خوراك دام و طيور مورد استفاده قرار گيرد بيوماس آرتميا به كمك صنايع جنبي به خوراك دام و طيور قابل تبديل است (آق ، نوري 1375).
2-11-3- آرتمیا به عنوان منبع پروتئینی برای انسان
سالها قبل از اينكه آرتميا به صورت علمي شناخته شود، در نقاط مختلف دنيا به عنوان خوراك انساني مصرف مي شده است. امروزه كاربرد آرتميا به عنوان خوراك انساني منتفي نيست زيرا آرتميا از نظر غذايي بسيار غني است و آزمايشات نشان داده است كه نسبت اسيدهاي آمينه ضروري به كل اسيدهاي آمينه، بالاتر از مقاديري است كه پزشكان براي نوزادان، كودكان و بزرگسالان توصيــــه نموده اند و از نظر طعم نيز آرتميا وضعيت بهتري نسبت به بسياري از خوراكيهاي پروتئيني دارد (Ronsivalli et al., 1987).
2-11-4- آرتمیا در تولید نمک مرغوب
در دریاچه های بزرگ تولید نمک خورشیدی از آرتمیا جهت تولید نمک مرغوب استفاده شده به این ترتیب که آرتمیا با مصرف نمودن جلبک ها از تجمع مواد زاید دفعی آنها و همچنین موادی که در اثر تجزیه آنها تولید می شود ممانعت می کند. در غیر این صورت این گونه مواد زاید به عنوان مواد شیمیایی عمل نموده و از رسوب سریع سنگ گچ9 جلوگیری می نماید و سنگ گچ به نوبه خود باعث آلودگی کلرید سدیم در کریستالیزورها شده و از کیفیت نمک می کاهد در بدترین شرایط ویسکوزیته خیلی بالای آن ممکن است حتی از تشکیل کریستالهای نمک و رسوب آنها به طور کامل جلوگیری نماید. آرتمیا با کنترل رشد جلبکها در طی این عملیات کمک موثری می نماید و به علاوه تولیدات آرتمیا حاوی مواد غذایی اساسی برای رشد و تکثیر هالوباکتریوم می باشد. آرتمیاهای در حال تجزیه نیز زمینه مناسبی را برای این باکتریها فراهم می آورند تراکم زیاد این باکتریهای قرمز رنگ هالوفیلیک10 جذب حرارت خورشیدی را ارتقاء می دهد و در نتیجه سرعت تبخیر افزایش می یابد و غلظت مواد آلی را کاهش می دهد ویسکوزیته پایین تر نیز باعث تشکیل کریستالهای بزرگ نمک می شود و به این ترتیب بر مرغوبیت نمک افزوده می شود. علاوه براین تولید مقدار زیادی بیوماس آرتمیا و همچنین مقادیر کمتری سیست آرتمیا باعث درآمد مضاعف برای تولید کنندگان نمک خورشیدی می شود (Sorgeloos et al., 1987).
2-11-5- کاربردهای ویژه آرتمیا برای تغذیه گونه های آبزی پروری
معمولاً آرتمیا برای تغذیه مراحل بعد از لاروی و پست لاروی میگوهای خانواده پنائیده (Penaeidae) مورد استفاده قرار می گیرد. ناپلی های تازه تفریخ شده معمولاً برای مرحله ابتدایی مایسیس (Mysis) و در بعضی موارد هم در ابتدای پوست اندازی زوآ- مایسیس (Zoea-mysis) به عنوان غذا مورد مصرف قرار می گیرند. بعضی از محققین پیشنهاد می دهند که آرتمیا را حتی در طی مرحله دوم زوآ بایستی معرفی کرد (Wilkenfeld et al., 1984).
Leger و همکاران (1986) مشخص کردند که ناپلی آرتمیای خلیج سان فرانسیکو اختلاف ارزش غذایی معنی داری از ناپلی خلیج San Pabloدارد. ارزش غذایی ناپلی اخیر را می توان از طریق غنی سازی با (n-3) HUFA بهبود بخشید. در مجموع، محتویات (n-3) HUFA غذا (جلبک یا جایگزین های آن) در طی مراحل اولیه اثرات معنی داری در حساسیت لاروها به کیفیت تغذیه ای فقیر ناپلی آرتمیای خلیج سان پابلو نشان دهد. به عنوان نمونه، اثرات منفی تغذیه از این آرتمیا زمانیکه جانوران دائما از غذای فقیر از (n-3) HUFA تغذیه کرده بودند بدتر شده بود در حالیکه این اثرات در غذایی که غنی از اسیدهای چرب زنجیر بلند غیر اشباع بودند در طی مراحل اولیه مشاهده نشد. رشد و بقاء پست لارو میگوی پا سفید11 زمانیکه از ناپلی آرتمیای غنی شده دریاچه بزرگ نمک تغذیه کرده بودند بهتر بود (Fukusho, 1974). نمونه‌هاي‌ صيد شده‌ را مي‌توان‌ بصورت‌ زنده‌ به‌ مصرف‌ آبزيان‌ رسانده‌ و يا بصورت‌ منجمد وخشك‌ شده‌ تحت‌ سرماي‌ شديد، جهت‌ استفاده‌ در آينده‌ ذخيره‌ نمود (Bengtson et al., 1991).
2-11-6- آرتمیاهای یخ زده و خشک شده تحت سرمای شدید
بیومس آرتمیا را می توان به صورت یخ زده و یا خشک شده تحت سرمای شدید نگهداری نمود و یا اینکه می توان آنها را بدون اینکه در ترکیب غذائیشان تغییر محسوسی به وجود آید خشک و خرد کرده و برای استفاده در آینده ذخیره نمود (Bengtson et al., 1991). از آرتمیای بالغ یخ زده معمولاً برای پرورش گونه های مختلف سخت پوستان و انواع ماهیان آب شیرین و دریایی استفاده می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع رنگین کمان، مواد محرک Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع آبزی پروری، رفتار تغذیه ای، منظر کشاورزی