پایان نامه درمورد فرهنگ و تمدن، نهج البلاغه، زبان فرانسه، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

خلاف قرآن، از تحريف مصون نيست و دوم اين که نقل مضمون روايت جائز است. اگر در بين مسلمانان به روايت هاي مشترکي که مورد قبول مذاهب إسلامي است استناد شود و تلاشي براي جمع روايت هاي مشترک صورت پذيرد، قدم مؤثري در راه تقريب روي مي دهد. روايت هايي که از رسول خدا از طريق مذاهب نقل شده است بيش از روايات خاص يک مذهب است و شايسته است در راه رسيد به وحدت أمت إسلام روايت هايي که ضرورتي بر نقل آن ها نيست و سبب ايجاد تشنج و اختلاف مي شود، کنار گذاشته شود و در مقابل روايت هايي که بر ارتباط امامان و صحابه داشته اند تأکيد شده و مورد اهتمام قرار گيرد، مثلا روايت مسند و صحيحي که مي گويد: امام حسن و امام حسين پشت سر مروان بن حکم نماز مي خوانده اند.46
8-3- رجال و بزرگان تاريخ إسلام:
رجال حديث در تاريخ نقش مهمي در شکل گيري مذاهب داشته اند و بديهي است برخي از ايشان از جهت وثاقت و عدالت مشترک بين مذاهب باشند، اگر چنين افرادي که مورد قبول مذاهب هستند استخراج شده و به رواياتشان رجوع شود، چه بسا بسياري از اختلاف هاي مذاهب حل شود. علاوه بر اين که با اطلاع از راويان ضعيف مذهب مقابل، مي توان روايات همان مذهب را بهتر درک کرده و تعامل منصفانه تري داشت.
تجليل و بزرگداشت راويان و بزرگان تاريخ إسلام که در تعامل و ارتباط خوبي را ساير مذاهب داشتند، نيز قدم مثبت و مؤثري در راه تقريب مي باشد.47
8-4- کتاب ها و نويسندگان:
اهميت دادن به کتاب ها و نويسندگاني که کلامشان از تقريب و وحدت إسلامي نشأت گرفته است، معرفي و نشر اين کتاب ها با شرح و تعليق هاي لازم که مقرون به تجليل و بزرگداشت باشد، امر مهم و ضروري در راستاي تقريب مي باشد.48
8-5- کلام و اعتقادات:
عقايد و آموزه هاي هر مذهب از صاحب نظران و انديشمندان آن مذهب بايد أخذ شود نه از عوام الناس و شايعات و اقوال شاذ و نادر. مراجعه به صاحب نظران و انديشمندان هر مذهب براي فهم عقائد آن مذهب به همراه أمانت داري و رعايت ادب و انصاف، فهم معقولي از مذهب ارائه مي کند و طبيعي است که فهم معقول تقريب و وحدت را به دنبال داشته باشد.
8-6- مناظره و مناقشه:
مناظره و جدل اگر با رعايت موازين باشد از آموزه هاي قرآني است که مي تواند موجب رشد و بالندگي موضوعات مورد بحث باشد. موازيني که بايد در مناظره رعايت شود همان آداب إسلامي است که در روايات و سيره امامان آمده است، که ميتوان به موارد ذيل إشاره کرد:
8-6-1- احترام ارزش ها و مقدسات طرف مقابل.
8-6-2- عدم طرح مباحث حاشيه اي و غير لازم.
8-6-3- عدم استناد به آراي شاذ و نادر در مذهب طرف مقابل.
8-6-4- رعايت روش گفتگوي صحيح و جدال احسن.
8-6-5- وجوب سخن گفتن با دليل و برهان و پذيرفتن سخن حق.
8-6-6- دروي از اتهام و دروغ و افترا و بازي هاي سياسي.
8-6-7- اهتمام به سيره امامان در مواجهه با مخالف عقيده خود
8-7- فقه و اجتهاد:
اختلاف فقهي از اموري است که در درون مذهب واحد به وفور يافت مي شود و دليل آن برداشت آزاد مجتهد از ادله شرعي است و تا کنون هيچ اختلاف فقهي درون مذهبي سبب شعله ور شدن آتش فتنه و اختلاف نشده است. اگر با اختلافات فقهي مذاهب چنين تعاملي صورت بگيرد، بي شک مي تواند مذاهب را به تقريب حقيقي برساند علاوه بر اين که لازم است فقه مقارن بين مذاهب صورت بگيرد و باب اجتهاد براي تمام مذاهب إسلامي مفتوح باشد.
8-8- اهل بيت و اولاد امامان:
محبت اهل بيت در طول تاريخ مورد تأکيد مسلمانان جهان بوده است. بايد به اين نکته تأکيد شود که اختلاف هايي که امامان با آن مواجه بودند اختلاف در مقام و منصب سياسي بود و هيچ گاه اختلافي در فضائل و سيره ايشان نبوده است و بايد سخن آيت الله بروجردي مورد توجه قرار گيرد که فرمود: مصلحت در اين است که بر رهبري علمي امامان و حديث ثقلين تأکيد شود نه بر رهبري سياسي ايشان که موضوعي تاريخي است.49
نامگذاري بيشتر مسلمانان به نام هاي امامان بيش از ساير نام هاي بزرگان صدر إسلام مي باشد و نشأت مسلک صوفيان نزد اهل سنت که تعدادشان کم هم نيست، از محبت اهل بيت و اين که بيشترين کتاب در موضوع فضائل و محبت اهل بيت از سوي اهل سنت نگاشته شده است و بزرگداشت روز شهادت امام حسين از سوي اهل سنت، مسائلي است که بايد مورد توجه جدي قرار بگيرد و در راه رسيدن به وحدت اسلامي و تقريب مذاهب به کار گرفته شود.50
8-9- صحابه رسول خدا :
حوادث تاريخ صدر إسلام بزرگ ترين شکاف را در بين مسلمانان ايجاد کرد و هر چند امامان شيعه تعامل وحدت آميز و متحدانه اي با مخالفين در پيش گرفتند و از متلاشي شدن کيان إسلام جلوگيري کردند ولي با گذشت زمان اين حوادث تاريخي موجبات جدايي و تفرقه مسلمانان شد. اکنون بايد با در پيش گرفتن روش هاي مدبرانه و هوشمندانه در تعرض به صحابه و تابعين، از فتنه ها و تفرقه ها و جدايي هايي که کيان إسلام را تهديد مي کنند، بر حذر باشيم. آيات قرآن51 و برخي فرازهاي نهج البلاغه52 معيار و ملاک خوبي براي سخن گفتن در مورد صحابه و تابعين است.
علماي بزرگ شيعه روش معقولي در ذکر حوادث تاريخي مرتبط با صحابه در پيش داشتند که مي توان به شيخ طوسي، شيخ طبرسي، سيد شرف الدين، آيت الله بروجردي، سيد محسن أمين، شيخ کاشف الغطاء و امام خميني إشاره کرد.53
8-10- سياست و حکومت:
اسباب سياسي بزرگترين آفت براي وحدت مسلمانان بوده است و در طول تاريخ هيچ عاملي بيشتر از عوامل سياسي به اتحاد مسلمانان ضربه نزده است ولي با در پيش روش و سيره امام علي و ساير امامان، مي توان عامل سياسي که مانع وحدت است را به فرصتي براي وحدت إسلامي تبديل کرد. يکي از راه کارهاي تبديل عامل سياسي به فرصت تقريبي، تجليل و بزرگداشت حکومت هاي شيعه و سني در گذشته است و نيز اتحاد و وحدت سياسي در برابر دشمنان إسلام است که اساس إسلام را هدف گرفته اند.54
تقويت ارتباط کشورهاي إسلامي در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي و علمي و فرهنگي مي تواند در تضعيف مانعيت امور سياسي در وحدت إسلامي مؤثر باشد.55
8-11- فرهنگ و تمدن:
بايد فرهنگ غني إسلامي را که در کشورهاي إسلامي ريشه دوانده است را به عنوان فرهنگ بزرگ إسلامي پاس داشت و آن را نه به عنوان تمايز فرهنگي کشوري از کشور ديگر و مذهبي از مذهب ديگر دانست بلکه بايد آن را فرهنگ مشترک جامعه إسلامي دانست.56

بخش دوم: لبنان؛
فصل اول: لبنان و ورود اسلام و تشيع به آن؛
1- آشنايي با لبنان؛
لبنان 57 با جمعيتي حدود 4 ميليون نفر58 و با مساحت 10452 كيلومتر مربع59 پس از بحرين، كوچك ‌ترين كشور خاورميانه است. اين كشور در غرب آسيا و در ساحل شرقي درياي مديترانه واقع شده كه طول مرز ساحلي آن با اين دريا به 225 كيلومتر مي رسد. مرزهاي خشكي لبنان مجموعاً 454 كيلومتر است كه از سمت شمال و شرق با سوريه (375 كيلومتر) و از سمت جنوب با سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين (79 كيلومتر) همسايه مي‌شود.60
پايتخت لبنان، بيروت61 است. لبنان به 6 استان بيروت، بقاع، شمال، جنوب، نبطيه و جبل لبنان تقسيم مي‌شود. از مهم‌ترين شهرهاي اين كشور مي‌توان بيروت، صيدا، صور، بعلبك، طرابلس و نبطيه را نام برد و بنادر اصلي لبنان عبارتند از بيروت، طرابلس، صيدا، صور و جونيه. لبنان 16 رودخانه دارد كه نهر الليطاني و نهر العاصي مهم ترين آن ها به شمار مي روند.
روز ملي لبنان 22 نوامبر، روز استقلال اين کشور است و زبان و خط رسمي آن عربي است ولي زبان فرانسه و انگليسي نيز در آن رواج دارد، واحد پول لبنان ليره لبنان مي باشد که يك دلار آمريكا معادل 1500 ليره لبنان است. نماد ملي لبنان درخت أرز که شبيه كاج، با سبزي دايم و عمر طولاني مي باشد.
در سال 583 قبل از ميلاد، که ايرانيان بر فنيقي ها مسلط شدند، لبنان بيش از دو قرن تحت فرمان كوروش و ديگر پادشاهان هخامنشي قرار داشت و جزئي از امپراتوري پارس به شمار مي‌آمد و بعد از آن تحت سلطه اسكندر مقدوني قرار گرفت. پس از اين دوره و قبل از ورود اسلام به اين سرزمين، ساسانيان و پادشاهان بيزانس بر آن حكومت راندند. با آغاز گسترش اسلام، لبنان به تصرف خلافت اسلامي درآمد؛ تا اواخر قرن يازدهم كه جزو قلمرو مسيحيان صليبي شد و سپس با انقراض دولت صليبي ها، تحت حاکميت مصر قرار گرفت. در اوايل قرن شانزدهم لبنان به تصرف عثماني درآمد. اواسط قرن نوزدهم بين دو اقليت مذهبي ماروني و دروزي لبنان كه اولي از حمايت فرانسه و دومي از حمايت انگلستان برخوردار بود، جنگ داخلي درگرفت.62
بعد از جنگ داخلي لبنان، فرانسه و بريتانيا در سال 1861 طي وضع قوانيني، لبنان تحت حكومت يك حاكم مسيحي كه از طرف سلطان عثماني انتخاب مي شد، خود مختاري يافت. پس از شكست و تجزيه امپراتوري عثماني در جنگ جهاني اول، منطقه شامات (سوريه و لبنان) بر اساس توافق نامه سايكس- پيكو (1916) و تصميمات كنفرانس سان ديمون (1920) لبنان بزرگ (متشكل از لبنان خودمختار سابق به اضافه نواحي بيروت، بقاع، طرابلس و جنوب) تحت سلطه فرانسه، به وجود آمد. در سال 1923 جامعه ملل، اين منطقه را رسماً تحت قيموميت فرانسه قرار داد. در سال 1926 و پس از تدوين قانون اساسي لبنان توسط فرانسوي ها و به كمك مجلس شوراي نمايندگان، دولت لبنان بزرگ به جمهوري لبنان تبديل شد كه حكومت آن در دست يك فرماندار عالي فرانسوي بود. در سال 1943 اولين انتخابات رياست جمهوري لبنان با موافقت فرانسه برگزار و در تاريخ 22 نوامبر 1943 استقلال لبنان رسماً ازسوي ژنرال دوگل اعلام شد و در سال 1946، فرانسه و بريتانيا با توافق يكديگر، لبنان را ترک كردند.63
از اوايل دهه شصت ميلادي، حملات اسرائيلي ها به خاك لبنان آغاز شد و در سال 1968 فرودگاه بيروت نيز هدف بمباران آنان قرار گرفت. در اين ميان، ارتش صهيونيستي طي جنگ شش روزه با چهار كشور عربي در سال ????، صحراي سينا، کرانه باختري رود اردن، نوار غزه و ارتفاعات جولان و شهر قنيطره را اشغال نمود و بر شهر بيت المقدس نيز بطور كامل مسلط گرديد. البته قنيطره و بخش‌هايي از سينا و جولان در جنگ سال 1973 پس گرفته شد.64
در سال 1975 حمله فالانژيست ها به يك اتومبيل حامل فلسطيني ها در منطقه عين الرمانه، آغازگر جنگ هاي داخلي لبنان بود كه 15 سال يعني تا اوايل سال 1990 به طول انجاميد. در جنگ‌هاي داخلي لبنان، در يك طرف اتحاد مسيحيان راست گراي افراطي و در سوي ديگر اتحاد مسلمانان، چپ گراها و ملّي گراها قرار داشتند. اين جنگ خسارات سنگيني به دنبال داشت و طي آن ده ها هزار نفر كشته و مجروح شدند.65
در سال 1978 نيروهاي اسرائيلي نبرد شديدي را عليه لبنان آغاز كردند و اقدام به اشغال بخش‌هايي از جنوب لبنان نمودند. سازمان ملل با صدور قطعنامه 425 خواستار عقب نشيني بي قيد و شرط نيروهاي اسرائيلي از مناطق اشغالي گرديد و متعاقب آن چهار هزار نيروي حافظ صلح به لبنان اعزام كرد. اسرائيلي ها مناطق تحت اشغال خود را به يك نظامي مسيحي به نام سعد حداد و نيروهاي تحت امر او با عنوان ارتش لبنان جنوبي واگذار كردند. اين افسر ارتش لبنان در سال 1979 با حمايت مستقيم اشغالگران اسرائيلي، هفتصد مايل مربع از مناطق اشغالي جنوب را تحت ‌عنوان لبنان آزاد تحت سيطره رژيم صهيونيستي قرار داد. در سال 1980 شبه نظاميان مسيحي فالانژ اقتدار خود را بر منطقه شرق بيروت تثبيت كردند.66
رژيم اشغالگر قدس در سال 1982 به منظور نابودي يا اخراج فلسطيني هاي مقيم لبنان و نيز تضعيف حضور سوريه در لبنان، دست به حمله گسترده‌اي به لبنان زد و تا بيروت پيش روي كرد. در همين سال، فجيع ‌ترين جنايت صهيونيست ها يعني كشتار دسته جمعي فلسطيني ها در اردوگاه صبرا و شاتيلا در بيروت با همكاري فالانژها صورت گرفت.67
در اكتبر 1989 بر اساس توافق قدرت هاي بزرگ و با ميانجي‌گري عربستان، نمايندگان پارلمان لبنان در شهر طائف عربستان گردهم آمدند و قراردادي را امضا كردند كه به درگيري و جنگ‌هاي خونين داخلي خاتمه داد. در اين پيمان اصلاحاتي در جهت تعديل نظام سياسي گذشته لبنان به عمل آمد و توازن پايداري بين مسيحيان و مسلمانان برقرار شد. از اين پس تلاش شد تا اساس حكومت و نظام سياسي لبنان بر پايه پيمان طائف استوار شود. در پي امضا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد کتاب مقدس Next Entries پایان نامه درمورد زنان مسلمان، مشارکت زنان، نماز جماعت، سازمان ملل