پایان نامه درمورد مشارکت مردم، رسانه های جمعی، ارتباط جمعی

دانلود پایان نامه ارشد

و چه در روستا و در این راه نمی‌توان از نقش وسایل ارتباط جمعی در این تحولات چشم پوشید.
اکنون دیگر بدون اطلاع از وقایع روزمره و بدون استفاده از وسایل ارتباط جمعی نمی‌توان زندگی کرد، زیرا انسان تنها به واسطه آن می‌تواند مراحل رشد و تکامل مادی و معنوی خویش را طی کند. بسیاری از محققان مربوط به مسایل توسعه کشورهای جهان سوم معتقدند که با استفاده صحیح از وسایل ارتباط جمعی می‌توان با فقر و بی سوادی به مبارزه برخاست و همچنین با آموزش فنون و روش های نوین در اشکال اطلاعات و آگاهی‌ها نقش مشارکت های اجتماعی در زمینه‌‌‌های گوناگون اعم ازصنعت، خدمات، کشاورزی، باغداری، دامداری و…… برجسته کرد.وسايل ارتباط جمعي به عنوان يكي از نظام هاي فرعي جامعه، متاثر از نظام اجتماعي اند و موفقيتشان در جلب مشاركت مردم در چارچوب نظام حاكم بر اين وسايل قابل ارزيابي است. رسانه ها قادرند در فضايي مردمي، در مجموعه اي از عوامل هماهنگ، در مشروعيت بخشيدن به نظام و ايجاد باور ميان توده ها و حاكميت و در نهايت ترغيب و تشويق مردم به مشاركت بيشتر در امور مؤثر واقع شوند مشارکت مردمي شرايط را براي فعاليت رسانه هاي جمعي در انجام وظايفشان آماده مي كند و زمينه تسريع توسعه را فراهم مي سازد. در رسانه های جمعی به خصوص رسانه های تصویری و شنیداری ، برنامه‌هايي با هدف ترغيب مشارکت اجتماعي مردم ساخته مي‌شود، توجّه به نوع و قالب برنامه و شيوۀ بهره‌مندي از آن براي بيان موضوع استفاده می شود . دامنه نفوذ و گسترش شبکه‌هاي رسانه های جمعی عامل تعيين‌کننده‌اي براي ترغيب مشارکت اجتماعي در سطح ملي و محلي است. همین ویژگی منحصر به فرد رسانه ها با توجّه به تنوع و گونه‌گوني فرهنگي در ساخت برنامه‌هاي مشارکتي نقش مؤثری دارند.امروزه مشارکت بعنوان امري اساسي جهت دخالت آگاهانه و واقعي مردم در تعيين سرنوشت خويش در تمامي عرصه هاي زندگي وارد گشته است.
مشارکت اجتماعي يکي از الزام آورترين رويکردها در فرايند جوامع محلي و پايدار محسوب مي‌شود.زندگی اجتماعی انسان به دلیل ضعف در مقابل موانع و حوادث محیط وبه منظور غلبه بر مشکلات شکل گرفت و به مرور زمان برای چیرگی بر مصیبت و شرایط محیطی متحول شد و در قرن بیستم مشارکت مفهومی نوین یافت و در دنیای مدرن به واسطه قابلیت های وسایل ارتباط جمعی تمامی جوامع از احوال یکدیگر خبردار می شوند اخبار مربوط به حوادث طبیعی و غیرطبیعی و هرآن چیزی که مربوط به انسان و محیط زیست اوست به طور همزمان به اطلاع همگان می رسد . شکل گيري اتحاد و وفاق ملي و انسجام12 اجتماعي در ميان اقشار مختلف مردم از مزاياي ديگر مشارکت در جامعه به شمار مي روند.طرح اکرام ایتام ،با هدف رسیدگی به نیازهای مادی و معنوی فرزندان محروم از نعمت پدراز سال ۱۳۷۸ آغاز گردید که تحت پوشش امداد امام (ره) طراحی و اجرا گردید که بی تردید ستون های استوار آن ایده های الهی و نو و حضور عملی مردم و وجدانهای آگاه و بیدار است .
چنان که در اصل بیست و یکم و بیست و نهم قانون اساسی مقرر گردیده دولت از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم حمایت13 های مالی را برای یک یک افراد کشور تامین نماید.
مشارکت مردم در امور اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه خويش بنيادي ترين مسئله در تامين عدالت اجتماعي است (بایندر، ۱۳82: ۱۲۰).
امروزه مشارکت به عنوان امري اساسي جهت دخالت آگاهانه و واقعي مردم در تعيين سرنوشت خويش در تمامي عرصه هاي زندگي وارد گشته است. کمیته امداد امام خمینی برای اجرای این رسالت مهم از رسانه های جمعی به عنوان پل ارتباطی بین نیازمندان و حامیان بهره می جویند و رسانه ها نیز در راستای اهداف این موسسه و ترویج همدلی و همیاری و آگاه سازی ملت از وضعیت نیازمندان باارائه پیام های تصویری و شنیداری کمک های شایانی را انجام می دهد. در این تحقیق درپی بررسی نقش رسانه های جمعی(رادیو ، تلویزیون ،اینترنت) در جلب مشارکت های مردم (حامیان ) درکمک کردن و سرپرستی کودکان بی سرپرست ویا بدسرپرست ها ونوع حمایت حامی ها از آنها می باشد.
کمیته امداد خمینی به عنوان رابط و واسط بین نیکو کاران و نیازمندان جامعه با رعایت اصول حفظ عزت نفس و کرامت محرومین و نیت خیر مردم را جهت مساعدت به افراد نیازمند عملی می سازد ، این سازمان به صورت کمی و کیفی و با فراهم آوردن زمینه های اجرایی لازم مطابق با امکانات بالقوه و بالفعل در سطح جامعه و در قالب طر حهای مختلف و متعدد ، در راستای مشارکت مردمی گام بر می دارد. از حیایی ترین اصول استقرار مشارکت مردمی نیروی انسانی به کار گرفته شده (حامیان ) است که لازم است دارای روحیه مشارکت جویانه ، انگیزه بالا و اشنایی کامل با برنامه های این سازمان باشند تا بتواند در ارتباط و تعامل با مردم و هماهنگ با برنامه های عام المنفعه گام بردارند.

اهمیت مساله

بی تردید فقر ناشی از وضعیت اقتصادی و آسیبهای حاصله از آن موانع اساسی رشد فرد و جامعه است و تلاش در راستای کاستن از رنج و اندوه حاصل از آن و ریشه کنی و ریشه یابی آن ، در واقع کوششی است برای رفاه و آسایش فرد،خانواده محسوب می شود.گاهی برای نوع انسان اتفاقاتی رخ می دهدو بر اثر آن کمبودها و نارسائیهایی پیش می آید ،از جمله از دست دادن سر پرست خانواده ،یعنی پدر و یا پدر و مادر و آثاری که در پس آن بر جای می ماند ،در اینجاست که اکرام و انفاق معنای واقعی خود را می یابد و طرحی به نام اکرام وآن هم با مقبولیت مردمی شکل می گیرد.در سند۲۰ ساله ، تشکیل و توسعه شبکه های ارتباطی و حمایتی مردمی و کار آمد برای انجام کارهای ماندگار و اثر بخش در میان اقشار آسیب پذیر و تقویت تکافل و توازن اجتماعی را از تکالیف این نهاد بر شمرده و نیز مقرر گردیده این نهاد بعنوان تکیه گاه قابل اعتنای محرومان ادای وظیفه نماید که در این راستا برنامه اکرام ایتام از یک سو در جهت بهره گیری از سرمایه های اجتماعی و حفظ همگرایی مردم مسیر درخشانی را طی نموده و از سوی دیگر قابلیت انتشار و الگوسازی در اقصی نقاط جهان را دارد.  ترویج فرهنگ انفاق ، ایثار و اکرام یتیم و نشر سنتهای حسنه اسلامی اشاره و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکتهای مردمی را در راستای رسیدگی به امور محرومین مهم تلقی نموده که ناظر بر تأکید سازمان بر اکرام ایتام بوده و ضرورت نگاه برنامه ای به این طرح می باشد.اهمیت پرداختن به این مساله زمانی دوچندان می گردد که در طول سال در اقصی نقاط دنیا ماشاهد حوادث طبیعی و غیر طبیعی هستیم که گریبانگیر بسیاری ا ز خانواده ها و افراد انسانی می شود. این موسسه جهت اطلاع رسانی و ارتقاء سطح مشارکت مردمی در راستای اهداف متعالی خویش برای کمک رسانی به مردم از رسانه به مثابه پلی ارتباطی میان حامیان و نیازمندان بهره می گیرد و رسانه های جمعی در بهبود و تسریع روند این رسالت انسانی و اجتماعی با ارائه پیام های صوتی و تصویری در قالب فیلم ، مستند ، گزارش و…آنها یاری می کنند .
امروزه گسترش و شيوع وسایل ارتباط جمعي يا رسانه هاي گروهي به حدي است که عصر ما عصر ارتباطات ناميده شده است و در بسياري از موارد خواندن روزنامه، گوش کردن راديو، تماشا کردن تلويزيون و استفاده از اینترنت به صورت امری عادت درآمده است و به عنوان يک نياز محسوب مي شود. وسايل ارتباط جمعي به عنوان يکي از مهمترين وسايل ايجاد تغييرات در جوامع بشري به جامعه و افراد آن کمک می کند تا در مسیر و خط مشی معین خود موفق تر و با آگاهی و اطلاعات بیشتری حرکت و روند مشارکت اجتماعی تسریع شود و در چگونگی تعامل متقابل شهروندان تاثیر گذاشته و کنش ها و واکنش ها را جهت دار و متناسب با دیگر ابعاد جامعه بسازد .
وجود يك نظام مردمي پيش شرط لازم در موفقيت رسانه هاي جمعي در زمينه جلب مشاركت مردم است، اما اين موفقيت در مرحله بعد مشروط به عواملي چون مديريت، تخصص كارگزاران رسانه هاي گروهي و آگاهي آنها از دانش پيشرفته ارتباطي است .مشارکت اجتماعی عامل تقویت همبستگی در شبکه های اجتماعی است. حضور افراد در فعالیت ها و تصمیم گیری های اجتماعی در بلند مدت موجب تعمیق روابط بین اعضای جامعه ، افزایش احساس یگانگی ، سعۀ صدر و تسامح و تساهل می گردد.نقش و اهمیت رسانه های جمعی دراین امر زمان حائز اهمیت می باشد که باتوجه به رشد گسترده جمعیت و پراکندگی آن رسانه این امکان را در اختیار آحاد مردم قرار می دهد که به طور همزمان و همگانی، از اخبار و اطلاعات مربوط به این گونه مسائل آگاه گردند و با شفاف سازی راههای تامین این امور، میزان اطمینان و اشتیاق مردم را در همیاری و همدلی و مشارکت داوطلبانه دو چندان می کردند .مشارکت شهروندان در طرح اکرام باعث افزايش همکاري هاي اجتماعي و نيز افزايش حس تعلق آنان به یکدیگر مي شود. جلب مشارکت مردم منجر به ايجاد و يا تقويت پايه هاي جامعه مدني مي شود. مشارکت تعريف شده بر اساس برنامه‌هاي غير متمرکز، دخالت مردم در تصميم گيري‌ها و فرايند نوسازي و بازسازي، حفاظت و پايايي اقدامات توسعه اي را مهيا مي‌سازد. انسجام و سازمان دهي گروه‌هاي اجتماعي در تشکل‌ها، موجب فعال تر شدن گروه‌هاي اجتماعي، به ويژه فقيران و محرومان در فرايند برنامه ريزي مي‌شود. طي سال‌هاي اخير، در کشور ما چنين رويکردي در فرايند توسعه، به ويژه در سطوح محلي، از اقبال گسترده اي برخوردار شده است. نکته قابل تامل، در برخي برنامه‌هاي از پيش طراحي شده به ويژه در پروژه‌هاي بزرگ مقياس و پر هزينه آن است. نقش جوامع محلي در مراحل تصميم گيري و اجراي اين گونه پروژه‌ها اصولاً قابل تصور نيست، بلکه اساساً نوعي از مشارکت آنها در فرايند نگهداري و بهره برداري از مزاياي چنين پروژه‌هايي مورد توجه مي‌باشد (تقوي و دولتياري، 1383: 40).

اهداف تحقیق

هدف کلی :
تعيين رابطه بين رسانه‌هاي ارتباط جمعي(رادیو ، تلویزیون ، اینترنت ) و ميزان مشارکت حامیان در طرح اکرام

اهداف جزئی:

تعيين رابطه بين میزان استفاده از رسانه‌هاي ارتباط جمعي و ميزان مشارکت حامیان در طرح اکرام
تعيين رابطه بين نوع برنامه های پخش شده از وسایل ارتباط جمعي با ميزان مشارکت حامیان در طرح اکرام
تعيين رابطه بين اعتماد مردم به رسانه‌هاي ارتباط جمعي بر مشارکت حامیان در طرح اکرام
تعيين رابطه بين زمان پخش برنامه های رسانه‌هاي ارتباط جمعي درحوزه اکرام و دستگیری یتیمان بر میزان مشارکت حامیان در طرح اکرام

سوالات تحقیق

میزان مشارکت حامیان طرح اکرام کمیته امداد خمینی چقدر است ؟
آیا میزان استفاده از رسانه‌هاي ارتباط جمعي برمیزان مشارکت حامیان در طرح اکرام تاثیر دارد؟
آیا نوع برنامه های پخش شده از وسایل ارتباط جمعي بر ميزان مشارکت حامیان در طرح اکرام تاثیر دارد؟
آیا اعتماد مردم به رسانه‌هاي ارتباط جمعي بر میزان مشارکت حامیان در طرح اکرام تاثیر دارد؟
آیا زمان پخش برنامه های رسانه‌هاي ارتباط جمعي درحوزه اکرام و دستگیری یتیمان بر میزان مشارکت حامیان در طرح اکرام تاثیر دارد؟

فصل دوم
تاریخچه
ادبیات تحقیق
مبانی نظری
چارچوب نظری

2-1- تاریخچه

از حيث تاريخي مشاركت در ايران داراي سابقه ديرينه اي است به گونه اي كه عنوان شده است در ايران باستان و در ميان اقوام مختلف آريايي، مشاركت به صورت عشيره اي و محلي صورت مي گرفته است. و در بين اقوام آريايي انتخابات وجود داشت و سالمندترين شخص به عنوان رئيس عشيره انتخاب مي شد. در هر روستا، بزرگ روستا، توسط اهالي به عنوان دهخدا انتخاب مي گرديد. چند عشيره دور هم جمع مي شدند و يك واحد جغرافيايي به نام ده يو رو تشكيل مي دادند. شوراهايي كه بين اقوام آريايي وجود داشت آنها را به اهميت كار جمعي آشنا كرده بود. حتي در زمان اشكانيان هم اين كار ادامه داشت و شاه اشكاني را مجلس انتخاب مي كرد (ايران زاده، 1375، به نقل از غفاری و نیازی ، 206:1386). به لحاظ نظري به رغم پيچيدگي موضوع نظر گاه هاي گوناگوني در خصوص چگونگي مشاركت در ايران وجود دارد كه از ميان آنه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تبديل، منجي،، شادي Next Entries پایان نامه درمورد کمیته امداد، امام خمینی (ره)، امام خمینی