پایان نامه درمورد علامه فضل الله، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

اشغالي مي توانند در از بين رفتن اين غده سرطاني سهيم باشند.338
يکي از ظرفيت هاي مهم تقريب مذاهب إسلامي در لبنان، عبارت است از دشمن مشترک که همان اسرائيل و آمريکا و غرب باشد. انديشمندان مسلمان و مسلمانان لبنان به خوبي درک کرده اند که اگر با هم اتحاد نداشته باشند نمي توانند در برابر تجاوزات اسرائيل مقابله کنند و همين درک و فهم از راهکار مقابله با اسرائيل بود که موجب تأسيس مرکز تجمع علماي مسلمين شد و اکنون يکي از تأثيرگذارترين مراکز تقريبي در لبنان مي باشد که حتي در خارج از لبنان نيز آثار با برکتي از خود بر جاي گذاشته است.
علماي لبنان همواره سياستمداران لبنان را به هوشياري در برابر خطر تهديد هاي رژيم صهيونيستي و وحدت در برابر توطئه هاي تفرقه افکنانه دشمنان که هدف آن تقسيم لبنان است، دعوت مي کنند.339
انديشمندان لبنان معتقدند که بايد همواره بر منافع مسلمانان در زمينه مقابله با اسرائيل اصرار داشته باشند و به دنبال سلاح وحدت در برابر دشمن صهيونيستي باشند.340 و بر اين اساس است که وجود دشمن صهيونيستي عاملي براي وحدت مسلمانان لبنان شده است.
سيد علي فضل الله اسرائيل را دشمن مشترک معرفي مي کند و مي گويد: رژيم اشغالگر صهيونيستي دشمن مشترک شيعيان و اهل تسنن است و هيچ گونه خير و منفعتي براي مسلمانان، عرب ها و جهانيان نمي خواهد و تنها به دنبال چپاول ثروت هاي منطقه و به خطر انداختن سلامت آن هستند.341
شيخ احمد القطان342 مي گويد: اجتماع مسلمانان موجب پيروزي و سربلندي آنان مي شود و دشمنان تنها دنبال ايجاد تفرقه و کاشتن بذر دشمني بين امت رسول خدا هستند تا با سوء استفاده از اين ضعف، منابع آنان را نيز به يغما برده و سرزمين شان را نيز اشغال کنند.343
اعتقاد به اين که اسرائيل دشمن مشترک مسلمانان لبنان است و ضرورت دارد مسلمانان با حفظ وحدت، با آن مبارزه کنند، اعتقاد مشترکي بين تمام مذاهب و جريانات سياسي لبنان است. وليد جنبلاط344 نيز در اين باره مي گويد: در لبنان يك اجماع ملي وجود دارد كه اسرائيل را يگانه دشمن لبنان مي داند و اين امر بايد از بروز اختلافات جلوگيري كند زيرا هيچ كدام از مردم لبنان تجاوز بالگردها و تانك هاي اسرائيلي به لبنان را نمي پذيرند.345
وي مي گويد: لبناني ها به رغم اختلاف هاي سياسي خود در مقابله با اسرائيل جدي و متحد هستند و مسلمانان لبنان هيچ گاه در برابر تجاوز بيگانگان از جمله اسرائيل سر تعظيم فرود نياورده و در مقابله با اين دشمن كه از درس هاي گذشته عبرت نمي گيرد تسليم نخواهد شد.346
وجود مرز مشترک لبنان با اسرائيل غاصب و تجاوز اين رژيم اشغالگر به مرزهاي لبنان و اشغال قدس شريف، موجب شده است که مسلمانان لبنان تنها راه نجات مسلمانان و قدس شريف را در اتحاد خويش بدانند و تمام تلاش خود را در اين راه صرف کنند.

فصل هفتم: پايبندي به حقوق ديگران در تعامل با اتباع مذاهب؛
به رسميت شناختن اديان و مذاهب ديگر در يک جامعه و احترام به حقوق پيروان آن ها و آزادي در انجام فعاليت هاي ديني و مذهبي افراد، که از آن به همزيستي مسالمت آميز مذاهب نيز ياد مي شود، يکي از ظرفيت هاي مهم وحدت در جامعه إسلامي، است. چرا که هر چقدر اختلاف مذهبي عميق باشد، نبايد آثار غير اخلاقي در بين مسلمانان بگذارد.
در فرهنگ اجتماعي لبنان همزيستي مسالمت آميز از جايگاه ويژه اي برخوردار است ودر حقيقت، يك ارزش تلقي مي شود و اين فرهنگ به جهت زندگي طولاني مدت پيروان اديان و مذاهب در کنار هم مي باشد.
مردم لبنان دريافته اند که همه مذاهب داراي ريشه الهي هستند و آموزه هاي آن برگرفته از تعاليم ديني است، و از اين جهت براي رسيدن به زندگي سالم در جامعه سالم، به اين اصل تفاهم و نقطه مشترک ايمان دارند و طبيعي است که اختلاف ايشان به حداقل رسيده است. در لبنان وجود عقيده مخالف، مجوز رفتار ناهنجار و خصمانه عليه مذهب ديگر نيست و هيچ يک از پيروان مذهب به خود اجازه قتل و كشتار پيروان مذاهب ديگر را نمي دهد.
نبايد نقش علماي إسلام را در اين فرهنگ إجتماعي دور از ذهن داشت. علماي شيعه و سني لبنان با توجه به ترکيب جمعيتي لبنان و خطري که مي تواند جامعه سياسي، إجتماعي و ديني، فرهنگي لبنان را تهديد کند بر اصل وحدت إسلامي با پايبندي به حقوق شهروندي مردم لبنان تأکيد داشته اند.
علماي لبنان اين اصل که رعايت حقوق ديگر افراد به نفع همه مي باشد، را در جامعه ديني و مذهبي لبنان نهادينه نموده اند. چرا که اگر حقوق شهروندي رعايت نشود، همه شهروندان با هر مذهب و ديني که دارند دچار مشکل خواهند شد.
بي توجهي به حقوق شهروندي، به دليل جهل افراد است و يا به جهت منافع شخصي است. اگر شهروندان نسبت به وظايف شهروندي آگاه شوند و پايبندي عملي داشته باشند اختلاف و نزاع روي نمي دهد و اگر هم روي دهد، قابل حل است.
مسلمانان لبنان در برابر برادر ديني خود متواضع هستند و از تكبر و خود رأيي به دورند. افراد با چهره گشاده با ديگران برخورد مي كنند و اين امر اتفاق مثبتي است که انرژي مثبتي در روابط افراد به وجود مي‌آورد. وفاي به عهد و پايبندي به وعده هاي خود، در اين زندگي مسالمت آميز تأثير داشته است چرا که خيلي از مشکلات به خاطر وفادار نبودن به تعهدات روي مي دهد.
اين انديشه که مسلمان بايد آبروي مسلمان را در غياب وي حفظ كند، از سوي مسلمانان تحصيل کرده و مؤمن لبنان رعايت مي شود و دستگيري از نيازمند، در حد توان باعث رونق همزيستي مسالمت آميز بوده است. علماي لبنان نسبت به همزيستي مشترک با تمامي مذاهب إسلامي لبنان متعهد هستند.347
انديشمندان لبنان بر اين باورند که خداوند مردم را به واسطه ي پيامبران به راه حق هدايت کرد و محبت را براي رابطه ي بندگان با خدا و مردم با يکديگر قرار داد بنابراين روابطه بين مومنان بايد مبتني بر محبت، صلح و رحمت باشد و اين که دين اسلام واجب گردانده است که تمامي منافع بشر مراعات شود و تعامل بين آنها بر اساس نيکوکاري، تقوا مبتني باشد نه بر اساس گناه و خصومت.348
حسين علي المصطفي در اين باره مي نويسد: نياز جهان امروز به مدارا و سعه صدر و همزيستي مسالمت آميز بيش از هر زمان ديگري است. چرا که نزديکي فرهنگ ها و تأثير متقابل تمدن ها روز به روز به واسطه انقلاب علمي و تکنولوژي بيشتر مي شود و در واقع مردم دنيا در دهکده اي زندگي مي کنند که از احوال يکديگر آگاه هستند.349
و همو دين إسلام را ديني معرفي مي کند که مسلمانان را به مدارا با اتباع ديگر اديان و فرهنگ ها دعوت مي کند.350
احترام اهل سنت جزئي از فرهنگ ديني مردم لبنان مي باشد. مرجع ديني شيعيان لبنان علامه فضل الله فتوي به حرمت غيبت برادران اهل سنت داده اند.351
شيخ حسين علي مصطفي در کتاب أدبيات التعايش بين المذاهب بحث مفصلي درباره حرمت غيبت مسلمان اعم از شيعه و سني ارائه داده است و غيبت اهل سنت را با استناد به فتاوي فقهاي شيعه از محرمات شرعي دانسته و احترام ايشان را واجب شمرده است.352
ايشان در يک نتيجه گيري کلي مي نويسد: غيبت و آزار و اذيت و هر گونه تحقير مسلمانان اهل سنت و حتي مناقشه در انديشه و اعتقادات ايشان جائز نمي باشد.353
علامه فضل الله از مراجع ديني شيعيان لبنان در خصوص احترام اهل سنت مي گويد: بر انسان واجب است که تزکيه نفس داشته باشد و زبان خود را از هرگونه دشنام و ناسزا به ديگران (اهل سنت) پاک بدارد، چرا که بدزباني با مسلمانان، انسان را به خشم الهي دچار مي کند. بايد تعامل صحيح را از امام علي بياموزيم که بعد از مواجهه مشکلات فراوان از سوي مخالفانش در جنگ صفين به شيعيان فرمودند که حق نداريد ناسزا و دشنام دهيد.354
سيد علي فضل الله درباره همزيستي مسالمت آميز معتقد است: در عصر امام صادق مجال فراواني براي اهل کتاب و حتي کساني که هيچ ديني نداشتند، به وجود آمد تا به گفت وگوي محترمانه بپردازند. در لبنان نيز هيچ گونه مشکل مذهبي به طور اساسي وجود ندارد و تمامي مسلمانان و مسيحيان در کنار يکديگر به صورت مسالمت آميز زندگي مي کنند.355
علامه عفيف نابلسي زندگي مسالمت آميز اديان و مذاهب و حفظ ارزشهاي انساني و ملي و اجتماعي را از مهم ترين واجبات مي داند.356
ايشان روابط شيعه و سني را نشانه پيشرفت و سلامت جامعه إسلامي مي داند و به شيعيان لبنان توصيه مي کند که با اهل سنت روابط نيک و معتمدانه اي داشته باشيد.357
علامه نابلسي بر ارتباط شيعيان با دروز را نيز تأکيد دارد و مي گويد: تقريب شيعه و دروز بايد از جايگاه مذهبي و دين برخوردار باشد و بين اين دو مذهب نبايد مانع سياسي يا فرهنگي باشد بلکه شايسته است شيعيان و دروز گفتگوي سالم و وحدت إسلامي داشته باشند.358
ايشان با دعوت مسلمانان لبنان به وحدت مي گويد: اميد من از مردم لبنان اين است که راه وحدت و همدلي و گفتگو را در پيش بگيرند و از هرگونه کينه و تعصبات مذهبي به دور باشند.359
دليل علامه نابلسي بر تأکيد بر همدلي و اتحاد اين است که شيعه و سني، دو روح در يک بدن هستند و هر ناراحتي و آسيبي که متوجه اهل سنت شود در واقع متوجه شيعه شده است.360
يکي از راه کارهاي تقريب مذاهب إسلامي و وحدت إسلامي، احترام طرف مقابل در آرا و انديشه ها و معتقداتش است، احترام موجب انفتاح دل و گوش براي دريافت فهم مشترک در امور و موضوعات مسلمانان است.361
مي توان گفت مردم لبنان از جهت فرهنگ اجتماعي، قابل قياس با کشورهاي جهان سوم نيستند، هر چند کشور لبنان از جهت صنعت و تکنولوژي، حرفي براي گفتن ندارد ولي مردم لبنان، از آداب إجتماعي و فرهنگ عمومي بالايي برخوردارند. بر خلاف کشورهاي انگشت شماري مثل پاکستان که به نام دين و مذهب، کشتار و جنايت روي مي دهد، در لبنان کسي به نام مذهب و دين بر ديگري خرده نگرفته است و کسي از مذهبي بودن خود آسيبي نديده است. هر کس با حفظ آرمان و ارزشهاي مذهبي خود، پيروان ساير مذاهب و اديان را به ديده احترام مي نگرد. مسيحي در کليسا و شيعه در مسجد و حسينيه و سني در مسجد پاسدار ارزش هاي مذهبي خود هستند و چه بسا در روابط إجتماعي و إقتصادي با يکديگر مراوده و رابطه نيکي داشته باشند.
اين ظرفيت بزرگي که در لبنان وجود دارد بايد تقويت شود و بايد علما و انديشمندان و صاحب نظران مذهبي برحذر باشند که مبادا مسلمانان تحت تأثير انديشه و افکار سلفي گري و وهابيت و جريان هاي تکفيري قرار بگيرند و جو سالم و آرام لبنان را متشنج کنند. برگزاري مراسمات مشترک ديني براي مسلمانان در مناسبت هاي مشترک مثل ماه مبارک رمضان و عيد فطر و ميلاد رسول خدا، تأثير زيادي در تقويت همزيستي مسالمت آميز داشته باشد، هم چنان که مرکز تجمع علماي مسلمين و حزب الله چنين فعاليت هايي دارند ولي به نظر مي رسد کافي نباشد و لازم است در مقابل فعاليت ها و إمکانات نابرابر وهابيت، بيش از پيش اين نکته مورد أهميت و تأکيد قرار گيرد.

بخش چهارم: چالش هاي تقريب در لبنان؛
تقريب مذاهب إسلامي و وحدت إسلامي از اين جهت که مسأله اي است که سبب پيشرفت جهان إسلام مي باشد و مي تواند دست استعمار و استکبار را از جهان إسلام کوتاه کند و مسلمانان را از مصرف گرايي و عقب ماندگي به رشد و تعالي دنيوي و أخروي برساند، دشمنان إسلام در داخل و خارج از مرز هاي کشورهاي إسلامي در صدد ايجاد مانع و چالش بر سر راه وحدت أمت إسلام بوده و هستند. دشمنان إسلام به خوبي دريافته اند که إتحاد إسلام به هيچ وجه به مصلحت و منافع آنها نيست و تنها راه علمي کردن سياست هاي استکباري و استعماري، در تفرقه و نزاع هاي مذهبي بين مسلمانان است.
تأسف بسيار در اين جاست که عده اي نيز به نام إسلام و قرآن و در کسوت علم و تقوي در اين ميدان وارد شده اند و بي مزد و منت، سياست هاي استکبار و آمريکا و اسرائيل در جهان إسلام عملي مي کنند و مسلمانان را بيش از پيش از هم دور نگه مي دارند.
لبنان به جهت ترکيب جمعيتي و موقعيت استراتژيک و ژئوپولوتيک همواره جايگاه ويژه اي در بين کشورهاي إسلامي داشته و طمع استکبار در اين کشور قابل مشاهده است. اگر مقاومت إسلامي در لبنان و روشنگري انقلاب إسلامي ايران و تأثير ايران در لبنان نبود اکنون قضيه فلسطين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد مسجد الحرام، امام صادق Next Entries پایان نامه درمورد سلفي، فعاليت، مذهبي، وهابيت