پایان نامه درمورد مسجد الحرام، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

دوزخ
4. ايمان به ملائکه و أنبيا همچنان که در قرآن آمده است
5. ايمان به قرآن کريم همچنان که بر رسول خدا نازل شده است
6. ايمان به خير بودن أمت هم عصر رسول خدا که نص صريح قرآن است (کنتم خير أم? أخرجت للناس)
7. ايمان به ارتباط محکم و روشن اهل بيت با صحابه رسول خدا
8. ايمان به مرجعيت علمي و عرفاني و اجتماعي اهل بيت و وجوب احترام و تکريم ايشان در بين مسلمانان
9. احترام خلفاي إسلام و اصحاب رسول خدا .314
إحصاي مشترکات فقهي شيعه و سني مجال وسيع و مفصلي را مي طلبد. مرکز تجمع علماي مسلمين لبنان به همت شيخ دياب مهداوي کتابي با عنوان الإصاب? في مختصر فقه اهل البيت و الصحابه منتشر نموده است که مفصلا به مشترکات فقهي إشاره کرده است و اختلافات بين مذاهب را اجتهاد مرسومي دانسته است که در بين مجتهدين مذهب واحد هم يافت مي شود.315
شيخ صهيب حبلي316 مشتركات شيعه و سني را بيش از ?? درصد مي داند و از اين جهت وحدت إسلامي در لبنان را به منظور جلوگيري از توسعه اختلافات مذهبي ضروري مي داند.317
براي رسيدن به وحدت إسلامي بايد بر مشترکات إسلامي تأکيد شود و موارد اختلافي بين مذاهب را به ديده اجتهاد بنگريم.

فصل چهارم: احترام به مقدسات و ارزشهاي ديني و مذهبي
يکي از مهم ترين عوامل وحدت و تقريب، احترام به مقدسات مذاهب و رعايت ادب در بازگوکردن نام ايشان است. احترام به مقدسات از بديهيات عقلي و شرعي است. اصل عقلي مي گويد: آنچه را بر خود نمي پسندي بر ديگران مپسند. هيچ کس ناسزا شنيدن به مقدسات خود را دوست ندارد پس نبايد به مقدسات ديگران ناسزا گفت. قرآن مي فرمايد: به معبود كسانى كه غير خدا را مى‏خوانند دشنام ندهيد.318
توهين به مقدسات ديگران نمي تواند يکدلي و اتحاد را در پي داشته باشد. اکنون که إسلام بيش از هر زمان ديگر نياز به وحدت و همبستگي مسلمانان دارد، بايد از هر گونه عمل و رفتاري که موجب بروز شکاف و کينه بين مذاهب إسلامي مي شود پرهيز شود، در کلام الهي و سنت رسول خدا احترام مقدسات ديگر مذاهب جايگاه ويژه اي دارد و قرآن مي فرمايد حتي کسي حق ندارد کساني کافران را دشنام و ناسزا گويد و هم چنين امامان نيز به شدت شيعيان را از دشنام دادن و ناسزا گفتن برحذر مي داشتند.
ولي متأسفانه برخي افراد در مذاهب به نام علم يا دين اقدام به توهين به مقدسات مي کنند و برخي صحابه و ام المؤمنين عايشه را ناسزا مي گويند و برخي ديگر حرم امامان را ويران کرده و مراسمات مذهبي را به سخره مي گيرند. در بين علماي تأثير گذار لبنان اعم از شيعه و سني، احترام مذاهب ديگر مهم بوده و همگان براي از بين بردن تعصبات کوري که منجر به اهانت به ارزشهاي ديگران مي شود، در تلاش هستند. حتي برخي عالمان شيعه که با تأليفات و مواضع خود، احساسات اهل سنت را جريحه دار مي کنند، قائل به احترام متقابل هستند و مباحث تاريخي خود را در قالب مباحث علمي و تاريخي پي مي گيرند.
علامه سيد جعفر مرتضي درباره ارزش هاي دين اهل سنت و وجوب احترام آن مي نويسد: بين توهين و دشنام به صحابه رسول خدا و عدم رضايت از رفتار ايشان فرق بزرگي است. دشنام دادن و ناسزا گفتن اهانت به شخص و انتقام شخصي است که امام علي از آن نهي کرده است.319
ايشان مي گويد: دشنام دادن و ناسزا گفتن در قاموس شيعه جايگاهي ندارد و مرفوض است و اختلافات بايد در فضاي سالم و علمي حل و فصل شود.320
علامه محمد حسين فضل الله امام تقريب و وحدت در لبنان در فتوايي صريح هر گونه دشنام و ناسزا به صحابه رسول خدا و ام المومنين عايشه را تحريم نموده و مي گويد: من شخصا هر گونه بي احترامي به صحابه رسول خدا را حرام مي دانم چرا که قرآن مي فرمايد: محمّد فرستاده خداست و كسانى كه با او هستند در برابر كفّار سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود مى‏بينى در حالى كه همواره فضل خدا و رضاى او را مى‏طلبند321 و در مسأله امامت نيز آرا و عقائد خود را داريم.322
ايشان مي گويد: نظر ما در مورد خلفا مثل نظر و تعامل امام علي با ايشان بود که امام علي همواره معاون و مشاور خلفا بوده و امام صادق مي فرمايد: ولدني أبوبکر مرتين و هم چنين در مورد همسران رسول خدا نيز حرام است هرگونه بي احترامي و اهانت به ايشان بلکه واجب است به احترام رسول خدا ايشان همواره احترام شوند و بزرگداشت ايشان بزرگداشت رسول خداست.323
هم چنان که در فصل پايبندي به حقوق ديگران و رفتار هاي اجتماعي در تعامل با اتباع مذاهب، گذشت مردم لبنان با توجه به اصل همزيستي مسالمت آميز همواره به مقدسات ديگر اديان و مذاهب به ديده احترام نگريسته اند و هيچ مسلماني هيچ اهانتي را به مقدسات مذهب مقابل روا نمي دارد. هر چند تندروهاي مذهبي در هر جا مي توانند باشند و فعاليت هاي ضد تقريبي داشته باشند ولي علما و مراجع ديني شيعه و سني لبنان، مسلمانان را از هرگونه توهين و تجاوز به ديگري برحذر مي دارند و اين گونه اعمال را بر خلاف عقل و شرع معرفي مي نمايند.
مشکلي که به نظر مي رسد مي تواند اين ظرفيت را به چالش بکشاند، تاريخ نگاري هاي غير ضروري و نبش اختلافات غير لازم از سوي برخي انديشمندان لبناني است. به عنوان مثال حزب الله و مرکز تجمع علماي مسلمين لبنان براي خنثي کردن تأثيرات منفي کتاب مفصلي که با موضوع سيره نوشته شده بود و مي توانست وحدت إسلامي را خدشه دار کند، زحمت و هزينه فراواني متحمل شدند.324
رهبر انقلاب إسلامي ايران که در لبنان نيز از جايگاه ويژه و بالايي برخوردار است، فتوي به حرمت إهانت به مقدسات اهل سنت و أم المؤمنين عايشه داده اند، و جا دارد که مؤرخين و صاحب نظران شيعه با إحترام به فتواي رهبر انقلاب إسلامي ايران، از پرداختن به موضوعات إختلافي و تشنج آميز پرهيز کنند و چنان که امام علي به جهت مصلحت إسلام و قرآن، از پرداختن به مسائل اختلافي اجتناب کردند، علما و شيعيان نيز بايد همان مصلحتي که امام علي روا ديدند را روا ببينند و وحدت إسلامي را أهم واجبات ديني بدانند.

فصل پنجم: محبت اهل بيت در بين مسلمانان
امروزه در جهان إسلام، مذاهب و فرقه هاي اسلامي مي‌توانند با محبت اهل بيت به وحدت إسلامي دست يابند چرا که اهل بيتِ آخرين فرستاده خداوند در بين مسلمانان جايگاه ويژه اي دارند و اگر عده اي که با شيعه مخالف هستند اين مخالفت با شيعه را نبايد به حساب مخالفت با اهل بيت گذاشت. حتي در ميان وهابيت که مخالفين سرسخت شيعه هستند و تا حد تکفير شيعه پيش رفته اند، براي اهل بيت رسول خدا جايگاه والا و ويژه اي قائل هستند.325
محبت اهل بيت در لبنان نزد اهل سنت بسيار والا است و ايشان اعتقاد دارند که اگر تشيع، محبت اهل بيت است، همه اهل سنت شيعه هستند چرا که محبت اهل بيت از واجبات ديني ايشان است.326
علامه سيد جعفر مرتضي درباره محبت اهل بيت و وحدت مسلمانان مي گويد: هيچ رشته اتصالي مستحکم تر از اهل بيت نيست چرا که همه مسلمانان نسبت به اهل بيت پيامبر احترام مي گذارند و به آياتي که درباره مودت و عظمت ايشان نازل شده اعتقاد دارند.327
ايشان معتقد هستند: در مذاهب اسلامي محبت و احترام به اهل بيت رسول خدا يک اصل مشترک است، زيرا پيروان مذاهب مختلف اسلامي در بسياري از اصول و فروع با هم اختلاف دارند که نمي تواند به عنوان رشته اتصال و وحدت آنان عمل کند. اما در مورد اهل بيت تا يک حد خاصي هيچ اختلافي وجود ندارد و تقويت اشتراک در محبت اهل بيت در بين مذاهب اسلامي بهترين راه براي گسترش مراودات بين مذاهب وتقريب است چرا که هيچ مسلماني منکر لزوم محبت به اهل بيت پيامبر نيست، چون اين مساله جزء قرآن است و کسي نمي تواند منکر قرآن شود. اما موارد تکميلي مثل عصمت و امامت مي ماند که مي شود به همين مقدار تفاهمي که هست به فکر تحکيم روابط وتقريب مذاهب و وحدت امت اسلامي بود.328
شيخ عبدالله حلاق329 مي گويد: محبت اهل بيت در زمان حيات رسول خدا و بعد از رحلتشان، جايگاه ويژه اي در بين مسلمانان دارد و براي همين امام شافعي رحمه الله محبت اهل بيت را اين گونه بيان داشته است که: محبت اهل بيت واجب ديني از سوي خداوند است و همين فضل براي اهل بيت کافي است که کسي که بر شما سلام و درود نفرستد نمازش پذيرفته نيست.330
شيخ مصطفي ملص331 درباره اهل بيت مي گويد: ايشان نسل پاکي هستند که حاملان علم و متخلق به اخلاق عظيم که به تقوي متمايز و به صفات شجاعت و صدق و جود و کرم متصف هستند، هيچ مومني نيست مگر اين که در قلبش محبت اهل بيت باشد، محبتي که خداوند متعال فرموده است: بگو: من هيچ پاداشى از شما بر رسالتم درخواست نمى كنم جز دوست داشتن اهل بيتم332.333
محبت اهل بيت، از اصول ايماني هر مسلمان به شمار مي رود و همه مسلمانان محبت اهل بيت رسول خدا را از ضروريات إسلام مي شمارند و در لبنان مثل ساير کشورهاي إسلامي، اهل بيت جايگاه ويژه اي دارند. هر يک از علما ومسلمانان اهل سنت لبنان که در موضوع اهل بيت سخن مي گويند، گويي که شيعه مخلصي عرض ارادت به مقام ايشان مي کند.
شيخ بلال شعبان334 مي گويد: در مدرسه ديني اهل سنت طرابلس، اسامي طلاب برادران و خواهران را توسط برنامه کامپيوتري به ترتيب حروف الفبايي مرتب شده ديدم و اسامي طلاب توجه مرا جلب کرد. بيشترين اسامي به ترتيب عبدله (عبد الله، عبدالرحمن و..) و سپس محمد و مشتقات آن (أحمد، محمود، مصطفي و..) و بعد از آن نام علي و حسن و حسين بود و بعد از اين نام ها، اسامي خلفا و اصحاب رسول خدا به چشم مي خورد. هم چنان که در اسامي خواهران طلبه، مريم و فاطمه در صدر بود و سپس نام عايشه به چشم مي خورد.335
محبت اهل بيت در اعماق وجود مسلمانان اهل سنت رسوخ دارد و انکار محبت اهل بيت نزد اهل بيت خروج از دايره ايمان شمرده مي شود.
شيخ احمد القطان336 معتقد است محبت به اهل بيت را محبت به رسول خدا مي دانند و مي گويد: آشنايي با زندگي اهل بيت و محبت ايشان موجب وحدت بيشتر مسلمانان در مقابل دشمنان اسلام مي شود.337
برگزاري مراسمات مشترک بين شيعيان و اهل سنت لبنان، مثل اعياد شعباني و رجب و مراسمات گراميداشت محرم مي تواند نقطه عطفي در تقويت وحدت إسلامي و تقريب مذاهب إسلامي در لبنان باشد و چه بسا اين ظرفيت مهمي که معمولا در کشورهاي إسلامي وجود دارد، مي تواند توطئه هاي تکفيري ها و سلفي ها را نقش بر آب کرده و مسلمانان را هر چه بيشتر به آرمان بزرگ قرآن که همان أمت واحد إسلام است، نزديک تر بنمايد.

فصل ششم: دشمن مشترک
بزرگترين هدف تقريب مذاهب إسلامي و وحدت إسلام، مقابله و مبارزه با زياده خواهي و اشغالگري دشمنان إسلام است. اگر مسلمانان جهان با هم وحدت داشتند اکنون قدس شريف در دست يهود اشغال نشده بود و اکنون هزاران مسلمان آواره به دور از خانه و کاشانه خود زندگي سختي نداشتند. اگر مسلمانان طبق فرموده قرآن أمت واحدي بودند و نزاع و دودستگي در بين مسلمانان نبود اکنون شاهد مصرف گرايي و عقب ماندگي نبوديم.
حمايت و دفاع از مقدسات از واجبات هر ديني است، و فرقي نمي کند که مقدسات يک ملت زماني باشد مثل رمضان و يا اشخاص باشد مثل حضرت محمد و حضرت عيسي و چه مکان باشد مثل مساجد و در رأس آن مسجد الحرام و مسجد النبوي و مسجد الأقصي.
اکنون يکي از مقدس ترين مکان هاي مسلمانان در دست ناپاک ترين انسان ها که مردم دنيا ايشان را با نام صهيونيست مي شناسند اسير است و هزاران و بلکه ميليون ها مسلمان کشته و زخمي و آواره گشته است. با قطع نظر از هر مذهب و اختلافي که بين مسلمانان وجود دارد، بر هر مسلمان از اين جهت که مسلمان است و قرآن را کتاب الهي مي داند و محمد را فرستاده خداوند مي شناسد، واجب است در برابر دشمن إسلام که نه قداست قدس شريف برايش مهم است و نه خون هزاران مسلمان برايش ارزشي دارد، بايستد و دست در دست ساير مسلمانان با اشغالگري و جنايت دشمنان إسلام مبارزه کند.
دولت اسرائيل در منطقه براي إشراف بر کشورهاي إسلامي عربي و از بين بردن إسلام تأسيس شده است و بر مسلمانان بايد بدانند، اسرائيل بدون دارو و غذا سه ماه هم نمي تواند دوام بياورد، پس واجب است کشورهاي إسلامي با تحريم و قطع ورود هر گونه کالا به سرزمين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد إسلامي، علماي، فعاليت، مسلمين Next Entries پایان نامه درمورد علامه فضل الله، امام صادق