پایان نامه درمورد فرایند آموزش، برنامه درسی، یادگیری مشارکتی، نیروی انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

س جیلان دل،2009). فناوري آموزشي محیط یادگیری مشارکتی را فراهم می آورد که در آن یادگیرندگان برای توسعه مهارت ها وتمرین اعتمادسازی ، راهبری ،تصمیم گیری ، ارتباط ومدیریت تعارض واختلاف تشویق می شوند( دانشور ،1389).
دانش آموزان هنگام کار با فناوري آموزشي  اغلب در گروه ها با یکدیگر مشارکت می کنند. تجربهی کار گروهی فناوري آموزشي بر رشد و توسعهی مهارت های فردی – اجتماعی تأثیرات مفیدی دارد. در حل مسائل به شکل گروهی، در عین این که همه به طور فعال درگیر انجام دادن تکلیف و فعالیت اند، هر دانش آموز نقش خاصی دارد.  فناوري آموزشي  ابزار مناسب برای برقراری ارتباط و کنترل آن در اختیار داشتن دانش آموزان قرار می دهد. مدیریت دانش از طریق  صلاحیت استفاده از فناوري آموزشي به ارمغان می رسد،اطلاعات الگوریتمی و پایگاه های لینک، متون، گرافیک، فرمول ها که درصددکمک رسانی به دانش آموزان در ساخت ارتباطات  وایجاد حوزه های جدیدی در دانش هستند می توانند خود محتوای برنامه درسی را شکل دهند ودرصدد ایجاد همگرایی گام بردارند . مفهوم همگرایی در زمینه آموزش با بهره گیری از اطلاعات وفناوری های ارتباطی اصطلاحی نو ظهور درآموزش وپرورش است.وتنها مدارس زمینه ظهور آن را می توانند فراهم بیاورند .کمک به دانش آموزان برای رسیدن به یادگیری ودستیابی به اهداف آموزشی  برابربا استاندارد های تعیین شده  از طریق همگرایی میسر خواهد شد( ام اس جیلان دل، 2009). منظوراز استانداردها، با تعیین ؛ اهداف ، نوع آموزش ، برنامه درسی ، منابع و ابزار استفاده از فناوري آموزشي در امر آموزش وتدریس تعریف می شود.
محتوا وروش باید همتراز استانداردهای سنجش و اندازه گیری برای ارزشیابی از فرایند آموزش باشد. تکنولوژی ابزاری با ارزش را به چنین سیستم یادگیری برای نظارت بر ترویج هم گرایی به عموم دانش آموزان ارائه می دهد. فناوري آموزشي می تواند یاددهی- یادگیری را از محدودیت های برنامهی درسی خطی برهاند، بین یادگیری در مدرسه و خارج از مدرسه، خانه و مکان های دوردست پلی بزند و پایه و اساسی برای مفهوم یادگیری برای زیستن با هم و در کنار هم، فراهم سازد. بیشترین چالش تلفیق فناوری در مدارس و کلاسهای درس مربوط به نیروی انسانی است، نه فن آوری. اساساً هدف آن کمک به معلمان در تلفیق و بکارگیری این ماشین ها به عنوان ابزاری در خدمت تدریس است . هنگامي كه زمينه يادگيري فراهم شد آموزش مي‌تواند با ارائه مفهوم يا مهارت جديد آغاز شود. تجربه نشان می دهد که فناوري آموزشي در برانگیختن تعامل و تضعیف انفعال نقش مهمی دارد لازمهی تلفیق مؤثر فناوري آموزشي در مدارس ، تحول و دگرگونی فرهنگ مدرسه است . شاید بتوان فناوري آموزشي را  کاتالیزوری در نظر گرفت که شیوه های تفکر در مورد یاددهی – یادگیری را فعال می کند و موجب تغییر در کلاسهای درس می شود. برای پاسخ گویی نیازهای مطرح شده ، تلفیق فناوري آموزشي با آموزش ضرورتی انکار ناپذیر است( دانیل لوساد22 و همکاران ،2010 ).
این دیدگاه فقط در مورد کمک به دانش آموزان در کار کردن با رایانه  نیست بلکه چگونگی ثبت و ذخیره سازی و پردازش و ارائهی اطلاعات  به شکل تعاملی ، معلمان و دانش آموزان را قادر می سازد تا به بررسی مدلها بپردازند ، بطور مؤثر با دیگران ارتباط برقرار کنند و اطلاعات را به طور مکرر در اختیار مخاطبان مختلف قرار دهند . معلم با استفاده از فناوري آموزشي کارهای دانش آموزان را برای تمرکز در جنبه های مورد نظر و استفاده بهینهی از زمان و منابع سازماندهی می کند . دانش آموزان می توانند از فناوري آموزشي برای پیدا کردن پاسخ صحیح سؤالها ، متناسب با موضوع درس استفاده کنند، دانش آموزان می توانند برای ذخیره کردن و ارزیابی و بهبود کار و تکالیف ، از ابزار فناوري آموزشي استفاده کنند  . معلم باید ارتباط بین کاربرد فناوري آموزشي و هدف تدریس و تأثیر آن بر کاربردهای روزمره را برای دانش آموزان روشن کند (کرسلی ،1386).
معلمان در حمایت از یادگیری دانش آموزان خود، منابع موتورهای جستجو ، شبکه های اجتماعی وایمیل را در اختیار دانش آموزان قرار می دهند. معلمان به کمک دانش آموزان با تولید چند رسانه ای ها ووب به تولید وخلق دانش می پردازند وبه دانش آموزان قدرت می دهند وب ها را ارزیابی ونقدکنند تا صحت وسودمندی آن را خود کشف نمایند.معلم ماهر در استفاده از فناوري آموزشي  دانش آموزان را تشویق به اشتراک گذاشتن اطلاعات ومنابع ودانش تولیدی خود برای حمایت وتوسعه یادگیری همسالان می نماید این اشتراک گذاری یکی از روش های انعطاف پذیری در بهبود فرایند یادگیری پیوسته ومداوم است؛معلمان با کمک فناوري آموزشي آموزش فرایند محور را به ارمغان می آورندکه دانش آموزان در آن محور یادگیری وعمل هستند وباعث تعمیق دانش وتوسعه حرفه ای در آن ها می گردد.  ظرفیت و قابلیت فناوري آموزشي به گونه ای است که برای هر دانش آموز، با هر میزان توانایی مورد استفاده قرار می گیرد.مهارت ها وصلاحیت هایی که معلمان در رابطه با فناوري آموزشي کسب می نمایند.فناوري آموزشي را به مثابه مجموعه ای از ابزار برای فراگیران در نظر می گیرد که پس از تسلط بر نکات فنی، تکالیف و فعلیت های آموزشی را به شکلی جالب تر و لذت بخش تر ارائه نمایند.معلمان می دانند فناوري آموزشي به جای تأکید بریاد آوری کوتاه مدت مطالب، تأکید بر فرصت های تعمیق دانش دارد( عبادی ، 1385).
معلمان از طریق آن لاین بودن در شبکه، اتاق فکری را  برای به اشتراک گذاشتن دانش وتجربه ونوعی مهارت آموزی مشارکتی در محیط مجازی به ارمغان می آورند . فناوري آموزشي از طریق درگیر کردن دانش آموزان در کار جمعی مشترک، یک کلاس درس را به محیطی جامع با دایره شمول وسیع تر تبدیل می کند.معلم در این میان نقش میانجی یا تسهیل کننده راپیدا خواهد کردکه توجه خود را به پویایی اجتماعی والگوهای تعامل معطوف داشته تا بتواند پیشرفت تک تک فراگیران را تحت نظارت خود داشته باشد واز طریق یادگیری مشارکتی وتعامل گروهی فرایند آموزش را ارتقا بخشد (کرسلی ،1386).
2-5:محتواي ديجيتال23
انواع متن مانند مقاله، كتاب و اخبار، انواع صدا مانند موسيقى، مكالمات وخواندن، انواع تصوير مانند عكس، انواع فایل های حركتى مانند ويدئو و انيميشن و انواع فايل هاي كامپيوتري برخى از اشكال اطلاعات هستند. اطلاعات گذرا، محتوا ناميده نمی شوند بلكه هنگامی كه اطلاعات خام، شكلى قابل استفاده پيدا كند و داراي يك يا چند هدف باشد، به محتوا تبديل می گردد. محتوا به صورت سنتي(محتواى غيرديجيتال24) عامل حفظ و بقاي صنايع خلاق و نوآوري مانند صنعت، فيلم، تبليغات و غيره بوده است. زمانیکه محتواهاى مرتبط ولى ناپيوسته با قالب هاى متفاوت به وسيله فناورى ديجيتال تركيب شده و به صورت يك محتواى پيوسته و يكپارچه در قالب يك چندرسانه اى توليد شوند، به آن محتواى ديجيتال اطلاق مى گردد.به بيان ديگر تلفيق محتوا و فناوري ديجيتال، محتواي ديجيتال گفته می شود. ارزش محتوا بر مبناي سودمندي، شناسايى علامت تجاري و بى مانندي آن است. محتواي ديجيتال را ميتوان اطلاعات ، داده، رسانه يا دارایی هاي فكري نيز اطلاق كرد كه بر اين اساس انواع آن، به صورت هاي محتواي ارزشمند، صفحات وب و بارگيري رايگان هستند. مدارك الكترونيكي شامل دامنه گسترد هاي از سی دی،دی وی دی، گزار شها و محتواهاي قابل دسترسي از ناشراني مانند مجلات و نسخه هاي ا لكترونيكي است. يكي از مهمترين و پرهزينه ترين مراحل يك پروژه چندرسانه اي، تهيه محتواي پروژه است كه زمان و هزينه لازم در اين مرحله بايد به دقت بررسي و در نظر گرفته شود. در برنامه ريزي پروژه بايد بادقت قالب و كيفيت محتواي پروژه و داده ها مشخص شود. تبديل قالب و ويرايش، از جمله كارهاي وقتگير پروژه است(آلن25 ترجمه کاهانی و باقری، 1385).
2-6: ابزارهاي فناوری اطلاعات و ارتباطات در رويكرد ياددهي- يادگيري
مهم ترين ويژگي فناوري اطلاعات و ارتباطات تكيه بر توليد، اشاعة پردازش اطلاعات، در دسترس قرار دادن آن براي همگان در كمترين زمان ممكن، با حداقل هزينه ها در همة زمان ها و مكان ها (اندرسون26 ترجمه زمانی و عظیمی،1385) ساخت جامعة دانش محور و يادگيرنده محور وگرايش به يادگيري الكترونيكي و مجازي به عنوان پديدة عصر مدرن است(عطاران، 1383)اين امر امكان پذير نيست مگر اينكه فناوري را يك ابزار انساني در دست انسان بدانيم والاّ فناوري صرف نه تنها مفيد نيست بلكه ممكن است مخرب باشد، چرا كه استفادة نادرست از فناوري سبب تخريب محيط زيست مي شود و غارتگر روح متعالي انسان است. با اين وجود فناوري نقطة شروع تمام تغييرات است و به سرعت تغيير مي كند اما تغيير تفكر انسان به آساني صورت نمي گيرد. به همين سبب، در انتخاب ابزارها و فناوري هاي مورد نظر به تناسب شرايط و نيازها بايد دقت كرد؛ زيرا اثرات منفي آن بيشتر از اثرات مثبت آن است. بنابراين، فناوري آموزش اشاره به شيوه ها و فنون آموزشي برنامه هاي آموزشي مبتني بر رايانه ، يادگيري با كمك رايانه و آموزش وب محور است كه به تناسب هدف آموزش، محتواي آموزش، علاقه و سن يادگيرندگان و نگرش و فلسفة حاكم بر جامعه يكي از هفت راهكار به كار مي رود. نظير اينترنت، شبيه سازي ، مدل سازي ، گزارش و ارائه، ضبط اطلاعات، سيستم يادگيري تلفيقي – ويدئو، فيلم، عكس و چندرسانه اي ها براي طراحي، انتخاب، اداره، توسعة فرايند آموزش اثبات، ارائه، تمرين، عمل و تعامل و همكاري در محيط هاي يادگيرنده محور براي دستيابي به يادگيري ، انعطاف پذير، امكان تجربه و يادگيري شخصي آسان ساز علمي، تحريك و انگيزش افراد براي تلاش و تحول، نوآوري و خلاقيت، پشتيباني و بهبود كيفيت آموزش و يادگيري، صرفه جويي در زمان، هزينه و نیروی انسانی، گسترش دسترسي آموزش براي همه، تحت پوشش درآوردن محرومان مانده از تحصيل، ارتقاء كارآيي، تسهيل كسب مهارت هاي پايه، پژوهش و اكتشاف، خود تنظيمي، تنظيم تعاملات آموزشي، بسط روابط و ساخت هاي دروني، تثبيت روابط استاد – دانشجو، جهت يابي علمي يادگيرندگان، مكاشفة يادگيرنده، (عطاران،1383) خودآموزي، يادگيري مستقل، يادگيري مشاركتي، توليد دانش جديد، اصلاح دانش قبلي، تنظيم و ذخيره اطلاعات، كاوش، ارزشيابي و كاربرد ايده ها ، افزايش زمان و كيفيت يادگيري، ايجاد حس پرسشگري، آموزش همة معلمان سراسر كشور، افزايش انگيزة يادگيرندگان و مربيان فناوري اطلاعات(نجفی1385)، خوداتكايي، خودكوشي ، تلاش بيشتر، تعامل گري و بسيار جستجوپذير بودن يادگيرندگان به كار مي رود تا تأثير ات مثبت خود را بر جاي بگذارد. همان طوري كه گفته شد، فناوري اطلاعات و ارتباطات تأثير زيادي بر رويكرد ياددهي – يادگيري و، در نتيجه، بر پيشرفت تحصيلي دارد(گریسون27 ترجمه عطاران، 1383).
2-7:کتاب الکترونیکی:
با رواج روزافزون تأثير رايانه در مسائل روزمره، جهان با سرعت فزاينده‌اي به دنياي الكترونيك و ديجيتال تبديل مي‌شود. كتاب و چاپ و نشر نيز از اين راه باز نمانده‌اند و ظهور نشر الكترونيك اين صنعت را دستخوش تحولي عظيم كرده است. كتاب الكترونيكي، پديده‌اي كاملاً تازه در اين بين است و مي‌رود تا نظام آموزش و اطلاع‌رساني رابادگرگونيهایی اساسي مواجه سازد. با استفاده روزافزون از رايانه در كتابخانه‌ها، بتدريج شكل سنتي خدمات كتابخانه‌ها، رنگ مي‌بازد. تغييرات روي داده‌، اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسند؛ زيرا انقلابي كه فناوريهاي جديد اطلاعاتي به وجود آورده است، پيامدهاي خويش را نيز به دنبال دارد. محققان اغلب از اهميت استفاده از رايانه در علوم انساني آگاهي دارند؛ اما شايد خيلي از آنها از تغييرات وسيعي كه در چندسال اخير رخ داده است، چندان مطلع نباشند. در واقع، فناوري به شكل وسيعي نحوه انجام پژوهش را تغيير داده است. از مهم‌ترين محصولات فناوري جديد اطلاعاتي كه كتابخانه مجازي بر مبناي آن استوار مي‌گردد، مدارك الكترونيكي ـ اعم از كتاب و مجله ـ مي‌باشد. تعداد كتابها و مجله‌هاي الكترونيكي با چنان سرعتي افزايش مي‌يابدكه مي‌توان آن راانقلاب الكترونيكي ناميد امروزه، مكتوبات الكترونيك، حوزه گسترده‌اي را در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، پردازش اطلاعات، برنامه درسی Next Entries پایان نامه درمورد کتاب گویا، رشد شناختی، روان شناسی، تفکر انتقادی