پایان نامه درمورد نماز جماعت

دانلود پایان نامه ارشد

لبناني بحران سوريه و حمايت احزاب و گروه هاي شيعي از حکومت بشار أسد را مانع بزرگي بر سر راه تقريب مي داند و پيامدهاي حمايت برخي گروه هاي شيعي را گوشزد مي کند. 377
اگر جريان سلفي گري و وهابيت به صورت صحيح و عقلاني اصلاح و کنترل نشود، چه بسا ضربات سنگين اين جريان به مراتب مهلک تر خواهد بود و صدمات ناشي از آن نيز قابل جبران نخواهد بود.
هر چند کشور لبنان به جهت ظرفيت هاي مهم و بنيادين تقريبي تا حدودي از فعاليت ها و انديشه هاي تکفيري در امان مانده است و فعاليت هاي سلفي هاي لبنان بر سر بحران سوريه قوت گرفته است ولي بعيد نيست تبليغات نابرابر اين گروه مرزهاي لبنان را نيز در نوردد و دامن مسلمانان لبنان را نيز آلوده نمايد. اکنون کشور سوريه ماهيت بحران خود را از دست داده است و جنگ سوريه از موضوع سياسي به موضوع مذهبي تغيير ماهيت داده است و مخالفين و معارضين سوريه با بيرق وهابيت و سلفي گري ادامه فعاليت مي دهند. تهديد به تخريب حرم حضرت زينب و حضرت رقيه در دمشق و اهانت به مزار صحابه رسول خدا در مرج عذرا مؤيد اين مطلب مي باشد.
علماي مسلمان و رهبران ديني و حتي سياسي، بايد با تدبير و هوشياري لبنان و مسلمانان لبنان را از نفوذ اين جريان خطرناک نوظهور پاک نگاه دارند تا بحران هايي که در برخي کشورهاي إسلامي از سوي وهابيت ايجاد شده است، در لبنان ظهور و بروز نداشته باشند.

فصل سوم: زمينه هاي چالش و ظرفيت جريان هاي سياسي و إجتماعي
آسيبي که در لبنان از حوزه سياست متوجه تقريب مذاهب اسلا‌مي است در هيچ حوزه و بُعدي متوجه تقريب نيست. وجه غالب اين آسيب ها مربوط به احزاب سياسي و دخالت هاي خارج از لبنان در امور سياسي لبنان ‌مي باشد و حل اين مسائل جز با آگاهي از امور سياسي و حقيقت مذاهب و هشياري مسلمانان جامعه لبنان ممکن نيست.
اختلافات مذاهب اسلامي در لبنان منشأ سياسي دارند و در حقيقت اختلاف مذاهب اختلاف سياسي هست و اختلاف ديني نيست و اين اختلاف سياسي نيز از غرب نشأت مي گيرد و غرب، عامل اوليه اين اختلافات سياسي و رشد دهنده آن است و برخي سياستمداران به جهت مصالح سياسي خود به اين اختلافات دامن مي زنند.378
در لبنان سياست هاي گذرايي وجود دارند که از سازمان هاي سياسي ناشي مي شوند و هدف اين سياست ها بهره برداري از دين به نفع مصالح سازمان هاي سياسي است. در لبنان مي بينيم زماني که اوضاع سياسي متشنج نيست، آرامش بر جامعه حاکم مي شود.379
انديشمندان لبناني وجود همکاري مشترک ميان گروه هاي سياسي لبنان، براي نجات لبنان از انبوه مشکلات داخلي، امنيتي و سياسي يک نياز ضروري مي دانند.380
سيد علي فضل الله مي گويد: بعضي از افراد و احزاب سياسي براي ايجاد اختلاف و فتنه ميان مسلمانان و مسيحيان تلاش مي کنند و براي رسيدن به اهداف خود در جمع اهل سنت مي‎گويند که شيعيان در حال چپاول حقوق شما هستند و به همين شکل در جمع شيعيان مي‎گويند که اهل سنت حق شما را غارت مي‎کنند و حتي به مسيحيان مي‎گويند که مسلمانان مي خواهند بر لبنان سيطره پيدا کنند.381
شيخ عبدالناصر الجبري اختلافات مذهبي در لبنان را ناشي از مسائل و اختلافات سياسي مي داند و برخي مطالبات به ظاهر مذهبي را غير معقول و غير شرعي مي داند. مثلا ايشان برخي انتقادات از حکومت ايران مبني بر اين که چرا جمهوري إسلامي ايران اجازه نمي دهد اهل سنت مسجدي در تهران بنا کنند مي گويد: من به عنوان يک عالم سني مخالف بناي مسجد اهل سنت در تهران هستم، چرا که مساجد از آن خداست، پس هيچ كس را با خدا نخوانيد382، چگونه است که شيعيان خواستار بناي مسجدي در مکه باشند؟ و يا خواستار ساخت کعبه اي براي خود باشند؟ طبيعي است که اين سخن بيهوده اي است و سخنان اين چنين که ظاهر مذهبي دارند از مواضع سياسي و اختلافات سياسي ناشي مي شود.383
شيخ نعيم قاسم معاون دبير کل حزب الله درباره اختلاف هاي سياسي در لبنان و تأثير آن در اختلاف هاي مذهبي مي گويد: در واقع بين شيعه و سني مساله اي نيست که منجر به اختلاف ها مذهبي شود بلکه در لبنان اختلاف ها از مسائل سياسي ناشي مي شود که از سوي سياستداران يا برخي جريان ها که همگام با غرب حرکت مي کنند، مطرح مي شود و اين افراد سعي بر اين دارند که اين اختلاف هاي سياسي را در قالب اختلاف هاي مذهبي جلوه دهند.384
دکتر رضوان السيد مي گويد: برخي سلفي هاي اهل سنت که بسيار تندرو هم هستند و شيعه را تکفير مي کنند و سخناني مي گويند که جائز نيست، ولي در لبنان اهل سنت ابدا اين گونه سخنان را نمي گوئيم و ما در لبنان بهترين ارتباط را با شيعيان داريم و اگر اختلافي در لبنان باشد اختلاف سياسي است و در کوچک ترين مسأله مذهبي و ديني إختلاف نداريم و در لبنان بين شيعه و سني هيچ اختلافي نيست.385
اگر جامعه ديني لبنان به دور از اختلافات سياسي باشد، بهشت پيروان اديان و مذاهب خواهد بود و اين مسأله اي است که همه انديشمندان لبناني بر اين مسأله إشراف و إذعان دارند.
در لبنان حتي برخي از سلفي هاي سنتي مثل شيخ الشهال ادعا مي کنند علاقه اي به سياست ندارند ولي در واقع رفتار ايشان خلاف اين ادعا را ثابت مي کند. ايشان آشکارا به حمايت از جريان 14 مارس پرداخته و با اين حمايت در قله تنش هاي مذهبي بين شيعه و سني در لبنان جاي گرفته اند.
ترور رفيق حريري سياست مدار، نخست وزير لبنان در ?? فوريه ????م موجب شکل گيري جديدي در جريانات سياسي لبنان شد. برخي دولت سوريه و متحدين لبناني سوريه را عامل اين انفجار معرفي کردند و برخي ديگر آن را سناريويي از پيش تعيين شده توسط قدرت هاي منطقه‌اي مخالف مقاومت لبنان (اسرائيل) و قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي (آمريکا، فرانسه و….) ارزيابي مي کنند.
از هر دو گروه ذکر شده حاميان مقاومت در 8 مارس 2005م گردهمايي بزرگي را ترتيب دادند که به گروه 8 مارس معروف شدند و در مقابل گروه هاي مخالف با گردهمايي در 14 مارس 2005م در بيروت با شعار ضد سوري و يک ماه پس از ترور رفيق حريري گروه موسوم به 14 مارس شکل گرفت که منجر به خروج نيروهاي سوري از لبنان پس از 29 سال و گرد هم آمدن سني ها ، دروزي ها و احزاب مسيحي بود.
در فصل دوم از بخش دوم اين تحقيق به تفصيل و جداگانه شکل گيري و اهداف و احزاب سياسي لبنان بررسي شد ولي در اين فصل، نقش و تأثير گذاري جريانات سياسي در وحدت إسلامي و تقريب مذاهب إسلامي مورد بحث قرار خواهد گرفت.
نظر به چگونگي و علل شکل گيري گروه هاي 8 مارس و 14 مارس که ذکر شد، در اين مجال به وابستگي هاي احزاب به اين دو گروه و تأثير آنها فضاي لبنان خواهيم پرداخت.
1. جنبش اَمَل
اين جريان يکي از دو حزب عمده شيعه در لبنان است.
هر چند اين حزب با هدف پيشبرد اهداق مقاومت و رسيدگي به حال مسلمانان پايه گذاري شده است ولي امروزه نمي تواند به عنوان يکي از جريانات حامي تقريب مذاهب و وحدت إسلامي از آن ياد کرد؛ هر چند مانع و چالشي بر سر راه فعاليت هاي تقريبي نيز نمي باشد.
2. حزب دروزي دموکرات لبنان؛
اين حزب که در جولاي 2001م و پس از انشعاب از جريان سوسياليست ترقيخواه رسميت يافت، شاخص ترين جريان هم پيمان حزب الله است.
3. جريان ملي آزاد لبنان؛
اين حزب که در سال 2005م شکل رسمي به خود گرفت، در سال 2006م با حزب الله پيمان استراتژيک بست. از بندهاي اين پيمان تشکيل جبهه واحد و به رسميت شناختن حق قانوني مقاومت و عدم خلع سلاح آن بود. اين جريان از شاخه هاي اصلي ايجاد ائتلاف 14 مارس بود ولي بعد از اين امضاي پيمان با حزب الله و امل و دروز جبل عامل به صف مخالفين اين جريان پيوست. 386
4. حرکت توحيد اسلامي؛
جنبشي است که در سال 1982م توسط شيخ سعيد شعبان تأسيس شد. شعبان در دهه هشتاد، ارتباط خوبي با ايران داشت. او با پشتيباني جريان‌هاي ديني اهل سنّت، قدرت نظامي نيرومندي در شهر طرابلس تشکيل داد. جنبش او از چند مجموعه اسلامي کوچک مانند جندالله و جنبش لبنان عربي به وجود آمده بود. بر شهر طرابلس حاکميت پيدا کرد و در سال 1984، در اين شهر امارت اسلامي اعلام نمود ولي نيروهاي سوريه جنگ خشونت باري را عليه او و تمامي جريان‌هاي ديني اهل سنّت آن شهر، آغاز کردند و توانستند در سال 1985 ميلادي بر تمامي طرابلس مسلّط شوند و جريان‌هاي اسلامي-سياسي را تا اندازه زيادي نابود کنند. 387
بعد از اين درگيري ها، نفوذ اين جنبش کاهش پيدا کرد، ولي توسّط فرزند مؤسس اين جنبش شيخ بلال شعبان دوباره با تأثيرکمتري به ميدان بازگشت. امروز هم جنبشي نزديک به جريان حزب الله در بين اهل سنت لبنان به شمار مي‌آيد.
5. حزب فتحي يکن؛
از ديگر شخصيت هاي اهل سنت که داراي حزب و جريان سياسي است و از هم پيمانان حزب الله مي باشد، مي توان به دکتر فتحي يکن اشاره کرد، افکار اساسي يکن با انديشه اخوان المسلمين، اشتراک دارد. بعد از ترور رفيق حريري، يکن به ائتلاف مخالفان دولت به رهبري حزب الله پيوست. از ويژگي هاي اين حزب و جريان اين است که به تقريب ميان مذاهب اعتقاد دارند و به همکاري عميق ميان شيعه و اهل سنّت ايمان دارند. 388
فتحي يکن در تجمع 8 مارس امامت نماز جماعت تجمع کنندگان را برعهده داشت.
6. حزب المستقبل؛
اين حزب که يک جريان سني لبناني است و رفيق حريري آن را بنا نهاده است. بعد از ترور او رهبري اين جريان بر عهده سعد حريري قرار گرفت. اين جريان مبناي ائتلاف 14 مارس در مجلس لبنان با حضور احزابي چون سوسياليست ترقيخواه ، قوات ، کتائب و … شد.
جريان المستقبل با در دست داشتن شاخه هايي از قبيل جوانان، زنان، تعليم و تربيت، رسانه، آزادي خواهي، ورزشي، کارگري و همچنين حضور بارزي در رسانه هاي جهان عرب و 3 کانال تلويزيوني ملي ، ماهواره اي و خبري و راديو الشرق از بيروت و پاريس پخش مي شود و روزنامه المس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سلفي، فعاليت، مذهبي، وهابيت Next Entries مقاله رایگان با موضوع قانون مدنی، امور حسبی، حقوق مدنی، حقوق ایران