پایان نامه درمورد کتاب گویا، رشد شناختی، روان شناسی، تفکر انتقادی

دانلود پایان نامه ارشد

از هنر.تاثیر عنصر روایت برروی بازار کتاب های گویا به حدی است که ناشران و شرکت های بزرگ و معروف تولید کننده کتاب گویا با استفاده از هنر پیشه های مشهور و معروف به اجرای کتاب گویا روآوردهاند.
2-8-5-9: گستردگی کاربران: مخاطبان کتاب گویا با توجه به ظهور فناوری های مدرن در حال افزایش هستند. طوری که بسیاری از سایست های که در زمینهی کتاب های گویا کار میکنند بیشتر رکود را در دانلود این کتاب ها به ثبت رسانده اند.
2-8-5-10:افراد با توان محدود یا محدودیت های فیزیکی:افرادی که نمی توانند از دست خود استفاده کنند و هم چنین افرادی که دارای توانایی یدی کم هستند می توانند به راحتی از کتاب گویای مورد علاقه استفاده کنند.
2-8-5-11:کودکان و دانش آموزان:کتاب های گویا یک مزیت برای یادگیرندگان زبان دوم می باشند. آنها می توانند با گوش دادن به صدا ،باتلفظ کلمات آشنا شوند با این روش آنها می توانند هرکجای متن و روی کلمه ای مکث کنند و دوباره آن را بشنوند.
2-8-5-12: تاثیر در افزایش تفکر انتقادی: کتاب گویا می توانند مهارت گوش دادن انتقادی را آموزش دهند.اگر در ارتباط با کودکان هدف تبدیل شدن به خوانندگانی است که می توانند پیام را درک کند دارای تفکر انتقادی در مورد محتوا باشند از تخیل استفاده کنند و با کتاب ارتباط برقرار کنند پس گوش دادن به کتاب های گویا می تواند به آنان در تحقیق این هدف کمک کنند(کلارک34، 2007).
2-8-5-13: افزایش درک واژگان:کتاب های گویا گنجینه لغات و واژگان ذهنی کودکان را افزایش می دهند ؛هنگام گوش دادن به کتاب گویا با کلمات جدید آشنا می شوندومانند کلماتی که معنی بسیاری از آن را می دادند درزندگی روزمره استفاده می کنند، دانش آموز با شنیدن این کلمات از درستی تلفظ آن مطمئن می شود و موارد استفاده از آن کلمه را می آموزد. گوش دادن به کتاب گویا باعث می شود دانش آموزان با تلفظ کلمات و لحن مناسب صحیح افعال آشنا شود ودرک خوانش خوبی را داشته باشد(ای پی ای،35 2005).
2-8-5-14: شاهد و شنیدن هم زمان
2-8-5-15: کتاب با سبک یادگیری معاصر:کودکان امروزه با انواع تصاویر آشنا می شوند و ممکن است فرصت های بسیاری برای تحریک تخیل شنوایی خود را از دست بدهند.توسعه توانایی کودکان برای گوش دادن، پردازش و ایجاد تصویر ذهنی بدون بهره مندی ازکمک های بعدی در عصر دیجیتال بحثی چالش انگیز است، گوش دادن به کتاب برای خوانندگان ابتدایی باعث تقویت مهارت تجسم ، تخیل و رشد نهایی وی می شود(وایلدو لارسون، 2012).
2-8-5-16:نیازهای اجتماعی:بیشتر زمان و ارتباطات اجتماعی اغلب دانش آموزان با دوستان و همسالان خود در مدارس می گذرد . هنگامی که این دانش آموزان با هم در کلاس درس به کتابهای گویا گوش می دهند می توانند بخشی از نیازهای اجتماعی خود را در ارتباط با دیگران بر آورد سازند ، دانش آموزانی که مشکلات خوانشی دارند اغلب از مشارکت مقابل دوری می کنند و از خوادن با صدای بلند در کلاس خجالت می کشند گوش دادن به کتابهای گویا به این دلیل که آنها را مستقیما با محتوای مورد مطالعه متصل می کند می تواند اعتماد به نفس آن ها را در کلاس و در مکالمه با دانش آموزان دیگر را در جمع افزایش می دهد (وایلد و لارسون،362012).
2-9:تئوری ها و نظریه های زبان
2-9-1:نظریه محتوایی چامسکی37 :که به فطری بودن زبان معتقد است. زبان را عبارت از دانشی می داند که در ذهن هر انسانی قرار دارد به نظر وی در ذهن هر کس دستور زبان جهانی شکل گرفته که زبان های آموخته شده را کنترل می کند. او فرایند یادگیری زبان را مبتنی بر فرایندهای ذهنی دانسته، نقش عوامل محیطی را کم رنگ قلمداد کرده، توانایی یادگیری زبان راامری فطری دانسته و به هرکودک دارای نظام ذهنی به نام دستگاه فراگیری زبان است و حتی در معرض دروندادهای زبانی قرار می گیرد دستگاه مذبور او را قادر می سازد در حین فراگیری زبان فریضه سازی کند کودک فریضه ها را به طور نیمه آگاهانه طرح کرده، آن ها را در هنگام استفاده از زبان آزمایشی و به طو ر مداوم با دروندادهای زبانی جدید که دریافت می کند مطابقت داده، در این فرآیند یادگیری فریضه ها را تغییر و یا تعدیل می کند (محمودی، 1388). چامسکی متعقد است که در وجود هر کودک نظامی از قواعد وجود دارد که به وسیله آن می تواتد جمله های نا محدود زبان را ادا کند. کودک وقتی زبان مادری خود را یادمی گیرد که به کمک آن قادر است جمله های نا محدود را به زبان خود تولید نماید بنابراین توانایی زبان یک استعداد ذاتی است هر چند که تقویت و تقلید در آن نقش مهمی را بازی می کند(ناعمی، 1389).
2-9-2:نظریه پردازشی38 : نظریه پردازشی در باره نظریه محتوایی چامسکی که می گوید کودک با یک مقدار وسیع از اطلاعات مشخصی در باره هماهنگی زبان به دنیا می آید، بحث کردیم حال نظریه پردازشی که مدلی است به جای اطلاعات قبلی در باره زبان صاحب نوعی مکانسیم پردازشی است که وی را قادر می سازد تا اطلاعات دریافت شده زبانی را تجزیه و تحلیل کند و بپرواند. چهار عامل را که هر کدام از آنها می تواند به مکانسیم پردازشی کمک کرده یا آن را هدایت کند باید توجه شود.
الف) نیازهای روزمره کودک
ب) تحول عمومی ذهن کودک
ج) گفتار والدین
د) مشکل بودن نسبی ساختارهای گوناگون زبان
این نظریه می گوید که کودکان ذاتا” دارای یک دستگاه مشکل گشا هستند که به کمک آن اطلاعات زبانی دریافت شده را پردازش می کند که بنابراین به نظریه پردازش این مجموعه حاصل کار و کوشش پرورش های تحلیلی ذاتی است در حالیکه بنا به نظریه محتوایی این مجموعه از همان آغاز تولد در ذهن کودکان وجود دارند (اسفند آبادی، سیف، 1389).
2-9-3:نظریه لنه برگ39 (عوامل زیستی در آموزش زبان) : اما نظریه دیگری که به یادگیری زبان اهمیت می دهد نظریه لنه برگ است. این نظریه مدلی است که بین زبان آموزی و پیشرفت آن و عوامل زیست به ویژه رشد مغز ارتباط نزدیکی وجود دارد. حامیان این نظریه معتقدند که یک دوره حساس و مهم برای زبان آموزان وجود دارد این دوره بیشتر انسانها در محدودی 18 ماهگی تا بلوغ را شامل می شود و انتظار می رود زبان آموزان در این دوره به طور طبیعی انجام شود اما خارج از این محدوده ی سنی اگر زبان آموزی غیر ممکن نباشد حداقل مشکل خواهد بود (ناعمی، 1389).
2-9-4:نظریه ویگوتسکی40 در مورد زبان و شناخت :ویگوتسکی نظریه ای ارائه داده که در مورد تاکید اثرات اجتماعی در رشد شناختی است . نظریه ویگوتسکی یک دیدگاه کلی از رشد انسان ارائه می دهد ونقش زبان را در فرایند رشد ذهنی پر رنگ می کند. تاکید این نظریه همچنین بر نقش والدین و ارتباط آنان با کودک است. در حقیقت، برای رسیدن به رشد شناختی مطلوب در کودک، همه این روابط ضروری است. کاربرد این نظریه آن است که توانایی ذهنی افراد از روابط اجتماعی اولیه آنان در طول رشد و کیفیت این روابط برخاسته است. اگر این روابط به شیوه ای بهینه گام بردارد آنگاه می توان اذعان نمود که توانایی شناختی و زبان کودک نیز رشد قابل ملاحظه ای داشته است. اگر این روابط دچار اشکال بوده این تواناییها نیز با مشکل روبرو هستند. ویگوتسکی مفهوم زبان و شناخت را به بعد فرهنگی می کشاند. او می نویسد فرایندهای شناختی انسان در طول تاریخ شکل می گیرد و با ابزارهای فرهنگی و اجتماعی از فردی به فرد دیگر و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. فرهنگهای گوناگون با شیوه های اجتماعی متفاوت استفاده از نشانه ها را به کار می گیرند. افراد دارای فرهنگهای گوناگون، کارکردهای شناختی متفاوت را بر اساس نیازهای ویژه فرهنگی خود رشد می دهند. ویگوتسکی این تفاوت های فرهنگی را بعدها در رشد شناختی مشخص می کند. مثلا در برخی از نوشته های او آمده که جوامعی که دارای زبان نوشتاری نیستند معمولا دارای حافظه دیداری قوی نسبت به حافظه منطقی اند. بنابراین، هر فرهنگی شیوه های خاص خود و دیدگاه ویژه خود را دارد نظریه ویگوتسکی اهمیت کیفیت تعامل اجتماعی و فرهنگی را در رشد زبان و رشد ذهنی نشان می دهد. ناگفته نماند که تئوری ویگوتسکی یک شرح بسیار فوق العاده ای را درباره چگونگی انتقال زبان به رشد شناختی ارائه می دهد که استفاده از زبان در حکم ابزار تفکر کنترل اجرایی کودکان را نسبت به عملیات شناختی افزایش می دهد(سیف، 1392).
2-9-5:نظریه برنشتاین41 (رمز گذاری گفتاری) : نظریه برنشتاین تلاش دارد که ارتباط میان طبقه اجتماعی با زبان و آموزش و پرورش را روشن نماید. او می گوید تفاوت الگوهای زبانی کودکان طبقات اجتماعی مختلف بر عملکرد تحصیلی آنان در مدرسه اثر می گذارد (علاقه مند، 1389). برنشتاین معتقد است که رمز گفتاری افراد طبقه متوسط با تجارب خانواده آنها همراهی دارد و ویژگی آن انعطاف پذیری، جامع بودن ، و رها بودن از زمینه و بافت است. برعکس، رمز گفتاری کودکان طبقه پایین در ضمن آنکه با تجارب خانوادگی آنان همراهی دارد، معمولا گفتار خشن، اختصاصی و وابسته به بافت و زمینه است. و یک زبان محدود و مقید را نشان می دهد. به نظر برنشتاین ، تکامل زبانی کودکان طبقه متوسط، برعکس کودکان طبقه پایین، متضمن فراگیری یک زبان بسط یافته است. یک شیوه سخنگویی که در آن معانی واژه ها می تواند فردیت یافته، با وضعیتهای خاص متناسب گردد. کودکانی که زبان گفتاری بسط یافته را فرا گرفته اند، بیشتر از کودکانی که از قالب زبان محدود فراتر نرفته اند، توانایی دارند تا از آموزش و پرورش رسمی بهره مند شوند. نتیجه گیری مذکور به این معنا نیست که کودکان طبقه پایین نوع گفتاری پست تر دارند، یا این که شکل گیری زبان در آنان ناقص است، بلکه شیوه ای که آنان از گفتار استفاده می کنند با فرهنگ آموزشی مدرسه هماهنگ نیست. آنان که بر زبان بسط یافته تسلط یافته اند، بسیار آسانتر در محیط مدرسه انطباق پیدا می کنند. تئوری برنشتاین نشان دهنده آن است که زبان مورد استفاده افراد در مکالمات روزمره هم شکل دهنده و هم منعکس کننده گروه اجتماعی آنان است. از این گذشته، روابطی که در داخل گروه وجود دارد بر زبان مورد استفاده آن گروه و نوع گفتار مورد استفاده آنان، تاثیر می گذارد.

2-10:ویژگی کودکان دبستانی:
آگاهی یافتن معلم از ویژگی های جسمی، شناختی و عاطفی دانش آموزان، خود از مهمترین وظایف او به شمار می رود؛ زیرا اگر ما شناخت کافی از شاگردان خود کسب نکنیم، به هیچ وجه نخواهیم توانست شیوه های مناسبی را برای اجرای فرایند یاددهی- یادگیری در کلاس درس انتخاب کنیم. اگر ما به عنوان معلم تصور کنیم که بدون شناخت شاگردان و بدون آگاهی کافی از فرایند رشد ذهنی، جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزان، درکار معلمی موفق خواهیم شد، نتیجه ای جز شکست عایدمان نخواهد شد. معلمان دورهی ابتدایی، باید با مطالعه ی کتاب های مختلف در زمینه های روان شناسی رشد، روان شناسی یادگیری، روان شناسی اجتماعی، ارتباطات دانش آموزان 7 تا 13 ساله که مخاطبان اصلی دورهی ابتدایی هستند، گسترش دهند .
دوران کودکی به سه دوره تقسیم می شود:
1- دوره ی اول کودکی: از تولد تا 3 سالگی
2- دوره ی دوم کودکی: از 3 تا 7 سالگی
3- دوره ی سوم کودکی: از 7 تا 12 سالگی
بحث ما درباره ی دورهی سوم یعنی سن 7 تا 12 سالگی است. در این دوره، از نظر جسمی، ذهنی و عاطفی تغییرات شگرفی در کودک به وجود می آید. با قدم گذاشتن از خانه به مدرسه، محیط اجتماعی کودک نیز گسترش می یابد و روابط میان فردی او از محدودهی پدر و مادر و بستگان نزدیک، به محدودهی بزرگ همسالان و دیگر بزرگسالان چون: مدیر، معلم و ناظم مدرسه توسعه می یابد. بنابراین، فرصت های تازه ای جهت رشد استعدادها و بروز توانایی های جسمی و ذهنی او فراهم می گردد. به تدریج از وابستگی به والدین رهایی یافته و به عنوان فردی مستقل ابراز وجود می کند. ما در این قسمت به اجمال ویژگی های کودکان دبستانی را بررسی می کنیم(سیف ،1392).
2-10-1:ویژگی های جسمی: در آغاز این دوره «یعنی» حدود 6 سالگی، کودک دارای رشد جسمی آرامی است. میزان قد کودک معمولی که در راه قدم گذاشتن به مدرسه است، حدود 110 تا 120 سانتی متر و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد کتاب گویا، نابینایان، سازمان بهزیستی، کتاب های درسی Next Entries پایان نامه درمورد مهارت خواندن، عناصر زبانی، آموزش مهارت، مهارت زبانی