پایان نامه درمورد وزارت خارجه، زنان مسلمان

دانلود پایان نامه ارشد

انس در الموطأ اين بحث را مطرح كرده اندكه اينها همه نشان مي دهد اين موضوع از همان صدر اسلام مطرح بوده است كه باعث شده اين افراد در اين زمينه بحث و بررسي كنند.
5-ضرورت تحقيق
هم اکنون با توجه به اينکه در عصر ارتباطات قرار داريم و از سويي روابط گسترده ميان ملتها و فرهنگها را شاهد هستيم و همچنين موج مهاجرت افراد به مناطق گوناگون عالم باعث شده تا مسئله ازدواج با غير هم کيش جزو مسائل مستحدثه قرار بگيرد.
6- روش تحقيق
* روش علمي تحقيق به صورت تحليلي و توصيفي مي باشد.
* روش تحقيق از جهت ابزار و جمع آوري کتابخانه اي مي باشد که با مراجعه به کتب فقهي و حقوقي و تفاسير و معاجم روايي مطالب مورد بحث جمع آوري شده است.
* سازماندهي تحقيق :
اين پژوهش با مقدمه، اهداف و فرضيات، پيشينه وروش تحقيق شروع شده است در بخش اول کليات تحقيق است که شامل دو فصل مي شود وهر فصل شامل پنج گفتار است.
در فصل دوم به بررسي پيشينه تاريخي ازدواج باغير هم کيش پرداخته که در پنج گفتار شامل: پيشينه تاريخي ازدواج دريهود، مسيحيت، زردتشت، صابئين و جاهليت است.
در بخش دوم از اين تحقيق ازدواج با غير مسلمان که به صورت جداگانه در پنج فصل آمده است در فصل اول طهارت يا نجاست اهل کتاب و تاثير آن در ازدواج با آنان که در دو گفتار مورد بررسي قرار گرفته است
در فصل دوم ازدواج با غير مسلمان از ديدگاه روايات که در دو بخش : الف: ديدگاه فقهاي اهل سنت و ب: ديدگاه فقهاي اماميه است مورد بررسي قرار گرفته است.
در فصل سوم از اين بخش به بررسي ازدواج زن مسلمان با غير مسلمان و در فصل چهارم در مورد ازدواج با زن کافر غير کتابي از نظر علماي اهل سنت و شيعه وادله حرمت اين ازدواج پرداخته و در فصل پنجم ازدواج مسلمان با غير مسلمان از نظر حقوق کشورها مورد بررسي قرار گرفته که خود شامل دو گفتارميباشد گفتار اول: حقوق کشور ايران و گفتار دوم: از نظر حقوق کشورهاي اسلامي ، بخش پاياني نتيجه بحث است که با توجه به اين نوشتار صورت گرفته است.
در راستاي جمع آوري اين تحقيق از131 منبع که شامل 124 منبع از منابع کتب فارسي و عربي زبان و 7 منبع از کتابخانه ديجيتالي و سايتهاي مرتبط استفاده شده است .
نتايج کلي که از اين تحقيق به دست آمده است به شرح ذيل است:
ازدواج با زنان غير مسلمان از نظر اهل سنت در صورتي که اهل کتاب باشند يهود و نصارا طبق چهار گروه اهل سنت صحيح است اما در فقه اماميه چهار نظريه وجود دارد، بعضي عدم جواز ازدواج را بيان داشته که خود داراي دليل و مدرک قرآني هستند و دسته دوم جواز مطلق اين ازدواج و دسته سوم قائل به جواز اين ازدواج در حال اضطرار جايز و در حال اختيار حرام است.
دسته چهارم قائل به جواز ازدواج با زنان مستضعف اهل کتاب در حال اختيار هستند، طبق اين نظر در حال اضطرار مي توان با کليه زنان اهل کتاب ازدواج کرد.
اما در مورد ازدواج زن مسلمان بامرد کافر، در هر صورت ازدواج حرام است چه کافر کتابي باشد يا غيرکتابي و علماي تمام مذاهب اهل سنت بر اين مسئله اتفاق نظر دارند و لذا فرمودند:
ازدواج زن مسلمان با مرد کافر چون موجب تسلط و برتري مرد کافر بر زن مسلمان است باطل است به طور کلي ازدواج زن مسلمان با کافر کتابي و غير کتابي از نظر فقه اسلام حرام است.
طبق قانون مدني ايران ازواج با بيگانگان خارجي مجاز و بلا مانع است جز در مورد کارمندان دولت به خصوص کارگزاران وزارت خارجه ولي ازدواج زنان ايراني را با مردان غير ايراني مطلقاً منوط به اجازه ي مسئولان کشوري ايران دانسته است.

به طور کل مي توان نتيجه گرفت:
ازدواج زنان مسلمان ايراني با مردان غير مسلمان اعم از -ايراني و غير ايراني- چه کافر کتابي وغير کتابي و ازدواج مردان مسلمان با زن غير مسلمان غير کتابي -اعم از ايراني و غير ايراني- به اعتقاد فقهاي اسلام واز همه مذاهب اسلامي باطل مي باشد.

بخش اول
کليــــات

فصل اول

گفتار اول: واژه شناسي(کفر، شرک، اسلام، ايمان)
از آنجا که بحث دربارهي ازدواج با غيرمسلمانان است، ابتدا بايد مراد از غير مسلمان روشن شود. با توجه به اينکه غير مسلمان را غالباً با عنوان کافر مي شناسيم لذا لازم است که ابتدا اين واژه را توضيح دهيم:
کفر در لغت
در زبان عربي کفر در معاني متعدّدي به کار رفته است:
پوشاندن و مخفي کردن: کسي که چيزي را مي پوشاند و از ديد مخفي مي کند کافر ناميده مي شود. به همين دليل به کشاورز که دانه را در زمين مخفي مي کند کافر گفته مي شود.1
ناسپاسي: زيرا ناسپاسي سرپوش گذاشتن بر نعمت است.2 همانند آيه شريفه که مي‌فرمايد: ( وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ) 3 ( سپاس مرا بجا آوريد و ناسپاسي نکنيد)
بيزاري جستن (مجمع البحرين، ذيل ماده کفر): همانند آيه شريفه قرآن که مي فرمايد: (ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) 4 ( در روز قيامت هر يک از ديگري بيزاري مي جويد و به يک ديگر لعن و نفرين مي کنند.)
نافرماني و شورش: هنگامي که گفته مي شود اهالي فلان منطقه کافر شدند يعني شورش کردند.5 که در آيات قرآن هم اين معنا به کار رفته است: (وَلِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) 6 (و بر هر کس از مردم که توانايي رسيدن به خانه کعبه را داشته باشد حج آن خانه واجب است و هر کس نافرماني کند و حج به جا نياورد به خود زيان زده که خدا از طاعت خلق بي نياز است.)
انکار: کسي که چيزي را انکار مي کند نسبت به آن کافر شده است لذا به همين جهت است که به منکران خدا کافر گفته مي شود. (مجمع البحـرين و لسان العرب ذيل ماده کفر) در آيه شريفه چنين مي فرمايد: (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَي) 7 (هر کس طاغوت را انکار کند و به خدا ايمان آورد به دستگيره‌اي محکم چنگ زده است.)
کفر در اصطلاح
واژه کفر در علم کلام در مقابل ايمان به کار مي رود. اما اين واژه در اصطلاح علم فقه در مقابل اسلام به کار مي رود و در اين علم بيشتر درصدد تعيين احکامي است که بر اساس ادلِّه بر اسلام و کفر مترتّب مي شود. محقّق حلّي، کافر را اينگونه تعريف کرده است:
(ضابطه کلي در شناخت کافر اين است که کافر کسي است که از دين اسلام خارج باشد يا با اينکه خود را مسلمان مي داند يکي از ضروريّات دين را انکار کند، مثل خوارج و غاليان) 8
شهيد ثاني: (کافر کسي است که خدا يا نبوّت يا يکي از ضروريّات دين را انکار کند.)9
امام خميني(ره) در تعريف کافر چنين گفته اند: (کافر کسي است که بر ديني غير از اسلام باشد يا اسلام را بعنوان دين برگزيند ولي يکي از ضروريّات دين را به گونه اي که انکار آن به انکار رسالت يا تنقيض شريعت مطهّره برگردد يا گفتار و کرداري از او سر زند که مقتضي کفر باشد.)10
از نظر اصطلاح فقهي، کافران چهار گروهند:
اول اهل كتاب، دوم مشركان، سوم ماديون، چهارم مرتدين و منكران ضروريّات دين.
هر کدام از عناوين بالا نيازمند بحث توصيفي و مبسوط است، ولي چون اين بحثها بويژه مبحث مربوط به مادّيون و مرتدين از موضوع اصلي اين رساله خارج است (با توجه به قبول طهارت برخي از كفّار كه در فصلهاي آينــده به آن خواهيم پرداخت). لذا فقط به صورت گذرا به مشرکان مي پردازيم.
مشرکان
1)معناي شرک در لغت و اصطلاح
شرک در لغت به معناي شريک قرار دادن است.11
شرک در اصطلاح به معناي شريک قرار دادن موجود ديگري با خداي بزرگ در يکي از مقامات و شئون مخصوص به خالق هستي است. 12
2) تعريف مشرک
مشرک اسم فاعل از اَشرَکَ است و اشرک به معناي شريک ساختن است. واژه “مشرک” در شريعت اسلام، در سه معنا استعمال شده است، و اين واژه در واقع بيانگر مفهوم عامي است که شامل افراد زير است:
الف- کسي که براي خدا شريکي در عبادت قائل شود، مانند بت پرستان و مشرکان قريش.
ب- کسي که براي خدا شريکي در ذات و خالقيّت يا ربوبيّت و تدبير عالم قائل شود.
ج- کسي که براي خدا شريکي در اطاعت قائل شود، همانند اينکه از طاغوت و … اطاعت کند.

گفتار دوم: تعريف لغوي اسلام
واژه اسلام در لغت به معناي تسليم و انقياد است و لغت شناسان اسلام را چنين تعريف کرده‌اند:
فراهيدي مي نويسد: الاسلام: اَلاِستِسلامُ لِاَمرِ اللهُ تَعالَي وَ هُوَ الاِنقِيادُ لِطاعَتِهِ وَ القَبوُلُ لِاَمرِهِ13
راغب اصفهاني: الاِسلامُ الدُّخولُ في السِّلم وَ هو اَن يُسلِمُ کُلّ واحدٍ مِنهُما أَن يَنالُهُ مَن أَلَم صاحِبَه14
از آنجا که قرآن کريم مجموعة تعاليم حضرت محمد صلي الله عليه و آله وسلم، را اسلام ناميد و فرمود: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإسْلامُ) 15 لفظ اسلام براي دين و مجموعه تعاليم آن حضرت عَلَم شده است16 و دخول در اين دين هم اسلام آوردن نام گرفته است. با توجه به معاني لغوي کلمه اسلام در مي يابيم که اسلام در لغت به معناي تسليم و انقياد است.
معناي اسلام در اصطلاح
شيخ صدوق مي فرمايد: کلمه اسلام همان اعتراف به شهادتين است و جان و مال در پناه آن محترم مي شود. پس هر کس بگويد: (لا اله الاالله، محمد رسول الله) جان و مالش محفوظ است و جز به حقّ، قابل تعرض نيست.17
شيخ طوسي مي فرمايند: اسلام عبارت است از اعتراف به توحيد و رسالت حضرت خاتم الانبياء صلي الله عليه و آله وسلم ، لذا ايشان هم اسلام را با اظهار شهادتين مساوي دانسته اند18.
محقق اردبيلي در تعريف اسلام مي نويسد: اين که کلمه اسلام همين شهادتين است، هم در نصّ وارد شده و هم مورد اجماع امت است.19
معناي لغوي ايمان
اصل اَمَنَ طُمانينه و آرامش نفس است و از بين رفتن ترس و ايمان يعني مطلق تصديق.
تاجُ العَروس، ايمان را چنين تعريف کرده است: ايمان منحصـــراً بر اقرار به زبان اطلاق مي شود و گاهي ايمان به معني اظهارخضوع ونيز به معني قبول شريعت و آنچه که پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله وسلم آورده و اعتقاد قلبي به آن است. پس کسي که بر اين صفت باشد مؤمن و مسلمان است که ريب و شک در او راه ندارد و ايمان تصديق و تهذيب است.
در معجم الفاظ قرآن، ايمان اين چنين تعريف مي شود که ايمان گرايش قلبي و وابستگي فکري و اعتقادي و رواني به يک معبود به يک قلب حاکم و مرکز است به شکلي که انسان طبق آن عمل کند و به لوازم ايمان و تعهدات آن پايبند باشد بنابراين در اين مفهوم، باور نهفته است، يعني قبول يک مطلب به وضوح و روشني به نحوي که دل را مسخّر کرده و روشن سازد و دل زنده به آن باور باشد. ايمان به مفهوم اذعان و تصديق است در فرهنگ فارسي معين چنين آمده است: ايمان به معني گرويدن، عقيده داشتن، ايمن کردن و بيم نداشتن است.20
لغت نامه دهخدا مي نويسد: امن، ايمن شدن، بي هراس شدن، بي بيم شدن، اعتماد کردن، امين پنداشتن، آرامش قلب مقابل خوف.
مفهوم اصطلاحي ايمان از ديد صاحبنظران
اصطلاح کلامي و عرفاني ايمان به معني گرويدن، تصديق، شوق و اطمينان در مقابل کفر، به معني خضوع و تصديق مطلق و ثبات فضيلت نيز آمده است: “اَلايمانُ تَصدِيقٌ و اِعتِقادٌ وَ الاِسلامُ خُضوعٌ و اِنقِيادٌ.”
عطار گويد:
نور ايمان از بياض روي اوست ظلمت کفر از سر موي اوست .
کاشاني مي گويد: ايمان درست آن است که مؤمن در عقيده خود به درجه يقين مي رسد و متفاوت است طايفه اي در دنيا به علم اليقين بدانند و عده اي عين اليقين و ايمان اصل يقين بود و علم اليقين و حق اليقين فروع آن است . ايمان در اصطلاح کلامي بر دو قسم است : مستقر و مستودع.
ايمان مستقر آن باشد که از ادله يقينيه بر مبناي اجتهاد و تحقيق حاصل شود . ايمان مستودع آن باشد که از ادله يقيني ماخوذ نباشد بلکه ناشي از ظن و گمان و تقليد است و ايمان در اصطلاح محدثين به مفهوم تشيع و اعتقاد به امامت ائمه اطهارعليهم السلام، مي باشد.21
تفاوت اهل کتاب با مشرکين:
نمي توان همه اهل كتاب را مشمول واژه (مشركين ) دانست و حكم نجاست را درباره آنان جاري كرد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد امام رضا ع، انقلاب نسبت، امام صادق Next Entries پایان نامه درمورد نکاح منقطع، عقد ازدواج، نکاح موقت